Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Tunceli Belediyesi Eşitlik Birimi’nin 21-22-23 Mayıs 2022 tarihlerinde Sanat Sokağı’nda düzenlediği “Kadın, Emek, Özgürlük Çalıştayı”na katıldı. Korur Fincancı, çalıştayın ikinci gününde “Kadın Sağlık Emekçileri ve Pandemi” başlıklı oturumda konuşmacı oldu.

Ülkenin içinden geçtiği dönemde kadın mücadelesinin esas alındığı bir çalıştayın sokakta yapılmasının büyük önem taşıdığını söyleyerek söze başlayan Korur Fincancı, pandemi sürecinde yaşamını yitiren kadın sağlık emekçilerine ilişkin veriler sundu. Sağlığın sadece fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olmadığını belirten Korur Fincancı, “Sınıfsal ve politik iyilik hali eklemeden sağlık olmayacağını değerlendirmek gerekiyor. Çünkü sağlık sorunlarında sınıfsal boyutu görüyoruz. Bu da yeterli değil; bunun yanı sıra cinsiyeti yok sayan, cinsiyete dayalı ayrımcılıkları ortadan kalkmış gibi göstermeye çalışan bir sağlık anlayışının da bu değerlendirmede yeri yok” diye ekledi. Korur Fincancı, pandemi sürecinde hiçbir kurumda cinsiyeti gözeten ve cinsiyet gereksinimlerine uygun koşullar sağlanmadığını da aktardı.

Yaşamın her alanında olduğu gibi sağlık alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığını kaydeden Korur Fincancı, çözüm yolları içinse şunları söyledi: “Nasıl bir düzenleme ile bu tabloyu değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz? Çalışma ortamlarının bu cinsiyete dayalı ve ayrımcılığa yol açacak düzenlemelerini hep birlikte ele almamız gerekiyor. Burada yalnızca çalışma koşulları değil, çalışma ortamında; örneğin, bizim mimarlarla birlikte çalışmamız gerekiyor. Mimarlarla birlikte çalışırken aynı zamanda endüstriyel tasarımcıları da gözetmemiz gerekiyor çünkü, yalnızca mimari yapı değil, kullandığımız araçlar dahil her biri aslında erkek sağlık emekçilerinin anatomik ve fizyolojik yapılanmasına uygun düzenlenmiş durumdalar.”