Basın Açıklamaları Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Sağlık Bakanlığı Gereğini Yapmalı, Kapatılması Planlanan Hastaneler Restore Edilmeli ve Teknolojik Olarak Yenilenmelidir 29.01.2023
2 Cinsel Kimlikle İlişkili Ayrımcı Tutumlar Kabul Edilemez 28.01.2023
3 Aile Sağlığı Merkezlerinde Aşı, Kit, Malzeme Yok: Sağlığımızı Kaybettik! 28.01.2023
4 Birliğimizi Hedef Haline Getiren, Taraflı, Eksik ve Yanlış Haberleri Kınıyoruz! 26.01.2023
5 Yaşatmak İçin Yaşamak İstiyoruz! 19.01.2023
6 Aile Hekimlerinin İşine Son Veren “Ceza Yönetmeliği” Geri Çekilsin, “İnfaz Komisyonları” Lağvedilsin! 16.01.2023
7 Dr. Şebnem Korur Fincancı Tahliye Edildi: Mücadelemiz Sürecek; Hekimler Susmaz, TTB Susturulamaz! 11.01.2023
8 TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Talebiyle Açılan Dava 8 Şubat’a Ertelendi: Yaptıklarımız Ne Suç Ne Amaç Dışı Faaliyettir, Mücadelemiz Emeğimiz ve Toplumun Sağlık Hakkı İçindir! 10.01.2023
9 TTB’den 10 Ocak Merkez Konseyi ve 11 Ocak Dr. Şebnem Korur Fincancı Davalarına Çağrı: TTB Susturulamaz! 07.01.2023
10 Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Meslektaşımıza Açılan Soruşturma Kapatılmalıdır! 07.01.2023
11 Muayenehane Hekimlerine İlişkin 7 Ocak 2023 Tarihli Düzenleme Hakkında Bilgi Notu 07.01.2023
12 Halk Sağlığını Tehdit Eden Sahte Kanser İlacı Üzerindeki İddialar Araştırılmalıdır! 06.01.2023
13 TTB AHEK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Raporu ve Sonuç Bildirgesi’ni Açıkladı: Sağlığa Erişimde Eşitsizlikler de, Hekimlerin Yükü de Artıyor 04.01.2023
14 Sağlık Bakanlığı’nın 4924 Düzenlemesi Hekimler İçin Daha Fazla Baskı ve Sömürü, Toplum İçin Daha Niteliksiz Sağlık Hizmeti Getiriyor! 03.01.2023
15 TTB Merkez Konseyi’ne Açılan Soruşturma Hakkında Hukuki Bilgilendirme Notu 02.01.2023
16 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Yeni Yıl Mesajı 31.12.2022
17 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Davası 11 Ocak 2023’e Ertelendi: Şebnem Hoca Özgür Bırakılsın, Merkez Konseyi Üyelerine Yönelik Soruşturmalara Son Verilsin 29.12.2022
18 İlaç ve Aşıya Erişimdeki Sorun Devam Ediyor! 28.12.2022
19 TTB Merkez Konseyi Hakkında Açılan Soruşturma, İktidarın Seçilmişlere Yönelik Tahammülsüzlüğünün Açık Göstergesidir 27.12.2022
20 2023 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 27.12.2022
21 2023 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi 27.12.2022
22 Sağlık Bakanlığı’nı Uyarıyoruz: Tetanos ve Diğer Tüm Bağışıklama Hizmetlerine Dair Gerekli Özen Gösterilmeli, Aşı Kararsızlığına Yol Açılmamalıdır 26.12.2022
23 29 Aralık’ta Yeniden Çağlayan’dayız… Yan Yanayız… Umut da Orada… 26.12.2022
24 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Davası 29 Aralık 2022’ye Ertelendi: Bize Bugün Bir Kez Daha, Topluma ve Hekimlere Sağlımız İçin, Demokrasi İçin, Daha Çok Mücadele Sözü Vermek Düştü 24.12.2022
25 TTB ve İstanbul Tabip Odası 23 Aralık’ta Çağlayan Adliyesi’ne Çağırdı: Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! TTB ve Sağlık Hakkı Mücadelemiz Susmadı Susmayacak! 20.12.2022
26 Aradığınız İlaca Ulaşılamıyor! 19.12.2022
27 Karanlığa Karşı Tüm Hekimleri Önlüğünün Beyazıyla Çağlayan Adliyesi’ne Çağırıyoruz: TTB’ye Dokunma! Şebnem Hocaya Özgürlük! 16.12.2022
28 Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 14.12.2022
29 Acımız Büyük: Adana Tabip Odası Önceki Dönem Yöneticisi, TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Gürsel Özgür’ü Kaybettik 14.12.2022
30 Tabip Odalarından Basın Açıklamaları: Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! TTB ve Sağlık Hakkı Mücadelemiz Susmadı Susmayacak 13.12.2022
31 Bu Karanlık Zihniyeti Kabul Etmiyoruz. Çocuklarımız İçin Aydınlık Bir Gelecek Mücadelesinde Israrcıyız 11.12.2022
32 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 74. Yılında; Yaşamın Krizi Karşısında Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Haklarımızı; Sağlıklı Yaşam Hakkımızı Savunuyoruz! 10.12.2022
33 Tıp ve Uzmanlık Eğitiminde “YÖK’ün Akademik Hareketlilik Projesi” Üzerine Görüşümüz 07.12.2022
34 Düzce-Gölyaka Depremi Raporu 06.12.2022
35 Sözleşme Adaletsizliğini Değil, Emeğimizin Hakkını İstiyoruz! 05.12.2022
36 Başkanımız Şebnem Korur Fincancı’ya, Meslek Örgütümüze, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! TTB ve Sağlık Hakkı Mücadelemiz Susmadı Susmayacak 04.12.2022
37 3 Aralık Engelliler Günü: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmeli, Engeller Kaldırılmalıdır 03.12.2022
38 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Başkanlarından Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve TTB’ye Yönelik Baskıların Son Bulması Çağrısıyla Ortak Açıklama 01.12.2022
39 TTB Merkez Konseyi Başkanından Hekimlere Mektup 29.11.2022
40 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Objektif Bilimsel Kriterlerden Uzak ve Kendi İçinde Çelişkili 553 Kadro İlanı Açıklamasına Yine İtiraz Ediyoruz 29.11.2022
41 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutukluluğunun Birinci Ayında: Hocamız Serbest Bırakılsın, TTB ve Tabip Odaları Üzerindeki Baskılara Son Verilsin! 26.11.2022
42 Şiddetin Her Türlüsüne Karşı Mücadelemizi Sürdürüyoruz 25.11.2022
43 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu: Kontenjan Artışlarının Eğitim Açığı İçin Değil, Kışkırtılmış Sağlık Talebine İşgücü Bulma Arayışı Olduğunu Biliyoruz 23.11.2022
44 Sağlıklı Beslenmek Her Çocuğun Hakkıdır! 19.11.2022
45 Şiddet Sonucu Yitirdiğimiz Dr. Aynur Dağdemir Anıldı: Bugün Acının, Öfkenin ve Dayanışmanın Günü 19.11.2022
46 Kamuoyunda Tartışılan Yasa Teklifi Hakkında 18.11.2022
47 İstiklal Caddesi’nde Gerçekleşen Bombalı Saldırıyı Kınıyoruz 18.11.2022
48 TTB ve TTB AHEK, Orta Anadolu Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi’ni Paylaştı: “Temiz Hava İçin Pencerenizi Açın” Afişinin Asılı Olduğu ASM’de Pencere Yok! 14.11.2022
49 Taksim Saldırısını Kınıyoruz: Yaşamdan ve Yaşatmaktan Asla Vazgeçmeyeceğiz 14.11.2022
50 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Dava Süreci Hakkında Bilgi Notu 13.11.2022
51 Ek Randevu Baskılarına Karşı Meslektaşlarımızın Yanındayız 12.11.2022
52 Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Bütçe Teklifi Sağlığa Zararlıdır; Toplum Sağlığı Düşünülerek Yeniden Yapılandırılmalıdır! 11.11.2022
53 TTB ve Ankara Tabip Odası’ndan Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açıklaması: “Taşıma Su ile Hastane Yapılmaz!” 10.11.2022
54 Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği Değişti; Sağlıksızlık Üreten Politikalar Yeni Yönetmelikte de Devam Ediyor 10.11.2022
55 Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla Anıyoruz 09.11.2022
56 Sağlık Bakanı’nın Muayenehane Düzenlemesi ile İlgili Ne Dediği Anlaşılamadı 09.11.2022
57 TTB Merkez Konseyi’nden Hekimlere Mektup: Sel Gider, Kum Kalır! 08.11.2022
58 AHEK Orta Anadolu Bölge Toplantısı Eskişehir’de Yapıldı: Tek Taraflı Sözleşmeyle Değil, Güvenceli Çalışmak İstiyoruz! 06.11.2022
59 TTB Tıp Öğrenci Kolu: Şebnem Hocamıza Özgürlük! 06.11.2022
60 TTB İnsan Hakları Kolu: Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Özgürlük! TTB Susmadı, Susmayacak! 05.11.2022
61 TTB AHEK: Aile Hekimlerinin Ayrımsız, Eşit Bir Şekilde Güvenli Ortamda Güvenceli Çalışması Haktır 02.11.2022
62 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları: Baskıları ve Hukuksuz Uygulamaları Kabul Etmiyor, Hekimlik Değerlerine ve Toplumun Sağlığına Sahip Çıkıyoruz! 29.10.2022
63 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2022
64 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yargılamaları 28.10.2022
65 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odalarından Ortak Açıklama: “Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılsın, Türk Tabipleri Birliği Üzerindeki Baskılara Son Verilsin” 28.10.2022
66 TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Özgür Bırakılsın, Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Son Verilsin! 27.10.2022
67 Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinden Dayanışma Eylemi: “Şebnem Hoca Yalnız Değildir!” 27.10.2022
68 TTB ve Emek-Demokrasi Güçleri’nden Ortak Açıklama: “Şebnem Hocamıza ve TTB’ye Sahip Çıkıyoruz” 26.10.2022
69 Şebnem Hoca ile Gurur Duyuyoruz 26.10.2022
70 Her Türlü Manipülasyon Koşullarında Hakikat Arayışı Değerlidir 25.10.2022
71 AHEK Bölge Toplantıları Van’da Başladı: Aile Hekimlerine Ek Ödeme Kandırmacası Var! 22.10.2022
72 Yaşamın ve Hakikatin Yanındayız 21.10.2022
73 Türk Tabipleri Birliği Heyetinin Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi’ne 16 Ekim 2022 Pazar Günü Gerçekleştirdiği Ziyaret Sonrası Ön Değerlendirme Raporu 20.10.2022
74 Muayenehane Hekimlerinin Serbest Çalışma Hakkı Kısıtlanamaz! 18.10.2022
75 Haber Alma Hakkını Engelleyen “Dezenformasyon Yasası”, Halk Sağlığına Zarar Verecek 18.10.2022
76 Teşvik Sistemi ve Ek Randevu; Sağlıkta Daha Fazla Şiddet, Daha Fazla Malpraktis, Daha Niteliksiz Sağlık Hizmeti Demektir 11.10.2022
77 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Osmaniye’de Yapıldı: Teşvik Sistemi ve Ek Randevu, Niteliksiz Sağlık Hizmeti Demektir 11.10.2022
78 İstanbul’da Faaliyeti Durdurulan Hastanede Yaşanan Olay Kadar, Tedavisi Süren Hastalar ve Sağlık Çalışanları İçin de Adaletin Hızla İşlemesini Bekliyoruz 10.10.2022
79 10 Ekim Katliamı’na Karşı Adalet Arayışımız; Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelemiz 7. Yılında Devam Ediyor! 10.10.2022
80 Mesleğini Serbest İcra Eden Muayenehane Hekimlerinin ve Hastalarının Yanındayız! 07.10.2022
81 Bu Kez Hedef Muayenehanesi Olan Hekimler! 06.10.2022
82 Haydi, İklim Grevi’ne… 22.09.2022
83 Özgürlüğünden Yoksun Kalan Kişilerin Muayenesi Hakkında Bilgi Notu 21.09.2022
84 Şehir Hastaneleri İçin Onkoloji Hastanesi Gibi Dal Hastanelerinin Kapatılması Bilimsel Değildir 21.09.2022
85 Taleplerimizden/Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 19.09.2022
86 TTB ve Antalya Tabip Odası: Sağlıkta “Beyaz Reform” Değil, Acilen Yeni ve Etkili Bir Şiddet Yasası İstiyoruz 16.09.2022
87 İstanbul’da Şiddet Sonucu Yaşamını Yitiren Çalışma Arkadaşımız Tuğrul Okudan İçin Eylemdeydik: Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddetle Mücadele TBMM’nin Öncelikli Gündemi Olmalıdır! 15.09.2022
88 Yanınızdayız! 15-16 Eylül Asistan Hekim Eylemleri İçin İletişim Numaraları 15.09.2022
89 Mersin Akkuyu Nükleer Santraline Üç kilometreye Kadar Yaklaşan Orman Yangının Değerlendirilmesi: Nükleer Santraller Daha Açılmadan Sağlığı Tehdit Ediyor, İklim Krizine ve Doğanın Korunmasına Odaklanılmalı 14.09.2022
90 Üniversite Hastanelerinde 15-16 Eylül’de Yapılacak Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 13.09.2022
