TTB Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 ​​​​​​​TTB Sağlık Bakanlığı’na Türkiye genelinde COVID-19 filyasyon algoritmasını ve influenza mevsimi yaklaşırken pandemi ve grip vakalarının karışmasını önleyecek ne gibi hazırlıklar yürütüldüğünü sordu 07.08.2020
2 “Sonbahar Yaklaşırken Neler Yapmalı” başlıklı webinar 13 Ağustos’ta 06.08.2020
3 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: “Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını artan COVID-19 riskine karşı korumak için ne yaptığını/yapacağını merak ediyoruz” 04.08.2020
4 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu’nun ”Ölüm Orucu ve Açlık Grevi Eylemleri” üzerine görüşü 30.07.2020
5 Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Sağlık Bakanlığı COVID’le ilgili durumu kendi istediği gibi yansıtmaya çalışıyor 30.07.2020
6 Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya uluslararası sağlık örgütlerinden destek 30.07.2020
7 Kişisel sağlık verileri keyfi olarak işlenemez 29.07.2020
8 Dr. Uğur Cilasun’u kaybettik 28.07.2020
9 Yeniden ısıtılan teklif: Malpraktis Kanunu 28.07.2020
10 İnfluenza mevsimi yaklaşırken neler yapılmalı? 27.07.2020
11 Tabip odalarından Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya destek 20.07.2020
12 Bilim insanı neye, kime karşı sorumlu? 19.07.2020
13 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşyeri Hekimleri, Sağlık Personeli ve İş Güvenliği Uzmanları Tarafından Yürütülmelidir 16.07.2020
14 İnfluenza mevsimine hazır mıyız? 15.07.2020
15 COVID’li hastalar için hastanelere artık “yoğun bakım pandemi bakım ücreti” ödemesi yapılmayacak! 11.07.2020
16 Tanı ve tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hastaların bilgilerinin istenmesi hukuka aykırıdır 09.07.2020
17 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformundan Çağrı 09.07.2020
18 Hekimlerin emeğini yok sayan özel hastane tekelciliğine sessiz kalmayacağız! 08.07.2020
19 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na yazı: Var olan adaletsizlikler giderilmek kaydıyla, hekim ücretlerinde COVID-19 salgını sürecindeki yaklaşım sürdürülmelidir 06.07.2020
20 Bursa haykırdı: #KayıhanPalaYalnızDeğildir 03.07.2020
21 TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya bilimsel açıklamalarından dolayı soruşturma açıldı! 03.07.2020
22 Son Haftalarda Hasta Sayısındaki Artış Endişe Vericidir! 02.07.2020
23 Sivas Katliamını unutmadık! 02.07.2020
24 TTB, Türkiye’de pandemi seyri ve yönetimine ilişkin görüşlerini DSÖ ile paylaştı 26.06.2020
25 TTB’nin düzenlediği webinarda “COVID-19 Tanısında ve Taramasında Kullanılan Testler ve Yaşanan Güçlükler” ele alındı 26.06.2020
26 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi Hakkında Türk Tabipleri Birliği’nin Değerlendirme ve Önerileri 24.06.2020
27 TTB “Salgınlarda Seroprevalans Çalışmaları” webinarı youtube’da 19.06.2020
28 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarıyla ilgili COVID-19 bilgilerini açıklayın! 18.06.2020
29 Dünya Sağlık Örgütü maske kullanımına ilişkin rehberini güncelledi 10.06.2020
30 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nden TTB ve UDEK’e destek 09.06.2020
31 Salgını Yönetmek de Ülkeyi Yönetmek de Ciddiyet İster! Sağlığımızla, Aklımızla, Demokrasi İle Oynamayın! 05.06.2020
32 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
33 Sağlık kuruluşlarında vardiya uygulamasından vazgeçilmelidir 03.06.2020
34 Toplum ve Hekim’den Toplum Ruh Sağlığı Dosyası 02.06.2020
35 TTB’nin başvurusunun ardından kamu kurumlarında gebelik izinleri yeniden düzenlendi 02.06.2020
36 “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısının sonuçları raporlaştırıldı 01.06.2020
37 Gebe ve emziren sağlık çalışanları korunmalıdır! 01.06.2020
38 TTB Merkez Konseyi, COVID-19 geçirmiş çalışanların çalışma ve iş güvencelerinin korunmasını istedi 01.06.2020
39 ​​​​​​​Dr. Kamil Furtun’u aramızdan ayrılışının 5. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2020
40 TTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin subjektif kriterler içeren ve akademik değerlere aykırı kadro ilanının iptal edilmesini istedi 29.05.2020
41 COVID-19 araştırmalarında “izin” değil, bilimsel yöntem ve etik ilkeler esas olmalıdır. “Türkiye’nin ilk korona raporu” denilen temelsiz iddialara değil, ülkemizin bilimsel birikimine yakışan yayınlara ihtiyacımız var! 27.05.2020
42 TTB’nin salgın döneminde zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili taleplerine yönelik mevzuat değişikliği yapıldı 23.05.2020
43 Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi 21.05.2020
44 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2020
45 COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler 18.05.2020
46 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2020
47 Sağlık çalışanında COVID-19 tanısı işe bağlı hastalıktır; ilgili düzenlemeler buna göre yapılmalıdır 15.05.2020
48 TTB ve TPD Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Anketi 13.05.2020
49 TTB Merkez Konseyi’nden Beyaz TV hakkında RTÜK’e başvuru 11.05.2020
50 Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri yayımlandı 08.05.2020
51 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü 05.05.2020
52 Sağlık Bakanlığı; “Özel Hastaneler Sağlık Personelini Ücretsiz İzne Çıkartamaz” 04.05.2020
53 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi 04.05.2020
54 Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi’ndeki Radyolojik Görüntüleme Önerileri Gözden Geçirilmelidir 04.05.2020
55 İstanbul Sözleşmesi’nin standartları her zaman uygulanmalıdır 02.05.2020
56 DİSK yöneticileri serbest bırakıldı. Yeni bir düzen için birlikte mücadeleye devam! 01.05.2020
57 COVID-19’dan hastalanan sağlık çalışanlarının hakları korunamıyorsa hiç kimsenin hak talep edebilmesi mümkün olmayacak demektir! 30.04.2020
58 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 30.04.2020
59 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları İçin Rehber 29.04.2020
60 TTB, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefonu uygulamalarını kişisel verilerin korunması yönünden değerlendirdi 29.04.2020
61 COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler 28.04.2020
62 Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileri serbest bırakıldı 27.04.2020
63 TTB’den İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi 27.04.2020
64 COVID-19 Tanısı veya Tedavisi Alan Sağlık Çalışanlarının Hastalıklarının Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Bir Haktır 27.04.2020
65 Hekimlerin ulaşım sorunu çözülmelidir 21.04.2020
66 Kronik hastalık nedeniyle zorunlu izin kullanan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin kesilmesi hukuka aykırıdır 21.04.2020
67 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz 20.04.2020
68 Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır 20.04.2020
69 17 Nisan “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” bütün illerde ve büyük bir katılımla gerçekleştirildi 17.04.2020
70 Zorunlu olmayan üretim durdurulsun, işyeri hekimlerinin can güvenliği sağlansın, kişisel koruyucu ekipmanları Çalışma Bakanlığı tarafından sağlansın 16.04.2020
71 Toplum ve Hekim’in 42 yıllık arşivi internette 16.04.2020
72 “Sağlıkta Şiddet Yasası” Türk Tabipleri Birliği’nin Kazanımıdır! 15.04.2020
73 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na uyarılar 13.04.2020
74 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’den COVID-19 mücadelesinde hapistekilerin ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesini istedi 13.04.2020
75 Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan sağlık çalışanlarının görev dağılımı adaletli ve eşit şekilde yapılmalıdır 13.04.2020
76 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
77 Sağlıkta şiddetle ilgili 8 Nisan 2020 günü TBMM’ye sunulan Kanun teklifi hakkında TTB Görüş ve Önerileri 09.04.2020
78 Tıp fakültesi son sınıf eğitiminde yaratılan kargaşa giderilmeli, öğrencilerin mağdur olmaları önlenmelidir 09.04.2020
79 BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı 07.04.2020
80 Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı 07.04.2020
81 Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu 06.04.2020
82 Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü 04.04.2020
83 7 Acil Önlem İmzacıları Hükümeti Bu Önlemleri Almaya Çağırıyor! 04.04.2020
84 COVID-19 salgınında yitirdiğimiz hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun anısına saygıyla 03.04.2020
85 Sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle ölmesini istemiyoruz! 02.04.2020
86 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine İlişkin TTB COVID-19 İzleme Grubu Görüşü 01.04.2020
87 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu 01.04.2020
88 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yedi acil önlem metni imzaya açıldı 31.03.2020
89 Bilgi edinme haktır! Bilginin paylaşılmasının engellenmesi girişimlerini sakıncalı buluyoruz! 31.03.2020
90 Müge Anlı’nın “hekime şiddeti” özendirici ifadeleri RTÜK’e taşındı 31.03.2020
91 TTB Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi anketinde ikinci hafta sonuçları:  Çalışma koşullarındaki olumsuzluklar sürüyor, sağlık çalışanlarının riski artıyor! 31.03.2020
92 TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı’na açık mektup 27.03.2020
93 COVID-19 pandemisiyle ilgili hekim işgücü düzenlemelerinde TTB’nin görüşü alınmalıdır 26.03.2020
94 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan tüm yurttaşlar yalnız kamuda değil, özelde de izinli sayılmalıdır 25.03.2020
95 İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi uzatılmalıdır 25.03.2020
96 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı 24.03.2020
97 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Hüküme’e acil çağrı: Halkın sesine kulak verin, yaşamsal talepleri karşılayın! 23.03.2020
98 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na; COVID-19 pandemisine ilişkin acil yanıtı beklenen sorular   22.03.2020
99 TTB UDEK, Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla web-sitesi hazırladı 20.03.2020
100 TTB’den sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi için anket 20.03.2020
101 Kuşkulu ya da teyit edilmiş COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlıkçılar için DSÖ’den öneriler 17.03.2020
102 DSÖ’den Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi 16.03.2020
103 TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık personelini Koronavirüs’e karşı koruyacak önlemlerin artırılmasını istedi 16.03.2020
104 TTB’den Adalet Bakanlığı’na Koronavirüs ile ilgili yazı 16.03.2020
105 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart Mesajı 13.03.2020
106 Sağlık meslek örgütleri temsilcileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü 13.03.2020
107 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ertelendi  13.03.2020
108 ​​​​​​​Koronavirüs’ten korunmada sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara öneriler 13.03.2020
109 Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması askıya alındı 13.03.2020
110 Sağlık kurumlarında avuç içi izi alınarak kimlik tespiti uygulamaları durdurulmalı 12.03.2020
111 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunmaya İlişkin Bilgi Notu 11.03.2020
112 Edirne’de mültecilerin durumu ve TTB İzlem Raporu 06.03.2020
113 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 04.03.2020
114 Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri “15 Mart Büyük Beyaz Miting” öncesinde milletvekilleri ve basın mensuplarıyla biraraya geldi 29.02.2020
115 Uluslararası Hukukçular Komisyonu: TTB Merkez Konseyi üyelerinin ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi 28.02.2020
116 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 26.02.2020
117 Kadınların Sağlık İhtiyacı Görmezden Gelinemez, Ertelenemez 25.02.2020
118 CPME, TTB ile ilgili dava sürecini AP’de gerçekleştirilen toplantının gündemine taşıdı 20.02.2020
119 TTB, Kanal İstanbul Projesi ”ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açtı 18.02.2020
120 Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun TTB Genel Sekreteri’ne ceza vermesini kınıyoruz! 12.02.2020
121 TTB Heyeti Dr. Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davayı izledi 11.02.2020
122 Sağlık çalışanları, görevi başında saldırıya uğrayan Dr. Kadir Songür’e destek için İzmir Adliyesi’ndeydi 11.02.2020
123 “Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi 10.02.2020
124 TTB ve SES’den Elazığ Depremi Sonrası Birinci Hafta Gözlem Raporu 07.02.2020
125 Van Bahçesaray’da çığ faciasi 05.02.2020
126 Tabip Odaları Bölge Toplantıları yapıldı 04.02.2020
127 Dünya Sağlık Örgütü Yeni Koronavirüs ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı 03.02.2020
128 TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı 30.01.2020
129 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi açıklandı 28.01.2020
130 Sağlık meslek örgütü temsilcileri Kılıçdaroğlu’nu 15 Mart’ta gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e davet etti 28.01.2020
131 Sivrice Depremi Hakkında TTB’nin İlk Değerlendirmesi 25.01.2020
132 ”Aile Hekimliğinde Anne- Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı” Şanlıurfa’da gerçekleştirildi 21.01.2020
133 Dr. Ali Özyurt sonsuzluğa uğurlandı 20.01.2020
134 Dr. Ali Özyurt’u kaybettik 16.01.2020
135 Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı hakkında TTB’nin sorusunu yanıtladı 15.01.2020
136 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü “Boşluklara Doğru İlerleyelim” adlı eseriyle Didem Gülçin Erdem’in… 13.01.2020
137 Dr. Selma Güngör’ün “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi hukuka aykırı bulundu 08.01.2020
138 TTB Merkez Konseyi, AYM’nin güvenlik soruşturması uygulamasını iptal eden kararının uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı gönderdi 07.01.2020
139 Toplum ve Hekim’den İklim Krizi ve Sağlık dosyası! 06.01.2020
140 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 31.12.2019
141 2020 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri belirlendi 24.12.2019
142 TTB Heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili ile görüştü 23.12.2019
143 TTB HUV 2020 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 23.12.2019
144 “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesinin TBMM’de geri çekilmesi yetmez! 21.12.2019
145 AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması uygulaması yeni bir düzenleme ile geri getirilmek isteniyor 18.12.2019
146 Sağlık çalışanları güvenlik soruşturmalarına karşı eylemde: Çalışma hakkımız engellenemez! 18.12.2019
147 Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 27-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa’da yapılacak 17.12.2019
148 Sağlık Bakanlığı’ndan, 450 gün süresi dolduğu halde mesleklerine başlayamayan hekimlerin durumu hakkında yazı 16.12.2019
149 25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da yapıldı 12.12.2019
150 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
151 Prof. Dr. Gürcan Altun bir kez daha beraat etti 12.12.2019
152 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem serbest bırakılsın! 11.12.2019
153 Şanlıurfa’da hekim ve sağlık çalışanlarının izin ve tayinlerini askıya alan uygulama kaldırıldı 10.12.2019
154 Sadece yasama-yürütme ve yargı elitlerine değil; 82 milyonun her bir ferdine, eşit, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz, ihtiyacı kadar sağlık hizmeti 10.12.2019
155 TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı’na yazı: Meslek icrasındaki hukuksuz yasak son bulsun! 09.12.2019
156 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 06.12.2019
157 Özel sağlık kuruluşlarında çalışacak yabancı uyruklu hekimler için Tabip Odası üyeliği zorunlu 04.12.2019
158 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını iptal etti 29.11.2019
159 Tütün Kontrolünde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 30 Kasım-1 Aralık’ta İstanbul’da 28.11.2019
160 ​​​​​​​TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi yürürlüğe girdi 27.11.2019
161 TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere yol açanlar hakkında suç duyurusu 27.11.2019
162 TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü 25.11.2019
163 TTB Genel Yönetim Kurulu: Hekimlik yapmak istiyoruz! 25.11.2019
164 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu sunumlarını izleyebilirsiniz 22.11.2019
165 Aşı karşıtlarının iddiaları ve gerçekler 21.11.2019
166 Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu 17 Kasım’da İstanbul’da 13.11.2019
167 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu yapıldı 11.11.2019
168 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2019
169 Farklılıklarla bir arada olabilmek birey ve toplum sağlığına iyi gelir 09.11.2019
170 Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri yapıldı 08.11.2019
171 7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi yapıldı 07.11.2019
172 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu 9 Kasım’da İstanbul’da   04.11.2019
173 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülleri, Prof. Dr. Nusret Fişek’i anma etkinliğinde sahiplerini buldu 01.11.2019
174 Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimliği görevine iade edilsin 30.10.2019
175 Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2019
176 TTB, 450 gün süreyle çalışmaları engellenen hekimlerin, süre dolduktan sonra hemen çalışmaya başlayabilmeleri konusunda Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi 25.10.2019
177 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.10.2019
178 Dr. Füsun Sayek anıldı 21.10.2019
179 Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması Sonuç Bildirgesi açıklandı 16.10.2019
180 Dr. Füsun Sayek’i sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 16.10.2019
181 Mersin’de Sağlıkta Performans Çalıştayı gerçekleştirildi 15.10.2019
182 Dr. Kaan Erol toprağa verildi 12.10.2019
183 İşyeri hekimlerinin kayıtlı oldukları işyerlerine gitmeleri gerekir 10.10.2019
184 ​​​​​​​“Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” rapor kargaşasını artıracak 10.10.2019
185 Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliği 18 Ekim saat 18.30’da TTB’de 08.10.2019
186 TTB tarafından gündeme getirilen 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesi hakkındaki yasa teklifi CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM’ye sunuldu 04.10.2019
187 TTB, Sayıştay Raporu’nda aşı ile ilgili yer alan bulgulara ilişkin görüşünü açıkladı 04.10.2019
188 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılında DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Derneği’nden ortak anma etkinliği 04.10.2019
189 TTB: “Yargı paketi” öncelikle yargılamalardaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları gidermeli; 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesinde hakkaniyetli olunmalıdır!   01.10.2019
190 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
191 Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı vazgeçilmezdir! 30.09.2019
192 TTB Merkez Konseyi Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’nu değerlendirdi 27.09.2019
193 TTB’den Tabip Odalarına: Hekimlerin silahlı çatışmalardaki görevleri uluslararası belgelerle düzenlenmiştir 20.09.2019
194 Uluslararası sağlık örgütlerinden ortak metin: Tıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisi önlenmelidir 18.09.2019
195 TTB Heyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti 16.09.2019
196 TTB olarak “İklim G(ö)revine” hazırız! 16.09.2019
197 Genç bir meslektaşımız daha sessiz bir çığlık atarak aramızdan ayrıldı 16.09.2019
198 Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı lanetliyoruz 13.09.2019
199 TTB Heyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü 13.09.2019
200 Aslolan hekimliktir! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tepkiler üzerine, küretaj yaptıran kadınların listesine yönelik talebini geri çekti 12.09.2019
201 Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz! 12.09.2019
202 Darbelere ve her türlü antidemokratik, hukuksuz rejime karşıyız 12.09.2019
203 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı 11.09.2019
204 Sınırsız sağlık verisi talep edilemez, binlerce kadının özel bilgisi masaya serilemez! 10.09.2019
205 Dr. Selma Güngör aile hekimliği görevine iade edilsin 10.09.2019
206 TTB: Dr. Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakılmayacak 09.09.2019
207 Bafra’da hekime şiddet 06.09.2019
208 Meslek odaları ve birliklerinin ihtiyacı seçim sistemine müdahale değil, üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair adımlar atılmasıdır 03.09.2019
209 Çocuklarımıza Barış İçinde Bir Ülke ve Dünya Bırakmak İçin Savaş Politikalarına Geçit Vermeyeceğiz! 31.08.2019
210 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2019
211 Toplum ve Hekim’den Gıda ve Sağlık Dosyası 28.08.2019
212 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jüri üyeleri belirlendi 28.08.2019
213 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
214 Doğayı ve yaşamı savunuyoruz! Kaz Dağları Türkiye’dir! 26.08.2019
215 Türkiye, hava kirliliği ve erken ölümlere sebep olan kükürtdioksit (SO2) emisyonlarında ilk 10’da 22.08.2019
216 Başasistanlık sınavı hakkında 20.08.2019
217 Demokrasi ve seçilmişlere saygı ülkede “sağlık” göstergesidir! 19.08.2019
218 17 Ağustos’ta Vardık! Hep Var Olmaya Devam Edeceğiz... 17.08.2019
219 TTB ve Tabip Odalarından Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeninde Su ve Vicdan Nöbeti 10.08.2019
220 TTB’den Kanada Tabipler Birliği’ne Kaz Dağları için mektup 08.08.2019
221 Nükleer Çözüm Değil, Tehdittir! 06.08.2019
222 TTB, üniversite hastanelerine gönderdiği yazı ile uzman doktorların nöbet ücretlerinin ödenmesini istedi 06.08.2019
223 Anayasa Mahkemesi’nden Nöbet Ücreti Kararı 02.08.2019
224 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı 31.07.2019
225 Çanakkale’de çevre talanına hayır! 30.07.2019
226 Anayasa Mahkemesi: Barış Akademisyenleri ifade özgürlüğü haklarını kullandı 27.07.2019
227 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Temel Hak ve Özgürlükleri Esas Almalı, Mahremiyeti Korumalıdır 24.07.2019
228 SGK, kişisel sağlık verilerini paylaşacak! 17.07.2019
229 Halk sağlığı, insan hakları, emek ve barışın savunucusu Dr. İlhan Diken “Onurumuzdur’’ 17.07.2019
230 Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz! 13.07.2019
231 Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi 12.07.2019
232 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Raporu 11.07.2019
233 7 yıldır süren tıp ve sağlık öğrencilerinin yargılandığı dava beraatle sonuçlandı 05.07.2019
234 Madımak Katliamı’nı Unutmadık! 02.07.2019
235 TTB 70. Büyük Kongresi geniş katılım ve destekle gerçekleştirildi 22.06.2019
236 TTB Heyeti Diyarbakır İl Sağlık Müdürü ile görüştü 21.06.2019
237 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 20.06.2019
238 TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı 19.06.2019
239 Toplum ve Hekim’den “Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık” sayısı   19.06.2019
240 Etik ilkeler hukukun, hekim bağımsızlığı yargı kararlarının üzerindedir 13.06.2019
241 Siz de hekimlerle “göz teması kurun” Sayın Bakan 10.06.2019
242 Yurttaşların Sağlık Bilgilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması Yasaya Aykırıdır, Etik Dışıdır ve Kabul Edilemez! 03.06.2019
243 Dr. Kamil Furtun’u sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2019
244 Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma 26.05.2019
245 TTB, Kars’ta Yerel Yönetimler ve Sağlık Çalıştayı’na katıldı 22.05.2019
246 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.05.2019
247 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2019
248 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2019
249 TTB’den Cezaevi, Açlık Grevi-İzolasyon ve Hekimlik Sempozyumu 17.05.2019
250 Açlık Grevleri Sürerken TTB Olarak Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz! 17.05.2019
251 TTB Yüksek Onur Kurulu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri onurumuzdur! 14.05.2019
252 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Göçün Sağlık Boyutu ve Göçmenlerin Sağlığı Kursu 13.05.2019
253 Sağlıkta şiddette yeni aşama! 12.05.2019
254 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB’ye destek ziyareti 09.05.2019
255 İnsan Hakları İçin Doktorlar’dan TTB Davası ile ilgili karara tepki: Korkunç bir yargı yanlışı 06.05.2019
256 WMA ve CPME’den TTB Merkez Konseyi üyelerine ”hapis cezası”na kınama  03.05.2019
257 TTB davasında utanç verici karar: Barış isteyen TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verildi 03.05.2019
258 WMA ve CPME’den karar duruşması öncesinde TTB’ye destek: Onurlu duruşunuzu destekliyoruz 02.05.2019
259 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlardaydık 02.05.2019
260 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlara 30.04.2019
261 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı 30.04.2019
262 Hekimlerin uzmanlık eğitimini ve çalışma hakkını engellemekten vazgeçin! 30.04.2019
263 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar Öneriler Konferansı 29.04.2019
264 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 22.04.2019
265 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2019 Yılı başvuru süreci başladı 22.04.2019
266 YÖK’ün “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” hakkında TTB Etik Kurulu görüşü 22.04.2019
267 Emek ve meslek örgütlerinin örgütlenmelerindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı 22.04.2019
268 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
269 Sağlıkta şiddete sessiz kalma! 17.04.2019
270 RTÜK’ten Zalim İstanbul dizisi için idari yaptırım kararı 15.04.2019
271 Kamusal sorumluluk gereği şiddeti özendirici ya da kanıksatıcı yayın yapılamaz! 09.04.2019
272 TTB’den BEYAZ EYLEM çağrısı: 3 Nisan’da İzmir’de, 17 Nisan’da tüm Türkiye’de “GöREV”deyiz! 02.04.2019
273 17 Mart yürüyüşüne ilişkin yanlış habere TTB’den yalanlama 29.03.2019
274 Mesleki özerklik imtiyaz değil, çalışma hakkıdır 28.03.2019
275 TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı 26.03.2019
276 Dr. Ata Soyer anıldı 22.03.2019
277 TTB Davası 3 Mayıs’a ertelendi 20.03.2019
278 Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul’da gerçekleştirildi... Yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz! 18.03.2019
279 14 Mart Haftası etkinlikleri… Bursa’da “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansı 16.03.2019
280 Toplum ve Hekim’den Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği dosyası 15.03.2019
281 Irkçı Saldırıyı Lanetliyoruz 15.03.2019
282 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden eş zamanlı Hekim Yürüyüşü 14.03.2019
283 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart mesajı 13.03.2019
284 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri… Tekirdağ’da Tıp Haftası etkinlikleri başladı 13.03.2019
285 14 Mart Haftası etkinlikleri… Karadeniz Tabip Odaları’ndan Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet 12.03.2019
286 14 Mart Haftası etkinlikleri… 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı 11.03.2019
287 14 Mart Haftası etkinlikleri… Balıkesir’de Tıbbiyeli Hikmet anıldı 11.03.2019
288 “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” Hakkında Yazılı Görüş Raporu 07.03.2019
289 Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlere baskıya tepki 06.03.2019
290 Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı Mersin’de yapıldı 04.03.2019
291 14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi 23.02.2019
292 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 11.02.2019
293 Sağlık Torba Yasası’nın çeşitli maddelerinin iptali için AYM’ye başvuruldu 08.02.2019
294 YDUS başvuru tarihinden sonra yapılan hukuki değişikliklerin, sınava girenleri kapsamadığı açıklanmalıdır! 05.02.2019
295 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Beyaz Kod verilerini istedi 05.02.2019
296 TTB’den Ulusal Beslenme Konseyi’ne katkı teklifi 04.02.2019
297 Şükrü Erbaş’ın konuk olduğu TTB Edebiyat Matinelerinin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirildi 30.01.2019
298 Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisi yer alacak 29.01.2019
299 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu” dersi 25.01.2019
300 TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu kitabı yayımlandı 24.01.2019
301 Şehir hastanelerinin Türkiye’deki durumu Dünya Tabipler Birliği dergisinde yer aldı 22.01.2019
302 Nüfusun tamamına sağlıklı şebeke suyu sağlanmalıdır 15.01.2019
303 Yan Dal Uzmanlık Sınavı Bilgi Notu 11.01.2019
304 Toplum ve Hekim’in yeni sayısı yayımlandı 08.01.2019
305 TTB-HUV katsayısı özel sektördeki sağlık hizmetlerinde ve hekim ücretlerinde dikkate alınmalıdır 08.01.2019
306 Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır 04.01.2019
307 2018 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 03.01.2019
308 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni İstanbul’da yapıldı 02.01.2019
309 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 30.12.2018
310 İyi hekimlikten ve barış talebimizden vazgeçmeyeceğiz! 28.12.2018
311 TTB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Genel Kurulu’na katıldı 26.12.2018
312 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 26.12.2018
313 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarını kınadı 21.12.2018
314 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 17.12.2018
315 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı yapıldı 17.12.2018
316 TTB Heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü 12.12.2018
317 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 11.12.2018
318 TTB Biyoetik, Medikal Etik ve Sağlık Hukuku Konferansı’na katıldı 05.12.2018
319 Taksim Dayanışması: GEZİ ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır! 04.12.2018
320 Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama 03.12.2018
321 Diyarbakır’da Hekimlerle Buluşma 29.11.2018
322 Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40 Yıl Etkinlikleri gerçekleştirildi 29.11.2018
323 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 24.11.2018
324 Sağlıkta Mobbing, Mobbingde Sağlık Sempozyumu gerçekleştirildi 19.11.2018
325 Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor? 16.11.2018
326 1. Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı Cenevre’de gerçekleştirildi 15.11.2018
327 Eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı sağlık meslek örgütlerince düzenlenen kampanyada toplanan imzalar TBMM’ye teslim edildi 15.11.2018
328 30. Gezici Eğitim Semineri Trakya’da gerçekleştirildi 15.11.2018
329 TTB, hekimlerin insan olarak haklarının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu 14.11.2018
330 Mesleğimize ve çalışma hakkımıza sahip çıkıyoruz! 14.11.2018
331 UEMO’dan TTB’ye destek mesajı 14.11.2018
332 TTB Merkez Konseyi ve 60 Tabip Odası’ndan milletvekillerine mektup: Hekimler 5. maddeyi istemiyor! 13.11.2018
333 Eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez! 12.11.2018
334 Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü 12.11.2018
335 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
336 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2018
337 11 Kasım Pazar günü, saat 13.00’de, Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz! 08.11.2018
338 “Sağlık Torba Yasası”nda 5. madde görüşmelerine tekrar başlandı 07.11.2018
339 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 06.11.2018
340 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 02.11.2018
341 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu 31.10.2018
342 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 30.10.2018
343 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 28.10.2018
344 TTB Merkez Konseyi’nin Sağlıkta Şiddet Yasası’na ilişkin TBMM temasları sürüyor 28.10.2018
345 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu yapıldı 24.10.2018
346 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den Flormar işçilerine destek ziyareti 24.10.2018
347 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
348 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız! 23.10.2018
349 Yeni dönem Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 22.10.2018
350 TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü 19.10.2018
351 TTB’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisi TBMM Başkanlığı’na sunuldu 18.10.2018
352 Sağlıkta şiddete karşı mücadeleye devam 18.10.2018
353 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi 18.10.2018
354 TTB Heyeti, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü 17.10.2018
355 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2018
356 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı 16.10.2018
357 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 16.10.2018
358 Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası için Türkiye çapında nöbet eylemlerine başladı 11.10.2018
359 Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası’nı İstiyoruz; Hemen Şimdi! 09.10.2018
360 TTB, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istedi 09.10.2018
361 TTB Merkez Konseyi sağlıkta şiddete yönelik eylem planını açıkladı 06.10.2018
362 Başka acılar yaşamak istemiyoruz! 05.10.2018
363 TTB Merkez Konseyi Sağlıkta Şiddet Yasası için TBMM’de… 04.10.2018
364 TTB Merkez Konseyi TBMM’de… 04.10.2018
365 Hekimler sağlık alanında şiddete isyan ediyor: Kaçımızın ölmesini bekliyorsunuz? 03.10.2018
366 Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz 02.10.2018
367 Şair Arjen Ari Onur Ödülü TTB’ye Verildi 01.10.2018
368 TTB Etik Kurulu ”Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı”na ilişkin görüşünü açıkladı 24.09.2018
369 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi 22.09.2018
370 Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen hastane yöneticilerinin yargılandığı dava başladı 20.09.2018
371 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
372 TTB Merkez Konseyi Meclis Başkanı Yıldırım’dan randevu istedi 11.09.2018
373 TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu 11.09.2018
374 “Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı 30.08.2018
375 Füsun Sayek etkinlikleri kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu TTB oturumu gerçekleştirildi 30.08.2018
376 ​30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 29.08.2018
377 Hastanelerde kimsenin can güvenliği yok 29.08.2018
378 Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 28.08.2018
379 MWIA, Türkiye’de hekimlere karşı yürütülen kampanyaya son verilmesi talebini destekliyor 25.08.2018
380 Tercan’da 5 ölüm: Bireysel silahlanma gecikmeksizin kontrol altına alınmalıdır! 18.08.2018
381 17 Ağustos 1999’u unutmayacağız! 17.08.2018
382 ‘Göç’ Sayısı Çıktı! 14.08.2018
383 TTB, Sağlık Alanında Yaşanan Şiddet İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na ilettiği Randevu Talebine Yanıt Bekliyor! 13.08.2018
384 Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ye destek 10.08.2018
385 KESK-DİSK-TMMOB-TTB’den CHP’ye Ziyaret 10.08.2018
386 İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB’ye Verilmelidir 08.08.2018
387 Ege Bölgesi Tabip Odaları’ndan Medyaya Çağrı: Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Özendiren Yayınlardan Vazgeçin! 07.08.2018
388 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edildi 07.08.2018
389 Yaşamı Savunmaya Devam Etmeliyiz 01.08.2018
390 TTB Giresun’da açıklama yaptı: Hekimlerin Hastayı Görmeden İlaç Yazması Suçtur! 01.08.2018
391 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın’ı Kaybettik 01.08.2018
392 TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı 30.07.2018
393 Giresun’da Yaşanan Üzücü Olay Hakkında Kamuoyu Duyurusu 29.07.2018
394 Sağlıkta Şiddete Karşı TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da Buluşuyor 27.07.2018
395 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
396 Aile Hekimlerinin Bedelli Askerlikle İlgili İzin Sorunları Çözülüyor 27.07.2018
397 Torba Yasa Neler Getiriyor? 27.07.2018
398 TTB’den Tabip Odalarına Teşekkür… Mücadeleye ve Dayanışmaya Devam! 27.07.2018
399 Özel Hekimlik Kolu Olağan Genel Toplantısı Yapıldı 25.07.2018
400 TTB’den Yunanistan Tabipler Birliği’ne ‘Geçmiş Olsun’ Mesajı 25.07.2018
401 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Özgürlüğüne Kavuştu! 19.07.2018
402 CPME, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Cumhurbaşkanı’na mektup gönderdi 19.07.2018
403 ‘Hamzaoğlu’ Okuma Tiyatrosu Ankara’da Sahnelendi 19.07.2018
404 TTB’den Tüm Hekimlere Çağrı! 19.07.2018
405 Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve Ahmet Şık’tan TTB Toplum Hekim Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu İçin Özgürlük Çağrısı 16.07.2018
406 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya serbest bırakıldı 11.07.2018
407 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya Serbest Bırakılsın 11.07.2018
408 Soma Davası’nda karar duruşması ertelendi 09.07.2018
409 Türk Dişhekimleri Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 05.07.2018
410 TTB’den Türk Eczacılar Birliği’ne Dayanışma Mesajı 04.07.2018
411 KESK Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
412 ÖDP Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
413 ”Süresiz Sağlık Kurulu” Raporu Hakkında Sağlık Bakanlığı Kamuoyunu Aydınlatmalıdır! 03.07.2018
414 2018-2020 TTB Merkez Konseyi görevi devraldı 29.06.2018
415 Mülkiyeliler Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 26.06.2018
416 Keyfi uygulamalar son bulsun! 24.06.2018
417 Önce insan, önce güven 24.06.2018
418 TTB Heyeti Şanlıurfa ve Suruç’ta İncelemelerde Bulundu 23.06.2018
419 Sağlıkta Şiddete Karşı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Görev Etkinliği’ Yapıldı 22.06.2018
420 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 22.06.2018
421 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB Merkez Konseyi’ne ziyaret 21.06.2018
422 Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri kitabı çıktı 21.06.2018
423 Ege Üniversitesi’ni güvenlik önlemlerini yeterli hale getirmeye, yasa yapıcıları Sağlıkta Şiddet Yasası önerimizi yasalaştırmaya çağırıyoruz! 19.06.2018
424 TTB, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya FTR Hastanesi’ne ilişkin ÇSED araştırması kapsamındaki görüşünü firmaya iletti 19.06.2018
425 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jüri üyeleri belirlendi 19.06.2018
426 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 18.06.2018
427 Hastanelerin güvenliği sağlansın 14.06.2018
428 TTB 69. Büyük Kongresi tamamlandı 11.06.2018
429 TTB 69. Büyük Kongresi başladı 08.06.2018
430 Hava kirliliği sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor 05.06.2018
431 TTB’ye Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü 04.06.2018
432 Toplum ve Hekim’den “Aşı Karşıtlığı” sayısı 29.05.2018
433 Acil Ambulans Hizmetlerinin Sunumu Engellenerek İnsan Yaşamı Tehlikeye Atılamaz! 27.05.2018
434 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TTB’yi ziyaret etti 26.05.2018
435 Sevinç Özgüner Anma ve Ödül Töreni yapıldı 25.05.2018
436 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” yapıldı 21.05.2018
437 Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez 18.05.2018
438 Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz! 12.05.2018
439 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi uzatıldı 11.05.2018
440 Şişli Etfal EAH taşınmasın, yerinde dönüşsün 10.05.2018
441 Bölünme kararına itirazlar büyüyor: İstanbul Üniversitesi’nde açık hava dersi 08.05.2018
442 Daha ne bekliyorsunuz! Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! 03.05.2018
443 TBMM’ye sesleniyoruz: Tasarıyı geri çekin! 02.05.2018
444 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Dayanışma Ödülü TTB’ye verildi 27.04.2018
445 Yok edilmek istenen İstanbul Üniversitesi’dir! Birlikte durduralım! 24.04.2018
446 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! 22.04.2018
447 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurul toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi 17.04.2018
448 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz. Bu şiddet sona ERSİN! 17.04.2018
449 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2018 başvuru dönemi başlıyor 16.04.2018
450 Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli 15.04.2018
451 Toplum ve Hekim’den yeni sayı! 13.04.2018
452 Güzel günler için 1 Mayıs’a! 10.04.2018
453 Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor 28.03.2018
454 ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi uyarıyor, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı destekliyor 23.03.2018
455 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için çağrı 23.03.2018
456 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı 21.03.2018
457 Dr. Mehmet Şerif Demir serbest bırakılmalıdır! 21.03.2018
458 Adana Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” paneli 20.03.2018
459 Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandı 20.03.2018
460 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz! 19.03.2018
461 40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayı 19.03.2018
462 İyi hekimliği savunmakta kararlıyız! 19.03.2018
463 Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödül 19.03.2018
464 Dr. Ata Soyer’i anıyoruz 18.03.2018
465 Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalar 16.03.2018
466 Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı 15.03.2018
467 14 Mart’ta 4 acil talep! 15.03.2018
468 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2018
469 Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu 12.03.2018
470 11 Mart’ta Ankara’dayız! 08.03.2018
471 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
472 Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir! 06.03.2018
473 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
474 Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri Raporu açıklandı 05.03.2018
475 Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimler görevlerine başlatılmalıdır! 03.03.2018
476 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı yapıldı 03.03.2018
477 TTB, e-Nabız sisteminde hekimlerin puanlanması uygulamasının kaldırılmasını istedi 27.02.2018
478 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
479 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
480 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 23.02.2018
481 14 Mart Etkinlik Programını başlatan TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 19.02.2018
482 Adana Tabip Odası ile Adana’daki sendika ve meslek örgütlerinden açıklama: Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmelidir! 13.02.2018
483 TTB Merkez Konseyi üyeleri görevlerine iade edilmelidir! 13.02.2018
484 The Lancet, TTB’nin ”barış istediği için gözaltına alındığını” yazdı 12.02.2018
485 Yaşlılık, yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemidir! 12.02.2018
486 Acil sağlık hizmetleri ”ulaşılabilir” olmaktan çıkartılıyor! 12.02.2018
487 “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı 12.02.2018
488 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler 12.02.2018
489 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır 10.02.2018
490 TTB Merkez Konseyi’nden açıklama 07.02.2018
491 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı 05.02.2018
492 Noam Chomsky: TTB’yi korumak için her türlü önlem alınmalı! 05.02.2018
493 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 04.02.2018
494 TTB Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltılar Lancet ve BMJ’de 03.02.2018
495 Adıyaman, Gökalp ve Horasan serbest bırakıldı 03.02.2018
496 35 Tabip Odası’ndan ortak talep: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 02.02.2018
497 Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden hükümete kınama, TTB’ye destek yağıyor 02.02.2018
498 Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup 02.02.2018
499 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 01.02.2018
500 TTB’ye yurt içinde büyük destek 01.02.2018
501 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın! 31.01.2018
502 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı 31.01.2018
503 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
504 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
505 Bilimsel özerklik, liyakat ve nesnellik olmadan akademi olmaz... 24.01.2018
506 Savaş bir halk sağlığı sorunudur! 24.01.2018
507 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
508 TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
509 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimlerine devam ediyor 19.01.2018
510 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosu 17.01.2018
511 İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldü 17.01.2018
512 TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti 12.01.2018
513 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 29.12.2017
514 Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidir 27.12.2017
515 TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu 25.12.2017
516 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.12.2017
517 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaret 21.12.2017
518 TTB STED Fotoğraf Yarışması – 2017 için son başvuru tarihi 31 Ocak 21.12.2017
519 TTB, 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına katıldı 21.12.2017
520 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 19.12.2017
521 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
522 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
523 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
524 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
525 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
526 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
527 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
528 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
529 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
530 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
531 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
532 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
533 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
534 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
535 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
536 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
537 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
538 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
539 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
540 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
541 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
542 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
543 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
544 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
545 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
546 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
547 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
548 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
549 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
550 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
551 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
552 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
553 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
554 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
555 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
556 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
557 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
558 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
559 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
560 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
561 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
562 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
563 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
564 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
565 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
566 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
567 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
568 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
569 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
570 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
571 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
572 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
573 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
574 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
575 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
576 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
577 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
578 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
579 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
580 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
581 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
582 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
583 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
584 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
585 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
586 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
587 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
588 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
589 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
590 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
591 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
592 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
593 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
594 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
595 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
596 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
597 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
598 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
599 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
600 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
601 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
602 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
603 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
604 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
605 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
606 TTB ve Samsun Tabip Odası’ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
607 TTB Merkez Konseyi Van’da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
608 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
609 Toplum ve Hekim’den ’Korku’ dosyası 07.08.2017
610 AİHM’in Gülmen ve Özakça’nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
611 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
612 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
613 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin gündeminde 01.08.2017
614 TTB’den Muğla’da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
615 Türkiye’de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet’te 28.07.2017
616 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
617 TRT Çocuk Dergisi’ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
618 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
619 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
620 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
621 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
622 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
623 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
624 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
625 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
626 Hekimler Adalet Yürüyüşü’ne katıldı 23.06.2017
627 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
628 Manisa’daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
629 Türk Tabipleri Birliği’ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
630 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
631 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
632 TTB Büyük Kongresi’nde OHAL ve KHK’lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
633 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
634 Balıkesir’de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
635 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
636 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran’da 09.06.2017
637 ATO’dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
638 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
639 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
640 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
641 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
642 TTB’den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
