Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Danışma Kurulu toplantısı 9 Aralık 2020 Çarşamba günü, TTB 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyesi Dr. İbrahim Akkurt, Dr. Onur Naci Karahancı, TTB HUV Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Raif Kaya ile uzman dernekleri, tabip odaları, Türkiye Sigortalar Birliği, özel sağlık sigortası firmaları ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi olarak düzenlendi.

HUV listesinde rutin olarak yapılması gereken güncelleme işlemlerinin gözden geçirildiği toplantıda, 2021 TTB HUV katsayısı ve ilan tarihine ilişkin görüşler ve öneriler değerlendirildi.