Basın Açıklamaları Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Haydi, İklim Grevi’ne… 22.09.2022
2 Özgürlüğünden Yoksun Kalan Kişilerin Muayenesi Hakkında Bilgi Notu 21.09.2022
3 Şehir Hastaneleri İçin Onkoloji Hastanesi Gibi Dal Hastanelerinin Kapatılması Bilimsel Değildir 21.09.2022
4 Taleplerimizden/Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 19.09.2022
5 TTB ve Antalya Tabip Odası: Sağlıkta “Beyaz Reform” Değil, Acilen Yeni ve Etkili Bir Şiddet Yasası İstiyoruz 16.09.2022
6 İstanbul’da Şiddet Sonucu Yaşamını Yitiren Çalışma Arkadaşımız Tuğrul Okudan İçin Eylemdeydik: Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddetle Mücadele TBMM’nin Öncelikli Gündemi Olmalıdır! 15.09.2022
7 Yanınızdayız! 15-16 Eylül Asistan Hekim Eylemleri İçin İletişim Numaraları 15.09.2022
8 Mersin Akkuyu Nükleer Santraline Üç kilometreye Kadar Yaklaşan Orman Yangının Değerlendirilmesi: Nükleer Santraller Daha Açılmadan Sağlığı Tehdit Ediyor, İklim Krizine ve Doğanın Korunmasına Odaklanılmalı 14.09.2022
9 Üniversite Hastanelerinde 15-16 Eylül’de Yapılacak Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 13.09.2022
10 İşyeri Hekimleri Birçok İlde Eş Zamanlı Toplantılar ile Seslendi: Artık Yeter! Haklarımızı İstiyoruz! 09.09.2022
11 “São Paulo Bir Başlangıçtı, Şimdi Açık Kapı Atık Politikasının Terk Edilmesi İçin Mücadele Zamanı!” 05.09.2022
12 Yeniden İfade Ediyoruz: Savaşa da Nükleer Santrallere de Hayır! 03.09.2022
13 İktidara Çağrımızdır: Şiddetle Mücadele Araçlarını Değil, Sağlıkta Şiddeti Engelleyin! 02.09.2022
14 Üniversite Asistan Hekimleri Dört Bir Yanda Eylemdeydi: Ek Ödeme Adaletsizliği Ortadan Kaldırılsın! 01.09.2022
15 “Şimdi En Güzel Şiir Barıştır” 01.09.2022
16 São Paulo Uçak Gemisi Brezilya’ya Dönünceye Kadar Mücadelemiz Devam Edecek 31.08.2022
17 TTB Merkez Konseyi, TTB-UDEK ve Uzmanlık Dernekleri: Sağlık Bakanlığı’nın “Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği” Var Olan Eşitsizlikleri Artırmıştır 31.08.2022
18 Ne Performans Ne Teşvik! Ek Ödeme Değil, Emekliliğe Yansıyacak Tek Ödeme 30.08.2022
19 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 30.08.2022
20 Sağlığımız İçin Oluşturduğumuz 5 Talebimizin Hepsi Karşılanana Kadar Eylemlerimize Devam Edeceğiz! 28.08.2022
21 Eğitimin Yüz Yüze, Kesintisiz ve Sağlıklı Sürdürülmesi İçin Gerekli Önlemler Hızla Alınmalıdır 26.08.2022
22 Şartlara Bağlanan Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz 25.08.2022
23 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni, Atama Kriterleri ile İlgili Mevzuata Uymaya Davet Ediyoruz 23.08.2022
24 TTB’den COVID-19 Aşılanması Hakkında Bilimsel Görüş Yazısı ve Öneriler 19.08.2022
25 17 Ağustos’u Unutturmayacağız 17.08.2022
26 Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği: Kâr Odaklı ve Geçici Düzenlemelere Değil, Toplumu Önceleyen Yeni Bir Sağlık Sistemine İhtiyaç Vardır 16.08.2022
27 TTB ve Sağlık Emek Örgütleri: Bilimin ve Sağlığın Tarafıyız; Esin Şenol’un ve Bilim İnsanlarının Yanındayız 05.08.2022
28 Cezaevlerinde Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı Mücadelesi Toplumun Her Kesiminin Sorumluluğudur; Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın Yaşamasını İstiyoruz 03.08.2022
29 Bilimin, Aklın ve Bilim İnsanlarının Yanındayız! 02.08.2022
30 TBMM’de Sağlıkta Şiddet Gündemli Toplantıda Yeter Sayıya Ulaşılamadı: Haklarımız ve Güvenli Çalışma Koşulları İçin Mücadeleye Devam! 01.08.2022
31 Sözleşme Kadrolarının Artışı Ne Hekimlerin Özlük Hakkını Ne de Toplumun Sağlığını İyileştirecektir 30.07.2022
32 TTB’den TBMM’deki Siyasi Partilere Çağrı 27.07.2022
33 TTB UDEK Yürütme Kurulu, 39 Uzmanlık Derneği ve 51 Tabip Odası TTB’nin Açıklamasına İmza Attı: Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız 25.07.2022
34 ”Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin” Kampanyamızda Topladığımız İlk 100 Bin İmza Sağlık Bakanlığı’na İletildi: “Haklarımızı Muhakkak Kazanacağız Çünkü Vazgeçmiyoruz!” 22.07.2022
35 Bolu’da Meydana Gelen Salgın, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Bir Sonucudur 22.07.2022
36 Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız 21.07.2022
37 Temmuz 2022, Aile Hekimliği COVID-19 Anketi Sonuçları: Bakanlığı Salgın Yönetimine Davet Ediyoruz! 16.07.2022
38 COVID-19 Pandemisi Bitmedi! 08.07.2022
39 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemleri Sona Erdi: Sorumlulardan Hesap Soracağız! 08.07.2022
40 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemlerinin İlk Gününü Geride Bıraktık: Yaşamak İçin G(ö)REV’deydik 07.07.2022
41 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemlerine Dair Bilgilendirme Notu - 2 06.07.2022
42 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemlerine Dair Bilgilendirme Notu - 1 06.07.2022
43 G(ö)REV Eylemi İçin İletişim Numaraları 06.07.2022
44 Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddete Karşı 7-8 Temmuz’da G(ö)REV’deyiz! 06.07.2022
45 Dr. Koray Başar’a Yönelik Saldırıya Karşı Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Tek Ses: Hekimlik Değerlerine ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz! 06.07.2022
46 Uyardık, Tekrar Uyarıyoruz: Derelerin Sel Yatakları İvedilikle Boşaltılmalıdır! Ranta Değil, Bilime Dayalı Yapılaşma Olmalıdır! 04.07.2022
47 Muğla-Marmaris-Bördübet Yangını Hızlı Değerlendirme Raporu 04.07.2022
48 Orman Yangınları İçin Gerekli Önlemler Süratle Alınmalıdır! 04.07.2022
49 Türkiye’de Maymun Çiçeği Hastalığı: Yine Vaka Görülene Kadar Hiçbir Adım Atmayan Bir Sağlık Bakanlığı! 01.07.2022
50 DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB: 6331 Sayılı Yasa, Kamusal Bir Anlayışla Yeniden Ele Alınarak Değiştirilmelidir! 30.06.2022
51 Tekrarlıyoruz, Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Okunmalıdır 29.06.2022
52 Yaşananlardan Ders Alınmıyor: Erzincan İliç ve Manisa’daki Doğa Yıkımları Durdurulmalıdır 29.06.2022
53 Sınır Dışı Hekim Görevlendirilmeleri ile İlgili Bilgi Notu 29.06.2022
54 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin! 27.06.2022
55 TTB 74. Büyük Kongresi’nde İkinci Gün: Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz! 25.06.2022
56 TTB, 6136 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklifini Meclis’te Grubu Olan Partilere İletti 23.06.2022
57 TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’den Seslendi: Beyaz İtirazımızı Hep Birlikte Dile Getiriyoruz 15.06.2022
58 15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 15.06.2022
59 15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 15.06.2022
60 15 Haziran 2022 G(ö)REV’i Öncesi Topluma Çağrımızdır 14.06.2022
61 TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’deki Teklife Karşı Harekete Geçti: 15 Haziran’da Beyaz G(ö)REV’deyiz! 14.06.2022
62 TTB, ASM’lere Sınıftan Düşme Cezasının Verildiği Şanlıurfa’daki Eylemdeydi: “Grev Hakkımız Engellenemez” 13.06.2022
63 TTB, Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Dicle Üniversitesi’ndeki Eylemdeydi: “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” 10.06.2022
64 Acımız Büyük; TTB’nin Emektarlarından, STED Hakem Kurulu Üyesi Dr. Adnan Yüce’yi Kaybettik 09.06.2022
65 Dr. Ömer Güven’in Tutuklanmasını Kabul Etmiyoruz 09.06.2022
66 Aralık Ayında TBMM’de Geri Çekilen Düzenlemeden Bile Daha Geride Olan Yeni Yasa Teklifi Kabul Edilebilir Değildir 08.06.2022
67 TTB, Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki Eylemdeydi: “Sağlıkta Şiddetin Son Bulması İçin Mücadele Edeceğiz” 07.06.2022
68 1972 Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nın 50. Yılında Dünya Çevre Günü Etkinlikleri 05.06.2022
69 Acımız Büyük; Karabük Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Meslektaşımız Hüseyin Sezgin’i Kaybettik 03.06.2022
70 Gezi Umuttu, Umut Bitmez; Karanlık Gider, Gezi Kalır! 31.05.2022
71 31 Mayıs; Tütünsüz Bir Dünya Günü - Tütünün Gezegenimizi Zehirlemesine İzin Vermeyelim… 31.05.2022
72 Binlerce Hekim ve Sağlık Çalışanı Beyaz Miting’de Buluştu: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin! 30.05.2022
73 Sağlık Hakkımızın Korunması, Demokratik Haklarımızın Kullanılmasından Geçer 26.05.2022
74 Özel Sağlık Sermayesinin Çıkarları İçin Hekimlere Dayatılan Anayasa’ya Aykırı Çalışma Modelini Kabul Etmiyoruz! 24.05.2022
75 Kamu Çökertiliyor, Hekimler İstifa Ediyor: Tüm Toplumu Sağlığına Sahip Çıkmaya Davet Ediyoruz 23.05.2022
76 Maymun Çiçeği Hastalığı (Monkeypox): Yeni Bir Pandeminin Eşiğinde Miyiz? 21.05.2022
77 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 19.05.2022
78 Sağlıkta Şiddete Karşı Bütüncül Olmayan Düzenlemeler Çözüm Üretmeyecektir 16.05.2022
79 Sağlıklı Bir Gelecek İçin Herkesi 29 Mayıs’ta Ankara’ya Çağırıyoruz 13.05.2022
80 Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 Verileri de TTB’yi Teyit Etti 09.05.2022
81 Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu: Herkes İçin Uzun Bir Ömür ve Sağlık... Aşı Yaşatır! 29.04.2022
82 İstanbul Tabip Odası 2018-2022 Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Yargılanmasına Başlandı: Kimse Dokunamaz Meslek Örgütümüzün Bağımsızlığına! 28.04.2022
83 Sakarya’da Meslektaşımıza Uygulanan Şiddeti Kınıyoruz 27.04.2022
84 Aydın ve Sanatçılardan 1 Mayıs Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 27.04.2022
85 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden 29 Mayıs Ankara Mitingine Çağrı: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin! 27.04.2022
86 Gezi Dayanışmadır! 26.04.2022
87 Özel Hekimlik Alanındaki Meslektaşlarımızın Çalışma Biçimi ve Emeklerinin Karşılığını Alamamaktan Kaynaklı Sorunları Giderek Artıyor! 25.04.2022
88 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun 23.04.2022
89 Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikle Pandeminin Bittiği Duyurulmuştur. Ancak Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor! 22.04.2022
90 Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor 20.04.2022
91 Tıp ve Tıpta Uzmanlık Kadrolarında Artışlar: Hekimlikte Ucuz İşgücü 19.04.2022
92 Dr. Ersin Arslan ve Şiddet Sonucu Kaybettiğimiz Hekimler Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 15.04.2022
93 TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı: Vazgeçmiyoruz! Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam! 14.04.2022
94 “COVID-19 Pandemisi İkinci Yılı Değerlendirme Raporu” Yayımlandı: Sömürü ve Yıkımdan Çıkışın Yolu Mücadeledir! 13.04.2022
95 TTB ve Emek-Meslek Örgütleri, 1 Mayıs 2022 Çalışmalarını Yaptığı Açıklama ve Bildiri Dağıtımı ile Başlattı 13.04.2022
96 Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Hakkında Şikayet ve Açıklama: Zorla Muayene İşkencedir, Emir Kanunsuzdur! 12.04.2022
97 TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Koca’ya Mektupla Sordu: “Aile Hekimlerine Müjdeli Haber”in Akıbeti Ne Oldu? 11.04.2022
98 Dr. Serdar Küni Yalnız Değildir! Arkadaşımızın Aile Hekimliği Sözleşmesinin Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Askıya Alınması Kabul Edilemez! 10.04.2022
99 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’den 1 Mayıs 2022 Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 08.04.2022
100 5 Nisan Asistan Hekimler Günü’nde 5 Acil Talep 05.04.2022
101 Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Üzerine TTB Etik Kurulu Görüşü 03.04.2022
102 Mersin ve Van Beyaz Buluşmaları Sonuç Bildirgesi 01.04.2022
103 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2022
104 Van’da Beyaz Buluşma Gerçekleşti: Demokrasi Olmadan Sağlık Olmaz! 26.03.2022
105 Önlüğümüzün Beyazıyla Hakkımız Olanı Alana Kadar Vazgeçmeyeceğiz! 22.03.2022
106 Dünya Su Günü’nde Bir Kez Daha Vurguluyoruz: Temiz ve Güvenli Suya Erişim Hakkı Ranta Kurban Edilemez 22.03.2022
107 Sağlıkta Şiddete Karşı Hiçbir Meslektaşımız Yalnız Değildir 20.03.2022
108 Muğla’da Yaşanan Sağlıkta Şiddet Olayı ile İlgili Kamuoyuna Duyuru 19.03.2022
109 Kamuoyuna Duyuru 17.03.2022
110 Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Sorununun Çözümünde Etkisi Yetersiz Yasal Düzenlemeler Yerine TTB’nin Önerileri Tümüyle Uygulanmalıdır 17.03.2022
111 Tüm Türkiye’de, Tüm Sağlık Kurumlarında G(ö)REV’deydik. Meslektaşlarımıza ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz 16.03.2022
112 Bugün Önlüğümüzü Çamura Bulamaya Çalışanlara Karşı Her Yeri Beyaza Boyama Günüdür 15.03.2022
113 Oyalama Değil Somut Adımlar İstiyoruz: Mücadeleye Devam 14.03.2022
114 Topluma Çağrımızdır 14.03.2022
115 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 14.03.2022
116 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 14.03.2022
117 İstanbul’da Büyük Beyaz Buluşma: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz, Buradayız! Hakkımız Olanı Alacağız! 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz!” 13.03.2022
118 13 Mart Pazar Günkü Büyük Beyaz Buluşma Hakkında Önemli Duyuru 11.03.2022
119 Sağlık Bakanlığı Önünden Seslendik: “Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz! Kaybettiklerimizi Saygıyla Anıyoruz” 11.03.2022
120 Savaş Öldürür, Barış Yaşatır 09.03.2022
121 Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz! Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız! 08.03.2022
122 Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri Çocuk Yaş Grubunda COVID-19 Aşılamasını Öneriyor 08.03.2022
123 Sağlıkta Şiddete Karşı Acil Çağrımızdır 07.03.2022
124 Savaşa da Nükleer Santrallere de Hayır! 07.03.2022
125 Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz! 07.03.2022
126 DİSK-KESK-TMMOB-TTB Kadıköy’den Seslendi: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi! 04.03.2022
127 Salgın Önlemlerini Kaldırmak Ölümlerin Artmasına Yol Açacaktır 04.03.2022
128 Zeytinime Dokunma! 03.03.2022
129 Açıklanan Kararlar, Daha Fazla Hastalık ve Ölüm Habercisidir! 03.03.2022
130 Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın! 02.03.2022
131 TTB Heyeti Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Kepez Devlet Hastanesi’ndeki Eylemdeydi: “Etkin Bir Şiddet Yasası Çıkana Kadar Mücadele Edeceğiz” 02.03.2022
132 TTB ve Tabip Odaları 14 Mart Tıp Bayramı’na Giderken 10 Acil Talebini Açıkladı 01.03.2022
133 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Dönük Yazısı Hakkında Hukuki Görüş Metni 28.02.2022
134 Sağlık Bakanlığı 2011 Yılında Kapattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün “Yeni Hıfzıssıhha Projesi” Adı Altında Yeniden Açılacağını Açıkladı. 11 Yılımızı Neden Çaldınız? Neden O Günkü Uyarılarımızı Dinlemediniz? 25.02.2022
135 TTB-HASUDER-KLİMİK-TTD-KLİMUD: Salgın Önlemleri Olmadan Pandemi ile Mücadele Edilemez 25.02.2022
136 Dünyanın Her Yerinde Olduğu Gibi Ukrayna’da da Savaşa Hayır! 24.02.2022
137 10 Acil Talebimiz İçerinde Yer Alan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” İçin Adım Atılmazsa 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)revdeyiz 23.02.2022
138 Tütün ile Mücadele Konulu 10 Soru 10 Yanıt 23.02.2022
139 Haklarımız İçin Mücadelemizi Sürdürüyoruz 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz 22.02.2022
140 Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında TTB Görüşü 19.02.2022
141 Haklarımız İçin Mücadele Sürüyor, 22 Şubat’ta Yeni Mücadele Adımlarımızı Açıklıyoruz 18.02.2022
142 Sağlıkta Şiddete Karşı Hukuki Görüş Metni: Sağlıkta Şiddetin Önlenebilmesi için Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri Derhal Uygulanmalıdır 16.02.2022
143 Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 12.02.2022
144 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi: 9 Şubat Sadece Sigarayı Değil, Tüm Tütün ve Nikotin Ürünlerini Bırakma Günü Olmalıdır 09.02.2022
145 Sağlık Emekçilerinin Haklı Talepleri Hukuka Aykırı Yasaklarla Bastırılamaz! 08.02.2022
146 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ”Isparta’da Çöken Yalnız Elektrik Şebekesi Değil, İktidarın Enerji Başta Olmak Üzere Kamusal Hizmetleri Özelleştirme Politikasıdır!” 08.02.2022
147 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 08.02.2022
148 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 08.02.2022
149 TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 07.02.2022
150 Kanserle Mücadele, Ancak Kapitalizmle Mücadele ile Başarıya Ulaşabilir 04.02.2022
151 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 04.02.2022
152 İktidarın Art Arda Yaptığı Açıklamalar Hakikati Gizleme Çabasıdır 03.02.2022
153 İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına Dair Yükümlülükleri İhlal Eden Anlayış Son Bulmalıdır 03.02.2022
154 TTB Pandemi Bülteni #20 - Türkiye’de Kusursuz Fırtına: COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Kriz 02.02.2022
155 Emeklilik Gelirlerimizle Geçinemiyoruz 01.02.2022
156 “Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam! 26.01.2022
157 “Zorunlu Aşı Uygulaması” Hakkında Etik Kurul Görüşü 25.01.2022
158 TTB’den Yurttaşlara Çağrı 25.01.2022
159 Yoğun Kar ve Aşırı Soğuklardan da Dayanışma ile Korunabiliriz 24.01.2022
160 Üzgünüz, Öfkeliyiz! Güvensiz Çalışma Ortamları Kadın Cinayetlerinin de Yolunu Açıyor 20.01.2022
161 Haklarımız İçin 26 Ocak-4 Şubat Arasında Nöbette, 8 Şubat’ta G(ö)REV’deyiz! 20.01.2022
162 TTB Merkez Konseyi, UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır 20.01.2022
163 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizden Çıkış Emekten Yana Politikalarla Mümkündür! Siyasi İktidarı Halkın İnsanca Yaşam Taleplerine Kulak Vermeye Davet Ediyoruz! 18.01.2022
164 Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası 12 Ocak 2022’de Açıklanan Kararlarla Toplumun Sağlığını Riske Atmaya Devam Eden Sorumluları İstifaya Davet Ediyoruz 15.01.2022
165 TTB ve TÖK: Bir Arkadaşımızı Daha Kaybetmeye Tahammülümüz Yok, Haklarımız İçin Mücadele Edeceğiz 14.01.2022
166 TTB ve Milletvekilleri TBMM’den Seslendi: İktidar Hekimlere ve Topluma Olan Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Gündem Değiştirmemelidir 13.01.2022
167 Sağlık Çalışanlarının Omicron Sürecinde Korunmasına Yönelik Bilgi Notu 12.01.2022
168 Temmuz-Ağustos 2021 Orman Yangınları Değerlendirme Raporu 10.01.2022
169 Bilimin Gereklerini İfade Etmeye, Gerçekleri Söylemeye Devam Edeceğiz 09.01.2022
170 TTB ve Tabip Odalarından Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımızı İstiyoruz! 07.01.2022
171 Omicron Varyantı, Çocuklar ve Okullar 06.01.2022
172 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin, İnfaz Komisyonları Dağıtılsın! 05.01.2022
173 Yaşamsal Önemdeki İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Temini İçin Gerekli Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 03.01.2022
174 Yeni Bir Yıla Girerken… 31.12.2021
175 TTB Pandemi Bülteni #19 - Pandeminin Omicron Dönemi: Ne Yapmalı? 29.12.2021
176 Sağlık Bakanlığı’ndan Turkovac ile İlgili Tüm Bilimsel Verileri İvedilikle Paylaşmasını Bekliyoruz 22.12.2021
