30 Ocak 2016 tarihinde Cizre ilçesinde bodrum diye tarif edilen mekanlarda mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan sivil halka yardım etme çabasıyla yola çıkan ancak ilçeye girişleri engellenen daha sonrasında haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği (SES), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi olan sağlık emekçileri beraat etti. Ulusal ve uluslararası emek, meslek ve insan hakları örgütlerinin yakından takip etmekte olduğu davanın Mardin’deki ikinci duruşmasında 9 hekim, 4 hemşire ve 1 ambulans şoföründen oluşan gönüllü sağlık emekçilerinin hepsi beraat etti. 

Yapılan ikinci duruşma öncesi TTB, SES, TİHV, İHD adına açıklamalar yapan kurum temsilcileri her zaman ve her koşulda yaşatmak için çaba sarf etmeye, insanlık değerlerini ve etik ilkeleri ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceklerini; bunun en iyi çabalarından birini sergileyen 14 sağlık emekçisi arkadaşlarının sonuna kadar yanında olacaklarını vurguladılar. 

14 sağlık emekçisi de sağlık ve yaşam hakkı için bugüne kadar nasıl çabaladılarsa Cizre’de de aynısını yapmaya çalıştıklarını belirttiler. Bunun insani bir sorumluluk olduğu kadar mesleklerinin gereği olduğunu bir kez daha vurgulayan sağlık emekçileri yaşatma çabasının suç olmadığı bugün burada beraat kararıyla hukuki olarak da ortaya konduğunu belirttiler. Dava sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan ulusal ve uluslararası sağlık emek ve meslek örgütlerine, insan hakları örgütlerine ve siyasi partilere teşekkür eden sağlık emekçileri; bir daha hiçbir insani felaket yaşamamanın en büyük dilekleri olduğunu belirterek ancak bundan önce yaşanan nice felakette ilk koşanlar nasıl kendileri oldularsa bundan sonra da ilk koşanlar olmaya devam edeceklerini ifade ettiler. 

Duruşma öncesi TTB Merkez Konseyi adına yapılan basın açıklaması için tıklayınız…