Medyada yer alan haberlerden öğrenildiğine göre Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gizem Görmez 6 Nisan 2016 tarihinde Başhekimlik görevinden alınmıştır.

Yöntem olarak atama sırasında imzalatılan tarihsiz istifa dilekçesinin yürürlüğe sokulduğu anlaşılmaktadır.

Kendisine resmi bir tebligat da yapılmadan Ağrı Kamu Hasteneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Demir’in Anadolu Ajansı’na açıklama yapması, kendisinin “görevden alındığını” açıklaması başlı başına bir hak ihlali olmuştur.

Dr. Gizem Görmez’in Sağlık Sen isimli “sendika” tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile suçlanarak hastane önünde basın açıklaması yapılmasının hemen ertesinde, Anadolu Ajansı’ndaki habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınması Sağlık Bakanlığı’nı Sağlık Sen mi yönetiyor sorusunu bir kez daha akla getirmiştir.

Dr. Gizem Görmez’in Cumhurbaşkanı’na hakaret niteliğinde bir açıklaması yoktur. “Sendikanın” hedef gösteren basın açıklamasında şu ifadeler kullanmıştır:

"Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Gizem Görmez, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla bizi şoke etmiştir. Söz konusu kişinin sosyal medya hesaplarına bakıldığında özellikle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin ifadelerle atıfta bulunan Görmez, yaptığı diğer paylaşımlarıyla da hem Türkiye Cumhuriyeti hükumetini hem de devletin reisi Cumhurbaşkanlığı makamını hedef almıştır."

Bu açıklamalar gerçek dışı, maksatlı, hedef gösteren ve Dr. Görmez’in kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Dr. Görmez belli ki sergilediği kamu sağlık hizmetlerini ve kamu yararını gözeten yönetim anlayışıyla Sağlık Sen’i rahatsız etmiştir. Bunu anlayabiliyoruz ama Sağlık Bakanlığı’nın bu saldırılara itibar edip  Dr. Görmez’i görevden almasını kabul etmiyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce yanlıştan dönmeye, Dr. Gizem Görmez’i görevine iade etmeye çağırıyoruz. Bakanlığı asıl olarak bu “sendikayı” bu şekilde davranmaya, Dr. Görmez’i haksız yere itham etmeye, hedef göstermeye iten nedenleri araştırmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi