Covid 19 Pandemisi ile birlikte olağandışı bir dönem ve bu olağandışı dönemin ölümcül sonuçları artarak devam ederken, bu süreç tüm dünyada kadınların daha çok şiddete maruz kaldığı, kadına yönelik psikolojik, cinsel, fiziksel şiddet ile çocuk istismarının arttığı bir dönem oldu.

Salgın sürecinde “evde olmak” bir sağlık tedbirinin zorunlu hali iken kadınlar kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaya zorlanarak, bu “evlerde” daha çok şiddete maruz kaldılar. Ayrıca, şiddete tanıklık eden çocuklar da sürekli bir travma yaşamakta ve/ya cinsel, fiziksel istismara uğramaktalar.

DİSK Kadın Komisyonu - KESK Kadın Meclisi - TMMOB Kadın Çalışma Grubu - TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ortak bir açıklama yaparak, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde etkin politikalar geliştirilerek uygulanmaya konmasını istedi.

 

DİSK Kadın Komisyonu - KESK Kadın Meclisi - TMMOB Kadın Çalışma Grubu - TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun ortak açıklaması için tıklayınız.