643 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. 05.06.2017
644 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
645 STED’den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
646 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
647 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
648 Dr. Berilgen’in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır’da protesto edildi 31.05.2017
649 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
650 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
651 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
652 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
653 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2017
654 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
655 SGK Başkan Yardımcısı TTB’yi ziyaret etti 25.05.2017
656 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı 25.05.2017
657 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
658 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
659 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
660 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2017
661 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
662 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
663 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
664 Balıkesir’de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
665 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
666 TTB Heyeti, Konya’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı’yı ziyaret etti 15.05.2017
667 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma’da anıldı 13.05.2017
668 TTB’nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
669 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
670 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
671 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den CHP’ye ziyaret 08.05.2017
672 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
673 Diyarbakır’da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
674 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz’a ertelendi 08.05.2017
675 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa’da gerçekleştirildi 04.05.2017
676 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
677 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM’den açıklama talebi 03.05.2017
678 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
679 HAYIR’ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
680 Çernobil’in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
681 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
682 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
683 Aile hekimlerinden ’ikinci faz’ için uyarılar 25.04.2017
684 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
685 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
686 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
687 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
688 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
689 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
690 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
691 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
692 Dr. Bedri Bilge’yi kaybettik 13.04.2017
693 Dr. Mihriban Yıldırım’ın davasına başlandı 11.04.2017
694 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
695 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK’e başvuru 05.04.2017
696 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır’ı andı 05.04.2017
697 İdlib’deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
698 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
699 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
700 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
701 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ı anıyoruz 03.04.2017
702 Dr. Hüseyin Ağır’ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
703 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
704 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB’den kılavuz 30.03.2017
705 Dr. Hüseyin Ağır’ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
706 TTB’den YÖK’e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
707 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni’nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
708 Provokasyonlara karşı TMMOB’nin yanındayız 24.03.2017
709 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan’a verildi 24.03.2017
710 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
711 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
712 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
713 Urfa’da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
714 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
715 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
716 Gaziantep’te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
717 ’14 Mart’ta 4 Talep’ TBMM’den duyuruldu 15.03.2017
718 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
719 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
720 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
721 Hekim Buluşmaları 11 Mart’ta Muğla’da gerçekleştirildi 13.03.2017
722 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
723 Danıştay’dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
724 ’Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
725 Kocaeli’de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
726 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
727 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
728 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
729 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
730 TTB Merkez Konseyi İzmir’de hekimlerle buluştu 07.03.2017
731 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
732 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
733 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
734 Hekim buluşmaları Hatay’da sürdü 06.03.2017
735 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
736 Samsun’da hekimlerle buluşma 03.03.2017
737 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
738 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
739 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
740 TTB Merkez Konseyi Van’da hekimlerle buluştu 02.03.2017
741 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
742 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
743 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
744 Tabip odaları ’5 dakikada muayeneye hayır’ dedi! 28.02.2017
745 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
746 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
747 ’Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli’ yapıldı 23.02.2017
748 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hekimlerle buluşma 22.02.2017
749 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
750 Eskişehir’li hekimler TTB’nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
751 14 Mart programı kapsamında ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
752 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
753 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK’ten para cezası 20.02.2017
754 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
755 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
756 Basın Konseyi’nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
757 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
758 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
759 Bursa Tabip Odası’nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
760 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihraçlar protesto edildi: ’Hocama dokunma!’ 13.02.2017
761 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 13.02.2017
762 Aktan ve Kaptanoğlu’nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
763 Sağlık Bakanlığı’ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
764 10 Ekim Davası’nın ikinci duruşması 6-10 Şubat’ta yapılacak 03.02.2017
765 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
766 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
767 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
768 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
769 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
770 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
771 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
772 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 27.01.2017
773 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
774 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
775 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
776 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik 14.01.2017
777 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
778 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
779 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi’ne itiraz 11.01.2017
780 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
781 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
782 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
783 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
784 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
785 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
786 Olağanüstü Hâl’de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
787 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
788 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan açıklama 02.01.2017
789 Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
790 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
791 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
792 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
793 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
794 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
795 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
796 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
797 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne taziye mesajı 21.12.2016
798 TTB’den ’Emekçi Yürüyüşü’ne destek 21.12.2016
799 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
800 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
801 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 14.12.2016
802 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB’den uyarı 13.12.2016
803 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
804 TTB’den uzmanlık derneklerine OHAL’de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
805 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
806 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
807 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
808 Akkuyu’da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
809 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
810 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır’da buluştu 06.12.2016
811 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
812 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet’e Türkiye’deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
813 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
814 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
815 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana’dan... 05.12.2016
816 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
817 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
818 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
819 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
820 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
821 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
822 TTB, Dünya Tabipler Birliği’nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
823 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
824 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
825 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
826 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun’da yapıldı. 24.11.2016
827 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
828 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
829 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
830 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
831 GİTO Toplantısı Adana’da yapıldı 18.11.2016
832 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
833 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
834 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
835 Uludağ Üniversitesi’nde neler oluyor? 17.11.2016
836 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
837 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
838 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
839 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir’de yapıldı 15.11.2016
840 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
841 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
842 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
843 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
844 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
845 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
846 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin’e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
847 TTB TÖK’ten KHK’ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
848 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
849 KHK’lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
850 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
851 ATO ve SES’den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
852 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
853 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
854 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
855 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
856 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
857 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
858 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
859 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu’na katıldı 25.10.2016
860 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak 24.10.2016
861 Sakarya’da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
862 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM’ye görüş sundu 20.10.2016
863 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
864 Prof. Dr. Bahar Gökler’e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
865 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu’nda 19.10.2016
866 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
867 Dr. Füsun Sayek’i anma toplantısı 18 Ekim’de... 18.10.2016
868 KESK’in 15 Ekim Mitingi’ne TTB’den destek 17.10.2016
869 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim’de Ankara’da... 17.10.2016
870 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu’nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
871 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel’den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
872 Toplum ve Hekim’in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
873 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
874 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
875 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
876 10 Ekim’i unutmayacağız! 07.10.2016
877 Dr. Benan Koyuncu’nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
878 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
879 Adli Tıp Kurumu’na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
880 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara’da yapıldı 29.09.2016
881 Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos’ta yapıldı 27.09.2016
882 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
883 KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
884 Tıp Dünyası Gazetesi’nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
885 TTB Merkez Konseyi’nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
886 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
887 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
888 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
889 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
890 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
891 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
892 Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım’a destek 31.08.2016
893 Vedat Türkali’yi Dünya Barış Günü’nde uğurluyoruz 31.08.2016
894 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
895 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
896 TTB, İtalya Tabipler Birliği’ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
897 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
898 Mardin Midyat’ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
899 TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
900 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
901 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi 22.08.2016
902 TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
903 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
904 ’Varlık Fonu Yasa Tasarısı’nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
905 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
906 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
907 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan CHP’ye ziyaret 09.08.2016
908 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
909 Prof. Dr. Yaman Örs’ü kaybettik... 05.08.2016
910 Mardin’de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
911 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
912 Toplum ve Hekim’den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
913 Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
914 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
915 CHP Heyeti TTB’yi Ziyaret Etti 22.07.2016
916 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
917 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
918 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
919 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
920 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
921 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
922 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
923 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
924 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası’nı konuşuyor 01.07.2016
925 TTB’den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’ne ’Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
926 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye taziye mesajı 29.06.2016
927 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
928 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
929 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
930 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı’na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
931 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
932 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
933 Dr. İlhan Diken Diyarbakır’da anıldı 20.06.2016
934 Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
935 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
936 Orlando’da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
937 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
938 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
939 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran’da 09.06.2016
940 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
941 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
942 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
943 BM Güvenlik Konseyi’nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
944 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
945 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü’nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül’e verildi 03.06.2016
946 RTÜK’ten TTB’ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
947 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
948 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
949 TMMOB’ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
950 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs’ta yapıldı 31.05.2016
951 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen’e ziyaret 30.05.2016
952 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı 30.05.2016
953 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
954 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
955 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 25.05.2016
956 TTB’den KESK’in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
957 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta 24.05.2016
958 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı 24.05.2016
959 Suriye’de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
960 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
961 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
962 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
963 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2016
964 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
965 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
