Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hekimlerin/sağlık emekçilerinin hak kayıplarının ve şiddetin son bulması amacıyla başlattığı eylem sürecinin ilk etabı kapsamında yaptığı il ziyaretleri ve hekimler/sağlık emekçileri ile buluşmalar İzmir'de devam etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık’ın olduğu heyette İzmir Tabip Odası yöneticileri ve SES temsilcileri de yer aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eşrefpaşa Hastanesi ve S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki buluşmaların ardından özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerindeki hekimler/sağlık emekçileri ziyaret edildi. Daha sonra İzmir Tabip Odası’nda Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyeleri ile birlikte bir toplantı gerçekleştirildi.

Asistan hekimlerle akşam nöbeti buluşmalarının da gerçekleştirildiği ziyaretlerde Sağlıkta Dönüşüm Programı ile süregelen piyasalaştırma politikaları, çoklu kriz ortamında artan hak kayıpları, iktidar eliyle hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılması, yaygınlaşan gelecek kaygısı ve tırmandırılan sağlıkta şiddet gibi sağlık ortamının karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Heyet ayrıca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarının ödenmesi nedeniyle başlattığı eyleme destek ziyaretinde bulundu. Burada bir konuşma yapan Dr. Korur Fincancı, “Mücadeleniz mücadelemizdir; çünkü sağlığı birlikte üretiyoruz. Birlikte üretirken de bizi maruz bıraktıkları güvencesizleştirmeye, yoksullaşmaya karşı, şiddete karşı bu mücadelenin daha da güçlü olması ve güvencesiz çalışmanın son bulması için bizler sizlerin yanındayız. Bu mücadeleyi ancak birleşe birleşe kazanacağız” ifadelerini kullandı.

TTB Neden Yola Çıktı?

TTB, artan hak kayıplarına ve tırmanan sağlıkta şiddete karşı eylem sürecini ortaklaştırmak amacıyla sağlık emek-meslek örgütleriyle yapılan bir dizi toplantının ardından il ziyaretlerine başladı. Ziyaretler kapsamında hekimler/sağlık emekçileri ile çalıştıkları kurumlarda bir araya geliniyor, sağlık kurumlarında ve tabip odalarında değerlendirme toplantıları düzenleniyor.

TTB bu eylem süreci ile; hak kayıplarının, güvencesizliğin ve geleceksizliğin hekimlerin/sağlık emekçilerinin kaygılarını artırdığı ve hekim göçünü tırmandırdığı bir dönemde mesleğin itibarsızlaşmasına ve şiddetin tırmanmasına yol açan her türlü ekonomik ve özlük hak kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor.