Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 salgınına karşı alınması gereken bireysel önlemlerin başında el yıkamanın sağlanabilmesi için tüm yurttaşların su gereksiniminin ücretsiz olarak karşılanması gerektiğini bildirdi.

TTB’den yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşayanların yaklaşık yarısının (%45,1) yoksul veya yoksunluk nedeniyle sosyal dışlanma riski taşıdığı, buna ek olarak, salgının hızla yayıldığı, sağlık hizmetlerin ciddi bir biçimde zorlandığı bu günlerde, insanlar salgının kontrol altına alınabilmesi için evlerine kapandığı, pek çok insan bu nedenle işini ya da çalışamadığı için gelirini kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, böylesi günlerde herkesin ihtiyacı olan suya ulaşması için, faturalarını ödeyemeyen insanların sularının kesilmemesi yanında; gereksinim duyulan suyun herkes için ücretsiz olması da sağlanması gerektiği belirtildi ve önümüzdeki 3 ay boyunca evde yaşayan her bir kişi için günde 150 litre suyun belediyeler tarafından ücretsiz sağlanması önerildi.

Açıklama şöyle:

 

TÜM YURTTAŞLARIN SU GEREKSİNİMİ KARŞILANMALIDIR!

Bilindiği gibi, COVID-19 salgınına karşı alınması gereken bireysel önlemlerin başında ellerin sıklıkla yıkanması gelmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, en az 20 saniye süresince ellerin su ve sabunla usulüne uygun yıkanmasının salgının yayılmasını önlemek için alınabilecek en etkili tedbirlerin başında geldiğini vurgulamaktadır.

Yurttaşlarımıza ellerini sıklıkla yıkama çağrısı yapılırken, bu çağrının amacına ulaşması için tüm yurttaşlarımızın su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır.

Türkiye’de yaşayanların yaklaşık yarısının (%45,1) yoksul veya yoksunluk nedeniyle sosyal dışlanma riski taşıdığı bilinmektedir[1]. Buna ek olarak, salgının hızla yayıldığı, sağlık hizmetlerin ciddi bir biçimde zorlandığı bu günlerde, insanlar salgının kontrol altına alınabilmesi için evlerine kapanmış, pek çok insan bu nedenle işini ya da çalışamadığı için gelirini kaybetmiştir.

Böylesi günlerde herkesin ihtiyacı olan suya ulaşması için; faturalarını ödeyemeyen insanların sularının kesilmemesi yanında; gereksinim duyulan suyun herkes için ücretsiz olması da sağlanmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği olarak, önümüzdeki üç ay boyunca evde yaşayan her bir kişi için günde 150 litre suyun belediyeler tarafından ücretsiz sağlanmasını öneriyoruz.

İnsanlara yeterli miktarda temiz su sağlanması temel sağlık hizmetlerinin en öncelikli faaliyetlerinden biri olup, ilgili kamu kurumlarının ödevidir.

Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğü konulan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun birinci maddesinde, ülkenin sağlık koşullarını iyileştirme, halk sağlığına zarar veren bütün hastalıklar ve sağlığa zarar veren etkenlerle mücadele etmek, gelecek neslin sağlıklı olarak yetişmesini sağlamak, Devletin genel görevleri içinde sayılmıştır.

Sağlık Bakanlığının görevlerinin en başında ise “Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmak”[2] yer almaktadır. Sağlık Bakanlığına verilen bu görevlerin yanında sağlığın sosyal bir olgu olması nedeniyle belediyeler dahil diğer kurumlara verilen görevlerin sağlıkla ilgisi bakımından gözetim ve denetim görevi de 1593 sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığının görevleri arasındadır.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 20. Maddesinde genel sağlığın korunması faaliyetlerinin bir parçası olarak içme ve kullanma sularının temini görevi Belediyelere verilmiştir. 

Belediye meclisleri ivedi olarak sanal ortamda toplanmalı, evde yaşayan her yurttaş için günde 150 litre suyun ücretsiz sağlanmasına ilişkin karar almalı ve karar hemen yürürlüğe konmalıdır.

Yurt çapında bütün belediyeleri tüm yurttaşların su gereksinimlerini ücretsiz karşılamaya çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

[2] 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 352, 1593 Sayılı Umumim Hıfzıssıhha Kanunu Madde 3