966 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
967 ÖSYM’den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
968 ’Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları’ paneli 12.05.2016
969 TTB ve MSF’den ’Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi’ etkinliği 12.05.2016
970 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
971 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
972 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana’da ’Barış Anıtı’ 11.05.2016
973 Psikososyal Dayanışma Ağı’dan açıklama 11.05.2016
974 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne’de gerçekleştirildi 10.05.2016
975 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
976 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
977 TTB ve MSF’den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
978 Çanakkale’de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
979 TTB’den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
980 TTB’den Britanya Tabipler Birliği’ne destek mektubu 04.05.2016
981 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
982 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
983 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
984 TTB, Letonya’da ’Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi’ konfrenasına katıldı 03.05.2016
985 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM’ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
986 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
987 Bursa Tabip Odası’ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
988 Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı 27.04.2016
989 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
990 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi’nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
991 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
992 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
993 TTB İstihdam Paketi için TBMM’deydi 22.04.2016
994 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
995 TTB Karaman’da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
996 TTB ’’yaşam alanlarını savunan’’ Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
997 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
998 ’TTB Ne Yaptı?’ broşürü hazırlandı 15.04.2016
999 Ankara Katliamı’nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
1000 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
1001 Tüm Türkiye’den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
1002 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, ’Torunlar Katliamı’ davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
1003 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
1004 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti ’Yenin’! 07.04.2016
1005 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
1006 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
1007 Antalya Tabip Odası’ndan ’Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi’ kitapçığı 06.04.2016
1008 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
1009 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
1010 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
1011 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 04.04.2016
1012 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
1013 TTB’den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
1014 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
1015 TTB Başkanı Dr. Sürenkök’ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
1016 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
1017 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay’da görüşme yaptı 29.03.2016
1018 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
1019 Eskişehir’de ’Güvencesizleştirme’ paneli 28.03.2016
1020 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
1021 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi’ye 28.03.2016
1022 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
1023 Mardin’de 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
1024 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
1025 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
1026 Tekirdağ’da ’Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri’ paneli yapıldı 20.03.2016
1027 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
1028 TTB’den ’İcapçılık Yükümlülüğü’ raporu 18.03.2016
1029 TTB’den 10 Ekim raporu 18.03.2016
1030 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
1031 Tekirdağ’da hekimlerle buluşma 16.03.2016
1032 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
1033 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
1034 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa’da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
1035 Samsun’da ’Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet’ tartışıldı 14.03.2016
1036 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
1037 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
1038 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
1039 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart’ta 11.03.2016
1040 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
1041 ’Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı’ sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
1042 ASM’lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
1043 Ankara Katliamı’nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
1044 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre’de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
1045 Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB’nin yanıtı 08.03.2016
1046 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği’nde değişiklik 08.03.2016
1047 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
1048 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
1049 TTB’den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
1050 TTB Heyeti Artvin Cerattepe’de incelemelerde bulundu 04.03.2016
1051 TTB’den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
1052 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
1053 TTB’den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
1054 TTB’den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
1055 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
1056 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
1057 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
1058 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
1059 EI ve ETUCE temsilcileri TTB’yi ziyaret etti 18.02.2016
1060 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
1061 ’İletişim Kiti - İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ raporu yayımlandı 18.02.2016
1062 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
1063 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
1064 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
1065 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
1066 TTB, Diyarbakır’ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM’lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
1067 TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
1068 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
1069 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
1070 Ankara Katliamı’nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
1071 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
1072 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
1073 Mardin’de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
1074 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
1075 TTB ve İTO’dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
1076 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
1077 Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
1078 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
1079 TTB GYK toplandı 31.01.2016
1080 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
1081 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
1082 TTB’den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
1083 TTB’den AFAD ziyareti 28.01.2016
1084 Adalet ve Demokrasi Haftası’nda TTB ve ATO’dan ’Sağlıkta Muhafazakârlaşma’ başlıklı panel 27.01.2016
1085 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM’ye ziyaret 27.01.2016
1086 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na mektup 27.01.2016
1087 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
1088 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu’yu ziyaret etti 27.01.2016
1089 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
1090 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
1091 Atina Tabip Odası Başkanı’ndan TTB’ye ziyaret 22.01.2016
1092 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
1093 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
1094 TTB ve DRD’den ’Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak’ işbirliği 21.01.2016
1095 Kilis’te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
1096 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
1097 Sultanahmet Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
1098 Malatya’da Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
1099 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
1100 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
1101 SGK, Hastanelere Yaptığı ’Haksız Ödemeler’ den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
1102 TTB Aile Hekimliği Kolu ’ASM’ler Karakola Dönüşmesin’ çağrısı yaptı 15.01.2016
1103 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
1104 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye teşekkür mektubu 14.01.2016
1105 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
1106 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
1107 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
1108 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
1109 İstanbul’da ’Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet’ başladı 12.01.2016
1110 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
1111 Dünya Tabipleri Birliği’nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
1112 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum’daydı... 08.01.2016
1113 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
1114 TTB Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
1115 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
1116 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
1117 Antalya TÖK’ten ’Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet’ paneli 03.01.2016
1118 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015