Halkevleri, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 4 Kasım 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ile Genel Merkez ve Ankara şube yöneticilerinden oluşan heyetle görüşmeye TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Alican Bahadır, Dr. Aydın Şirin ve Dr. Onur Naci Karahancı katıldı.

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.