Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 salgınının önlenmesi amacıyla Türkiye çapında alınan önlemlerin bir kısmının 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasıyla çalışma yaşamında ek bir takım sorunlar çıkacağını belirterek, COVID-19 geçirmiş çalışanların çalışma ve iş güvencelerinin sağlanmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’na,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yazılar gönderdi.

COVID-19 hastalığını geçiren ve çalışma hayatına katılabilecek olanların ayrımcılığa uğramadan işe dönebilmeleri gerektiğini belirten TTB Merkez Konseyi, virüsle ilgili oluşan kaygı nedeniyle hastalığı geçirenlerin işten çıkartılması olasılığının, çalışanları işlerini kaybetmemek için bir takım gizliliklere yönelebileceği uyarısında bulundu. TTB Merkez Konseyi, özel sektör ile ilgili belirsizliklerin halen sürdüğüne dikkat çekerek, çalışanlardan kronik hastalığı olanların herhangi bir hak kaybı yaşanmadan izinli sayılmalarının sağlanması ve bu kişilerin hangi koşullarda çalışma hayatına katılabileceği ve alınması gereken önlemlerin de açık ve ayrıntılı olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bağlantılar için tıklayınız:

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’na gönderilen yazı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı