Türkiye’de sağlık örgütlenmesi açısından önemli bir aşama olan ve “sosyalizasyon sistemi” olarak da adlandırılan 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un kabul edilişinin 60. yıldönümündeyiz.

Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı basamaklandırılmış sağlık sistemini, geniş bir sağlık ekibi ile bölge ve nüfus tabanlı hizmeti, kişiye-çevreye yönelik koruyucu-iyileştirici-esenlendirici sağlık hizmetlerinin bütünlüğünü ve eşitlikçi-kamucu sosyalleştirme ilkelerini esas alan çağdaş bir sağlık sistemine duyulan ihtiyacı yineliyor; yasanın şekillendirilmesinde ve uygulanmasında emeği geçen başta önceki TTB MK Başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyoruz.

"Türkiye'de Sosyalleştirmenin 50 Yılı" raporu için tıklayın.

"Aile Hekimliği Birinci Basamak Sağlık Ortamını Nasıl Dönüştürdü?" raporu için tıklayın.