Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin Mart-Nisan 2022 sayısı yayımlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yaptığı “COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri” başlıklı dosyanın altıncı bölümünde beş yazı yer alıyor. Dosyada pandemi sürecinde sağlık sistemleri Finlandiya, Almanya, İsveç, Meksika ve Peru örnekleri üzerinden inceleniyor.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 44 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/ adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.