Hukuk Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Osmaniye’deki Meslektaşımıza Hakaret Suçlamasından Beraat, İftira Suçlamasından 1 Yıl 15 Gün Ertelemeli Hapis Cezası Verildi 26.06.2024
2 TTB, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Yapılan ve Hekimlerin Haklarını Kısıtlayan Düzenlemelerin İptali İstemiyle Dava Açtı 11.06.2024
3 Sağlıkta Şiddet Cezasız Kaldı: TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ömer Özkan Özdemir’e Saldıran Kişiye Para Cezası Verildi, Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı 06.06.2024
4 TPD Önceki Dönem Başkanlarından Dr. Koray Başar’a Yönelik Saldırının Davası Başladı, TTB ve TTB UDEK Meslektaşının Yanındaydı 27.04.2024
5 TTB Heyeti Osmaniye’de Şiddete Uğrayan Ama Yargılanan Meslektaşımızın Yanındaydı: Dava 24 Haziran 2024’e Ertelendi 18.04.2024
6 İdare Mahkemesi TTB’yi Bir Kez Daha Haklı Buldu: Beyaz Kod Verilerini Paylaşmak Sağlık Bakanlığı’nın Sorumluluğudur 06.04.2024
7 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan Beraat Etti: “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenlemek Anayasal Haktır!” 29.03.2024
8 G(ö)REV Eyleminde Gözaltına Alınan Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan’ın Yargılanmasına Devam Edildi 08.03.2024
9 TTB, Erzincan İliç’te Yaşanan Faciada Sorumluluğu Bulunan Tüm Şirket Yetkilileri ve Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu 05.03.2024
10 TTB’den CHP’ye Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin ve Toplumun Sağlığını Daha Fazla Bozacak Torba Kanun İçin AYM’ye Başvurulması Talebiyle Yazı 01.03.2024
11 AYM, TTB’nin Açtığı Dava Sonucunda Sağlık Hizmetine Başvuranların Kişisel Verilerinin İşlenmesine ve Sağlık Emekçilerinin Cumhurbaşkanlığı’na Bildirilmesine Olanak Tanıyan Kararnameyi İptal Etti 27.02.2024
12 TTB’den Şubat Depremlerinin İlk Gününden Birinci Yıldönümüne Kadar Sorumluluklarını Yerine Getirmeyen Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Valiler ve Diğer Sorumlular Hakkında Suç Duyurusu 07.02.2024
13 Ameliyathane Hijyen Kurallarına Aykırı Giyinen İntörn Öğrencisinin Ameliyata Girmesine İzin Vermeyen Meslektaşımız Hakkındaki Görevden Uzaklaştırma Cezası İptal Edildi 30.01.2024
14 Anayasa Mahkemesi, Pandemi Yönetiminin İçişleri Bakanlığı’nın Yasaklama Genelgeleri ile Gerçekleştirilmesini Kanunsuz Buldu 25.01.2024
15 Dr. Şebnem Korur Fincancı Hakkında Açılan Tazminat Davası 7 Mayıs’a Ertelendi 11.01.2024
16 TTB, Hatay’da Yaşam Alanlarına Moloz Dökülmesine Karşı Açılan Davada 8 Aydır Yürütmeyi Durdurmayan ve Hukuki Yolları Etkisizleştiren Hakimleri HSK’ye Şikayet Etti 10.01.2024
17 Anayasa Mahkemesi; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Başvurusu Sonucu 1 Mayıs Taksim Meydanı Yasağı İçin Hak İhlali Kararı Verdi: “Taksim, İşçi ve Emekçilerin Ortak Hafızasıdır, Bu Tecrübe Kuşaklar Boyunca Aktarmalıdır” 15.12.2023
18 TTB’nin Suç Duyurusu Sonrası G(ö)REV Eylemindeki Hekimleri Hedef Gösteren İmama 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verildi 07.12.2023
19 TTB, SES, KESK ve TÖK Üyesi Beş Kişinin Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 2022’deki İfade Sürecini Takip Ederken Gözaltına Alınması Sonrası Açılan Davaları Ertelendi 06.12.2023
20 TTB, Sağlık Kurumlarında Silah Kullanımını Engellemeyerek Görevini Kötüye Kullanan Sağlık Bakanı ve Tüm Sorumlu Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu 08.11.2023
21 TTB, Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod Verilerini Paylaşmamasını Bir Kez Daha İdare Mahkemesine Taşıdı 02.11.2023
22 Dr. Şebnem Korur Fincancı Hakkında Açılan Tazminat Davası Başladı: İnsan Hakları İhlali İddialarını Değerlendirmek Hem Yurttaş Hem Akademisyen Hem de İnsan Hakları Aktivisti Olarak Sorumluluktur! 12.10.2023
23 TTB Hukuk Bürosu Uzmanlık Eğitimi Hakkının Engellenmesi İle İlgili Davada Savcı Görüşüne Karşı Beyanda Bulundu 01.10.2023
24 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç Beraat Etti: “Önceden İzin Almaksızın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenlemek Anayasal Haktır!” 18.09.2023
25 G(ö)REV Eyleminde Gözaltına Alınan Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan’ın Yargılanmasına Devam Edildi 15.09.2023
26 TTB, Depremzede Hekimlerin Sorunlarının Çözümü İçin Sağlık Bakanlığı’na Sorduğu Soruların Yanıtsız Bırakılmasını Yargıya Taşıdı 26.07.2023
27 Hatay Tabip Odası Arazisinin Riskli Alan İlan Edilmesine Karşı TTB’nin Açtığı Davada Yürütmeyi Durdurma Talebi Reddedildi 21.07.2023
28 TTB, Hekimlik Faaliyeti İçin Şirket Kurmuş Hekimlerden Ek Olarak Munzam Aidat Alınması Kararını İstinafa Taşıyacak 02.06.2023
29 TTB’nin Açtığı Dava Sonucu Aile Hekimlerine Destek Ödemesini İhtar Puanı Almama Şartına Bağlayan Düzenlemenin Yürütmesi Durduruldu 27.04.2023
30 TTB’nin de Aralarında Olduğu Emek-Meslek ve Çevre Örgütleri, Hatay’da Yaşam Alanlarına Moloz Dökülmesine Dava Açtı 24.04.2023
31 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in Yargılanmasına Devam Edildi 12.04.2023
32 İstanbul Sözleşmesi’nin İptalinin Reddine İlişkin Danıştay Kararı Hakkında TTB’nin Yaptığı Temyiz Başvurusu Oyçokluğu ile Reddedildi 11.04.2023
33 TTB’den Hatay’da Depreme Dayanıklı Olmayan Hastanelerin Yapı Sorumluları Hakkında Suç Duyurusu 10.04.2023
34 İşyeri Hekimlerinin Sertifikalarını Kullanmalarını Engelleyen Düzenleme İptal Edildi 07.03.2023
35 TTB’nin de Davacıları Arasında Olduğu Sinop Nükleer Santrali Davası’nda Yerel Mahkemenin ÇED Raporunu Uygun Bulan Kararı Danıştay Tarafından Bozuldu 23.02.2023
36 Sarıkamış’ta Kaldığı Apartta Uğradığı Haksız Muamele ve Hakarete Rağmen Hakkında Dava Açılan Meslektaşımız Beraat Etti 16.02.2023
37 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Metin Lokumcu Davasında Uzman Görüşü Verdi: “Ölümün, Göz Yaşartıcı Gaz Kullanımına Bağlı Olması Mümkün” 27.01.2023
38 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in Yargılanmasına Devam Edildi 27.01.2023
39 Osmaniye’de Kamu Görevlisine Hakaret Suçlamasıyla Yargılanan Meslektaşımız Beraat Etti 15.12.2022
40 8 Şubat G(ö)REV Eyleminde Gözaltına Alınan Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan ile SES Üyelerinin Yargılanmasına Başlandı 03.12.2022
41 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Dosyası İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından Kabul Edildi: Duruşma 23 Aralık 2022 Günü Görülecek 02.12.2022
42 Erzincan İliç’teki Çöpler Kompleks Madeni ÇED Olumlu Kararına Yapılan İtirazın Davası Görüldü: Erzincan İliç Altın Madeni Kapatılmalıdır! 01.12.2022
43 Mustafa Yücel Hakkındaki İkinci Dava Eskişehir’de Başladı: TTB’nin Katılma Talebi Kabul Edildi 29.11.2022
44 İdare Mahkemesi TTB’yi Haklı Buldu: Beyaz Kod Verilerini İstemek TTB’nin Görev Tanımı Kapsamındadır, Verileri Paylaşmak Sağlık Bakanlığı’nın Sorumluluğudur 21.11.2022
45 TTB, Hekimlik Faaliyeti İçin Şirket Kurmuş Hekimlerden Ek Olarak Munzam Aidat Alınmaması İçin Dava Açtı 16.11.2022
46 Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Reddedildi 09.11.2022
47 İliç’teki Siyanür Sızıntısına İlişkin TTB’nin Yaptığı Suç Duyurusuna Takipsizlik Kararı Verildi 07.11.2022
48 Mustafa Yücel’in Yargılanmasına Başlandı: TTB’nin Katılma Talebi Kabul Edildi 03.11.2022
49 TTB’den Basın Bilgilendirme Notu: TTB Kanununda Kayyum ve Benzeri Bir Uygulama Bulunmamakta, Hazırlanan Davanamede de Bu Yönde Bir Talep Yer Almamaktadır 01.11.2022
50 Van-Hakkari Tabip Odası Önceki Dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’in Yargılanmasına Devam Edildi 18.10.2022
51 TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili YÖK’e Dava 17.10.2022
52 TTB’den Ek Ödeme Yönetmeliği ile İlgili Sağlık Bakanlığı’na Dava 17.10.2022
53 TTB, Muayenehane Hekimlerinin Emeğine Müdahale Ederek Serbest Çalışma Hakkını Gasp Eden ve Hastaların Mağdur Olmasına Yol Açan Yönetmelik Değişikliğine Dava Açtı 13.10.2022
54 TTB, SES, İHD ve TİHV, Pandemide Sağlık ve Yaşam Hakkı İhlallerine Karşı Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle AYM’ye Başvurdu 01.10.2022
55 Mesai Dışı Çalışma Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu 30.09.2022
56 Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu Bilgi Notu 30.09.2022
57 TTB Kazandı, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” Diyen Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyeleri Beraat Etti 29.09.2022
58 Üyelerimize MBYS ile İlgili Bilgi Notu 26.09.2022
59 Artvin’de Meslektaşımızın Bıçaklı Saldırıya Uğramasına İlişkin Dava Devam Etti: İl Sağlık Müdürlüğü Hukuki Desteğini Çekti, Sanık Hakkındaki Adli Kontrol Kaldırıldı 13.09.2022
60 TTB’nin Suç Duyurusu Sonucu İddianame Hazırlandı: Mustafa Yücel Hekim Değil, Pazarladığı Ürün İlaç Değil! 13.09.2022
61 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya’nın Yargılandığı Davada Yanındaydık 08.09.2022
62 Sarıkamış’ta Kaldığı Apartta Uğradığı Haksız Muamele ve Hakarete Rağmen Hakkında Dava Açılan Meslektaşımızın Yanındaydık 08.09.2022
63 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapan Hekimlerin Mali Haklarına İlişkin Hukuki Bilgi Notu 04.09.2022
