Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Banu Savaş, Ayşe Noyan Koluman, Mehmet Ali Elcek ve Sabri Gündüz 22 Haziran 2021 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

COVID-19 pandemisinde ve aşılama çalışmalarında son durumun ele alındığı görüşmede Haber-Sen yöneticileri PTT ve TRT gibi kamu kurumları başta olmak üzere basın-yayın ve iletişim işkollarında yaşanan sorunları içeren bir dosya sundu. Görüşmede ortak yürütülebilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde de bulunuldu.