ATO Yöneticileri Gözaltına Alındı

Bugün yapılan Ethem Sarısülük anmasına öldürücü olduğunu duyurmamıza rağmen yine biber gazı ile müdahale edilmiş, yine meslektaşlarımız hukuksuzca gözaltına alınmıştır.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rıza Özbek ve Dr. Onur Naci Karahancı ve Ankara Makine Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun da aralarında olduğu 5 kişinin Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube'de bekletilmekte olduğunu öğrendik.
Bu hukuksuz gözaltların derhal sona ermesi talebimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi