Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, aile hekimliği sözleşme yenileme sürecinde taleplerini yinelemek ve 2021-2022 yılı sözleşme dönemi taleplerini görüşmek amacıyla 30 Kasım 2020 Pazartesi akşamı çevrimiçi toplandı.

Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel’in yönettiği toplantıya, İstanbul, Gaziantep, Adana, Ankara, Ağrı, Mersin, İzmir, Diyarbakır, Aydın, Muğla, Batman, Samsun, Bursa, Antalya, Denizli, Şanlıurfa, Trabzon, Balıkesir, Artvin, Adıyaman, Bartın, Mardin, Van illerinden oda temsilcisi ve aile hekimi komisyonlarının üyesi 52 hekim katılıp görüş ve önerilerini sundu.

Toplantıya katılan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı katılımcıları selamlayıp başarı dileklerini iletti. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ile Merkez Konseyi üyeleri Kazım Doğan Eroğulları, Alican Bahadır ve Halis Yerlikaya da toplantıya katkı ve desteklerini ifade etti.

Katılımcılar yeni sözleşme dönemi ile ilgili, aile hekimliği sisteminin salgın döneminde işlevi başta olmak üzere, sağlık çalışanların görev tanımı, sorumlulukları, iş yükü, kendi arasındaki eşitsizlikleri, bölge ve nüfus tabanlı hizmetleri, aile sağlığı merkezlerinin fiziksel yapısı, aile hekimlerinin özlük hakları, ücretlerinde yaşanan erime ve kesintiler, kronik hastalık takipleri, entegre ve mobil hizmetler, okul aşıları gibi birçok konuda görüş, öneri ve taleplerini dile getirdiler.

Oda temsilcileri ve aile hekimi komisyonu üyeleri, 7 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 20.00’da çevrimiçi olarak bir kez daha bir araya gelecek. Toplantıda sözleşme taleplerinin son hali ile pandemi sürecinde mevcut durum, yaşanılanlar, sorunlar, çözüm önerileri görüşülüp Aile Hekimliği Kolu’nun yeni dönem yürütmesi belirlenecek.

Aile Hekimliği Kolu, önümüzdeki günlerde 2021-2022 yılı aile hekimleri sözleşme taleplerini yapacağı basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşacak.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu