Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada bir kez yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 38’incisine TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Dr. Gül Pamukçu Günaydın konuk oldu.

Omicron sürecinde toplumsal anlamda alınacak önlemlerle okulların daha güvenilir olacağını kaydeden Pamukçu Günaydın, aşılamanın bu önlemler arasında olduğunu belirtti. Pamukçu Günaydın, “Aşılamanın yaygınlaştırılması ve hatırlatıcı dozlar oldukça önemli, pek çok kişi salgının başında yapılan iki dozun kendisini tamamen koruduğunu düşünüyor. Oysa bilimsel yayınlar hatırlatma dozlarının gerekli olduğunu gösteriyor. Bizim okullar konusunda bunu ön plana çıkarmamız lazım” dedi. Salgının yayılmasıyla birlikte kapalı mekânlarla ilgili ayrıca önemlerin alınması gerektiğini savunan Pamukçu Günaydın, hızlı testlerin güvenliği artıracağını da vurguladı.

Vaka sayısının artışına bağlı olarak eğitimin aksamaması için okullarda alınması gereken önlemleri de sıralayan Pamukçu Günaydın, 12-18 yaş arasına uygulanan aşıların yaygınlaşmasını, okullarda hızlı testlerin yapılmasını, dersliklerdeki öğrenci sayılarının seyreltilmesini önerdi. Konuşmasında beş yaş üstü çocukların aşılanmasına da değinen Pamukçu Günaydın, “Dünyada çeşitli kuruluşlar çocuklar için aşılamayı önermektedir. Hem 12-18 yaş arası hem de beş yaş üstü için aşının yan etkileri, hastalığın olumsuz etkileri ile karşılaştırıldığında çok daha azdır. Dolayısıyla aşı tanımlanan tüm çocukların aşı olması önerilmektedir. TTB’nin çeşitli açıklamaları da zaten bu doğrultudadır” dedi.  

Gül Pamukçu Günaydın, konuşmasında şu konuların altını çizdi:

  • Toplum temelli alacağımız önlemlerle okulları Omicron sürecinde daha güvenli hale getirebiliriz.
  • Önlemler bağlamında bu yıl en önemli nokta, aşılamadır. Aşılamanın yaygınlaştırılması, hızlı testlerin uygulanması ve bunların yurttaşların ayağına götürülmesi önemlidir.
  • Son yapılan bilimsel yayınlar hatırlatma dozunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
  • Toplumsal etkinliklere katılmak ve kapalı mekânlara girmek için aşılı yurttaşlara bazı avantajlar getirilmesi aşılamayı teşvik edebilir.
  • Vaka sayılarının okullarda yükselmemesi için, sınıfları bir grup halinde tutmak ve bir birine karıştırmamak alınacak önemler arasındadır.
  • Okullarda yemekhane ve kantinlerin kullanımından kaçınabiliriz. Çocukların yemeklerini sınıflarda yemeleri ek önlem olarak düşünülebilir.