Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, tabip odaları yönetimleri ile düzenlediği toplantılar kapsamında 2 Aralık 2022 günü Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Son dönemde TTB ve tabip odalarına yönelik antidemokratik müdahale çabalarının ve Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik hukuksuz uygulamaların değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki dönemde yürütülecek ortak faaliyetler ele alındı.