Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada bir kez yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 18’incisine Pandemi Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Aslı Davas katıldı.

Ekonomik krizdeyken üzerine salgının eklendiğine dikkat çekerek söze başlayan Davas, kadınların yaşam koşullarının daha da ağırlaştığını ve kapanmaların toplumsal eşitsizliği daha da derinleştirdiğini söyledi. Davas, kadınların yoğun çalıştığı hizmet ve bakım işkollarında işten çıkarmaların ve hak kayıplarının yoğunlaştığını da sözlerine ekledi.

Kadınların sağlık hakkından da söz eden Davas, salgın sürecinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı, anne ve bebek sağlığı, kronik hastalıkların izlenmesi, kanser tarama ve şiddetle ilgili sunulan sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığının altını çizdi. Davas, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve son dönem tırmandırılan muhafazakâr politikaların salgınla birleşerek kadınların hayatını ve sağlığını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Pandemi sürecinin kötü yönetilmesinin kadınların toplumsal yükünü artırdığına da değinen Davas, “Kadınların bakım yükünün artması gibi birçok nedenle kadınlarda anksiyete, depresyon ve stres sonrası travma bozukluğunun arttığını söyleyebiliriz” dedi. İzolasyon dönemlerinde kadınların uğradığı şiddette de belirli bir artışın gözlemlendiğini aktaran Davas, şiddet sonrası yaralanma nedeniyle kadınların sağlık kurumlarına başvurduğunu ancak burada da sağlık hizmetlerinin aksadığını belirtti.

Doç. Dr. Aslı Davas, konuşmasında şu konuların altını çizdi:

  • Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, pandemi sürecinde derinleşti.
  • Salgın döneminde sağlık hizmetlerine ulaşımda kadınlar büyük sorunlarla karşılaştı.
  • Bu süreçte kadınlar, en temel sağlık hizmetlerine ulaşamadı.
  • Sağlıkta dönüşüm politikaları, muhafazakârlaşma gibi pandeminin kötü yönetilmesi de kadın sağlığını olumsuz anlamda etkileyen faktörlerdir.
  • Pandeminin kötü yönetilmesi, kadınların toplumsal yükünü artırırken, bu durum kadınlarda ruhsal sorunların ortaya çıkmasına neden oldu.
  • İzolasyon süreçleri kadına yönelik şiddetin artmasına yol açarken, kadınlar bu alanda da sağlık hizmeti alamadı.
  • Yasaların ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması kadınların yaşadığı sorunların üstesinden gelmede önemli bir rol oynayabilirdi.