DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Adli Yıl Açılış Töreni’nin Saray’da yapılmasının ardından "Demokratik Bir Ülke, Herkes İçin Adalet" başlığıyla düzenlenen basın toplantısı 3 Eylül 2019 tarihinde TTB'de gerçekleştirildi. DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül katıldılar. 

Açıklamayı okuyan DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’de son yıllarda yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekerek, tüm bu hukuksuzlukların ülkede yaşayan herkesi etkilediğini ve adaletin herkese lazım olacağını vurguladı. Adli Yıl Açılış Töreni’nin saray müştemilatında yapılmasının adaletin iktidarın himayesinde ve icazetinde olduğunu simgeleyeceğini belirten Çerkezoğlu, “Oysa bu ülkede yaşayan herkesin adalete ve bu adalet mekanizmasını daim kılacak, denetleyecek bir demokratik işleyişe ihtiyacı var” diye konuştu.

Sendikaların, meslek odalarının, baroların, siyasal partilerin, kitle örgütlerinin, zaman geçirmeden ortak bir mücadele programı hazırlaması gerektiğini kaydeden Çerkezoğlu, “Demokrasiye ve adalete aykırı tutum ve işleyişe karşı bu ülkedeki yaşayan herkesi; bütün kişi ve kurumları, “demokratik bir ülke ve herkes için adalet” mücadelesine omuz vermeye, bulunduğu yerden ses çıkarmaya, adalet talebini güçlü bir talep haline getirmek için yapılacak olan toplantılara, konferanslara, mitinglere, eylem ve etkinliklere katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Çerkezoğlu, demokrasi ve adalet talebi olan tüm kesimleri ilk olarak KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen’in 10 Eylül’de İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleştirilecek olan duruşmasına destek vermeye davet etti.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.