Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada iki kere olmak üzere düzenli yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının yedincisinde Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve siyaset bilimci Dr. Ecehan Balta konuk oldu.

Gündelik yaşam çalışmalarının görünmeyeni görünür kıldığını, bu alana odaklanmanın insanları gerçekliğe daha çok yaklaştırdığını belirten Balta, “Gündelik hayat aslında bir bütün olarak değişimin ve hegemonya mücadelelerinin alanı. Hegemonya mücadelesi ise temel olarak sermaye ve yaşam arasında gerçekleşiyor. Pandemi sürecinde sermayenin ve iktidarın ürettiği sloganlar ve uygulamalarla hegemonyasını pekiştirdiğini söyleyebiliriz. Çarkların durmadan dönmesi ve toplumun kazanımlarına yapılan her türlü saldırı bunun bir veçhesi” diye konuştu. Sözlerine hegemonya mücadelesinin sürekliliğine vurgu yaparak devam eden Balta, toplumun da dayanışma forumları ve gıda yardımları gibi girişimlerle hegemonya mücadelesine dahil olabileceğini ifade etti.