Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında ruhsatsız sağlık hizmeti ve sahte ilaç vermekten dolayı açılan ikinci davanın görülmesine 29 Kasım 2022 günü Eskişehir’de başlandı.

Mustafa Yücel’in tıp fakültesi diploması bulunmamasına, dolayısıyla hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlemesi hakkında açılan davada TTB, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun katılma talepleri kabul edildi. Dava, ileri bir tarihe ertelendi.

TTB, Mustafa Yücel hakkında Sağlık Bakanlığı’na, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ve Türk Eczacıları Birliği’ne 4 Ağustos 2022 günü birer yazı ile mevzuata aykırılar hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını istemişti. Sağlık Bakanlığı’ndan 2 Eylül 2022’de gelen yanıtta Mustafa Yücel hakkında daha önce de benzer şikayetler geldiği, bunun üzerine yapılan incelemede hekim olmadığının tespit edildiği belirtilmiş ve suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi paylaşılmıştı. Sağlık Bakanlığı ve TTB’nin suç duyuruları sonrası hazırlanan iddianamede de Mustafa Yücel’in hekim olmadığı, pazarladığı ürünlerin ise ilaç olmadığı belirtilerek cezalandırılması istenmişti. Yücel hakkında ruhsatsız sağlık hizmeti yürütmek suçlamasıyla Ankara’da açılan davanın ilk duruşması da 1 Kasım 2022 günü görülmüştü.