Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 
 
 
Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 
Engelliler Haftası, 10-16 Mayıs
 
Ülkemizde akraba evlilikleri, trafik kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliğindeki adeta cinayete varan eksiklik ve yanlışlıklar, çocuk işçiliği, silahlı çatışmalar ve patlamalar, sağlık sistemindeki aksaklıklar gibi birçok etken sağlığımızı bozmakta, kalıcı sakatlıklara yol açmakta, ruhsal etkilenmeler de bu sakatlıklara eşlik etmektedir. 
 
Ülkemizde özellikle ortopedik, nörolojik, görsel, işitsel, ruhsal engellilikler yaygındır. 
 
Engellilerin toplum içerisinde üretken biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri için iyi bir rehabilitasyon ve uygun çevresel düzenlemeler gereklidir. 
 
Başta engelliliği önleyecek etkin acil sağlık hizmetine ulaşım olmak üzere, rehabilitasyon merkezlerinin azlığı, bunların donanımındaki eksiklikler, yardımcı sağlık personeli sayısındaki yetersizlik engelli bireylerin sağlığını doğrudan etkilemektedir. 
 
Şehirlerimizde engelli bireylerin toplumsal hayata dahil olması için gerekli düzenlemeler de çok yetersizdir. Oysa başta belediyeler olmak üzere bütün resmi kurumların ve özel kuruluşların engelli bireylerin yaşam hakkına saygı duymaları ve bu doğrultuda çalışmaları beklenir. Bu noktada sağlık kuruluşlarının yöneticilerine iki kat sorumluluk düşmektedir.
 
Herkesin yaşamını insanca sürdürme hakkı vardır.
 
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi