Meslektaşlarımızın tabip odalarına aidat borçları ile tabip odalarının birlik keseneği borçlarının yapılandırılmasına dair hüküm içeren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9 Haziran 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7326 sayılı kanundan kaynaklanan haktan yararlanılabilmesi için meslektaşlarımızın kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar borçlu bulundukları odaya ve odaların birliğe başvurmalarından sonra;

  • 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan üye aidatlarının ilk taksitinin en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar, kalan borcun ise aylık dönemler halinde ve azami toplamın altı eşit taksitte ilgili odaya ödenmesi halinde herhangi bir faiz ya da gecikme zammı uygulanmayacaktır.
  • 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan birlik paylarının 30 Eylül 2021 tarihine kadar birliğe ödenmesi halinde herhangi bir faiz ya da gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ayrıca açıklanacaktır.