Hukuk Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Bakanlık, mahkeme kararı sonrası işyeri hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaştı 05.11.2020
2 Hekimlerin İstifası Yasaklandı mı? 02.11.2020
3 Emeklilik Hakkı Genelge ile Ertelenemez 30.10.2020
4 Meslektaşlarımızı odalarımızda birlikte olmaya davet ediyoruz 16.10.2020
5 İşyeri Hekimlerine İlişkin Bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nden Gizlenemez! 16.10.2020
6 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu 18.06.2020
7 Güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durduruldu 16.06.2020
8 Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu 16.06.2020
9 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
10 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
11 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
12 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
13 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
14 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
15 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
16 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
17 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
18 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
19 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
20 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
21 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
22 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
23 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
24 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
25 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
26 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
27 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
28 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
29 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
30 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
31 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
32 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
33 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
34 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
35 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
36 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
37 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
38 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
39 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
40 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
41 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
42 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
43 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
44 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
45 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
46 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
47 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
48 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
49 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
50 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
51 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
52 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
53 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
54 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
55 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
56 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
57 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
58 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
59 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
60 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
61 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
62 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
63 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
64 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
65 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
66 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
67 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
68 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
69 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
70 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
71 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
72 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
73 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
74 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
75 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016