177 TTB ve Tabip Odaları: Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sonuç Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam! 21.12.2021
178 Son Kullanma Tarihi Geçtiği İddia Edilen COVID-19 Aşıları Hakkında Bilgi Notu 19.12.2021
179 “Emek Bizimse Söz de Bizim!” Hep Birlikte Mücadele Ederek Kazanacağız... 15.12.2021
180 Sağlık Emekçilerinin G(ö)REV Eylemi Dört Bir Yanda Devam Ediyor 15.12.2021
181 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu-2 14.12.2021
182 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri’nden İktidarın TBMM’deki Oyalama ve Algı Yönetimine Tepki 14.12.2021
183 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere 15 Aralık G(ö)REV Mektubu 14.12.2021
184 Topluma Çağrımızdır 14.12.2021
185 Şimdi G(ö)REV Zamanı! 15 Aralık Çarşamba Günü G(ö)REV’deyiz! 13.12.2021
186 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 73. Yılında; Yaşamın Krizi Karşısında Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Haklarımızı, COVID-19 Pandemi Koşullarında Sağlıklı Yaşam Hakkımızı Savunuyoruz! 11.12.2021
187 Sağlık Bakanlığı’nın 6 Maddelik Genelgesine TTB’den 6 Maddelik Cevap 09.12.2021
188 Tedavi Hizmetlerinin Aksamaması için Tıbbi Malzemeler Konusunda Acilen Gereken Önlemler Alınmalıdır 09.12.2021
189 Sağlıkta Şiddet; Politikacıların Söylemleri, Medyanın Dili ve Sağlık Sisteminin Çöküşüyle Daha da Artıyor 08.12.2021
190 Beyaz Forum Sonuç Raporu Yayımlandı: Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam! 08.12.2021
191 Halkımıza ve Tüm Sağlık Meslekleri Çalışanlarına Çağrımızdır 07.12.2021
192 Yönetememe Krizi Sürüyor: Sağlık Bakanı’nı Yapılmayan Zam Hakkında Açıklamaya Davet Ediyoruz 05.12.2021
193 3 Aralık Dünya Engelliler Günündeyiz 03.12.2021
194 TTB Pandemi Çalışma Grubu’ndan COVID-19 Salgın Yönetimine Kapsamlı Bir Bakış ve Kritik Öneriler 03.12.2021
195 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Değiştirilmek İstenmesine Yönelik Açıklama 03.12.2021
196 İktidarın İş Barışını Bozan, Adaletsiz Ücretlendirme ve Ayrıştırıcı Uygulamalarını Kabul Etmiyoruz. Sağlık Emekçilerinin Yapacağı Eylem ve Etkinlikleri Destekliyoruz 03.12.2021
197 Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!” 28.11.2021
198 “Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!” 26.11.2021
199 “Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!” 25.11.2021
200 Bir Kişi Daha Eksilmemek İçin, Kadın Dayanışmasını Büyütmek İçin, Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz 25.11.2021
201 Sağlık Bakanlığı’nın Favipiravir Politikası, Bilimin ve Halk Sağlığı İlkelerinin Çiğnenmesidir 25.11.2021
202 “Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz! 24.11.2021
203 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız! 24.11.2021
204 Sorumluları Göreve Davet Ediyoruz! Giresun’da Bilinçsizlik ve Kȃr Hırsının Yarattığı Felaketin Sağlığımıza Daha Fazla Zarar Vermesi Engellenmelidir! 24.11.2021
205 TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!” 23.11.2021
206 Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Önerisi Yeniden Düzenlenmelidir 22.11.2021
207 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz! 19.11.2021
208 TTB, Karar Duruşması Öncesi Diyarbakır’dan Çağrı Yaptı: Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz! 18.11.2021
209 TTB’den Asistan Hekimlerin Sorunlarına Dair Değerlendirme 17.11.2021
210 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adalet! 16.11.2021
211 TTB ve KESK: ‘Ret’leri Reddediyoruz, Barışa Sahip Çıkıyoruz! 16.11.2021
212 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz! 11.11.2021
213 TTB Pandemi Bülteni #18 - Pandemide Sağlık Çalışanlarının Ölümleri 10.11.2021
214 2022 Bütçesinde Kadınlar Yok! 10.11.2021
215 Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla Anıyoruz 09.11.2021
216 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz! 03.11.2021
217 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2021
218 Çocukların Aşılanmalarına Dair Mevzuat Bilgi Notu 28.10.2021
219 TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz! 27.10.2021
220 TTB Pandemi Bülteni #17 - Sağlık Bakanlığını Kış Aylarında Vaka Artışına Karşı Uyarıyor, Önlem Almaya Davet Ediyoruz 27.10.2021
221 Asistan Hekimlerin Eylemleri Sürüyor: Kaza Değil Cinayet! 26.10.2021
222 Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu 26.10.2021
223 Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve TİHV Temsilcisi Sevim Çiçek Derhal Serbest Bırakılmalıdır 25.10.2021
224 Asistan Hekimler Dört Bir Yandan Seslendi: Dr. Rümeysa Berin Şen İsyanımızda Yaşıyor! 25.10.2021
225 Gebelik Öncesi, Gebelik ve Emzirme Dönemlerinde Aşılanma Önerisi Doğru Ancak Geç Kalınmış Bir Karardır 21.10.2021
226 TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 20.10.2021
227 Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti 17.10.2021
228 TTB Pandemi Bülteni #16 – Salgın Yönetiminde Veri Paylaşımının Önemi 14.10.2021
229 Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz 12.10.2021
230 Sağlıksızlığa Yol Açan Yoksullukla Mücadele Etmek Suç Değildir, Önceki Dönem Başkanlarımızdan Dr. M. Selim Ölçer’in Yanındayız 12.10.2021
231 Sayıştayın Tespitleri Yetmez; Sorumlular Yargılanmalı, Zarar Tahsil Edilmelidir 12.10.2021
232 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Değerlere Aykırı, Kamu Yararını ve Liyakati Gözetmeyen İlanlar Yayımlamaya Devam Etmektedir 11.10.2021
233 TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir! 11.10.2021
234 10 Ekim Katliamı’nı Unutmayacağız, Unutturmayacağız! 10.10.2021
235 TTB’den “18 Ayın Ardından Pandeminin Neresindeyiz?” Değerlendirmesi 08.10.2021
236 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden Önemli Duyuru: Tütün Firması Destekli Proje Durdurulmalıdır 06.10.2021
237 Ölümünün Üçüncü Yılında Dr. Fikret Hacıosman’ı Sevgi ve Saygıyla Anıyor, Sağlıkta Şiddet Son Bulana Kadar Mücadele Edeceğimizi Hatırlatıyoruz! 02.10.2021
238 TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim! 01.10.2021
239 7 Ekim’de Gerçekleşecek Eylemlerinde İstanbul Aile Hekimliği Platformunun Yanındayız 30.09.2021
240 TTB Pandemi Bülteni #15 - COVID-19 Salgını, Grip Mevsimi ve Grip Aşılamaları 29.09.2021
241 Üniversiteler Pandemi Tedbirleri Alınmadan Açıldı, Açılmaya Devam Ediyor 27.09.2021
242 Yemeksepeti İşvereninin İşçi ve Sendika Düşmanlığına Ortak Olmayalım! 23.09.2021
243 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Keyfi, Hukuksuz Uygulamalara Son Verilmelidir! 23.09.2021
244 Bilim İnsanlarını, Sağlık Çalışanlarının Emeklerini Hiçe Sayan ve Aşı Tereddüdüne Yol Açan Açıklamalar Konusunda Sorumluluğa Davet Ediyoruz! 23.09.2021
245 Mecburi Hizmet Atamalarında Yapılan Uygulamalar Çalışma Hakkına ve Kamu Yararına Aykırıdır 16.09.2021
246 TTB Pandemi Bülteni #14 - Aşı Reddi ve Tereddüdü: Gönüllülük mü, Zorunluluk mu? 15.09.2021
247 Okulların İlk Haftası Geride Kalırken, Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitimin Sürekliliği İçin Düzenlemeler Yapılması Şarttır 12.09.2021
248 Çağdaş, Laik, Demokratik ve Eşit Bir Ülke İçin Tüm Darbelerin Karşısındayız 12.09.2021
249 Toplum Sağlığını Hiçe Sayanlara Sessiz Kalınması Pandemiyle Mücadelede Samimiyetsizliğin Göstergesidir 11.09.2021
250 Bursa Tabip Odası Önceki Dönem Başkanlarından Prof. Dr. Hamdi Aytekin’i Yitirdik 11.09.2021
251 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Ek Ödeme Değil, Hak Ödeme İstiyoruz! 08.09.2021
252 TTB, TJOD ve HASUDER’in Gebelikte COVID-19 Aşılamasıyla İlgili Güncel Durum Değerlendirmesi 07.09.2021
253 TTB ve Ege Bölgesi Tabip Odaları: Önlem Alınmıyor, Vakalar Artarak Salgın Yayılıyor 04.09.2021
254 Meslektaşlarımıza Yönelik OHAL Rejiminin Devamı Niteliğindeki Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin! 02.09.2021
255 TTB Pandemi Bülteni #13 - Okullar Açılırken 01.09.2021
256 Barış Olmadan Sağlık Olmaz 01.09.2021
257 Haklarımız İçin Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz 30.08.2021
258 Toplu Sözleşme Kararlarını Kabul Etmiyor, Bir Günlük Hizmet Üretmeme Eylemini Destekliyoruz 26.08.2021
259 COVID-19 Aşılarında Tekrar Dozlarla İlgili Sorular ve Sorunlar 21.08.2021
260 Demokratik Kamuoyunu Baskı Altına Almak İsteyen Düzenlemeler Geri Çekilsin! 21.08.2021
261 TTB Pandemi Bülteni #12 - Pandemide Neredeyiz, Ne Yapmalıyız? 18.08.2021
262 Son Dakika Düzenlemeleri Hangi Veriler Esas Alınarak Yapılıyor? 16.08.2021
263 Sağlık Bakanlığı’nı, Toplum Sağlığını Öncelemeye ve Şeffaflığa Bir Kez Daha Davet Ediyoruz 16.08.2021
264 TTB, Eğitim Emek Örgütleri ve Velilerden Çağrı: Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitim Şart! 13.08.2021
265 Sellerin Yol Açabileceği Sağlık Sorunlarına Dair Bilgi Notu 13.08.2021
266 Meslektaşlarımızın Yapacağı Haklı ve Meşru Her Türlü Emek Mücadelesinin Yanındayız 13.08.2021
267 Sağlık Çalışanlarının İzinlerini Pandemi Fırsatçılığıyla Kaldırmak, Hukuk ve Bilim Dışıdır 10.08.2021
268 TTB ve Muğla Tabip Odası’ndan Yangın Değerlendirmesi: Yönet(e)meme Salgında Olduğu Gibi Yangınlarda da Görülüyor 09.08.2021
269 Orman Yangınlarından Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri Bilgi Notu 05.08.2021
270 TTB ve Tabip Odalarından Çağrı: COVID-19 Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır, Yaşamak ve Yaşatmak İçin Aşılanalım 05.08.2021
271 Biz Hekimler Bilime ve Aşıya Güveniyoruz, Siz de Güvenin! 04.08.2021
272 TTB Pandemi Bülteni #11 - COVID-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır 04.08.2021
273 Muğla ve İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 04.08.2021
274 TTB Artvin İli Arhavi İlçesi Sel Felaketi Raporu 03.08.2021
275 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Toplumsal Bağışıklık İçin; Tedirgin Olma, Aşı Ol! 03.08.2021
276 Adana-Merkez, Feke, Karaisalı, Kozan, Aladağ, Ceyhan İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 02.08.2021
277 Manavgat/Antalya Orman Yangını Hızlı Değerlendirme Raporu 01.08.2021
278 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Salgından Çıkışın Yolu Bellidir! 30.07.2021
279 Hekimlik Andı ile İlgili Etik Kurul Görüşü 29.07.2021
280 TTB Pandemi Bülteni #10 - Dünyada COVID-19 Pandemisinin Durumu 28.07.2021
281 Türkiye’de Grip Aşılamasında Durum ve Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri 27.07.2021
282 Bilimsel Yolla Pandemiyi Kontrol Etmek Mümkün! İktidar Pandemiyi Yönetmiyor, Ölümlere Neden Oluyor 26.07.2021
283 Eylül 2021 İçin Okulları Açalım Çağrısı 19.07.2021
284 Canlıların Yaşamları Ranta Tercih Edildiğinde, Sel Kaynaklı Ölümlerin Önlenebilmesi Mümkündür 16.07.2021
285 OHAL Değil! Demokrasi İstiyoruz! 16.07.2021
286 TTB Pandemi Bülteni #9 - Türkiye Verileriyle Türkiye’yi Konuş(a)mamanın Dayanılmaz Ağırlığı 14.07.2021
287 Salgın ile Mücadelede Başarı İçin Verilerin Paylaşılması Elzemdir 14.07.2021
288 TTB Pandemi Bülteni #8 - Pandemi Dönemi COVID-19 Dışı Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu 07.07.2021
289 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Başhekime Tanınan Eğitim Sorumlusu Görevlendirme Yetkisi TTB’nin İtirazı Üzerine Mahkemece Hukuka Aykırı Bulundu 06.07.2021
290 Aile Hekimlerini Susturma, İşten Atmayı Kolaylaştırma, Mevcut Haklarını Kısıtlama Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz! 05.07.2021
291 Pandemi Devam Ediyor, Hakikatler Gizlenmeye Devam Ediyor 03.07.2021
292 Sağlık Bakanlığı’nın Açtığı Kamu Görevinden Çıkarma Soruşturmaları Hakkında 02.07.2021
293 Sivas Katliamı’nı Unutmadık, Unutmayacağız! 02.07.2021
294 Sağlık Bakanlığı Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Aşı Konusunda Toplumu Bilgilendirmelidir 01.07.2021
295 TTB Pandemi Bülteni #7 - Pandemide Sağlık Emekçilerinin Sömürülen Emeği 30.06.2021
296 Şehir Hastanelerinde Hayaller Neden Satıldı? Sağlık Bakanlığı Açıklamalıdır! 29.06.2021
297 Hukuksuzluk En Az Radyasyon Kadar Tehlikeli ve Öldürücüdür 28.06.2021
298 Sağlık Bakanlığı Açıkladığı COVID-19’a Bağlı Resmi Ölüm Rakamlarının Gerçeği Yansıtmadığını Kabul Etmiştir 25.06.2021
299 Cenevre Bildirgesi Tüm Hekimler İçin Ortak ve Bağlayıcıdır: Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Okunmalıdır 25.06.2021
300 TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı 24.06.2021
301 Delta Varyantına Yönelik Gerekli Bilimsel Önlemler Hızla Alınmalıdır 24.06.2021
302 TTB Pandemi Bülteni #6 - Pandemide Test Stratejilerinin Önemi 23.06.2021
303 YKS’ye Girecek Adayların Salgından Etkilenmemelerine Yönelik Önlemler 22.06.2021
304 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Şiddeti Uygulayanların Yargılanma Süreçlerinde Azami Özen Gösterilmesini İstiyoruz 22.06.2021
305 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Türkiye Karanlık Gidişe Mahkûm Değildir! 18.06.2021
306 HDP’yi Hedef Alan Saldırıyı Kınıyoruz 18.06.2021
307 TTB Pandemi Bülteni #5 – COVID-19 Aşı Dayanışma Çağrısı 16.06.2021
308 TTB Pandemi Bülteni #4 - Sağlık Bütçesinde Yok Sayılan Toplum Sağlığı 09.06.2021
309 İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına Başvuran Meslektaşlarımızın Atamaları Derhal Yapılmalıdır 07.06.2021
310 Sağlıklı Doğada Yaşam Hakkımızı Savunmaya Devam Edeceğiz 05.06.2021
311 COVID-19 Pandemisinde Yaşamını Yitiren Sağlık Emekçilerinin Ailelerini Dolandırıcılara Karşı Uyarıyoruz 04.06.2021
312 TTB Pandemi Bülteni #3 - Pandemide Ekonomi Yönetimi: Borçlandırma, Yetersiz Destek ve Derinleşen Yoksulluk 02.06.2021
313 ”Haziran 2021 İtibariyle COVID-19 Pandemisinde Okullar Nasıl Açılmalı?” Tutum Belgesi 31.05.2021
314 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Tütünü Bırakmaya Söz Verin, Karar Verin. Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2021
315 Dr. Kamil Furtun’u Aramızdan Ayrılışının 6. Yılında Sevgi ve Özlemle Anıyoruz 29.05.2021
316 Sağlıkta Her Geçen Gün Artan Şiddete Karşı Sağlık Bakanlığı’nı Göreve Çağırıyoruz 28.05.2021
317 SES’imize Dokunma! Gözaltına Alınan Sağlık Emekçilerini Serbest Bırak! 27.05.2021
318 TTB Pandemi Bülteni #2 - COVID-19 Tedavisinde İlaç Kullanımı 26.05.2021
319 Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavları Şeffaf, Adaletli ve Bilimsel Ölçütlere Göre Yapılmalıdır 26.05.2021
320 “Pandemide Şehir Hastaneleri” Anket Sonuçları Açıklandı: Toplum Sağlığı İçin Uygun Olmayan Şehir Hastanelerinden En Kısa Zamanda Vazgeçilmelidir 21.05.2021
321 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Kutlarız 19.05.2021
322 Genelgelerden Hastalık ve Yoksulluk Çıkıyor 18.05.2021
323 Aç-Kapa Politikaları ile Salgınla Mücadele Olmaz; Çarklar Dönerken Bulaş Zinciri Kırılamaz! 10.05.2021
324 İkizdere’den Elinizi Çekin! 09.05.2021
325 TTB Okul Çalışma Grubu: Önlemleri Alalım, Çocuklar İçin Okulları Açalım! 07.05.2021
326 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun Hekim Atamalarında Uygulanması 05.05.2021
327 ‘Hekimin İstifa Hakkı’ Hukuki Görüş Metni 05.05.2021
328 Tüm Sağlık Emekçilerinin 1 Mayıs Emek Bayramı Kutlu Olsun: 1 Mayıs’ta Umut Yan Yana 01.05.2021
329 Aşı Candır, Aşı Yaşatır! Yeni Koronavirüs Hastalığı Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır! 30.04.2021
330 1 Mayıs’a Giderken: Kadınların Salgında Bir Yılı 30.04.2021
331 Etkili Filyasyon Olmadan Salgın Kontrol Altına Alınamaz! 28.04.2021
332 TTB’den Hayatı Değil Çarkları Durdurma Çağrısı: Desteksiz, Korumasız Kapatma Çözüm Değil! 27.04.2021
333 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” Sonuçlarını Paylaştı 22.04.2021
334 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs 2021 Programını Açıkladı: Umut Yan Yana! 21.04.2021
335 Dr. Ersin Arslan Ölümünün Dokuzuncu Yılında Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 16.04.2021
336 Ankara’da ve Tüm İllerde Eşzamanlı Seslendik: Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun! 15.04.2021
337 Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Meslektaşımıza Yapılan Sözel ve Psikolojik Şiddeti Kınıyoruz 13.04.2021
338 15 Nisan’da Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın, Bütün İllerde Sağlık Müdürlüklerinin Önündeyiz: Yaşam Hakkından Vazgeçmiyoruz! 12.04.2021
339 İktidara Uyarımız, Topluma Çağrımızdır: “Yanlış Sağlık Politikalarında Israr, Sosyal Cinayettir!” 09.04.2021
340 Halktan Gizlediğiniz Nedir? Şehir Hastanelerinde Neler Oluyor? 07.04.2021
341 TTB AHEK Kampanyasını Başlattı: ASM’ler Kamu Yerlerinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Uygun Yeterli Binalarda Hizmet Vermelidir 07.04.2021
342 Bakan Selçuk’u Tüm Sağlık Çalışanlarından Özür Dilemeye ve Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Çağırıyoruz 03.04.2021
343 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2021
344 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başhekimlerin Atamalarında da Yasalara, Bilime, Akademiye ve Liyakate Uygun Davranılmıyor 31.03.2021
345 Reklam Kurulu’nun LGBTİ+ ve Gökkuşağı Temalı Tanıtım Kararlarına İlişkin TTB’den Açıklama 30.03.2021
346 TTB COVID-19 Pandemisi 1. Yıl Değerlendirme Raporu Yayımlandı 29.03.2021
347 Kadın Katliamlarını Durdurun, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygulayın! 28.03.2021
348 Salgın Yönetilemiyor, Önlenebilir Ölümleri Engellemeyenler İstifa Etsin 26.03.2021
349 Yaşamın Vazgeçilmezi: Su 22.03.2021
350 Son Sözü Kadınlar Söyleyecek 20.03.2021
351 Bilim Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’a Soruyoruz! 19.03.2021
352 Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi Değerlendirmesi 18.03.2021
353 İnsan Hakları Savunucusu Meslektaşımız Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Yalnız Değildir 17.03.2021
354 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Bakanlık Önündeydi: Taleplerimiz Dilimizde, Yitirdiklerimiz Yüreğimizde 15.03.2021
355 TTB’nin Başvurusu Sonrası VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı 14.03.2021
356 TTB ve İTO’dan Taksim Cumhuriyet Anıtı Töreni: Yaşamını Yitiren Sağlık Çalışanları Anıldı, Mücadele Sözü Verildi 14.03.2021
357 Pandemide Yitirilen Sağlık Çalışanları Birçok İlde Anıldı: Daha Fazla Kayıp Olmaması İçin Toplumsal Sağlık, Demokrasi ve Adalet İstiyoruz 12.03.2021
358 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 1. Yıl Değerlendirmesi: Toplumsal Sağlık İçin Toplumsal Dayanışma! 11.03.2021
359 İstifa Yasak Değildir! 10.03.2021
360 YÖK Bilim İnsanlarının ve TTB’nin Uyarılarına Sessiz Kalamadı, Adrese Teslim İlanlarla İlgili Yönetmelik Yayımladı 10.03.2021
361 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Kadınlar 8 Mart’ta Dört Bir Yandan Seslendi: Yaşamak ve Yaşatmak İçin Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 09.03.2021
362 Kadınlar Kazanacak, Emek Kazanacak! Eşit ve Özgür Bir Hayat İstiyoruz! 08.03.2021
363 TTB Tıp Haftası Programını Açıkladı: Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet İstiyoruz! 05.03.2021
364 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşılama Yapılması ve Önlemlerin Alınması Zorunludur! 04.03.2021
365 Sağlık Bakanlığı Eşitlik İlkesine Uygun ve Şeffaf Bir Aşılama Programı Uygulamalıdır 02.03.2021
366 Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız, 8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlarda Olacağız! 01.03.2021
367 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” Sonuçlarını Paylaştı 26.02.2021
368 Danıştay’ın Son Kararı ile Birlikte Yargı Kararları Işığında, Öğretim Üyelerinin Serbest Çalışma Hakkı Kazanımı 25.02.2021
369 Türkiye’nin COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Kalan Sağlığı - 2020 23.02.2021
370 Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü” Uyguladığı Üniversitelerdeki Sözleşme Dayatmasına Son Verilsin 22.02.2021
371 TTB COVID-19 Pandemisi 11. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.02.2021
372 İnsana da Doğaya da Düşman Kömürlü Termik Santrallerden Vazgeçin! 18.02.2021
373 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 11. Ay Değerlendirmesi: Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi Güçlü Olmadan Salgın Yönetilemez 11.02.2021
374 Sağlıkta Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Hedefte 10.02.2021
375 Dr. Şeyhmus Gökalp Davasına Diyarbakır’dan Çağrı: “Eminiz, Yarın Sevgili Meslektaşımızı Alacağız” 09.02.2021
376 Herkes için Adalet, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Özgürlük! 08.02.2021
377 2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 08.02.2021
378 SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Moleküler Sürveyans Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Yapılmalı ve Bulgular Şeffaf Bir Şekilde Paylaşılmalıdır 08.02.2021
379 Yemek Sepeti İşçilerinin ve DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın Haklı Mücadelesini Destekliyoruz! 05.02.2021
380 Demokratik Haklarını Kullanan Yurttaşlara Yönelik Uygulamalar Kabul Edilemez! 03.02.2021
381 Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Bir Yenisi Eklendi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten Eğitim Sorumlusu Görevinden Alındı 01.02.2021
382 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı 28.01.2021
383 Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır 28.01.2021
384 Eğitim Anayasal Haktır, Asistanların ve Öğretim Üyelerinin Eğitim ve Döner Sermaye Hakkı Sözleşme Dayatması ile Engellenemez 27.01.2021
385 Birlikte Kullanım Kapsamında Öğretim Üyelerine, Asistanlara Dayatılan Bireysel Sözleşmelere, Ek Ödeme Kesintilerine Karşı Meslektaşlarımızın Yanındayız 26.01.2021
386 Hekimlerin Görsel ve Yazılı Medyaya Para Ödeyerek Çıkmaları ve Buna Aracılık Edilmesi Etikolegal İhlaldir 25.01.2021
387 TTB Aşılama ile İlgili Mevcut Bilgileri Bakanlıktan Talep Etti 25.01.2021
388 Özlük Haklarını Talep Eden Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılmalıdır 22.01.2021
389 TTB COVID-19 Pandemisi 10. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.01.2021
390 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
391 Hapishanelerde Devam Eden Süresiz ve Dönüşümlü Açlık Grevleri 14.01.2021
392 Sağlık Ocaklarının 60. Doğum Günü Kutlu Olsun 12.01.2021
393 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 10. Ay Değerlendirmesi: Aşı Toplumsal Dayanışmadır 11.01.2021
394 Sağlık Bakanlığı’na Çağrımız: Pandemi ile Mücadele Eden Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Ek Ödemeleri Acilen Ödenmelidir 09.01.2021
395 TTB ve Uzmanlık Dernekleri: İşbirliği Protokolleri Çerçevesinde İmzalatılmak İstenen Hizmet Sözleşmeleri Tıp Fakültelerinin İşleyişine Uygun Değildir, Hukuka Aykırıdır 08.01.2021
396 Üniversitelilerin Demokrasi Mücadelesinin Yanındayız! 07.01.2021
397 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
398 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2020
399 Sağlık Çalışanları Dört Bir Yandan Seslendi: Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz! 30.12.2020
400 Sağlık Bakanlığı’nın Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatmak İstediği “Tip Hizmet Sözleşmesi” Hukuka Aykırıdır ve Geri Çekilmelidir 30.12.2020
401 Çıplak Arama Ölçülülük, Yasallık ve Gereklilik İlkeleri Dışına Çıkarılarak İşkence Uygulamasına Dönüştürülmektedir! 29.12.2020
402 Gaziantep’te Meydana Gelen Hastane Yangını İhmaller Sonucudur. Sorumlular Açığa Çıkartılmalı, Tüm Hastanelerde Gereken Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 27.12.2020
403 COVID-19 Aşılarına Dair TTB Tutum Belgesi 23.12.2020
404 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 21.12.2020
405 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Bilimsellikten, Denetimden, Şeffaflıktan Uzak Kadro İlanına İtiraz Ediyoruz 21.12.2020
406 Acil Kullanım Onayının Asgari Koşulları 18.12.2020
407 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşı Uygulaması Etik İlkeler Işığında, Adil Koşullarda, Ücretsiz Yapılmalıdır 18.12.2020
408 Pandeminin İvme Kazandığı Bir Süreçte Plansız, Aceleye Getirilerek Yapılacak Başasistanlık Sözlü Sınavı Adaylar Arasındaki Eşitsizliklere Yol Açacaktır 16.12.2020
409 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
410 Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Tutuksuz Yargılansın 15.12.2020
411 Gerçekleri Çarpıtıyorsunuz Sayın Bakan! Bu Ülkede Kangrenleşmiş Çok Ciddi Bir “Meslek Hastalıkları Sorunu” Vardır! 14.12.2020
412 TTB COVID-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 14.12.2020
413 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu: Eğitim Hakkımızın İhlal Edilmesini, Adaletsiz Görevlendirmeleri Kabul Etmiyoruz 14.12.2020
414 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 9. Ay Değerlendirmesi: Salgın Yönetimi Bütünlüklü Bir Bakış Açısını Gerektirir 11.12.2020
415 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yıldönümü: Pandemi Koşullarında Temel İnsan Haklarını Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz 10.12.2020
416 Sağlık Bakanlığı Aşı Uygulamalarında Şeffaf Olmalıdır 08.12.2020
417 3 Aralık Engelliler Günündeyiz. Engeller mi? Hâlâ Sürüyor! 02.12.2020
418 Salgında Tanı Yöntemleri ve Tedaviler Piyasanın İnsafına Terk Edilemez 02.12.2020
419 TTB İzmir Depremi Birinci Ay Ön Değerlendirme Raporu 01.12.2020
420 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 01.12.2020
421 Eşitlikçi ve Adil Olmayan Kapitalizmin Kırk Yıldır Çözemediği Salgın: HIV/AIDS 01.12.2020
422 TTB ve SES’ten Ortak Açıklama: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 30.11.2020
423 Sağlık Bakanlığı’na Acil Çağrı: Özel ve Vakıf Hastanelerinin Olanakları Kamu İradesi ile Yurttaşların Hizmetine Sunulsun! 30.11.2020
424 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Sağlık Çalışanlarının Damgalanmalarını Kabul Etmiyoruz 28.11.2020
425 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İtibarsızlaştırılamaz! 26.11.2020
426 Mirabel Kardeşler’den Dr. Aynur Dağdemir’e Mücadele Eden Tüm Kadınlardan Aldığımız Cesaretle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Susmuyoruz! 25.11.2020
427 Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı: İyi hekimlik değerlerini savunmak suç değildir! 24.11.2020
428 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın! 23.11.2020
429 Sağlık Alanındaki Emek ve Meslek Örgütlerinin 2021 Yılı Sağlık Bütçesi Üzerine Görüşü 20.11.2020
430 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
431 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü Sevgili Aynur Dağdemir’e Adıyoruz 19.11.2020
432 Covid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır 19.11.2020
433 Yürütülen Yanlış Sağlık Politikalarının Sorumluluğunu Asıl Üstlenmesi Gereken Sağlık Bakanı’dır 18.11.2020
434 Araba Lastiği ve Plastik Çöplerin Yakılmasına İzin Vererek Toplum Sağlığıyla Oynamayın 18.11.2020
435 Pandemi(ler) ile Nasıl Mücadele Edilir? 17.11.2020
436 TTB 2021 yılı Sağlık Bütçesi ile ilgili görüşlerini açıkladı 16.11.2020
437 COVID-19 Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 11.11.2020
438 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 8. Ay Değerlendirme Raporu: Kısıtlamalar Sosyal Devlet İlkesiyle Yapılmalı 11.11.2020
439 Adaletsiz Yatay Geçişler Eğitimde Fırsat Eşitliğine Aykırıdır! Emek Hırsızlığına Son! 09.11.2020
440 İzmir Tabip Odası Deprem Sonrası Değerlendirme Raporunu Açıkladı 03.11.2020
441 İzmir Depremi Hızlı Değerlendirme Raporu 02.11.2020
442 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2020
443 Salgın Sürecinin Başarısında Fazladan Ölüm Sayıları Ana Belirleyicidir: Ölüm Verilerini Eksik Açıklamak Ciddi Bir Halk Sağlığı Sorunudur 28.10.2020
444 Bizler İzin, İstifa, Emeklilik Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Vazgeçmeyeceğiz! 28.10.2020
445  Askeri Kadrolara Kura ile Sivil Hekim Atanamaz! 26.10.2020
446 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
447 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
448 TTB, Sayıştay’ın 2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’na Göre Şehir Hastanelerini Değerlendirdi 21.10.2020
449 Toplumsal Bir Sorun: Metil Alkol Zehirlenmesi, Alkol Tüketimi ve COVİD-19 20.10.2020
450 Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz! 19.10.2020
451 Aile Planlaması Hizmetleri Acilen Karşılanmalıdır! 17.10.2020
452 Covid-19 Hastalığı Sağlık Çalışanları İçin ACİLEN, Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 16.10.2020
453 Toplumun Ve Hekimlerin Sağlığı İçin Her Alanda Söz Söylemeye Devam Edeceğiz 16.10.2020
454 TTB Covid-19 İzleme Kurulu, Pandemi 7. Ay Değerlendirmesini Açıkladı 12.10.2020
