Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 17 Haziran 2019 günü TTB'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de adalet talebi olan tüm kesimleri 22 Haziran 2019 Cumartesi günü, “Tababet İçin Adalet” temasıyla gerçekleştirilecek olan TTB 70. Büyük Kongresi'ne davet etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Selma Güngör ile Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut'un katıldığı basın toplantısında, açıklamayı Sinan Adıyaman okudu. 

TTB 70. Büyük Kongresi’nin 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle bütün evrensel hekimlik değerleri ve hukuk kuralları altüst edilerek hapis cezasına çarptırıldığı bir dönemde yapıldığını belirten Adıyaman, “70. Kongremize giderken artık ülkede adaletten söz etmenin olanağı kalmamıştır. AKP İktidarına muhalif meslek örgütleri, sendikalar, siyasal partiler, toplumun örgütlü kesimleri cezalarla yıldırılmaya ve yok edilmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.

Adaletin olmadığı bir ülkede toplumun yaşam hakkından, sağlık hakkından söz edilemeyeceğini belirten Adıyaman, TTB 70. Büyük Kongresi’ni Türkiye’de yaşanan tüm adaletsizliklere karşı “Tababet İçin Adalet” temasıyla düzenleyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Türk Tabipleri Birliği, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan yana mücadelesini uzun yıllardır vermektedir ve iyi hekimlikten asla vazgeçmeyeceğini tüm kamuoyuna göstermiştir. 70. Büyük Kongre’de bu duyguyu Türkiye’nin 65 Tabip Odasından gelecek delegelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Aynı zamanda demokrasiden, özgürlüklerden, barıştan yana tüm siyasal partileri, demokratik kitle örgütü ve meslek örgütleri, sendikaları aramızda görmek bizi güçlü kılacaktır. Türkiye’de, “adalet” talebi olan tüm kesimleri, Türk Tabipleri Birliği’nin 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyor, birlikteliğimizi, dayanışmamızı ve adaletsizliklere olan tepkimizi birlikte haykırmayı diliyoruz.”

Basın açıklaması için tıklayınız.