64 TTB, İstanbul Sözleşmesi’nin İptalinin Reddine İlişkin Danıştay Kararı Hakkında Temyiz Başvurusu Yaptı 02.09.2022
65 Hekim Geçici Görevlendirmeleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular 24.08.2022
66 TTB’den Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in İptali İçin Dava 19.08.2022
67 TTB’den Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na, Türk Eczacıları Birliği’ne Mustafa Yücel Hakkında Yazı ve Suç Duyurusu 10.08.2022
68 TTB Hukuk Bürosu Görüşü: ”Kamuda Görev Yapan Hekimler Mevcut Düzenlemedeki Eksiklikler Nedeniyle Sigorta Yaptırmaya Devam Edecek” 08.08.2022
69 Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinin Açtığı Davada Anayasa Mahkemesi’nden Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin Sözleşme Feshi Maddesine İptal Kararı ve TTB Hukuk Bürosu Görüşü 05.08.2022
70 TTB’den İliç’teki Siyanür Sızıntısına İlişkin Maden Şirketi ve Yetkili Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusu 18.07.2022
71 TTB’den G(ö)REV Eylemindeki Hekimleri Hedef Gösteren İmam Hakkında Suç Duyurusu 18.07.2022
72 Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod Verilerini Paylaşmaması TTB Tarafından İdare Mahkemesine Taşındı 16.05.2022
73 TTB’den 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı Birinci Dönem Kontenjan Tablosunun İptali İçin Danıştay’a Başvuru 27.04.2022
74 Esnaf-İşçi Usulüyle Çalıştırılan Hekimlerin Vergilendirilmelerine İlişkin Kanun Teklifi ile İşverenlere Af, Hekimlere Zorunlu Esnaflık Dayatması Getirilmek İsteniyor 05.04.2022
75 Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Yönelik Yazısının Tebliğ-Tebellüğü Hakkında Hukuki Görüş 04.03.2022
76 Meslektaşımıza Şiddet Uygulayan Sanığa 5 Yıl 3 Ay 7 Gün Ertelemesiz Hapis Cezası Verildi 24.02.2022
77 Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Konulu Yazının Yürütmesi Durduruldu 15.02.2022
78 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 7. Maddesinin 5. Fıkrasının Yürütmesi Durduruldu 10.02.2022
79 Sağlık Bakanlığı Denetim İzleme (Den-İz) Uygulaması Mevzuatta Belirlenen Çerçeve Dışına Çıkamaz 09.02.2022
80 Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslarda Öğretim Üyelerinin Görevlendirmesinde Rektörün Yetkisini Kaldıran Hüküm İptal Edildi 01.02.2022
81 İdare Mahkemesi 5 Dakikada 1 Randevu Uygulamasının Yürütmesini Durdurdu: Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz! 03.01.2022
82 Hukuki Mücadele Sonuç Verdi: TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in Eğitim Sorumluluğu Görevine İadesine Karar Verildi 24.12.2021
83 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu 13.12.2021
84 VERBİS’e Kayıt İçin Son Tarih 31 Aralık 2021 06.12.2021
85 TTB’nin İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine Karşı Açtığı Davada Yürütmeyi Durdurma Talebi Oyçokluğu ile Reddedildi 18.11.2021
86 Birlikte Kullanım Yönetmeliği ile Proje Finansmanı Kesintilerinin Döner Sermayeden Ayrılması, TTB’nin İtirazı Üzerine Hukuka Aykırı Bulundu 12.11.2021
87 Mesleki Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Belirlediği Avukata Vekalet Verme Zorunluluğu, TTB’nin Açtığı Dava ile İptal Edildi 03.09.2021
88 TTB, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 8 Maddesinin İptali İçin Dava Açtı 20.08.2021
89 TTB Önceki Dönem Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör’ün Aile Hekimliği Sözleşmesinin Fesih Kararını Mahkeme İptal Etti 20.05.2021
90 60 Yaş Altı Emekli Hekimler İçin Beklenen Danıştay Kararı Tebliğ Edildi 17.05.2021
91 Hastanede Mesai Takibi İçin Fotoğraf Çekme Uygulaması İptal Edildi 17.05.2021
92 TTB İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi İşlemine Karşı Dava Açtı 11.05.2021
93 Sağlık Çalışanlarına “Rüşvetçi”, TTB’ye “Aşı Karşıtı” diyen Murat Alan’a Basın Konseyi’nden Uyarı Cezası 19.02.2021
94 TTB Hukuk Bürosu’ndan VERBİS’e Kayıt İşlemleri ve Süreç Basamakları Kılavuzu 10.02.2021
95 Bölge İdare Mahkemesi, Bakanlığın İtirazını Reddetti: İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB ile Paylaşılmalıdır 21.01.2021
96 TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Kadro İlanına Dava 13.01.2021
97 TTB’den “Tip Hizmet Sözleşmesi”nin İptali İçin Dava 12.01.2021
98 Bakanlık, mahkeme kararı sonrası işyeri hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaştı 05.11.2020
99 Hekimlerin İstifası Yasaklandı mı? 02.11.2020
100 Emeklilik Hakkı Genelge ile Ertelenemez 30.10.2020
101 Meslektaşlarımızı odalarımızda birlikte olmaya davet ediyoruz 16.10.2020
102 İşyeri Hekimlerine İlişkin Bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nden Gizlenemez! 16.10.2020
103 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu 18.06.2020
104 Güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu 16.06.2020
105 Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu 16.06.2020
106 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
107 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
108 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
109 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
110 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
111 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
112 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
113 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
114 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
115 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
116 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
117 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
118 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
119 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
120 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
121 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
122 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
123 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
124 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
125 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
126 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
127 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
128 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
129 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
130 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
131 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
132 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
133 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
134 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
135 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
136 TTB'den OHAL Komisyonu'na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
137 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
138 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
139 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
140 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
141 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
142 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
143 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
144 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik'teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
145 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri'nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
146 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
147 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
148 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
149 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
150 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
151 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
152 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
153 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
154 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
155 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
156 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği'ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
157 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
158 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
159 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'nde Ne Değişti? 21.06.2016
160 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
161 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'ni durdurdu 16.05.2016
162 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
163 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
164 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
165 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
166 'www.eniyihekim.com' isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
167 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
168 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
169 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
170 Danıştay: 'TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler' 19.02.2016
171 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
172 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
173 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
174 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016