455 103 karanfilimize sözümüz var: Emek-barış ve demokrasi mücadelesi kazanacak! 10.10.2020
456 Sağlık Hizmetleri Özel Sermayenin İnsafına Bırakılamaz 08.10.2020
457 Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir 08.10.2020
458 Pandemi İle Mücadele Eden Hekim Ve Sağlık Çalışanları Arasındaki Adaletsizlik Giderilerek Ek Ödemeleri Acilen Yatırılmalıdır 07.10.2020
459 TBMM Başkanlığı’na; İyi Tıp Eğitiminin Güvencelerinin Oluşturulmasını, Verilen Hasarların Giderilmesini Talep Ediyoruz 07.10.2020
460 Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Eşitliği Mesleğimizin Vazgeçilmezidir! 06.10.2020
461 Türk Tabipleri Birliği olarak 6 aydır söylediklerimizi Sayın Bakan doğruladı: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştü 01.10.2020
462 Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır. Pandemi ile mücadele eden hekimler ve tüm sağlık çalışanları arasında eşitsizlik olmamalıdır. 01.10.2020
463 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 6. Ay Değerlendirme Raporu: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda! 21.09.2020
464 #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! 16.09.2020
465 Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” Genelgesine Yönelik TTB Görüşü: Salgın Çalışma Yaşamında Ayrım Yapmıyor! 26.08.2020
466 Giresun Sel Felaketi: Şehirlerimizin yıkımının ve 6 yurttaşımızın ölümünün gerçek nedeni  iktidarların politik tercihleridir! 24.08.2020
467 Covid-19 Pandemisi Bütün Ağırlığı İle Devam Ediyor! Hekimler Ve Sağlık Çalışanlarının Enerjisi Ve Sabrı Tükeniyor… 21.08.2020
468 21 Eylül’e kadar gereken tüm önlemler alanın tüm taraflarının ortak çabasıyla alınmalı, çocuklarımızın yüz yüze eğitime güvenli şekilde başlaması sağlanmalıdır 18.08.2020
469 17 Ağustos’u Unutmayacağız, Halkın Yaşam Hakkına Sahip Çıkacağız! 17.08.2020
470 Çocuklarımızın hayatı için kreş ve çocuk evi istiyoruz! 15.08.2020
471 TTB’den COVID-19 pandemisinde 5. ay değerlendirmesi: Salgın kontrol altına alınamıyor, sağlıkçılar tükeniyor! 14.08.2020
472 TTB, “Birinci Basamak’ta COVID-19 Pandemisine İlişkin Durum Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı: Birinci basamak pandemi sürecinin dışına atıldı! 07.08.2020
473 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın! 05.08.2020
474 Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır! 03.08.2020
475 Türk Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na Çağrı; Temaslılara Test Yapılsın, Aktif Surveyans ve Filyasyon Sürdürülsün 01.08.2020
476 Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama 30.07.2020
477 Van’da yaşanan katliamın sorumluları ortaya çıkarılmalı, göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları korunmalıdır   28.07.2020
478 Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmelidir! 22.07.2020
479 Medya şiddeti meşru gösteren tutumundan vazgeçmelidir 22.07.2020
480 Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!        21.07.2020
481 TTB’den Sağlık Bakanına Çağrı: Aşı Çalışmaları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirin 20.07.2020
482 Ülkemizin gerçek gündemi COVID-19 pandemisidir! Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor 17.07.2020
483 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu’nun “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” açıklandı 10.07.2020
484 Sakarya Hendek’te bir kez daha facia! Üzüntümüz tarifsizdir! 09.07.2020
485 Yine patlama, yine iş cinayeti, yine katliam; Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında büyük patlama 05.07.2020
486 TTB Merkez Konseyi’nden hafta sonu yapılacak YKS öncesinde açıklama: Adayların kaygıları değil, onları koruyacak önlemler artırılmalıdır 24.06.2020
487 Türk Tabipleri Birliği uyarıyor! 23.06.2020
488 Hekimler Avukatları, Türk Tabipleri Birliği Baroları Yalnız Bırakmayacak! 22.06.2020
489 TTB’den LGS öncesinde adaylara, yakınlarına, görevlilere öneriler 19.06.2020
490 “Savunma Yürüyüşünü” destekliyoruz! 19.06.2020
491 Erken yeniden açılmanın sonuçları alarm veriyor! 18.06.2020
492 TTB’den COVID-19 pandemisinde 3. ay değerlendirmesi: “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izliyoruz! 12.06.2020
493 Pandemide yaşanan hızlı açılma sürecinden kaygılıyız, endişeliyiz 05.06.2020
494 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz 05.06.2020
495 LGS ve YKS ertelenmelidir 04.06.2020
496 Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı 01.06.2020
497 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumalıyız! 31.05.2020
498 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
499 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
500 Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz 15.05.2020
501 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
502 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 12.05.2020
503 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
504 COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? 06.05.2020
505 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
506 Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 30.04.2020
507 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
508 Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır 27.04.2020
509 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
510 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
511 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
512 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
513 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
514 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
515 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
516 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
517 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
518 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
519 Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır 11.04.2020
520 COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır 11.04.2020
521 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
522 COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 09.04.2020
523 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
524 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
525 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
526 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
527 Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir 05.04.2020
528 COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları 03.04.2020
529 Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri 03.04.2020
530 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
531 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
532 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
533 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
534 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
535 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
536 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
537 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
538 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
539 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
540 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
541 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
542 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
543 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
544 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
545 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
546 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
547 Çok üzgünüz! Aklın, sağduyunun ve barışın egemen olmasını diliyoruz! 28.02.2020
548 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
549 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
550 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
551 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
552 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
553 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
554 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
555 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
556 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
557 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
558 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
559 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
560 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
561 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
562 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
563 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
564 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
565 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
566 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
567 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
568 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
569 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
570 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
571 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
572 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
573 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
574 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
575 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
576 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
577 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
578 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
579 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
580 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
581 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
582 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
583 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
584 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
585 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
586 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
587 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
588 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
589 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
590 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
591 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
592 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
593 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
594 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
595 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
596 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
597 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
598 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
599 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi değerlendirmesi 20.05.2019
600 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
601 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
602 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
603 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
604 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
605 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
606 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
607 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
608 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
609 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
610 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
611 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
612 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
613 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
614 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
615 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
616 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
617 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
618 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
619 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
620 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
621 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
622 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
623 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
624 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
625 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
626 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
627 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
628 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
629 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
630 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
631 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
632 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
633 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
634 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
635 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
636 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
637 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
638 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
639 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
640 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
641 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
642 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
643 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
644 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
645 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
646 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
647 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
648 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
649 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
650 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
651 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
652 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
653 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
654 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
655 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
656 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
657 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
658 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
659 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
660 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
661 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
662 KESK’in yanındayız 27.10.2018
663 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
664 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
665 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
666 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
667 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
668 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
669 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
670 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
671 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
672 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
673 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
674 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
675 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
676 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
677 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
678 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
679 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
680 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
681 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
682 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
683 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
684 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
685 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
686 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
687 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
688 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
689 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
690 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
691 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
692 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
693 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
694 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
695 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
696 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
697 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
698 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
699 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
700 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
701 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
702 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
703 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
704 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
705 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
706 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
707 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
708 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
709 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
710 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
711 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
712 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
713 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
714 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
715 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
716 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
717 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
718 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
719 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
720 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
721 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
722 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
723 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
724 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
725 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
726 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
727 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
728 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
729 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
730 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
731 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
732 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
733 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
734 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
735 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
736 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
737 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
738 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
739 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
740 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
741 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
742 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
743 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
744 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den Gülmen ve Özakça'nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
745 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
746 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
747 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
748 ATO-TTB: 'Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet' 19.07.2017
749 TTB, Gülmen ve Özakça'yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
750 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
751 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
752 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
753 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
754 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
755 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
756 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80'i arıtılmıyor! 22.03.2017
757 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
758 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan referandum açıklaması 09.02.2017
759 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
760 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
761 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
762 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ihraç edilen akademisyenlere TTB'den destek 07.12.2016
763 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
764 Dr. Melike Erdem'i unutturmayacağız! 30.11.2016
765 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
766 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
767 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
768 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
769 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
770 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
771 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
772 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
773 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
774 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
775 Musul'daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye'ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
776 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
777 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
778 Gülhane'nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
779 TTB ve ATO'dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu'ya destek 25.10.2016
780 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
781 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
782 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
783 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
784 10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
785 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
786 Dr. Benan Koyuncu'ya destek 07.10.2016
787 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
788 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
789 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
790 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
791 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
792 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL'e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
793 Tüm meslektaşlarımızı 'Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları'na bekliyoruz! 07.09.2016
794 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
795 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
796 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
797 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
798 Sağlık Bakanlığı'nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
799 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
800 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
801 Faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
802 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
803 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
804 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
805 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü'nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
806 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
807 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
808 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
809 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
810 Soruyoruz: Başbakan'ın Ülkesinin 'Acil' Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
811 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
812 TTB ve uzmanlık derneklerinden 'tütün kontrolü' hakkında açıklama 30.06.2016
813 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
814 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
815 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
816 TTB'den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
817 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
818 Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, 'Akademik ve Mesleki Yeterliliği'nin Adalet Bakanlığı'nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
819 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
820 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
821 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
822 Prof. Dr. Türkan Saylan'ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
823 Katliamın ikinci yılında TTB Soma'da? 13.05.2016
824 TTB'den Prof. Dr. Şükrü Boylu'ya destek 10.05.2016
825 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
826 Çanakkale'de hekime şiddet 05.05.2016
827 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu'ndan İngiltere'deki hekim direnişine destek 02.05.2016
828 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz 26.04.2016
829 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
830 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep'te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
831 Dr. Ersin Arslan'ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
832 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
833 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
834 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
835 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
836 Fatih Sürenkök'e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
837 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB'yi ziyaret etti 07.04.2016
838 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
839 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
840 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
841 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre'de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
842 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
843 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
844 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
845 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
846 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
847 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
848 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
849 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
850 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
851 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
852 ASM'lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
853 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
854 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
855 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
856 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
857 Türkiye'de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
858 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
859 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
860 TTB Aile Hekimliği Kolu'nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
861 Hükümet'i ve Sağlık Bakanlığı'nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
862 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Kocaeli'deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
863 Güney İlleri Tabip Odaları Adana'da toplandı 18.01.2016
864 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
865 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
866 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
867 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
868 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
869 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
870 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
871 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
872 TTB Heyeti Silivri'de... 10.01.2016
873 Dr. Tuncay Çeliker'in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
874 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
875 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır'dan seslendi 04.01.2016
876 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
877 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
878 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
879 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014