Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalist işgale karşı direnişi başlattığı 19 Mayıs 1919’dan 102 yıl sonra, gençlerin öğretim ve eğitimlerinin aksatıldığı, demokratik haklarını aramalarının engellendiği, işsizlik ve yoksulluğun dayatıldığı, güvenlik soruşturmalarıyla kamuda kadrolaşmalara girişildiği bir dönemi yaşamaktayız.

Yalnız gençler değil, bu dönemde tüm yurttaşlar yaşamlarında eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik, niteliksiz eğitim, şiddet, gericilik, iş cinayetleri ile baş başa bırakıldı.

Mücadele ruhunu tazelerken gençliğin eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış içinde yaşayacağı bir ülkeye inancımızla; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi