Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
2 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
3 CPME, TTB ile ilgili dava sürecini AP’de gerçekleştirilen toplantının gündemine taşıdı 20.02.2020
4 TTB, Kanal İstanbul Projesi ”ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açtı 18.02.2020
5 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
6 Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun TTB Genel Sekreteri’ne ceza vermesini kınıyoruz! 12.02.2020
7 TTB Heyeti Dr. Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davayı izledi 11.02.2020
8 Sağlık çalışanları, görevi başında saldırıya uğrayan Dr. Kadir Songür’e destek için İzmir Adliyesi’ndeydi 11.02.2020
9 “Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi 10.02.2020
10 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
11 TTB ve SES’den Elazığ Depremi Sonrası Birinci Hafta Gözlem Raporu 07.02.2020
12 Van Bahçesaray’da çığ faciasi 05.02.2020
13 Tabip Odaları Bölge Toplantıları yapıldı 04.02.2020
14 Dünya Sağlık Örgütü yeni coronavirus ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı 03.02.2020
15 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
16 TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı 30.01.2020
17 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi açıklandı 28.01.2020
18 Sağlık meslek örgütü temsilcileri Kılıçdaroğlu’nu 15 Mart’ta gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e davet etti 28.01.2020
19 Sivrice Depremi Hakkında TTB’nin İlk Değerlendirmesi 25.01.2020
20 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
21 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
22 ”Aile Hekimliğinde Anne- Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı” Şanlıurfa’da gerçekleştirildi 21.01.2020
23 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
24 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
25 Dr. Ali Özyurt sonsuzluğa uğurlandı 20.01.2020
26 Dr. Ali Özyurt’u kaybettik 16.01.2020
27 Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı hakkında TTB’nin sorusunu yanıtladı 15.01.2020
28 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
29 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü “Boşluklara Doğru İlerleyelim” adlı eseriyle Didem Gülçin Erdem’in… 13.01.2020
30 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
31 Dr. Selma Güngör’ün “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi hukuka aykırı bulundu 08.01.2020
32 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
33 TTB Merkez Konseyi, AYM’nin güvenlik soruşturması uygulamasını iptal eden kararının uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı gönderdi 07.01.2020
34 Toplum ve Hekim’den İklim Krizi ve Sağlık dosyası! 06.01.2020
35 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat 2020’de, İzmir’de yapılacak 06.01.2020
36 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
37 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 31.12.2019
38 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
39 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
40 2020 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri belirlendi 24.12.2019
41 TTB Heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili ile görüştü 23.12.2019
42 TTB HUV 2020 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 23.12.2019
43 “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesinin TBMM’de geri çekilmesi yetmez! 21.12.2019
44 Dünya Tabipler Birliği: Hekimin meslek etiği yükümlülükleri yasal yükümlülüklerden önce gelir 20.12.2019
45 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
46 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
47 AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması uygulaması yeni bir düzenleme ile geri getirilmek isteniyor 18.12.2019
48 Sağlık çalışanları güvenlik soruşturmalarına karşı eylemde: Çalışma hakkımız engellenemez! 18.12.2019
49 Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 27-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa’da yapılacak 17.12.2019
50 Sağlık Bakanlığı’ndan, 450 gün süresi dolduğu halde mesleklerine başlayamayan hekimlerin durumu hakkında yazı 16.12.2019
51 Meslekte Öz-Düzenleme ile İlgili DTB Madrid Bildirgesi güncellendi 13.12.2019
52 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
53 25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da yapıldı 12.12.2019
54 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
55 Prof. Dr. Gürcan Altun bir kez daha beraat etti 12.12.2019
56 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem serbest bırakılsın! 11.12.2019
57 Şanlıurfa’da hekim ve sağlık çalışanlarının izin ve tayinlerini askıya alan uygulama kaldırıldı 10.12.2019
58 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
59 Sadece yasama-yürütme ve yargı elitlerine değil; 82 milyonun her bir ferdine, eşit, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz, ihtiyacı kadar sağlık hizmeti 10.12.2019
60 TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı’na yazı: Meslek icrasındaki hukuksuz yasak son bulsun! 09.12.2019
61 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 06.12.2019
62 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
63 Dünya Tabipler Birliği’nin sağlık çalışanlarına yönelen şiddetle ilgili açıklaması 04.12.2019
64 Özel sağlık kuruluşlarında çalışacak yabancı uyruklu hekimler için Tabip Odası üyeliği zorunlu 04.12.2019
65 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
66 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını iptal etti 29.11.2019
67 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
68 Tütün Kontrolünde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 30 Kasım-1 Aralık’ta İstanbul’da 28.11.2019
69 ​​​​​​​TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi yürürlüğe girdi 27.11.2019
70 TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere yol açanlar hakkında suç duyurusu 27.11.2019
71 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
72 TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü 25.11.2019
73 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
74 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
75 TTB Genel Yönetim Kurulu: Hekimlik yapmak istiyoruz! 25.11.2019
76 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu sunumlarını izleyebilirsiniz 22.11.2019
77 Aşı karşıtlarının iddiaları ve gerçekler 21.11.2019
78 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
79 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
80 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
81 Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu 17 Kasım’da İstanbul’da 13.11.2019
82 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
83 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu yapıldı 11.11.2019
84 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2019
85 Farklılıklarla bir arada olabilmek birey ve toplum sağlığına iyi gelir 09.11.2019
86 Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri yapıldı 08.11.2019
87 7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi yapıldı 07.11.2019
88 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu 9 Kasım’da İstanbul’da   04.11.2019
89 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülleri, Prof. Dr. Nusret Fişek’i anma etkinliğinde sahiplerini buldu 01.11.2019
90 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
91 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 23-26 Ekim 2019’da Tiflis’te  gerçekleştirildi 31.10.2019
92 Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimliği görevine iade edilsin 30.10.2019
93 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
94 Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2019
95 TTB, 450 gün süreyle çalışmaları engellenen hekimlerin, süre dolduktan sonra hemen çalışmaya başlayabilmeleri konusunda Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi 25.10.2019
96 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.10.2019
97 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
98 Dr. Füsun Sayek anıldı 21.10.2019
99 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
100 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
101 Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması Sonuç Bildirgesi açıklandı 16.10.2019
102 Dr. Füsun Sayek’i sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 16.10.2019
103 31. Gezici Eğitim Semineri başladı 15.10.2019
104 Mersin’de Sağlıkta Performans Çalıştayı gerçekleştirildi 15.10.2019
105 Dr. Kaan Erol toprağa verildi 12.10.2019
106 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
107 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
108 İşyeri hekimlerinin kayıtlı oldukları işyerlerine gitmeleri gerekir 10.10.2019
109 ​​​​​​​“Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” rapor kargaşasını artıracak 10.10.2019
110 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
111 Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliği 18 Ekim saat 18.30’da TTB’de 08.10.2019
112 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
113 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
114 TTB tarafından gündeme getirilen 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesi hakkındaki yasa teklifi CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM’ye sunuldu 04.10.2019
115 TTB, Sayıştay Raporu’nda aşı ile ilgili yer alan bulgulara ilişkin görüşünü açıkladı 04.10.2019
116 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılında DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Derneği’nden ortak anma etkinliği 04.10.2019
117 TTB: “Yargı paketi” öncelikle yargılamalardaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları gidermeli; 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesinde hakkaniyetli olunmalıdır!   01.10.2019
118 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
119 Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı vazgeçilmezdir! 30.09.2019
120 TTB Merkez Konseyi Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’nu değerlendirdi 27.09.2019
121 TTB’den Tabip Odalarına: Hekimlerin silahlı çatışmalardaki görevleri uluslararası belgelerle düzenlenmiştir 20.09.2019
122 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
123 Uluslararası sağlık örgütlerinden ortak metin: Tıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisi önlenmelidir 18.09.2019
124 TTB Heyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti 16.09.2019
125 TTB olarak “İklim G(ö)revine” hazırız! 16.09.2019
126 Genç bir meslektaşımız daha sessiz bir çığlık atarak aramızdan ayrıldı 16.09.2019
127 Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı lanetliyoruz 13.09.2019
128 TTB Heyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü 13.09.2019
129 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
130 Aslolan hekimliktir! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tepkiler üzerine, küretaj yaptıran kadınların listesine yönelik talebini geri çekti 12.09.2019
131 Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz! 12.09.2019
132 Darbelere ve her türlü antidemokratik, hukuksuz rejime karşıyız 12.09.2019
133 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı 11.09.2019
134 Sınırsız sağlık verisi talep edilemez, binlerce kadının özel bilgisi masaya serilemez! 10.09.2019
135 Dr. Selma Güngör aile hekimliği görevine iade edilsin 10.09.2019
136 TTB: Dr. Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakılmayacak 09.09.2019
137 Bafra’da hekime şiddet 06.09.2019
138 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
139 Meslek odaları ve birliklerinin ihtiyacı seçim sistemine müdahale değil, üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair adımlar atılmasıdır 03.09.2019
140 Çocuklarımıza Barış İçinde Bir Ülke ve Dünya Bırakmak İçin Savaş Politikalarına Geçit Vermeyeceğiz! 31.08.2019
141 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2019
142 Toplum ve Hekim’den Gıda ve Sağlık Dosyası 28.08.2019
143 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jüri üyeleri belirlendi 28.08.2019
144 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
145 Doğayı ve yaşamı savunuyoruz! Kaz Dağları Türkiye’dir! 26.08.2019
146 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
147 Türkiye, hava kirliliği ve erken ölümlere sebep olan kükürtdioksit (SO2) emisyonlarında ilk 10’da 22.08.2019
148 Başasistanlık sınavı hakkında 20.08.2019
149 Demokrasi ve seçilmişlere saygı ülkede “sağlık” göstergesidir! 19.08.2019
150 17 Ağustos’ta Vardık! Hep Var Olmaya Devam Edeceğiz... 17.08.2019
151 TTB ve Tabip Odalarından Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeninde Su ve Vicdan Nöbeti 10.08.2019
152 TTB’den Kanada Tabipler Birliği’ne Kaz Dağları için mektup 08.08.2019
153 Nükleer Çözüm Değil, Tehdittir! 06.08.2019
154 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
155 TTB, üniversite hastanelerine gönderdiği yazı ile uzman doktorların nöbet ücretlerinin ödenmesini istedi 06.08.2019
156 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
157 Anayasa Mahkemesi’nden Nöbet Ücreti Kararı 02.08.2019
158 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
159 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı 31.07.2019
160 Çanakkale’de çevre talanına hayır! 30.07.2019
161 Anayasa Mahkemesi: Barış Akademisyenleri ifade özgürlüğü haklarını kullandı 27.07.2019
162 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
163 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Temel Hak ve Özgürlükleri Esas Almalı, Mahremiyeti Korumalıdır 24.07.2019
164 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
165 SGK, kişisel sağlık verilerini paylaşacak! 17.07.2019
166 Halk sağlığı, insan hakları, emek ve barışın savunucusu Dr. İlhan Diken “Onurumuzdur’’ 17.07.2019
167 Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz! 13.07.2019
168 Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi 12.07.2019
169 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Raporu 11.07.2019
170 7 yıldır süren tıp ve sağlık öğrencilerinin yargılandığı dava beraatle sonuçlandı 05.07.2019
171 Madımak Katliamı’nı Unutmadık! 02.07.2019
172 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
173 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
174 TTB 70. Büyük Kongresi geniş katılım ve destekle gerçekleştirildi 22.06.2019
175 TTB Heyeti Diyarbakır İl Sağlık Müdürü ile görüştü 21.06.2019
176 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 20.06.2019
177 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
178 TTB 70. Büyük Kongresi öncesinde DTB’den Türkiye’deki hekimlere destek mektubu 19.06.2019
179 TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı 19.06.2019
180 Toplum ve Hekim’den “Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık” sayısı   19.06.2019
181 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
182 Etik ilkeler hukukun, hekim bağımsızlığı yargı kararlarının üzerindedir 13.06.2019
183 Siz de hekimlerle “göz teması kurun” Sayın Bakan 10.06.2019
184 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
185 Yurttaşların Sağlık Bilgilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması Yasaya Aykırıdır, Etik Dışıdır ve Kabul Edilemez! 03.06.2019
186 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
187 Dr. Kamil Furtun’u sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2019
188 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
189 Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma 26.05.2019
190 TTB, Kars’ta Yerel Yönetimler ve Sağlık Çalıştayı’na katıldı 22.05.2019
191 DTB ve CPME, dünya hükümetlerini TTB yöneticilerine yönelik hapis cezalarını kınamaya çağırdı 21.05.2019
192 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.05.2019
193 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi değerlendirmesi 20.05.2019
194 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
195 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2019
196 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2019
197 TTB’den Cezaevi, Açlık Grevi-İzolasyon ve Hekimlik Sempozyumu 17.05.2019
198 Açlık Grevleri Sürerken TTB Olarak Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz! 17.05.2019
199 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
200 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
201 TTB Yüksek Onur Kurulu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri onurumuzdur! 14.05.2019
202 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
203 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Göçün Sağlık Boyutu ve Göçmenlerin Sağlığı Kursu 13.05.2019
204 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
205 Sağlıkta şiddette yeni aşama! 12.05.2019
206 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB’ye destek ziyareti 09.05.2019
207 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
208 İnsan Hakları İçin Doktorlar’dan TTB Davası ile ilgili karara tepki: Korkunç bir yargı yanlışı 06.05.2019
209 WMA ve CPME’den TTB Merkez Konseyi üyelerine ”hapis cezası”na kınama  03.05.2019
210 TTB davasında utanç verici karar: Barış isteyen TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verildi 03.05.2019
211 WMA ve CPME’den karar duruşması öncesinde TTB’ye destek: Onurlu duruşunuzu destekliyoruz 02.05.2019
212 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlardaydık 02.05.2019
213 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlara 30.04.2019
214 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı 30.04.2019
215 Hekimlerin uzmanlık eğitimini ve çalışma hakkını engellemekten vazgeçin! 30.04.2019
216 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
217 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar Öneriler Konferansı 29.04.2019
218 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
219 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
220 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 22.04.2019
221 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2019 Yılı başvuru süreci başladı 22.04.2019
222 YÖK’ün “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” hakkında TTB Etik Kurulu görüşü 22.04.2019
223 Emek ve meslek örgütlerinin örgütlenmelerindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı 22.04.2019
224 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
225 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
226 Sağlıkta şiddete sessiz kalma! 17.04.2019
227 RTÜK’ten Zalim İstanbul dizisi için idari yaptırım kararı 15.04.2019
228 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
229 Kamusal sorumluluk gereği şiddeti özendirici ya da kanıksatıcı yayın yapılamaz! 09.04.2019
230 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
231 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
232 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
233 TTB’den BEYAZ EYLEM çağrısı: 3 Nisan’da İzmir’de, 17 Nisan’da tüm Türkiye’de “GöREV”deyiz! 02.04.2019
234 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
235 17 Mart yürüyüşüne ilişkin yanlış habere TTB’den yalanlama 29.03.2019
236 Mesleki özerklik imtiyaz değil, çalışma hakkıdır 28.03.2019
237 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
238 TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı 26.03.2019
239 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
240 Dr. Ata Soyer anıldı 22.03.2019
241 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
242 WMA ve CPME temsilcilerinden TTB’ye destek açıklaması: TTB’nin açıklamasının arkasındayız! 20.03.2019
243 TTB Davası 3 Mayıs’a ertelendi 20.03.2019
244 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
245 Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul’da gerçekleştirildi... Yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz! 18.03.2019
246 Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Temsilcileri’nden Panel: ”Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” 18.03.2019
247 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
248 14 Mart Haftası etkinlikleri… Bursa’da “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansı 16.03.2019
249 Toplum ve Hekim’den Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği dosyası 15.03.2019
250 Irkçı Saldırıyı Lanetliyoruz 15.03.2019
251 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden eş zamanlı Hekim Yürüyüşü 14.03.2019
252 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart mesajı 13.03.2019
253 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
254 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri… Tekirdağ’da Tıp Haftası etkinlikleri başladı 13.03.2019
255 14 Mart Haftası etkinlikleri… Karadeniz Tabip Odaları’ndan Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet 12.03.2019
256 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
257 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
258 14 Mart Haftası etkinlikleri… 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı 11.03.2019
259 14 Mart Haftası etkinlikleri… Balıkesir’de Tıbbiyeli Hikmet anıldı 11.03.2019
260 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
261 “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” Hakkında Yazılı Görüş Raporu 07.03.2019
262 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
263 Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlere baskıya tepki 06.03.2019
264 Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı Mersin’de yapıldı 04.03.2019
265 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
266 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 27.02.2019
267 14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi 23.02.2019
268 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
269 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
270 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 11.02.2019
271 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
272 Sağlık Torba Yasası’nın çeşitli maddelerinin iptali için AYM’ye başvuruldu 08.02.2019
273 YDUS başvuru tarihinden sonra yapılan hukuki değişikliklerin, sınava girenleri kapsamadığı açıklanmalıdır! 05.02.2019
274 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Beyaz Kod verilerini istedi 05.02.2019
275 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
276 TTB’den Ulusal Beslenme Konseyi’ne katkı teklifi 04.02.2019
277 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
278 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
279 Şükrü Erbaş’ın konuk olduğu TTB Edebiyat Matinelerinin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirildi 30.01.2019
280 Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisi yer alacak 29.01.2019
281 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
282 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu” dersi 25.01.2019
283 TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu kitabı yayımlandı 24.01.2019
284 Şehir hastanelerinin Türkiye’deki durumu Dünya Tabipler Birliği dergisinde yer aldı 22.01.2019
285 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
286 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
287 Nüfusun tamamına sağlıklı şebeke suyu sağlanmalıdır 15.01.2019
288 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
289 Yan Dal Uzmanlık Sınavı Bilgi Notu 11.01.2019
290 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
291 Toplum ve Hekim’in yeni sayısı yayımlandı 08.01.2019
292 TTB-HUV katsayısı özel sektördeki sağlık hizmetlerinde ve hekim ücretlerinde dikkate alınmalıdır 08.01.2019
293 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
294 Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır 04.01.2019
295 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
296 2018 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 03.01.2019
297 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni İstanbul’da yapıldı 02.01.2019
298 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
299 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 30.12.2018
300 İyi hekimlikten ve barış talebimizden vazgeçmeyeceğiz! 28.12.2018
301 TTB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Genel Kurulu’na katıldı 26.12.2018
302 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 26.12.2018
303 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarını kınadı 21.12.2018
304 Dünya Tabipler Birliği (DTB), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarının kendilerinde şok etkisi yarattığını açıkladı 21.12.2018
305 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
306 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
307 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 17.12.2018
308 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
309 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı yapıldı 17.12.2018
310 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
311 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
312 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
313 TTB Heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü 12.12.2018
314 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 11.12.2018
315 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
316 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
317 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
318 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
319 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
320 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
321 TTB Biyoetik, Medikal Etik ve Sağlık Hukuku Konferansı’na katıldı 05.12.2018
322 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
323 Taksim Dayanışması: GEZİ ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır! 04.12.2018
324 Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama 03.12.2018
325 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
326 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
327 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
328 TTB GYK Sonuç Bildirgesi açıklandı 30.11.2018
329 Diyarbakır’da Hekimlerle Buluşma 29.11.2018
330 Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40 Yıl Etkinlikleri gerçekleştirildi 29.11.2018
331 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Refik Durbaş’ın 28.11.2018
332 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
333 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 24.11.2018
334 TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Zonguldak’taki maden kazasıyla ilgili ön inceleme raporu 23.11.2018
335 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
336 Sağlıkta Mobbing, Mobbingde Sağlık Sempozyumu gerçekleştirildi 19.11.2018
337 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
338 Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor? 16.11.2018
339 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı 16.11.2018
340 1. Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı Cenevre’de gerçekleştirildi 15.11.2018
341 Eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı sağlık meslek örgütlerince düzenlenen kampanyada toplanan imzalar TBMM’ye teslim edildi 15.11.2018
342 30. Gezici Eğitim Semineri Trakya’da gerçekleştirildi 15.11.2018
343 TTB, hekimlerin insan olarak haklarının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu 14.11.2018
344 Mesleğimize ve çalışma hakkımıza sahip çıkıyoruz! 14.11.2018
345 UEMO’dan TTB’ye destek mesajı 14.11.2018
346 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
347 TTB Merkez Konseyi ve 60 Tabip Odası’ndan milletvekillerine mektup: Hekimler 5. maddeyi istemiyor! 13.11.2018
348 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
349 Eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez! 12.11.2018
350 Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü 12.11.2018
351 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
352 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2018
353 Dünya Tabipler Birliği’nden 5. madde açıklaması: Utanç verici! 08.11.2018
354 11 Kasım Pazar günü, saat 13.00’de, Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz! 08.11.2018
355 Hekimlerin çalışma hakkını gasp eden düzenlemeye DTB ve CPME’den tepki 08.11.2018
356 “Sağlık Torba Yasası”nda 5. madde görüşmelerine tekrar başlandı 07.11.2018
357 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
358 Dünya Tabipler Birliği ‘Sağlık Torba Yasası’ ile ilgili gelişmeleri izliyor 06.11.2018
359 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 06.11.2018
360 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
361 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
362 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 02.11.2018
363 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu 31.10.2018
364 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
365 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 30.10.2018
366 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 28.10.2018
367 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
368 TTB Merkez Konseyi’nin Sağlıkta Şiddet Yasası’na ilişkin TBMM temasları sürüyor 28.10.2018
369 KESK’in yanındayız 27.10.2018
370 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu yapıldı 24.10.2018
371 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
372 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den Flormar işçilerine destek ziyareti 24.10.2018
373 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
374 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız! 23.10.2018
375 Yeni dönem Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 22.10.2018
376 TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü 19.10.2018
377 TTB’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisi TBMM Başkanlığı’na sunuldu 18.10.2018
378 Sağlıkta şiddete karşı mücadeleye devam 18.10.2018
379 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi 18.10.2018
380 TTB Heyeti, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü 17.10.2018
381 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
382 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2018
383 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı 16.10.2018
384 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 16.10.2018
385 TTB, Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’na katıldı 15.10.2018
386 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
387 Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası için Türkiye çapında nöbet eylemlerine başladı 11.10.2018
388 Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası’nı İstiyoruz; Hemen Şimdi! 09.10.2018
389 TTB, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istedi 09.10.2018
390 TTB Merkez Konseyi sağlıkta şiddete yönelik eylem planını açıkladı 06.10.2018
391 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
392 Başka acılar yaşamak istemiyoruz! 05.10.2018
393 TTB Merkez Konseyi Sağlıkta Şiddet Yasası için TBMM’de… 04.10.2018
394 TTB Merkez Konseyi TBMM’de… 04.10.2018
395 Hekimler sağlık alanında şiddete isyan ediyor: Kaçımızın ölmesini bekliyorsunuz? 03.10.2018
396 Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz 02.10.2018
397 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
398 Şair Arjen Ari Onur Ödülü TTB’ye Verildi 01.10.2018
399 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
400 TTB Etik Kurulu ”Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı”na ilişkin görüşünü açıkladı 24.09.2018
401 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi 22.09.2018
402 Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen hastane yöneticilerinin yargılandığı dava başladı 20.09.2018
403 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
404 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 20.09.2018
405 Bölge Tabip Odaları Toplantıları başladı 20.09.2018
406 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
407 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
408 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
409 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
410 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
411 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
412 TTB Merkez Konseyi Meclis Başkanı Yıldırım’dan randevu istedi 11.09.2018
413 TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu 11.09.2018
414 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
415 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
416 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
417 “Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı 30.08.2018
418 Füsun Sayek etkinlikleri kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu TTB oturumu gerçekleştirildi 30.08.2018
419 ​30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 29.08.2018
420 Hastanelerde kimsenin can güvenliği yok 29.08.2018
421 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
422 Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 28.08.2018
423 MWIA, Türkiye’de hekimlere karşı yürütülen kampanyaya son verilmesi talebini destekliyor 25.08.2018
424 Tercan’da 5 ölüm: Bireysel silahlanma gecikmeksizin kontrol altına alınmalıdır! 18.08.2018
425 17 Ağustos 1999’u unutmayacağız! 17.08.2018
426 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
427 ‘Göç’ Sayısı Çıktı! 14.08.2018
428 TTB, Sağlık Alanında Yaşanan Şiddet İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na ilettiği Randevu Talebine Yanıt Bekliyor! 13.08.2018
429 Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ye destek 10.08.2018
430 Dünya Tabipler Birliği’nden TTB’ye destek 10.08.2018
431 KESK-DİSK-TMMOB-TTB’den CHP’ye Ziyaret 10.08.2018
432 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
433 İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB’ye Verilmelidir 08.08.2018
434 Ege Bölgesi Tabip Odaları’ndan Medyaya Çağrı: Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Özendiren Yayınlardan Vazgeçin! 07.08.2018
435 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edildi 07.08.2018
436 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
437 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
438 Yaşamı Savunmaya Devam Etmeliyiz 01.08.2018
439 TTB Giresun’da açıklama yaptı: Hekimlerin Hastayı Görmeden İlaç Yazması Suçtur! 01.08.2018
440 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın’ı Kaybettik 01.08.2018
441 TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı 30.07.2018
442 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
443 Giresun’da Yaşanan Üzücü Olay Hakkında Kamuoyu Duyurusu 29.07.2018
444 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
445 Sağlıkta Şiddete Karşı TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da Buluşuyor 27.07.2018
446 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
447 Aile Hekimlerinin Bedelli Askerlikle İlgili İzin Sorunları Çözülüyor 27.07.2018
448 Torba Yasa Neler Getiriyor? 27.07.2018
449 TTB’den Tabip Odalarına Teşekkür… Mücadeleye ve Dayanışmaya Devam! 27.07.2018
450 Özel Hekimlik Kolu Olağan Genel Toplantısı Yapıldı 25.07.2018
451 TTB’den Yunanistan Tabipler Birliği’ne ‘Geçmiş Olsun’ Mesajı 25.07.2018
452 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
453 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
454 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
455 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Özgürlüğüne Kavuştu! 19.07.2018
456 CPME, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Cumhurbaşkanı’na mektup gönderdi 19.07.2018
457 ‘Hamzaoğlu’ Okuma Tiyatrosu Ankara’da Sahnelendi 19.07.2018
458 TTB’den Tüm Hekimlere Çağrı! 19.07.2018
459 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuru Süresi Uzatıldı 18.07.2018
460 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
461 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
462 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
463 Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve Ahmet Şık’tan TTB Toplum Hekim Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu İçin Özgürlük Çağrısı 16.07.2018
464 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
465 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya serbest bırakıldı 11.07.2018
466 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya Serbest Bırakılsın 11.07.2018
467 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
468 Soma Davası’nda karar duruşması ertelendi 09.07.2018
469 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
470 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
471 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
472 Türk Dişhekimleri Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 05.07.2018
473 TTB’den Türk Eczacılar Birliği’ne Dayanışma Mesajı 04.07.2018
474 KESK Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
475 ÖDP Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
476 ”Süresiz Sağlık Kurulu” Raporu Hakkında Sağlık Bakanlığı Kamuoyunu Aydınlatmalıdır! 03.07.2018
477 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
478 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
479 2018-2020 TTB Merkez Konseyi görevi devraldı 29.06.2018
480 Mülkiyeliler Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 26.06.2018
481 Keyfi uygulamalar son bulsun! 24.06.2018
482 Önce insan, önce güven 24.06.2018
483 TTB Heyeti Şanlıurfa ve Suruç’ta İncelemelerde Bulundu 23.06.2018
484 Sağlıkta Şiddete Karşı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Görev Etkinliği’ Yapıldı 22.06.2018
485 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
486 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 22.06.2018
487 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB Merkez Konseyi’ne ziyaret 21.06.2018
488 Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri kitabı çıktı 21.06.2018
489 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
490 Ege Üniversitesi’ni güvenlik önlemlerini yeterli hale getirmeye, yasa yapıcıları Sağlıkta Şiddet Yasası önerimizi yasalaştırmaya çağırıyoruz! 19.06.2018
491 TTB, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya FTR Hastanesi’ne ilişkin ÇSED araştırması kapsamındaki görüşünü firmaya iletti 19.06.2018
492 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jüri üyeleri belirlendi 19.06.2018
493 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 18.06.2018
494 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
495 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
496 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
497 Hastanelerin güvenliği sağlansın 14.06.2018
498 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
499 TTB 69. Büyük Kongresi tamamlandı 11.06.2018
500 TTB 69. Büyük Kongresi başladı 08.06.2018
501 Hava kirliliği sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor 05.06.2018
502 TTB’ye Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü 04.06.2018
503 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
504 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
505 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
506 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
507 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
508 Toplum ve Hekim’den “Aşı Karşıtlığı” sayısı 29.05.2018
509 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
510 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
511 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
512 Acil Ambulans Hizmetlerinin Sunumu Engellenerek İnsan Yaşamı Tehlikeye Atılamaz! 27.05.2018
513 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TTB’yi ziyaret etti 26.05.2018
514 Sevinç Özgüner Anma ve Ödül Töreni yapıldı 25.05.2018
515 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” yapıldı 21.05.2018
516 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
517 Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez 18.05.2018
518 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
519 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
520 Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz! 12.05.2018
521 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi uzatıldı 11.05.2018
522 Şişli Etfal EAH taşınmasın, yerinde dönüşsün 10.05.2018
523 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
524 Bölünme kararına itirazlar büyüyor: İstanbul Üniversitesi’nde açık hava dersi 08.05.2018
525 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
526 Daha ne bekliyorsunuz! Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! 03.05.2018
527 TBMM’ye sesleniyoruz: Tasarıyı geri çekin! 02.05.2018
528 TTB, Dünya Tabipler Birliği Konsey toplantısına katıldı 02.05.2018
529 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
530 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Dayanışma Ödülü TTB’ye verildi 27.04.2018
531 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
532 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
533 Yok edilmek istenen İstanbul Üniversitesi’dir! Birlikte durduralım! 24.04.2018
534 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! 22.04.2018
535 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
536 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurul toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi 17.04.2018
537 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz. Bu şiddet sona ERSİN! 17.04.2018
538 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2018 başvuru dönemi başlıyor 16.04.2018
539 Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli 15.04.2018
540 Toplum ve Hekim’den yeni sayı! 13.04.2018
541 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
542 Güzel günler için 1 Mayıs’a! 10.04.2018
543 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
544 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
545 Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor 28.03.2018
546 ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi uyarıyor, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı destekliyor 23.03.2018
547 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için çağrı 23.03.2018
548 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı 21.03.2018
549 Dr. Mehmet Şerif Demir serbest bırakılmalıdır! 21.03.2018
550 Adana Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” paneli 20.03.2018
551 Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandı 20.03.2018
552 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
553 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz! 19.03.2018
554 40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayı 19.03.2018
555 İyi hekimliği savunmakta kararlıyız! 19.03.2018
556 Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödül 19.03.2018
557 Dr. Ata Soyer’i anıyoruz 18.03.2018
558 Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalar 16.03.2018
559 Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı 15.03.2018
560 14 Mart’ta 4 acil talep! 15.03.2018
561 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2018
562 Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu 12.03.2018
563 11 Mart’ta Ankara’dayız! 08.03.2018
564 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
565 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
566 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
567 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
568 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
569 Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir! 06.03.2018
570 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
571 Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri Raporu açıklandı 05.03.2018
572 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
573 Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimler görevlerine başlatılmalıdır! 03.03.2018
574 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı yapıldı 03.03.2018
575 TTB, e-Nabız sisteminde hekimlerin puanlanması uygulamasının kaldırılmasını istedi 27.02.2018
576 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
577 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
578 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 23.02.2018
579 14 Mart Etkinlik Programını başlatan TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 19.02.2018
580 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
581 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
582 Adana Tabip Odası ile Adana’daki sendika ve meslek örgütlerinden açıklama: Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmelidir! 13.02.2018
583 TTB Merkez Konseyi üyeleri görevlerine iade edilmelidir! 13.02.2018
584 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
585 The Lancet, TTB’nin ”barış istediği için gözaltına alındığını” yazdı 12.02.2018
586 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
587 Yaşlılık, yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemidir! 12.02.2018
588 Acil sağlık hizmetleri ”ulaşılabilir” olmaktan çıkartılıyor! 12.02.2018
589 “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı 12.02.2018
590 Ege Bölge Tabip Odalarından ortak bildiri: Odalarımıza ve birliğimize sahip çıkıyoruz! 12.02.2018
591 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler 12.02.2018
592 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır 10.02.2018
593 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
594 TTB Merkez Konseyi’nden açıklama 07.02.2018
595 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı 05.02.2018
596 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
597 Noam Chomsky: TTB’yi korumak için her türlü önlem alınmalı! 05.02.2018
598 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 04.02.2018
599 TTB Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltılar Lancet ve BMJ’de 03.02.2018
600 Adıyaman, Gökalp ve Horasan serbest bırakıldı 03.02.2018
601 35 Tabip Odası’ndan ortak talep: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 02.02.2018
602 Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden hükümete kınama, TTB’ye destek yağıyor 02.02.2018
603 Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup 02.02.2018
604 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 01.02.2018
605 TTB’ye yurt içinde büyük destek 01.02.2018
606 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın! 31.01.2018
607 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı 31.01.2018
608 Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama: ”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz” 31.01.2018
609 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
610 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
611 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
612 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
613 Bilimsel özerklik, liyakat ve nesnellik olmadan akademi olmaz... 24.01.2018
614 Savaş bir halk sağlığı sorunudur! 24.01.2018
615 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
616 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
617 TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
618 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimlerine devam ediyor 19.01.2018
619 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosu 17.01.2018
620 İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldü 17.01.2018
621 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 15.01.2018
622 Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendi 15.01.2018
623 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
624 TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti 12.01.2018
625 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
626 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
627 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
628 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
629 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
630 DTB’nin Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi güncellendi 02.01.2018
631 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 29.12.2017
632 Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidir 27.12.2017
633 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
634 ​Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 25.12.2017
635 TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu 25.12.2017
636 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
637 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.12.2017
638 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaret 21.12.2017
639 TTB STED Fotoğraf Yarışması – 2017 için son başvuru tarihi 31 Ocak 21.12.2017
640 Mardin’de Şehir Hastaneleri Paneli yapıldı 21.12.2017
641 TTB, 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına katıldı 21.12.2017
642 Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 20.12.2017
643 ​TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 21 Aralık’ta 19.12.2017
644 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 19.12.2017
645 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
646 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
647 Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi ile asistan hekim sorunları görüşüldü 15.12.2017
648 ”İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” paneli düzenlendi 13.12.2017
649 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
650 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
651 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
652 DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi 05.12.2017
653 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
654 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
655 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
656 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
657 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
658 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
659 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
660 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
661 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
662 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
663 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
664 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
665 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
666 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
667 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
668 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
669 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
670 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
671 Silahlı çatışmalarla ilgili DTB Tutum Belgesi kabul edildi 23.11.2017
672 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
673 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
674 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
675 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir 21.11.2017
676 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
677 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 20.11.2017
678 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
679 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
680 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
681 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
682 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
683 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
684 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
685 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
686 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 13.11.2017
687 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
688 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
689 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
690 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
691 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 08.11.2017
692 Sağlık Hizmetlerine Erişim üzerine DTB Tutum Belgesi yayımlandı 07.11.2017
693 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
694 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
695 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
696 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
697 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
698 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
699 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
700 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
701 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
702 ’Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi’ kabul edildi 31.10.2017
703 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
704 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
705 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
706 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
707 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
708 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
709 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
710 Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesini güncelledi 23.10.2017
711 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
712 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
713 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
714 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
715 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
716 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
717 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
718 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
719 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
720 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
721 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
722 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
723 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
724 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
725 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
726 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
727 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
728 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
729 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
730 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
731 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
732 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
733 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
734 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
735 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
736 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
737 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
738 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
739 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
740 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
741 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
742 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
743 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
744 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
745 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
746 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
747 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
748 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
749 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
750 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
751 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
752 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
753 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
754 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
755 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
756 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
757 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
758 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
759 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
760 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
761 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
762 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
763 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
764 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Gülmen ve Özakça’nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
765 TTB ve Samsun Tabip Odası’ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
766 TTB Merkez Konseyi Van’da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
767 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
768 Toplum ve Hekim’den ’Korku’ dosyası 07.08.2017
769 AİHM’in Gülmen ve Özakça’nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
770 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
771 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
772 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
773 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin gündeminde 01.08.2017
774 Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri - 2017 01.08.2017
775 TTB’den Muğla’da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
776 Türkiye’de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet’te 28.07.2017
777 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
778 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
779 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
780 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
781 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
782 ATO-TTB: ’Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet’ 19.07.2017
783 TRT Çocuk Dergisi’ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
784 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
785 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
786 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
787 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
788 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
789 TTB, Gülmen ve Özakça’yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
790 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
791 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
792 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
793 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
794 Hekimler Adalet Yürüyüşü’ne katıldı 23.06.2017
795 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
796 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
797 Manisa’daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
798 Türk Tabipleri Birliği’ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
799 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
800 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanı iptal edilmelidir 15.06.2017
801 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
802 TTB Büyük Kongresi’nde OHAL ve KHK’lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
803 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
804 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
805 Balıkesir’de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
806 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
807 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran’da 09.06.2017
808 ATO’dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
809 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
810 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
811 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
812 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
813 TTB’den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
814 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. 05.06.2017
815 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
816 STED’den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
817 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
818 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
819 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
820 Dr. Berilgen’in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır’da protesto edildi 31.05.2017
821 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
822 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
823 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
824 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
825 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2017
826 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
827 SGK Başkan Yardımcısı TTB’yi ziyaret etti 25.05.2017
828 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı 25.05.2017
829 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
830 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
831 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
832 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2017
833 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
834 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
835 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
836 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
837 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
838 Balıkesir’de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
839 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
840 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
841 TTB Heyeti, Konya’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı’yı ziyaret etti 15.05.2017
842 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma’da anıldı 13.05.2017
843 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
844 TTB’nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
845 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
846 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
847 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den CHP’ye ziyaret 08.05.2017
848 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
849 Diyarbakır’da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
850 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz’a ertelendi 08.05.2017
851 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
852 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa’da gerçekleştirildi 04.05.2017
853 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
854 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM’den açıklama talebi 03.05.2017
855 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
856 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
857 HAYIR’ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
858 Çernobil’in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
859 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
860 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
861 Aile hekimlerinden ’ikinci faz’ için uyarılar 25.04.2017
862 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
863 Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı 25.04.2017
864 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
865 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
866 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
867 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
868 Dünya Tabipler Birliği’nden Dr. Serdar Küni’ye destek 20.04.2017
869 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
870 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
871 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
872 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
873 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
874 Dr. Bedri Bilge’yi kaybettik 13.04.2017
875 Dr. Mihriban Yıldırım’ın davasına başlandı 11.04.2017
876 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
877 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK’e başvuru 05.04.2017
878 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır’ı andı 05.04.2017
879 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
880 İdlib’deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
881 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
882 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
883 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
884 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ı anıyoruz 03.04.2017
885 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
886 Dr. Hüseyin Ağır’ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
887 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
888 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB’den kılavuz 30.03.2017
889 Sağlığa Giden Yol Barıştan Geçer 30.03.2017
890 Dr. Hüseyin Ağır’ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
891 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
892 TTB’den YÖK’e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
893 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni’nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
894 Provokasyonlara karşı TMMOB’nin yanındayız 24.03.2017
895 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan’a verildi 24.03.2017
896 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
897 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi 1 Mayıs’a uzatıldı 23.03.2017
898 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
899 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80’i arıtılmıyor! 22.03.2017
900 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
901 Urfa’da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
902 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
