Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nde görev yapan asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet ertesi geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine Van’da yapılmak istenen basın açıklaması “eylem yasağı” gerekçesiyle engellenmiş, Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Temsilcisi Sevim Çiçek gözaltına alınmıştı.

Yaviç ve Çiçek hakkında açılan davanın ilk duruşması 26 Mayıs 2022 günü Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ile TTB Hukuk Bürosu avukatları da duruşmayı yerinde takip etti.

Van’da 5,5 yılı aşan olağanüstü hal uygulamalarından örnekler aktaran avukatlar, uluslararası ve ulusal hukuk mevzuatından hareketle bu uygulamaların hukuksuzluğuna dikkat çekti. Avukatların esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın iddia makamına gönderilmesi talebini reddeden mahkeme, kamera kayıtlarının incelenmek üzere bilirkişiye gönderilmesine karar vererek davayı 18 Ekim 2022’ye erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde bir basın açıklaması yapılmak istendi. Polisin “eylem yasağı” gerekçesiyle engelleme girişimlerine karşın açıklama yapıldı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı, hak savunucularını yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek söze başladı. Dr. Rümeysa Şen’in bir iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiğini ve buna tepki göstermenin bir hak olduğunu ifade eden Karahancı şöyle konuştu: “Van’daki arkadaşlarımız da tüm Türkiye’de olduğu gibi açıklama yapmak istedi. 12 Eylül döneminden sonra ilk kez temel haklar yerel yöneticilerin keyfiyetine bırakılmış durumda. Darbecilerin karşısında ilk duranlardan biri de hekimlerdi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi o dönem yargılandı. Biz demokrasi olmadan sağlık olamayacağını vurgulamaya ve demokratik, barış içinde bir ülke kurulana kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar, Anayasa’da güvence altına alınmış toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının hukuksuz bir biçimde engellendiğini söyledi. Dava kapsamında esas olarak Anayasa’nın yargılandığını belirten Uçar, “Bizler barolar, hak savunucuları olarak bu davayı takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

TİHV Genel Sekreteri Coşkun Üsterci de dava konusu basın açıklamasının gerek toplantı ve gösteri yürüyüşü gerekse de düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu dile getirdi. Van’da 5,5 yıldır süren OHAL uygulamalarının anayasal hakların özüne dokunduğunu kaydeden Üsterci, tüm yetkililere İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’nin gereklerini hatırlattı.