Türkiye Psikiyatri Derneği’nin (TPD) önceki dönem başkanlarından Dr. Koray Başar’a hekim ve bilim insanı sorumluluğuyla ayrımcılığın karşısında yer aldığı çalışmaları ve hak savunucusu kimliği nedeniyle uzun süredir hedef gösterilmesi sonrasında 2022 yılında organize bir grup tarafından yapılan fiziki saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması 26 Nisan 2024 günü Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya TPD’nin yanı sıra Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, İnsan Hakları Derneği yönetici ve üyeleri; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Hacettepe, Gazi ve Başkent üniversitelerinin psikiyatri anabilim dalı öğretim üyeleri; eğitim-araştırma ve şehir hastanelerinin psikiyatri kliniklerinden hekimler katılım sağladı. TTB adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB UDEK adına Yürütme Kurulu üyesi Dr. İrem Yıldız ve Ankara Tabip Odası adına Başkan Dr. Muharrem Baytemür duruşmada yer aldı.

Sanıkların gelmediği duruşmada Dr. Koray Başar yaşadığı saldırı ile ilgili beyanda bulunup şikayetini yineledi. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Müşavirliği, bir öğretim üyesine görevi nedeniyle hedef alınmasına karşı mesleki ve hukuki destek amacıyla duruşmaya katılım talebinde bulundu. Talepleri bir sonraki duruşmada değerlendireceğini belirten mahkeme heyeti, sanıkların bir sonraki duruşmaya çağrılmasına hükmederek davayı 8 Ekim 2024’e erteledi.