91 İşyeri Hekimleri Birçok İlde Eş Zamanlı Toplantılar ile Seslendi: Artık Yeter! Haklarımızı İstiyoruz! 09.09.2022
92 “São Paulo Bir Başlangıçtı, Şimdi Açık Kapı Atık Politikasının Terk Edilmesi İçin Mücadele Zamanı!” 05.09.2022
93 Yeniden İfade Ediyoruz: Savaşa da Nükleer Santrallere de Hayır! 03.09.2022
94 İktidara Çağrımızdır: Şiddetle Mücadele Araçlarını Değil, Sağlıkta Şiddeti Engelleyin! 02.09.2022
95 Üniversite Asistan Hekimleri Dört Bir Yanda Eylemdeydi: Ek Ödeme Adaletsizliği Ortadan Kaldırılsın! 01.09.2022
96 “Şimdi En Güzel Şiir Barıştır” 01.09.2022
97 São Paulo Uçak Gemisi Brezilya’ya Dönünceye Kadar Mücadelemiz Devam Edecek 31.08.2022
98 TTB Merkez Konseyi, TTB-UDEK ve Uzmanlık Dernekleri: Sağlık Bakanlığı’nın “Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği” Var Olan Eşitsizlikleri Artırmıştır 31.08.2022
99 Ne Performans Ne Teşvik! Ek Ödeme Değil, Emekliliğe Yansıyacak Tek Ödeme 30.08.2022
100 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 30.08.2022
101 Sağlığımız İçin Oluşturduğumuz 5 Talebimizin Hepsi Karşılanana Kadar Eylemlerimize Devam Edeceğiz! 28.08.2022
102 Eğitimin Yüz Yüze, Kesintisiz ve Sağlıklı Sürdürülmesi İçin Gerekli Önlemler Hızla Alınmalıdır 26.08.2022
103 Şartlara Bağlanan Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz 25.08.2022
104 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni, Atama Kriterleri ile İlgili Mevzuata Uymaya Davet Ediyoruz 23.08.2022
105 TTB’den COVID-19 Aşılanması Hakkında Bilimsel Görüş Yazısı ve Öneriler 19.08.2022
106 17 Ağustos’u Unutturmayacağız 17.08.2022
107 Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği: Kâr Odaklı ve Geçici Düzenlemelere Değil, Toplumu Önceleyen Yeni Bir Sağlık Sistemine İhtiyaç Vardır 16.08.2022
108 TTB ve Sağlık Emek Örgütleri: Bilimin ve Sağlığın Tarafıyız; Esin Şenol’un ve Bilim İnsanlarının Yanındayız 05.08.2022
109 Cezaevlerinde Yaşam Hakkı ve Sağlık Hakkı Mücadelesi Toplumun Her Kesiminin Sorumluluğudur; Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın Yaşamasını İstiyoruz 03.08.2022
110 Bilimin, Aklın ve Bilim İnsanlarının Yanındayız! 02.08.2022
111 TBMM’de Sağlıkta Şiddet Gündemli Toplantıda Yeter Sayıya Ulaşılamadı: Haklarımız ve Güvenli Çalışma Koşulları İçin Mücadeleye Devam! 01.08.2022
112 Sözleşme Kadrolarının Artışı Ne Hekimlerin Özlük Hakkını Ne de Toplumun Sağlığını İyileştirecektir 30.07.2022
113 TTB’den TBMM’deki Siyasi Partilere Çağrı 27.07.2022
114 TTB UDEK Yürütme Kurulu, 39 Uzmanlık Derneği ve 51 Tabip Odası TTB’nin Açıklamasına İmza Attı: Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız 25.07.2022
115 ”Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin” Kampanyamızda Topladığımız İlk 100 Bin İmza Sağlık Bakanlığı’na İletildi: “Haklarımızı Muhakkak Kazanacağız Çünkü Vazgeçmiyoruz!” 22.07.2022
116 Bolu’da Meydana Gelen Salgın, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Bir Sonucudur 22.07.2022
117 Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız 21.07.2022
118 Temmuz 2022, Aile Hekimliği COVID-19 Anketi Sonuçları: Bakanlığı Salgın Yönetimine Davet Ediyoruz! 16.07.2022
119 COVID-19 Pandemisi Bitmedi! 08.07.2022
120 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemleri Sona Erdi: Sorumlulardan Hesap Soracağız! 08.07.2022
121 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemlerinin İlk Gününü Geride Bıraktık: Yaşamak İçin G(ö)REV’deydik 07.07.2022
122 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemlerine Dair Bilgilendirme Notu - 2 06.07.2022
123 7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemlerine Dair Bilgilendirme Notu - 1 06.07.2022
124 G(ö)REV Eylemi İçin İletişim Numaraları 06.07.2022
125 Üzgünüz, Öfkeliyiz! Şiddete Karşı 7-8 Temmuz’da G(ö)REV’deyiz! 06.07.2022
126 Dr. Koray Başar’a Yönelik Saldırıya Karşı Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Tek Ses: Hekimlik Değerlerine ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz! 06.07.2022
127 Uyardık, Tekrar Uyarıyoruz: Derelerin Sel Yatakları İvedilikle Boşaltılmalıdır! Ranta Değil, Bilime Dayalı Yapılaşma Olmalıdır! 04.07.2022
128 Muğla-Marmaris-Bördübet Yangını Hızlı Değerlendirme Raporu 04.07.2022
129 Orman Yangınları İçin Gerekli Önlemler Süratle Alınmalıdır! 04.07.2022
130 Türkiye’de Maymun Çiçeği Hastalığı: Yine Vaka Görülene Kadar Hiçbir Adım Atmayan Bir Sağlık Bakanlığı! 01.07.2022
131 DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB: 6331 Sayılı Yasa, Kamusal Bir Anlayışla Yeniden Ele Alınarak Değiştirilmelidir! 30.06.2022
132 Tekrarlıyoruz, Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Okunmalıdır 29.06.2022
133 Yaşananlardan Ders Alınmıyor: Erzincan İliç ve Manisa’daki Doğa Yıkımları Durdurulmalıdır 29.06.2022
134 Sınır Dışı Hekim Görevlendirilmeleri ile İlgili Bilgi Notu 29.06.2022
135 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin! 27.06.2022
136 TTB 74. Büyük Kongresi’nde İkinci Gün: Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz! 25.06.2022
137 TTB, 6136 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklifini Meclis’te Grubu Olan Partilere İletti 23.06.2022
138 TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’den Seslendi: Beyaz İtirazımızı Hep Birlikte Dile Getiriyoruz 15.06.2022
139 15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 15.06.2022
140 15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 15.06.2022
141 15 Haziran 2022 G(ö)REV’i Öncesi Topluma Çağrımızdır 14.06.2022
142 TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’deki Teklife Karşı Harekete Geçti: 15 Haziran’da Beyaz G(ö)REV’deyiz! 14.06.2022
143 TTB, ASM’lere Sınıftan Düşme Cezasının Verildiği Şanlıurfa’daki Eylemdeydi: “Grev Hakkımız Engellenemez” 13.06.2022
144 TTB, Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Dicle Üniversitesi’ndeki Eylemdeydi: “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” 10.06.2022
145 Acımız Büyük; TTB’nin Emektarlarından, STED Hakem Kurulu Üyesi Dr. Adnan Yüce’yi Kaybettik 09.06.2022
146 Dr. Ömer Güven’in Tutuklanmasını Kabul Etmiyoruz 09.06.2022
147 Aralık Ayında TBMM’de Geri Çekilen Düzenlemeden Bile Daha Geride Olan Yeni Yasa Teklifi Kabul Edilebilir Değildir 08.06.2022
148 TTB, Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki Eylemdeydi: “Sağlıkta Şiddetin Son Bulması İçin Mücadele Edeceğiz” 07.06.2022
149 1972 Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nın 50. Yılında Dünya Çevre Günü Etkinlikleri 05.06.2022
150 Acımız Büyük; Karabük Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Meslektaşımız Hüseyin Sezgin’i Kaybettik 03.06.2022
151 Gezi Umuttu, Umut Bitmez; Karanlık Gider, Gezi Kalır! 31.05.2022
152 31 Mayıs; Tütünsüz Bir Dünya Günü - Tütünün Gezegenimizi Zehirlemesine İzin Vermeyelim… 31.05.2022
153 Binlerce Hekim ve Sağlık Çalışanı Beyaz Miting’de Buluştu: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin! 30.05.2022
154 Sağlık Hakkımızın Korunması, Demokratik Haklarımızın Kullanılmasından Geçer 26.05.2022
155 Özel Sağlık Sermayesinin Çıkarları İçin Hekimlere Dayatılan Anayasa’ya Aykırı Çalışma Modelini Kabul Etmiyoruz! 24.05.2022
156 Kamu Çökertiliyor, Hekimler İstifa Ediyor: Tüm Toplumu Sağlığına Sahip Çıkmaya Davet Ediyoruz 23.05.2022
157 Maymun Çiçeği Hastalığı (Monkeypox): Yeni Bir Pandeminin Eşiğinde Miyiz? 21.05.2022
158 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 19.05.2022
159 Sağlıkta Şiddete Karşı Bütüncül Olmayan Düzenlemeler Çözüm Üretmeyecektir 16.05.2022
160 Sağlıklı Bir Gelecek İçin Herkesi 29 Mayıs’ta Ankara’ya Çağırıyoruz 13.05.2022
161 Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 Verileri de TTB’yi Teyit Etti 09.05.2022
162 Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu: Herkes İçin Uzun Bir Ömür ve Sağlık... Aşı Yaşatır! 29.04.2022
163 İstanbul Tabip Odası 2018-2022 Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Yargılanmasına Başlandı: Kimse Dokunamaz Meslek Örgütümüzün Bağımsızlığına! 28.04.2022
164 Sakarya’da Meslektaşımıza Uygulanan Şiddeti Kınıyoruz 27.04.2022
165 Aydın ve Sanatçılardan 1 Mayıs Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 27.04.2022
166 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden 29 Mayıs Ankara Mitingine Çağrı: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin! 27.04.2022
167 Gezi Dayanışmadır! 26.04.2022
168 Özel Hekimlik Alanındaki Meslektaşlarımızın Çalışma Biçimi ve Emeklerinin Karşılığını Alamamaktan Kaynaklı Sorunları Giderek Artıyor! 25.04.2022
169 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun 23.04.2022
170 Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yapılan Değişiklikle Pandeminin Bittiği Duyurulmuştur. Ancak Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor! 22.04.2022
171 Pandemi Bitmedi, Devam Ediyor 20.04.2022
172 Tıp ve Tıpta Uzmanlık Kadrolarında Artışlar: Hekimlikte Ucuz İşgücü 19.04.2022
173 Dr. Ersin Arslan ve Şiddet Sonucu Kaybettiğimiz Hekimler Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 15.04.2022
174 TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı: Vazgeçmiyoruz! Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam! 14.04.2022
175 “COVID-19 Pandemisi İkinci Yılı Değerlendirme Raporu” Yayımlandı: Sömürü ve Yıkımdan Çıkışın Yolu Mücadeledir! 13.04.2022
176 TTB ve Emek-Meslek Örgütleri, 1 Mayıs 2022 Çalışmalarını Yaptığı Açıklama ve Bildiri Dağıtımı ile Başlattı 13.04.2022
177 Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Hakkında Şikayet ve Açıklama: Zorla Muayene İşkencedir, Emir Kanunsuzdur! 12.04.2022
178 TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Koca’ya Mektupla Sordu: “Aile Hekimlerine Müjdeli Haber”in Akıbeti Ne Oldu? 11.04.2022
179 Dr. Serdar Küni Yalnız Değildir! Arkadaşımızın Aile Hekimliği Sözleşmesinin Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Askıya Alınması Kabul Edilemez! 10.04.2022
180 DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’den 1 Mayıs 2022 Çağrısı: Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a! 08.04.2022
181 5 Nisan Asistan Hekimler Günü’nde 5 Acil Talep 05.04.2022
182 Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik Üzerine TTB Etik Kurulu Görüşü 03.04.2022
183 Mersin ve Van Beyaz Buluşmaları Sonuç Bildirgesi 01.04.2022
184 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2022
185 Van’da Beyaz Buluşma Gerçekleşti: Demokrasi Olmadan Sağlık Olmaz! 26.03.2022
186 Önlüğümüzün Beyazıyla Hakkımız Olanı Alana Kadar Vazgeçmeyeceğiz! 22.03.2022
187 Dünya Su Günü’nde Bir Kez Daha Vurguluyoruz: Temiz ve Güvenli Suya Erişim Hakkı Ranta Kurban Edilemez 22.03.2022
