Adnan Menderes Üniversitesi eski rektörü, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Boylu hakkında  “Barış için Akademisyenler İnisiyatifi” bünyesinde 11 Ocak 2016 tarihinde “Bu suça ortak olmayacağız!”  başlığını taşıyan bildiriyi imzalaması nedeniyle devam eden soruşturma sürecinde ikinci kez iki ay uzaklaştırma kararı verildi.

Aydın Tabip Odası, kararı protesto etmek amacıyla 10 Mayıs 2016 günü basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök katıldı. 

Açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğünün tartışılmaz olduğu belirtilerek, akademisyenlerin, düşüncelerini dile getirmeleri dolayısıyla maruz kaldıkları ya da bırakıldıkları durumun kabul edilemez olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Şükrü Boylu, burada yaptığı konuşmada, düşündüklerini dile getirmenin üniversite ortamında ve Türkiye’de önemli olduğunu belirterek, yaptığının da bundan ibaret olduğunu söyledi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök de konuşmasında, “Prof. Dr. Şükrü Boylu ve diğer akademisyenler savaş karşıtlığı ve barış isteyen tavırları dolayısıyla onurumuzdur. AKP'nin bu tür baskıcı ve faşizan uygulamalarına karşı mücadelemiz sürecektir” dedi. Sürenkök, TTB’nin Şükrü Boylu’nun yanında olduğunu belirtti. 

Basın açıklaması için tıklayınız.