Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Ekibi’nin hazırladığı Malatya ve Kahramanmaraş ilçeleri hızlı değerlendirme raporları yayımlandı.

İl ve ilçelerin coğrafi, demografik, iklimsel özelliklerinin sıralanmasıyla başlayan raporlarda su, gıda, barınma gibi temel gereksinimlerdeki sorunlara yer verildi. “Sağlık hizmetleri” başlığı altında sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlar, basamaklı sağlık hizmetleri ile sağlık kurumlarının ve sağlık çalışanlarının acil gereksinimleri sıralandı.

“TTB 28 Şubat 2023 Malatya İlçeleri Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.

“TTB 25-28 Şubat 2023 Kahramanmaraş İlçeleri Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.

“TTB 14-21 Şubat 2023 Şanlıurfa Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.

“TTB 25 Şubat 2023 Elazığ Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.