Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 4 Kasım 2022 günü Gelecek Partisi’ni ziyaret etti.

TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır’ın katıldığı ziyarette Gelecek Partisi adına İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Serap Yazıcı yer aldı.

Görüşmede TTB heyeti, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine aktarımlarda bulundu. Gelecek Parti heyeti de TTB ile dayanışma içinde olacaklarını iletti.