Türk Tabipleri Birliği, CHP’nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmasıyla ilgili düzenlemeyi de içeren 6639 Sayılı Kanun’un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili düzenleme yönünden sözlü açıklama talebinde bulundu.

Bilindiği gibi, 27.03.2015 tarihinde kabul edilen 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na eklenen “EK MADDE 158” ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. CHP söz konusun Kanun’un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. İptali istenilen maddeler arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kuruluşuna ilişkin düzenleme de yer alıyor. TTB de, CHP’nin açtığı davada Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili düzenleme yönünden sözlü açıklama ve bilgi, belge sunma talebinde bulundu.

TTB tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, “Türk Tabipleri Birliği’nin üyesi olan öğretim üyeleri, hekimler ve ilgili kurulları aracılığıyla yaptığı incelemeler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili düzenlemenin, ülkedeki tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin gereklerine, öğretim üyeleri ile eğitim ve sağlık hizmetinde görev alan hekimlerin haklarına, bilimsel çalışmalar ve yükseköğretim için gerekli güvencelere aykırı olduğunu ortaya koymaktadır.  Türk Tabipleri Birliği’nin,  söz konusu düzenlemenin içerdiği olumsuzlukları, yaratacağı sakıncaları tasarı aşamasından itibaren ülkemizden ve dünyadan örnekleri içeren rapor ve açıklamalar ile Yasama Organının ilgili komisyon üyelerine aktarma gayretleri sonuçsuz kalmıştır” denilerek, konuya ilişkin bilgi, haber, karar ve makale sunma ve sözlü açıklama yapma talebi dile getirildi.

Başvuru için tıklayınız…