Basın Açıklamaları Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
2 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
3 Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz 15.05.2020
4 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
5 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 12.05.2020
6 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
7 COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? 06.05.2020
8 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
9 Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 30.04.2020
10 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
11 Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır 27.04.2020
12 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
13 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
14 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
15 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
16 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
17 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
18 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
19 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
20 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
21 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
22 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
23 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
24 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
25 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
26 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
27 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
28 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
29 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
30 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
31 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
32 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
33 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
34 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
35 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
36 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
37 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
38 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
39 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
40 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
41 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
42 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
43 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
44 Çok üzgünüz! Aklın, sağduyunun ve barışın egemen olmasını diliyoruz! 28.02.2020
45 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
46 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
47 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
48 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
49 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
50 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
51 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
52 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
53 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
54 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
55 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
56 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
57 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
58 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
59 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
60 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
61 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
62 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
63 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
64 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
65 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
66 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
67 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
68 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
69 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
70 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
71 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
72 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
73 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
74 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
75 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
76 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
77 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
78 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
79 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
80 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
81 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
82 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
83 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
84 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
85 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
86 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
87 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
88 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
89 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
90 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
91 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
92 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
93 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
94 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
95 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
96 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
97 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
98 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
99 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
100 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
101 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
102 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
103 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
104 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
105 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
106 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
107 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
108 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
109 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
110 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
111 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
112 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
113 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
114 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
115 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
116 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
117 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
118 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
119 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
120 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
121 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
122 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
123 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
124 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
125 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
126 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
127 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
128 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
129 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
130 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
131 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
132 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
133 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
134 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
135 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
136 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
137 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
138 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
139 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
140 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
141 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
142 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
143 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
144 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
145 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
146 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
147 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
148 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
149 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
150 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
151 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
152 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
153 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
154 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
155 KESK’in yanındayız 27.10.2018
156 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
157 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
158 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
159 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
160 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
161 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
162 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
163 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
164 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
165 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
166 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
167 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
168 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
169 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
170 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
171 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
172 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
173 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
174 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
175 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
176 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
177 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
178 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
179 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
180 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
181 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
182 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
183 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
184 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
185 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
186 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
187 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
188 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
189 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
190 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
191 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
192 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
193 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
194 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
195 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
196 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
197 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
198 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
199 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
200 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
201 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
202 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
203 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
204 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
205 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
206 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
207 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
208 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
209 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
210 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
211 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
212 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
213 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
214 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
215 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
216 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
217 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
218 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
219 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
220 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
221 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
222 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
223 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
224 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
225 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
226 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
227 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
228 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
229 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
230 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
231 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
232 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Gülmen ve Özakça’nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
233 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
234 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
235 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
236 ATO-TTB: ’Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet’ 19.07.2017
237 TTB, Gülmen ve Özakça’yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
238 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
239 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
240 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
241 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
242 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80’i arıtılmıyor! 22.03.2017
243 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
244 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan referandum açıklaması 09.02.2017
245 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
246 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
247 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
248 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek 07.12.2016
249 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
250 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız! 30.11.2016
251 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
252 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
253 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
254 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
255 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
256 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
257 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
258 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
259 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
260 Musul’daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye’ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
261 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
262 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
263 Gülhane’nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
264 TTB ve ATO’dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu’ya destek 25.10.2016
265 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
266 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
267 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
268 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
269 10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
270 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
271 Dr. Benan Koyuncu’ya destek 07.10.2016
272 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
273 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
274 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
275 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
276 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL’e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
277 Tüm meslektaşlarımızı ’Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları’na bekliyoruz! 07.09.2016
278 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
279 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
280 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
281 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
282 Sağlık Bakanlığı’nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
283 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
284 Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
285 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
286 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
287 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
288 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
289 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
290 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
291 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
292 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
293 Soruyoruz: Başbakan’ın Ülkesinin ’Acil’ Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
294 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
295 TTB ve uzmanlık derneklerinden ’tütün kontrolü’ hakkında açıklama 30.06.2016
296 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
297 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
298 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
299 TTB’den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
300 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
301 Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, ’Akademik ve Mesleki Yeterliliği’nin Adalet Bakanlığı’nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
302 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
303 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
304 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
305 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
306 Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da? 13.05.2016
307 TTB’den Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya destek 10.05.2016
308 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
309 Çanakkale’de hekime şiddet 05.05.2016
310 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’ndan İngiltere’deki hekim direnişine destek 02.05.2016
311 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs’ta Bakırköy’de buluşuyoruz 26.04.2016
312 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
313 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
314 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
315 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
316 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
317 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
318 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
319 Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
320 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 07.04.2016
321 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
322 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
323 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
324 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
325 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
326 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
327 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
328 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
329 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
330 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
331 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
332 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
333 ASM’lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
334 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
335 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
336 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
337 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
338 Türkiye’de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
339 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
340 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
341 TTB Aile Hekimliği Kolu’nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
342 Hükümet’i ve Sağlık Bakanlığı’nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
343 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Kocaeli’deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
344 Güney İlleri Tabip Odaları Adana’da toplandı 18.01.2016
345 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
346 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
347 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
348 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
349 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
350 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
351 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
352 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
353 TTB Heyeti Silivri’de... 10.01.2016
354 Dr. Tuncay Çeliker’in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
355 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
356 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır’dan seslendi 04.01.2016
357 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016