188 Sağlıkta Şiddete Karşı Hiçbir Meslektaşımız Yalnız Değildir 20.03.2022
189 Muğla’da Yaşanan Sağlıkta Şiddet Olayı ile İlgili Kamuoyuna Duyuru 19.03.2022
190 Kamuoyuna Duyuru 17.03.2022
191 Sağlıkta Şiddet ve Malpraktis Sorununun Çözümünde Etkisi Yetersiz Yasal Düzenlemeler Yerine TTB’nin Önerileri Tümüyle Uygulanmalıdır 17.03.2022
192 Tüm Türkiye’de, Tüm Sağlık Kurumlarında G(ö)REV’deydik. Meslektaşlarımıza ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz 16.03.2022
193 Bugün Önlüğümüzü Çamura Bulamaya Çalışanlara Karşı Her Yeri Beyaza Boyama Günüdür 15.03.2022
194 Oyalama Değil Somut Adımlar İstiyoruz: Mücadeleye Devam 14.03.2022
195 Topluma Çağrımızdır 14.03.2022
196 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 14.03.2022
197 14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 14.03.2022
198 İstanbul’da Büyük Beyaz Buluşma: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz, Buradayız! Hakkımız Olanı Alacağız! 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz!” 13.03.2022
199 13 Mart Pazar Günkü Büyük Beyaz Buluşma Hakkında Önemli Duyuru 11.03.2022
200 Sağlık Bakanlığı Önünden Seslendik: “Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz! Kaybettiklerimizi Saygıyla Anıyoruz” 11.03.2022
201 Savaş Öldürür, Barış Yaşatır 09.03.2022
202 Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz! Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız! 08.03.2022
203 Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri Çocuk Yaş Grubunda COVID-19 Aşılamasını Öneriyor 08.03.2022
204 Sağlıkta Şiddete Karşı Acil Çağrımızdır 07.03.2022
205 Savaşa da Nükleer Santrallere de Hayır! 07.03.2022
206 Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz! 07.03.2022
207 DİSK-KESK-TMMOB-TTB Kadıköy’den Seslendi: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi! 04.03.2022
208 Salgın Önlemlerini Kaldırmak Ölümlerin Artmasına Yol Açacaktır 04.03.2022
209 Zeytinime Dokunma! 03.03.2022
210 Açıklanan Kararlar, Daha Fazla Hastalık ve Ölüm Habercisidir! 03.03.2022
211 Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın! 02.03.2022
212 TTB Heyeti Sağlıkta Şiddetin Yaşandığı Kepez Devlet Hastanesi’ndeki Eylemdeydi: “Etkin Bir Şiddet Yasası Çıkana Kadar Mücadele Edeceğiz” 02.03.2022
213 TTB ve Tabip Odaları 14 Mart Tıp Bayramı’na Giderken 10 Acil Talebini Açıkladı 01.03.2022
214 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Dönük Yazısı Hakkında Hukuki Görüş Metni 28.02.2022
215 Sağlık Bakanlığı 2011 Yılında Kapattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün “Yeni Hıfzıssıhha Projesi” Adı Altında Yeniden Açılacağını Açıkladı. 11 Yılımızı Neden Çaldınız? Neden O Günkü Uyarılarımızı Dinlemediniz? 25.02.2022
216 TTB-HASUDER-KLİMİK-TTD-KLİMUD: Salgın Önlemleri Olmadan Pandemi ile Mücadele Edilemez 25.02.2022
217 Dünyanın Her Yerinde Olduğu Gibi Ukrayna’da da Savaşa Hayır! 24.02.2022
218 10 Acil Talebimiz İçerinde Yer Alan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” İçin Adım Atılmazsa 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)revdeyiz 23.02.2022
219 Tütün ile Mücadele Konulu 10 Soru 10 Yanıt 23.02.2022
220 Haklarımız İçin Mücadelemizi Sürdürüyoruz 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz 22.02.2022
221 Sağlık Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında TTB Görüşü 19.02.2022
222 Haklarımız İçin Mücadele Sürüyor, 22 Şubat’ta Yeni Mücadele Adımlarımızı Açıklıyoruz 18.02.2022
223 Sağlıkta Şiddete Karşı Hukuki Görüş Metni: Sağlıkta Şiddetin Önlenebilmesi için Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri Derhal Uygulanmalıdır 16.02.2022
224 Tüm Hak Arama Eylemlerinin Yanındayız 12.02.2022
225 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi: 9 Şubat Sadece Sigarayı Değil, Tüm Tütün ve Nikotin Ürünlerini Bırakma Günü Olmalıdır 09.02.2022
226 Sağlık Emekçilerinin Haklı Talepleri Hukuka Aykırı Yasaklarla Bastırılamaz! 08.02.2022
227 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ”Isparta’da Çöken Yalnız Elektrik Şebekesi Değil, İktidarın Enerji Başta Olmak Üzere Kamusal Hizmetleri Özelleştirme Politikasıdır!” 08.02.2022
228 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2 08.02.2022
229 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1 08.02.2022
230 TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 07.02.2022
231 Kanserle Mücadele, Ancak Kapitalizmle Mücadele ile Başarıya Ulaşabilir 04.02.2022
232 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı! 04.02.2022
233 İktidarın Art Arda Yaptığı Açıklamalar Hakikati Gizleme Çabasıdır 03.02.2022
234 İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına Dair Yükümlülükleri İhlal Eden Anlayış Son Bulmalıdır 03.02.2022
235 TTB Pandemi Bülteni #20 - Türkiye’de Kusursuz Fırtına: COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Kriz 02.02.2022
236 Emeklilik Gelirlerimizle Geçinemiyoruz 01.02.2022
237 “Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam! 26.01.2022
238 “Zorunlu Aşı Uygulaması” Hakkında Etik Kurul Görüşü 25.01.2022
239 TTB’den Yurttaşlara Çağrı 25.01.2022
240 Yoğun Kar ve Aşırı Soğuklardan da Dayanışma ile Korunabiliriz 24.01.2022
241 Üzgünüz, Öfkeliyiz! Güvensiz Çalışma Ortamları Kadın Cinayetlerinin de Yolunu Açıyor 20.01.2022
242 Haklarımız İçin 26 Ocak-4 Şubat Arasında Nöbette, 8 Şubat’ta G(ö)REV’deyiz! 20.01.2022
243 TTB Merkez Konseyi, UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır 20.01.2022
244 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizden Çıkış Emekten Yana Politikalarla Mümkündür! Siyasi İktidarı Halkın İnsanca Yaşam Taleplerine Kulak Vermeye Davet Ediyoruz! 18.01.2022
245 Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası 12 Ocak 2022’de Açıklanan Kararlarla Toplumun Sağlığını Riske Atmaya Devam Eden Sorumluları İstifaya Davet Ediyoruz 15.01.2022
246 TTB ve TÖK: Bir Arkadaşımızı Daha Kaybetmeye Tahammülümüz Yok, Haklarımız İçin Mücadele Edeceğiz 14.01.2022
247 TTB ve Milletvekilleri TBMM’den Seslendi: İktidar Hekimlere ve Topluma Olan Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Gündem Değiştirmemelidir 13.01.2022
248 Sağlık Çalışanlarının Omicron Sürecinde Korunmasına Yönelik Bilgi Notu 12.01.2022
249 Temmuz-Ağustos 2021 Orman Yangınları Değerlendirme Raporu 10.01.2022
250 Bilimin Gereklerini İfade Etmeye, Gerçekleri Söylemeye Devam Edeceğiz 09.01.2022
251 TTB ve Tabip Odalarından Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımızı İstiyoruz! 07.01.2022
252 Omicron Varyantı, Çocuklar ve Okullar 06.01.2022
253 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin, İnfaz Komisyonları Dağıtılsın! 05.01.2022
254 Yaşamsal Önemdeki İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Temini İçin Gerekli Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 03.01.2022
255 Yeni Bir Yıla Girerken… 31.12.2021
256 TTB Pandemi Bülteni #19 - Pandeminin Omicron Dönemi: Ne Yapmalı? 29.12.2021
257 Sağlık Bakanlığı’ndan Turkovac ile İlgili Tüm Bilimsel Verileri İvedilikle Paylaşmasını Bekliyoruz 22.12.2021
258 TTB ve Tabip Odaları: Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sonuç Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam! 21.12.2021
259 Son Kullanma Tarihi Geçtiği İddia Edilen COVID-19 Aşıları Hakkında Bilgi Notu 19.12.2021
260 “Emek Bizimse Söz de Bizim!” Hep Birlikte Mücadele Ederek Kazanacağız... 15.12.2021
261 Sağlık Emekçilerinin G(ö)REV Eylemi Dört Bir Yanda Devam Ediyor 15.12.2021
262 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu-2 14.12.2021
263 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri’nden İktidarın TBMM’deki Oyalama ve Algı Yönetimine Tepki 14.12.2021
264 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere 15 Aralık G(ö)REV Mektubu 14.12.2021
265 Topluma Çağrımızdır 14.12.2021
266 Şimdi G(ö)REV Zamanı! 15 Aralık Çarşamba Günü G(ö)REV’deyiz! 13.12.2021
267 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabul Edilişinin 73. Yılında; Yaşamın Krizi Karşısında Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Haklarımızı, COVID-19 Pandemi Koşullarında Sağlıklı Yaşam Hakkımızı Savunuyoruz! 11.12.2021
268 Sağlık Bakanlığı’nın 6 Maddelik Genelgesine TTB’den 6 Maddelik Cevap 09.12.2021
269 Tedavi Hizmetlerinin Aksamaması için Tıbbi Malzemeler Konusunda Acilen Gereken Önlemler Alınmalıdır 09.12.2021
270 Sağlıkta Şiddet; Politikacıların Söylemleri, Medyanın Dili ve Sağlık Sisteminin Çöküşüyle Daha da Artıyor 08.12.2021
271 Beyaz Forum Sonuç Raporu Yayımlandı: Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam! 08.12.2021
272 Halkımıza ve Tüm Sağlık Meslekleri Çalışanlarına Çağrımızdır 07.12.2021
273 Yönetememe Krizi Sürüyor: Sağlık Bakanı’nı Yapılmayan Zam Hakkında Açıklamaya Davet Ediyoruz 05.12.2021
274 3 Aralık Dünya Engelliler Günündeyiz 03.12.2021
275 TTB Pandemi Çalışma Grubu’ndan COVID-19 Salgın Yönetimine Kapsamlı Bir Bakış ve Kritik Öneriler 03.12.2021
276 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının Değiştirilmek İstenmesine Yönelik Açıklama 03.12.2021
277 İktidarın İş Barışını Bozan, Adaletsiz Ücretlendirme ve Ayrıştırıcı Uygulamalarını Kabul Etmiyoruz. Sağlık Emekçilerinin Yapacağı Eylem ve Etkinlikleri Destekliyoruz 03.12.2021
278 Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!” 28.11.2021
279 “Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!” 26.11.2021
280 “Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!” 25.11.2021
281 Bir Kişi Daha Eksilmemek İçin, Kadın Dayanışmasını Büyütmek İçin, Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz 25.11.2021
282 Sağlık Bakanlığı’nın Favipiravir Politikası, Bilimin ve Halk Sağlığı İlkelerinin Çiğnenmesidir 25.11.2021
283 “Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz! 24.11.2021
284 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız! 24.11.2021
285 Sorumluları Göreve Davet Ediyoruz! Giresun’da Bilinçsizlik ve Kȃr Hırsının Yarattığı Felaketin Sağlığımıza Daha Fazla Zarar Vermesi Engellenmelidir! 24.11.2021
286 TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!” 23.11.2021
287 Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Önerisi Yeniden Düzenlenmelidir 22.11.2021
288 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz! 19.11.2021
289 TTB, Karar Duruşması Öncesi Diyarbakır’dan Çağrı Yaptı: Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz! 18.11.2021
290 TTB’den Asistan Hekimlerin Sorunlarına Dair Değerlendirme 17.11.2021
291 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adalet! 16.11.2021
292 TTB ve KESK: ‘Ret’leri Reddediyoruz, Barışa Sahip Çıkıyoruz! 16.11.2021
293 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz! 11.11.2021
294 TTB Pandemi Bülteni #18 - Pandemide Sağlık Çalışanlarının Ölümleri 10.11.2021
295 2022 Bütçesinde Kadınlar Yok! 10.11.2021
296 Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla Anıyoruz 09.11.2021
297 TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz! 03.11.2021
298 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2021
299 Çocukların Aşılanmalarına Dair Mevzuat Bilgi Notu 28.10.2021
300 TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz! 27.10.2021
301 TTB Pandemi Bülteni #17 - Sağlık Bakanlığını Kış Aylarında Vaka Artışına Karşı Uyarıyor, Önlem Almaya Davet Ediyoruz 27.10.2021
302 Asistan Hekimlerin Eylemleri Sürüyor: Kaza Değil Cinayet! 26.10.2021
303 Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu 26.10.2021
304 Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve TİHV Temsilcisi Sevim Çiçek Derhal Serbest Bırakılmalıdır 25.10.2021
305 Asistan Hekimler Dört Bir Yandan Seslendi: Dr. Rümeysa Berin Şen İsyanımızda Yaşıyor! 25.10.2021
306 Gebelik Öncesi, Gebelik ve Emzirme Dönemlerinde Aşılanma Önerisi Doğru Ancak Geç Kalınmış Bir Karardır 21.10.2021
307 TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 20.10.2021
308 Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti 17.10.2021
309 TTB Pandemi Bülteni #16 – Salgın Yönetiminde Veri Paylaşımının Önemi 14.10.2021
310 Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz 12.10.2021
311 Sağlıksızlığa Yol Açan Yoksullukla Mücadele Etmek Suç Değildir, Önceki Dönem Başkanlarımızdan Dr. M. Selim Ölçer’in Yanındayız 12.10.2021
312 Sayıştayın Tespitleri Yetmez; Sorumlular Yargılanmalı, Zarar Tahsil Edilmelidir 12.10.2021
313 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Değerlere Aykırı, Kamu Yararını ve Liyakati Gözetmeyen İlanlar Yayımlamaya Devam Etmektedir 11.10.2021
314 TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir! 11.10.2021
315 10 Ekim Katliamı’nı Unutmayacağız, Unutturmayacağız! 10.10.2021
316 TTB’den “18 Ayın Ardından Pandeminin Neresindeyiz?” Değerlendirmesi 08.10.2021
317 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden Önemli Duyuru: Tütün Firması Destekli Proje Durdurulmalıdır 06.10.2021
318 Ölümünün Üçüncü Yılında Dr. Fikret Hacıosman’ı Sevgi ve Saygıyla Anıyor, Sağlıkta Şiddet Son Bulana Kadar Mücadele Edeceğimizi Hatırlatıyoruz! 02.10.2021
319 TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim! 01.10.2021
320 7 Ekim’de Gerçekleşecek Eylemlerinde İstanbul Aile Hekimliği Platformunun Yanındayız 30.09.2021
321 TTB Pandemi Bülteni #15 - COVID-19 Salgını, Grip Mevsimi ve Grip Aşılamaları 29.09.2021
322 Üniversiteler Pandemi Tedbirleri Alınmadan Açıldı, Açılmaya Devam Ediyor 27.09.2021
323 Yemeksepeti İşvereninin İşçi ve Sendika Düşmanlığına Ortak Olmayalım! 23.09.2021
324 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Keyfi, Hukuksuz Uygulamalara Son Verilmelidir! 23.09.2021
325 Bilim İnsanlarını, Sağlık Çalışanlarının Emeklerini Hiçe Sayan ve Aşı Tereddüdüne Yol Açan Açıklamalar Konusunda Sorumluluğa Davet Ediyoruz! 23.09.2021
326 Mecburi Hizmet Atamalarında Yapılan Uygulamalar Çalışma Hakkına ve Kamu Yararına Aykırıdır 16.09.2021
327 TTB Pandemi Bülteni #14 - Aşı Reddi ve Tereddüdü: Gönüllülük mü, Zorunluluk mu? 15.09.2021
328 Okulların İlk Haftası Geride Kalırken, Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitimin Sürekliliği İçin Düzenlemeler Yapılması Şarttır 12.09.2021
329 Çağdaş, Laik, Demokratik ve Eşit Bir Ülke İçin Tüm Darbelerin Karşısındayız 12.09.2021
330 Toplum Sağlığını Hiçe Sayanlara Sessiz Kalınması Pandemiyle Mücadelede Samimiyetsizliğin Göstergesidir 11.09.2021
331 Bursa Tabip Odası Önceki Dönem Başkanlarından Prof. Dr. Hamdi Aytekin’i Yitirdik 11.09.2021
332 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Ek Ödeme Değil, Hak Ödeme İstiyoruz! 08.09.2021
333 TTB, TJOD ve HASUDER’in Gebelikte COVID-19 Aşılamasıyla İlgili Güncel Durum Değerlendirmesi 07.09.2021
334 TTB ve Ege Bölgesi Tabip Odaları: Önlem Alınmıyor, Vakalar Artarak Salgın Yayılıyor 04.09.2021
335 Meslektaşlarımıza Yönelik OHAL Rejiminin Devamı Niteliğindeki Hukuksuz Uygulamalara Son Verilsin! 02.09.2021
336 TTB Pandemi Bülteni #13 - Okullar Açılırken 01.09.2021
337 Barış Olmadan Sağlık Olmaz 01.09.2021
338 Haklarımız İçin Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz 30.08.2021
339 Toplu Sözleşme Kararlarını Kabul Etmiyor, Bir Günlük Hizmet Üretmeme Eylemini Destekliyoruz 26.08.2021
340 COVID-19 Aşılarında Tekrar Dozlarla İlgili Sorular ve Sorunlar 21.08.2021
341 Demokratik Kamuoyunu Baskı Altına Almak İsteyen Düzenlemeler Geri Çekilsin! 21.08.2021
342 TTB Pandemi Bülteni #12 - Pandemide Neredeyiz, Ne Yapmalıyız? 18.08.2021
343 Son Dakika Düzenlemeleri Hangi Veriler Esas Alınarak Yapılıyor? 16.08.2021
344 Sağlık Bakanlığı’nı, Toplum Sağlığını Öncelemeye ve Şeffaflığa Bir Kez Daha Davet Ediyoruz 16.08.2021
345 TTB, Eğitim Emek Örgütleri ve Velilerden Çağrı: Tam Zamanlı Yüz Yüze Eğitim Şart! 13.08.2021
346 Sellerin Yol Açabileceği Sağlık Sorunlarına Dair Bilgi Notu 13.08.2021
347 Meslektaşlarımızın Yapacağı Haklı ve Meşru Her Türlü Emek Mücadelesinin Yanındayız 13.08.2021
348 Sağlık Çalışanlarının İzinlerini Pandemi Fırsatçılığıyla Kaldırmak, Hukuk ve Bilim Dışıdır 10.08.2021
349 TTB ve Muğla Tabip Odası’ndan Yangın Değerlendirmesi: Yönet(e)meme Salgında Olduğu Gibi Yangınlarda da Görülüyor 09.08.2021
350 Orman Yangınlarından Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri Bilgi Notu 05.08.2021
351 TTB ve Tabip Odalarından Çağrı: COVID-19 Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır, Yaşamak ve Yaşatmak İçin Aşılanalım 05.08.2021
352 Biz Hekimler Bilime ve Aşıya Güveniyoruz, Siz de Güvenin! 04.08.2021
353 TTB Pandemi Bülteni #11 - COVID-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır 04.08.2021
354 Muğla ve İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 04.08.2021
355 TTB Artvin İli Arhavi İlçesi Sel Felaketi Raporu 03.08.2021
356 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Toplumsal Bağışıklık İçin; Tedirgin Olma, Aşı Ol! 03.08.2021
357 Adana-Merkez, Feke, Karaisalı, Kozan, Aladağ, Ceyhan İlçelerinde Orman Yangınları Hızlı Değerlendirme Raporu 02.08.2021
358 Manavgat/Antalya Orman Yangını Hızlı Değerlendirme Raporu 01.08.2021
359 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Salgından Çıkışın Yolu Bellidir! 30.07.2021
360 Hekimlik Andı ile İlgili Etik Kurul Görüşü 29.07.2021
361 TTB Pandemi Bülteni #10 - Dünyada COVID-19 Pandemisinin Durumu 28.07.2021
362 Türkiye’de Grip Aşılamasında Durum ve Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri 27.07.2021
363 Bilimsel Yolla Pandemiyi Kontrol Etmek Mümkün! İktidar Pandemiyi Yönetmiyor, Ölümlere Neden Oluyor 26.07.2021
364 Eylül 2021 İçin Okulları Açalım Çağrısı 19.07.2021
365 Canlıların Yaşamları Ranta Tercih Edildiğinde, Sel Kaynaklı Ölümlerin Önlenebilmesi Mümkündür 16.07.2021
366 OHAL Değil! Demokrasi İstiyoruz! 16.07.2021
367 TTB Pandemi Bülteni #9 - Türkiye Verileriyle Türkiye’yi Konuş(a)mamanın Dayanılmaz Ağırlığı 14.07.2021
368 Salgın ile Mücadelede Başarı İçin Verilerin Paylaşılması Elzemdir 14.07.2021
369 TTB Pandemi Bülteni #8 - Pandemi Dönemi COVID-19 Dışı Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu 07.07.2021
370 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Başhekime Tanınan Eğitim Sorumlusu Görevlendirme Yetkisi TTB’nin İtirazı Üzerine Mahkemece Hukuka Aykırı Bulundu 06.07.2021
371 Aile Hekimlerini Susturma, İşten Atmayı Kolaylaştırma, Mevcut Haklarını Kısıtlama Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz! 05.07.2021
372 Pandemi Devam Ediyor, Hakikatler Gizlenmeye Devam Ediyor 03.07.2021
373 Sağlık Bakanlığı’nın Açtığı Kamu Görevinden Çıkarma Soruşturmaları Hakkında 02.07.2021
374 Sivas Katliamı’nı Unutmadık, Unutmayacağız! 02.07.2021
375 Sağlık Bakanlığı Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Aşı Konusunda Toplumu Bilgilendirmelidir 01.07.2021
376 TTB Pandemi Bülteni #7 - Pandemide Sağlık Emekçilerinin Sömürülen Emeği 30.06.2021
377 Şehir Hastanelerinde Hayaller Neden Satıldı? Sağlık Bakanlığı Açıklamalıdır! 29.06.2021
378 Hukuksuzluk En Az Radyasyon Kadar Tehlikeli ve Öldürücüdür 28.06.2021
379 Sağlık Bakanlığı Açıkladığı COVID-19’a Bağlı Resmi Ölüm Rakamlarının Gerçeği Yansıtmadığını Kabul Etmiştir 25.06.2021
380 Cenevre Bildirgesi Tüm Hekimler İçin Ortak ve Bağlayıcıdır: Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne Uygun Okunmalıdır 25.06.2021
381 TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı 24.06.2021
382 Delta Varyantına Yönelik Gerekli Bilimsel Önlemler Hızla Alınmalıdır 24.06.2021
383 TTB Pandemi Bülteni #6 - Pandemide Test Stratejilerinin Önemi 23.06.2021
384 YKS’ye Girecek Adayların Salgından Etkilenmemelerine Yönelik Önlemler 22.06.2021
385 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Şiddeti Uygulayanların Yargılanma Süreçlerinde Azami Özen Gösterilmesini İstiyoruz 22.06.2021
386 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Türkiye Karanlık Gidişe Mahkûm Değildir! 18.06.2021
387 HDP’yi Hedef Alan Saldırıyı Kınıyoruz 18.06.2021
388 TTB Pandemi Bülteni #5 – COVID-19 Aşı Dayanışma Çağrısı 16.06.2021
389 TTB Pandemi Bülteni #4 - Sağlık Bütçesinde Yok Sayılan Toplum Sağlığı 09.06.2021
390 İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına Başvuran Meslektaşlarımızın Atamaları Derhal Yapılmalıdır 07.06.2021
391 Sağlıklı Doğada Yaşam Hakkımızı Savunmaya Devam Edeceğiz 05.06.2021
392 COVID-19 Pandemisinde Yaşamını Yitiren Sağlık Emekçilerinin Ailelerini Dolandırıcılara Karşı Uyarıyoruz 04.06.2021
393 TTB Pandemi Bülteni #3 - Pandemide Ekonomi Yönetimi: Borçlandırma, Yetersiz Destek ve Derinleşen Yoksulluk 02.06.2021
394 ”Haziran 2021 İtibariyle COVID-19 Pandemisinde Okullar Nasıl Açılmalı?” Tutum Belgesi 31.05.2021
395 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Tütünü Bırakmaya Söz Verin, Karar Verin. Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2021
396 Dr. Kamil Furtun’u Aramızdan Ayrılışının 6. Yılında Sevgi ve Özlemle Anıyoruz 29.05.2021
397 Sağlıkta Her Geçen Gün Artan Şiddete Karşı Sağlık Bakanlığı’nı Göreve Çağırıyoruz 28.05.2021
398 SES’imize Dokunma! Gözaltına Alınan Sağlık Emekçilerini Serbest Bırak! 27.05.2021
399 TTB Pandemi Bülteni #2 - COVID-19 Tedavisinde İlaç Kullanımı 26.05.2021
400 Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavları Şeffaf, Adaletli ve Bilimsel Ölçütlere Göre Yapılmalıdır 26.05.2021
401 “Pandemide Şehir Hastaneleri” Anket Sonuçları Açıklandı: Toplum Sağlığı İçin Uygun Olmayan Şehir Hastanelerinden En Kısa Zamanda Vazgeçilmelidir 21.05.2021
402 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Kutlarız 19.05.2021
403 Genelgelerden Hastalık ve Yoksulluk Çıkıyor 18.05.2021
404 Aç-Kapa Politikaları ile Salgınla Mücadele Olmaz; Çarklar Dönerken Bulaş Zinciri Kırılamaz! 10.05.2021
405 İkizdere’den Elinizi Çekin! 09.05.2021
406 TTB Okul Çalışma Grubu: Önlemleri Alalım, Çocuklar İçin Okulları Açalım! 07.05.2021
407 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun Hekim Atamalarında Uygulanması 05.05.2021
408 ‘Hekimin İstifa Hakkı’ Hukuki Görüş Metni 05.05.2021
409 Tüm Sağlık Emekçilerinin 1 Mayıs Emek Bayramı Kutlu Olsun: 1 Mayıs’ta Umut Yan Yana 01.05.2021
410 Aşı Candır, Aşı Yaşatır! Yeni Koronavirüs Hastalığı Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır! 30.04.2021
411 1 Mayıs’a Giderken: Kadınların Salgında Bir Yılı 30.04.2021
412 Etkili Filyasyon Olmadan Salgın Kontrol Altına Alınamaz! 28.04.2021
413 TTB’den Hayatı Değil Çarkları Durdurma Çağrısı: Desteksiz, Korumasız Kapatma Çözüm Değil! 27.04.2021
414 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” Sonuçlarını Paylaştı 22.04.2021
415 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs 2021 Programını Açıkladı: Umut Yan Yana! 21.04.2021
416 Dr. Ersin Arslan Ölümünün Dokuzuncu Yılında Birçok İlde Anıldı: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 16.04.2021
417 Ankara’da ve Tüm İllerde Eşzamanlı Seslendik: Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun! 15.04.2021
418 Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Meslektaşımıza Yapılan Sözel ve Psikolojik Şiddeti Kınıyoruz 13.04.2021
419 15 Nisan’da Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın, Bütün İllerde Sağlık Müdürlüklerinin Önündeyiz: Yaşam Hakkından Vazgeçmiyoruz! 12.04.2021
420 İktidara Uyarımız, Topluma Çağrımızdır: “Yanlış Sağlık Politikalarında Israr, Sosyal Cinayettir!” 09.04.2021
421 Halktan Gizlediğiniz Nedir? Şehir Hastanelerinde Neler Oluyor? 07.04.2021
422 TTB AHEK Kampanyasını Başlattı: ASM’ler Kamu Yerlerinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Uygun Yeterli Binalarda Hizmet Vermelidir 07.04.2021
423 Bakan Selçuk’u Tüm Sağlık Çalışanlarından Özür Dilemeye ve Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Çağırıyoruz 03.04.2021
424 COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Türkiye’nin Her Yerinde Anıldı 01.04.2021
425 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başhekimlerin Atamalarında da Yasalara, Bilime, Akademiye ve Liyakate Uygun Davranılmıyor 31.03.2021
426 Reklam Kurulu’nun LGBTİ+ ve Gökkuşağı Temalı Tanıtım Kararlarına İlişkin TTB’den Açıklama 30.03.2021
427 TTB COVID-19 Pandemisi 1. Yıl Değerlendirme Raporu Yayımlandı 29.03.2021
428 Kadın Katliamlarını Durdurun, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygulayın! 28.03.2021
429 Salgın Yönetilemiyor, Önlenebilir Ölümleri Engellemeyenler İstifa Etsin 26.03.2021
430 Yaşamın Vazgeçilmezi: Su 22.03.2021
431 Son Sözü Kadınlar Söyleyecek 20.03.2021
432 Bilim Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’a Soruyoruz! 19.03.2021
433 Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi Değerlendirmesi 18.03.2021
434 İnsan Hakları Savunucusu Meslektaşımız Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu Yalnız Değildir 17.03.2021
435 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri Bakanlık Önündeydi: Taleplerimiz Dilimizde, Yitirdiklerimiz Yüreğimizde 15.03.2021
436 TTB’nin Başvurusu Sonrası VERBİS’e Kayıt Süresi Uzatıldı 14.03.2021
437 TTB ve İTO’dan Taksim Cumhuriyet Anıtı Töreni: Yaşamını Yitiren Sağlık Çalışanları Anıldı, Mücadele Sözü Verildi 14.03.2021
438 Pandemide Yitirilen Sağlık Çalışanları Birçok İlde Anıldı: Daha Fazla Kayıp Olmaması İçin Toplumsal Sağlık, Demokrasi ve Adalet İstiyoruz 12.03.2021
439 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 1. Yıl Değerlendirmesi: Toplumsal Sağlık İçin Toplumsal Dayanışma! 11.03.2021
440 İstifa Yasak Değildir! 10.03.2021
441 YÖK Bilim İnsanlarının ve TTB’nin Uyarılarına Sessiz Kalamadı, Adrese Teslim İlanlarla İlgili Yönetmelik Yayımladı 10.03.2021
442 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Kadınlar 8 Mart’ta Dört Bir Yandan Seslendi: Yaşamak ve Yaşatmak İçin Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 09.03.2021
443 Kadınlar Kazanacak, Emek Kazanacak! Eşit ve Özgür Bir Hayat İstiyoruz! 08.03.2021
444 TTB Tıp Haftası Programını Açıkladı: Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet İstiyoruz! 05.03.2021
445 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşılama Yapılması ve Önlemlerin Alınması Zorunludur! 04.03.2021
446 Sağlık Bakanlığı Eşitlik İlkesine Uygun ve Şeffaf Bir Aşılama Programı Uygulamalıdır 02.03.2021
447 Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız, 8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlarda Olacağız! 01.03.2021
448 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” Sonuçlarını Paylaştı 26.02.2021
449 Danıştay’ın Son Kararı ile Birlikte Yargı Kararları Işığında, Öğretim Üyelerinin Serbest Çalışma Hakkı Kazanımı 25.02.2021
450 Türkiye’nin COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Kalan Sağlığı - 2020 23.02.2021
451 Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü” Uyguladığı Üniversitelerdeki Sözleşme Dayatmasına Son Verilsin 22.02.2021
452 TTB COVID-19 Pandemisi 11. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.02.2021
453 İnsana da Doğaya da Düşman Kömürlü Termik Santrallerden Vazgeçin! 18.02.2021
454 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 11. Ay Değerlendirmesi: Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi Güçlü Olmadan Salgın Yönetilemez 11.02.2021
455 Sağlıkta Şiddet: Kadın Sağlık Çalışanları Hedefte 10.02.2021
456 Dr. Şeyhmus Gökalp Davasına Diyarbakır’dan Çağrı: “Eminiz, Yarın Sevgili Meslektaşımızı Alacağız” 09.02.2021
457 Herkes için Adalet, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Özgürlük! 08.02.2021
458 2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 08.02.2021
459 SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Moleküler Sürveyans Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Yapılmalı ve Bulgular Şeffaf Bir Şekilde Paylaşılmalıdır 08.02.2021
460 Yemek Sepeti İşçilerinin ve DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın Haklı Mücadelesini Destekliyoruz! 05.02.2021
461 Demokratik Haklarını Kullanan Yurttaşlara Yönelik Uygulamalar Kabul Edilemez! 03.02.2021
462 Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Bir Yenisi Eklendi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten Eğitim Sorumlusu Görevinden Alındı 01.02.2021
463 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı 28.01.2021
464 Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır 28.01.2021
465 Eğitim Anayasal Haktır, Asistanların ve Öğretim Üyelerinin Eğitim ve Döner Sermaye Hakkı Sözleşme Dayatması ile Engellenemez 27.01.2021
466 Birlikte Kullanım Kapsamında Öğretim Üyelerine, Asistanlara Dayatılan Bireysel Sözleşmelere, Ek Ödeme Kesintilerine Karşı Meslektaşlarımızın Yanındayız 26.01.2021
467 Hekimlerin Görsel ve Yazılı Medyaya Para Ödeyerek Çıkmaları ve Buna Aracılık Edilmesi Etikolegal İhlaldir 25.01.2021
468 TTB Aşılama ile İlgili Mevcut Bilgileri Bakanlıktan Talep Etti 25.01.2021
469 Özlük Haklarını Talep Eden Hekimler ve Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılmalıdır 22.01.2021
470 TTB COVID-19 Pandemisi 10. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 18.01.2021
471 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
472 Hapishanelerde Devam Eden Süresiz ve Dönüşümlü Açlık Grevleri 14.01.2021
473 Sağlık Ocaklarının 60. Doğum Günü Kutlu Olsun 12.01.2021
474 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 10. Ay Değerlendirmesi: Aşı Toplumsal Dayanışmadır 11.01.2021
475 Sağlık Bakanlığı’na Çağrımız: Pandemi ile Mücadele Eden Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Ek Ödemeleri Acilen Ödenmelidir 09.01.2021
476 TTB ve Uzmanlık Dernekleri: İşbirliği Protokolleri Çerçevesinde İmzalatılmak İstenen Hizmet Sözleşmeleri Tıp Fakültelerinin İşleyişine Uygun Değildir, Hukuka Aykırıdır 08.01.2021
477 Üniversitelilerin Demokrasi Mücadelesinin Yanındayız! 07.01.2021
478 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
479 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2020
480 Sağlık Çalışanları Dört Bir Yandan Seslendi: Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz! 30.12.2020
481 Sağlık Bakanlığı’nın Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatmak İstediği “Tip Hizmet Sözleşmesi” Hukuka Aykırıdır ve Geri Çekilmelidir 30.12.2020
482 Çıplak Arama Ölçülülük, Yasallık ve Gereklilik İlkeleri Dışına Çıkarılarak İşkence Uygulamasına Dönüştürülmektedir! 29.12.2020
483 Gaziantep’te Meydana Gelen Hastane Yangını İhmaller Sonucudur. Sorumlular Açığa Çıkartılmalı, Tüm Hastanelerde Gereken Önlemler Bir An Önce Alınmalıdır 27.12.2020
484 COVID-19 Aşılarına Dair TTB Tutum Belgesi 23.12.2020
485 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 21.12.2020
486 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Bilimsellikten, Denetimden, Şeffaflıktan Uzak Kadro İlanına İtiraz Ediyoruz 21.12.2020
487 Acil Kullanım Onayının Asgari Koşulları 18.12.2020
488 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşı Uygulaması Etik İlkeler Işığında, Adil Koşullarda, Ücretsiz Yapılmalıdır 18.12.2020
489 Pandeminin İvme Kazandığı Bir Süreçte Plansız, Aceleye Getirilerek Yapılacak Başasistanlık Sözlü Sınavı Adaylar Arasındaki Eşitsizliklere Yol Açacaktır 16.12.2020
490 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
491 Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Tutuksuz Yargılansın 15.12.2020
492 Gerçekleri Çarpıtıyorsunuz Sayın Bakan! Bu Ülkede Kangrenleşmiş Çok Ciddi Bir “Meslek Hastalıkları Sorunu” Vardır! 14.12.2020
493 TTB COVID-19 Pandemisi 9. Ay Değerlendirme Raporu Yayımlandı 14.12.2020
494 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu: Eğitim Hakkımızın İhlal Edilmesini, Adaletsiz Görevlendirmeleri Kabul Etmiyoruz 14.12.2020
495 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 9. Ay Değerlendirmesi: Salgın Yönetimi Bütünlüklü Bir Bakış Açısını Gerektirir 11.12.2020
496 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yıldönümü: Pandemi Koşullarında Temel İnsan Haklarını Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz 10.12.2020
497 Sağlık Bakanlığı Aşı Uygulamalarında Şeffaf Olmalıdır 08.12.2020
498 3 Aralık Engelliler Günündeyiz. Engeller mi? Hâlâ Sürüyor! 02.12.2020
499 Salgında Tanı Yöntemleri ve Tedaviler Piyasanın İnsafına Terk Edilemez 02.12.2020
500 TTB İzmir Depremi Birinci Ay Ön Değerlendirme Raporu 01.12.2020
501 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 01.12.2020
502 Eşitlikçi ve Adil Olmayan Kapitalizmin Kırk Yıldır Çözemediği Salgın: HIV/AIDS 01.12.2020
503 TTB ve SES’ten Ortak Açıklama: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın 30.11.2020
504 Sağlık Bakanlığı’na Acil Çağrı: Özel ve Vakıf Hastanelerinin Olanakları Kamu İradesi ile Yurttaşların Hizmetine Sunulsun! 30.11.2020
505 Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Sağlık Çalışanlarının Damgalanmalarını Kabul Etmiyoruz 28.11.2020
506 TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İtibarsızlaştırılamaz! 26.11.2020
507 Mirabel Kardeşler’den Dr. Aynur Dağdemir’e Mücadele Eden Tüm Kadınlardan Aldığımız Cesaretle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Susmuyoruz! 25.11.2020
508 Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı: İyi hekimlik değerlerini savunmak suç değildir! 24.11.2020
509 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın! 23.11.2020
510 Sağlık Alanındaki Emek ve Meslek Örgütlerinin 2021 Yılı Sağlık Bütçesi Üzerine Görüşü 20.11.2020
511 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
512 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü Sevgili Aynur Dağdemir’e Adıyoruz 19.11.2020
513 Covid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır 19.11.2020
514 Yürütülen Yanlış Sağlık Politikalarının Sorumluluğunu Asıl Üstlenmesi Gereken Sağlık Bakanı’dır 18.11.2020
515 Araba Lastiği ve Plastik Çöplerin Yakılmasına İzin Vererek Toplum Sağlığıyla Oynamayın 18.11.2020
516 Pandemi(ler) ile Nasıl Mücadele Edilir? 17.11.2020
517 TTB 2021 yılı Sağlık Bütçesi ile ilgili görüşlerini açıkladı 16.11.2020
518 COVID-19 Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 11.11.2020
519 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 8. Ay Değerlendirme Raporu: Kısıtlamalar Sosyal Devlet İlkesiyle Yapılmalı 11.11.2020
520 Adaletsiz Yatay Geçişler Eğitimde Fırsat Eşitliğine Aykırıdır! Emek Hırsızlığına Son! 09.11.2020
521 İzmir Tabip Odası Deprem Sonrası Değerlendirme Raporunu Açıkladı 03.11.2020
522 İzmir Depremi Hızlı Değerlendirme Raporu 02.11.2020
523 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2020
524 Salgın Sürecinin Başarısında Fazladan Ölüm Sayıları Ana Belirleyicidir: Ölüm Verilerini Eksik Açıklamak Ciddi Bir Halk Sağlığı Sorunudur 28.10.2020
525 Bizler İzin, İstifa, Emeklilik Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Vazgeçmeyeceğiz! 28.10.2020
526  Askeri Kadrolara Kura ile Sivil Hekim Atanamaz! 26.10.2020
527 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
528 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
529 TTB, Sayıştay’ın 2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’na Göre Şehir Hastanelerini Değerlendirdi 21.10.2020
530 Toplumsal Bir Sorun: Metil Alkol Zehirlenmesi, Alkol Tüketimi ve COVİD-19 20.10.2020
531 Sağlık Çalışanları Tükendiğinde Yerleri Doldurulamaz! 19.10.2020
532 Aile Planlaması Hizmetleri Acilen Karşılanmalıdır! 17.10.2020
533 Covid-19 Hastalığı Sağlık Çalışanları İçin ACİLEN, Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir! 16.10.2020
534 Toplumun Ve Hekimlerin Sağlığı İçin Her Alanda Söz Söylemeye Devam Edeceğiz 16.10.2020
535 TTB Covid-19 İzleme Kurulu, Pandemi 7. Ay Değerlendirmesini Açıkladı 12.10.2020
536 103 karanfilimize sözümüz var: Emek-barış ve demokrasi mücadelesi kazanacak! 10.10.2020
537 Sağlık Hizmetleri Özel Sermayenin İnsafına Bırakılamaz 08.10.2020
538 Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir 08.10.2020
539 Pandemi İle Mücadele Eden Hekim Ve Sağlık Çalışanları Arasındaki Adaletsizlik Giderilerek Ek Ödemeleri Acilen Yatırılmalıdır 07.10.2020
540 TBMM Başkanlığı’na; İyi Tıp Eğitiminin Güvencelerinin Oluşturulmasını, Verilen Hasarların Giderilmesini Talep Ediyoruz 07.10.2020
541 Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Eşitliği Mesleğimizin Vazgeçilmezidir! 06.10.2020
542 Türk Tabipleri Birliği olarak 6 aydır söylediklerimizi Sayın Bakan doğruladı: Turkuaz tablo kara tabloya dönüştü 01.10.2020
543 Ek ödemeler adaletli yapılmalıdır. Pandemi ile mücadele eden hekimler ve tüm sağlık çalışanları arasında eşitsizlik olmamalıdır. 01.10.2020
544 TTB COVID-19 İzleme Kurulu 6. Ay Değerlendirme Raporu: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda! 21.09.2020
545 #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! 16.09.2020
546 Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” Genelgesine Yönelik TTB Görüşü: Salgın Çalışma Yaşamında Ayrım Yapmıyor! 26.08.2020
547 Giresun Sel Felaketi: Şehirlerimizin yıkımının ve 6 yurttaşımızın ölümünün gerçek nedeni  iktidarların politik tercihleridir! 24.08.2020
548 Covid-19 Pandemisi Bütün Ağırlığı İle Devam Ediyor! Hekimler Ve Sağlık Çalışanlarının Enerjisi Ve Sabrı Tükeniyor… 21.08.2020
549 21 Eylül’e kadar gereken tüm önlemler alanın tüm taraflarının ortak çabasıyla alınmalı, çocuklarımızın yüz yüze eğitime güvenli şekilde başlaması sağlanmalıdır 18.08.2020
550 17 Ağustos’u Unutmayacağız, Halkın Yaşam Hakkına Sahip Çıkacağız! 17.08.2020
551 Çocuklarımızın hayatı için kreş ve çocuk evi istiyoruz! 15.08.2020
552 TTB’den COVID-19 pandemisinde 5. ay değerlendirmesi: Salgın kontrol altına alınamıyor, sağlıkçılar tükeniyor! 14.08.2020
553 TTB, “Birinci Basamak’ta COVID-19 Pandemisine İlişkin Durum Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı: Birinci basamak pandemi sürecinin dışına atıldı! 07.08.2020
554 İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! İstanbul Sözleşmesi Uygulansın! 05.08.2020
555 Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır! 03.08.2020
556 Türk Tabipleri Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na Çağrı; Temaslılara Test Yapılsın, Aktif Surveyans ve Filyasyon Sürdürülsün 01.08.2020
557 Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama 30.07.2020
558 Van’da yaşanan katliamın sorumluları ortaya çıkarılmalı, göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları korunmalıdır   28.07.2020
559 Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmelidir! 22.07.2020
560 Medya şiddeti meşru gösteren tutumundan vazgeçmelidir 22.07.2020
561 Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!        21.07.2020
562 TTB’den Sağlık Bakanına Çağrı: Aşı Çalışmaları Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirin 20.07.2020
563 Ülkemizin gerçek gündemi COVID-19 pandemisidir! Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor 17.07.2020
564 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu’nun “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” açıklandı 10.07.2020
565 Sakarya Hendek’te bir kez daha facia! Üzüntümüz tarifsizdir! 09.07.2020
566 Yine patlama, yine iş cinayeti, yine katliam; Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında büyük patlama 05.07.2020
567 TTB Merkez Konseyi’nden hafta sonu yapılacak YKS öncesinde açıklama: Adayların kaygıları değil, onları koruyacak önlemler artırılmalıdır 24.06.2020
568 Türk Tabipleri Birliği uyarıyor! 23.06.2020
569 Hekimler Avukatları, Türk Tabipleri Birliği Baroları Yalnız Bırakmayacak! 22.06.2020
570 TTB’den LGS öncesinde adaylara, yakınlarına, görevlilere öneriler 19.06.2020
571 “Savunma Yürüyüşünü” destekliyoruz! 19.06.2020
572 Erken yeniden açılmanın sonuçları alarm veriyor! 18.06.2020
573 TTB’den COVID-19 pandemisinde 3. ay değerlendirmesi: “Vakalar hafifledi” açıklamalarını hayretle izliyoruz! 12.06.2020
574 Pandemide yaşanan hızlı açılma sürecinden kaygılıyız, endişeliyiz 05.06.2020
575 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması: Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz 05.06.2020
576 LGS ve YKS ertelenmelidir 04.06.2020
577 Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, dişhekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye çağrı 01.06.2020
578 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumalıyız! 31.05.2020
579 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
580 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
581 Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz 15.05.2020
582 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
583 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 12.05.2020
584 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
585 COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? 06.05.2020
586 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
587 Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 30.04.2020
588 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
589 Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır 27.04.2020
590 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
591 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
592 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
593 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
594 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
595 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
596 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
597 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
598 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
599 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
600 Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır 11.04.2020
601 COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır 11.04.2020
602 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
603 COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 09.04.2020
604 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
605 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
606 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
607 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
608 Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir 05.04.2020
609 COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları 03.04.2020
610 Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri 03.04.2020
611 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
612 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
613 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
614 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
615 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
616 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
617 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
618 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
619 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
620 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
621 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
622 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
623 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
624 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
625 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
626 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
627 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
628 Çok üzgünüz! Aklın, sağduyunun ve barışın egemen olmasını diliyoruz! 28.02.2020
629 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
630 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
631 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
632 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
633 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
634 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
635 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
636 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
637 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
638 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
639 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
640 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
641 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
642 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
643 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
644 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
645 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
646 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
647 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
648 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
649 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
650 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
651 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
652 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
653 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
654 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
655 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
656 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
657 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
658 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
659 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
660 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
661 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
662 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
663 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
664 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
665 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
666 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
667 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
668 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
669 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
670 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
671 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
672 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
673 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
674 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
675 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
676 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
677 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
678 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
679 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
680 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi değerlendirmesi 20.05.2019
681 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
682 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
683 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
684 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
685 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
686 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
687 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
688 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
689 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
690 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
691 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
692 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
693 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
694 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
695 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
696 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
697 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
698 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
699 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
700 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
701 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
702 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
703 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
704 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
705 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
706 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
707 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
708 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
709 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
710 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
711 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
712 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
713 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
714 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
715 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
716 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
717 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
718 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
719 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
720 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
721 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
722 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
723 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
724 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
725 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
726 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
727 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
728 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
729 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
730 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
731 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
732 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
733 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
734 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
735 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
736 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
737 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
738 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
739 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
740 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
741 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
742 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
743 KESK’in yanındayız 27.10.2018
744 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
745 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
746 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
747 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
748 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
749 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
750 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
751 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
752 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
753 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
754 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
755 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
756 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
757 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
758 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
759 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
760 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
761 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
762 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
763 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
764 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
765 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
766 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
767 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
768 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
769 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
770 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
771 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
772 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
773 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
774 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
775 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
776 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
777 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
778 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
779 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
780 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
781 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
782 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
783 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
784 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
785 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
786 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
787 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
788 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
789 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
790 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
791 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
792 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
793 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
794 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
795 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
796 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
797 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
798 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
799 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
800 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
801 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
802 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
803 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
804 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
805 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
806 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
807 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
808 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
809 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
810 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
811 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
812 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
813 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
814 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
815 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
816 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
817 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
818 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
819 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
820 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
821 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
822 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
823 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
824 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
825 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den Gülmen ve Özakça'nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
826 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
827 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
828 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
829 ATO-TTB: 'Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet' 19.07.2017
830 TTB, Gülmen ve Özakça'yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
831 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
832 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
833 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
834 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
835 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
836 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
837 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80'i arıtılmıyor! 22.03.2017
838 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
839 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan referandum açıklaması 09.02.2017
840 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
841 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
842 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
843 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ihraç edilen akademisyenlere TTB'den destek 07.12.2016
844 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
845 Dr. Melike Erdem'i unutturmayacağız! 30.11.2016
846 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
847 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
848 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
849 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
850 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
851 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
852 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
853 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
854 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
855 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
856 Musul'daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye'ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
857 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
858 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
859 Gülhane'nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
860 TTB ve ATO'dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu'ya destek 25.10.2016
861 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
862 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
863 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
864 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
865 10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
866 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
867 Dr. Benan Koyuncu'ya destek 07.10.2016
868 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
869 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
870 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
871 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
872 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
873 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL'e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
874 Tüm meslektaşlarımızı 'Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları'na bekliyoruz! 07.09.2016
875 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
876 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
877 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
878 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
879 Sağlık Bakanlığı'nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
880 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
881 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
882 Faşizme, darbelere ve OHAL'e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
883 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
884 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
885 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
886 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü'nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
887 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
888 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
889 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
890 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
891 Soruyoruz: Başbakan'ın Ülkesinin 'Acil' Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
892 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
893 TTB ve uzmanlık derneklerinden 'tütün kontrolü' hakkında açıklama 30.06.2016
894 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
895 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
896 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
897 TTB'den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
898 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
899 Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, 'Akademik ve Mesleki Yeterliliği'nin Adalet Bakanlığı'nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
900 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
901 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
902 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
903 Prof. Dr. Türkan Saylan'ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
904 Katliamın ikinci yılında TTB Soma'da? 13.05.2016
905 TTB'den Prof. Dr. Şükrü Boylu'ya destek 10.05.2016
906 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
907 Çanakkale'de hekime şiddet 05.05.2016
908 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu'ndan İngiltere'deki hekim direnişine destek 02.05.2016
909 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz 26.04.2016
910 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
911 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep'te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
912 Dr. Ersin Arslan'ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
913 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
914 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
915 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
916 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
917 Fatih Sürenkök'e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
918 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB'yi ziyaret etti 07.04.2016
919 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
920 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
921 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
922 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre'de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
923 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
924 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
925 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
926 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
927 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
928 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
929 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
930 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
931 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
932 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
933 ASM'lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
934 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
935 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
936 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
937 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
938 Türkiye'de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
939 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
940 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
941 TTB Aile Hekimliği Kolu'nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
942 Hükümet'i ve Sağlık Bakanlığı'nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
943 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan Kocaeli'deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
944 Güney İlleri Tabip Odaları Adana'da toplandı 18.01.2016
945 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
946 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
947 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
948 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
949 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
950 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
951 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
952 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
953 TTB Heyeti Silivri'de... 10.01.2016
954 Dr. Tuncay Çeliker'in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
955 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
956 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır'dan seslendi 04.01.2016
957 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
958 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
959 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
960 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014