903 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
904 Gaziantep’te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
905 ’14 Mart’ta 4 Talep’ TBMM’den duyuruldu 15.03.2017
906 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
907 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 14.03.2017
908 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
909 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
910 Hekim Buluşmaları 11 Mart’ta Muğla’da gerçekleştirildi 13.03.2017
911 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
912 Danıştay’dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
913 ’Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
914 Kocaeli’de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
915 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
916 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
917 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
918 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
919 TTB Merkez Konseyi İzmir’de hekimlerle buluştu 07.03.2017
920 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
921 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
922 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
923 Hekim buluşmaları Hatay’da sürdü 06.03.2017
924 Panel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 06.03.2017
925 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
926 Samsun’da hekimlerle buluşma 03.03.2017
927 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
928 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
929 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
930 TTB Merkez Konseyi Van’da hekimlerle buluştu 02.03.2017
931 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
932 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
933 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
934 Tabip odaları ’5 dakikada muayeneye hayır’ dedi! 28.02.2017
935 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
936 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
937 ’Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli’ yapıldı 23.02.2017
938 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hekimlerle buluşma 22.02.2017
939 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
940 Eskişehir’li hekimler TTB’nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
941 14 Mart programı kapsamında ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
942 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
943 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK’ten para cezası 20.02.2017
944 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
945 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
946 Basın Konseyi’nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
947 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
948 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
949 Bursa Tabip Odası’nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
950 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihraçlar protesto edildi: ’Hocama dokunma!’ 13.02.2017
951 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 13.02.2017
952 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
953 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan referandum açıklaması 09.02.2017
954 Aktan ve Kaptanoğlu’nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
955 Sağlık Bakanlığı’ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
956 10 Ekim Davası’nın ikinci duruşması 6-10 Şubat’ta yapılacak 03.02.2017
957 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
958 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
959 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
960 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
961 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
962 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
963 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
964 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 27.01.2017
965 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
966 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
967 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
968 OHAL SÜRECİNDE İŞTEN ATILAN HEKİMLER: KURUMSAL VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ 19.01.2017
969 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
970 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik 14.01.2017
971 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
972 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
973 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi’ne itiraz 11.01.2017
974 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
975 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
976 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
977 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
978 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
979 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
980 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
981 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
982 Olağanüstü Hâl’de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
983 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
984 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan açıklama 02.01.2017
985 Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
986 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
987 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
988 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
989 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
990 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
991 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 26.12.2016
992 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
993 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
994 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
995 Mahkûmlarda beden aramalarıyla ilgili DTB açıklaması 21.12.2016
996 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne taziye mesajı 21.12.2016
997 TTB’den ’Emekçi Yürüyüşü’ne destek 21.12.2016
998 Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Görünüm 19.12.2016
999 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
1000 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
1001 Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini güncelledi 14.12.2016
1002 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 14.12.2016
1003 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
1004 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB’den uyarı 13.12.2016
1005 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
1006 TTB’den uzmanlık derneklerine OHAL’de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
1007 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-4 12.12.2016
1008 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
1009 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
1010 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
1011 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
1012 Akkuyu’da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
1013 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge 08.12.2016
1014 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
1015 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek 07.12.2016
1016 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır’da buluştu 06.12.2016
1017 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
1018 Edebiyat Matineleri - Bursa 06.12.2016
1019 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet’e Türkiye’deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
1020 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
1021 TİCARİLEŞME, SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 06.12.2016
1022 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
1023 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana’dan... 05.12.2016
1024 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
1025 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
1026 Hekimler ve Halk Sağlığıyla İlgili DTB Açıklaması 02.12.2016
1027 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
1028 XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 02.12.2016
1029 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
1030 2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik 01.12.2016
1031 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız! 30.11.2016
1032 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
1033 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
1034 Çocuk İstismar ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması 30.11.2016
1035 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
1036 TTB, Dünya Tabipler Birliği’nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
1037 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
1038 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
1039 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
1040 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
1041 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
1042 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 25.11.2016
1043 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
1044 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun’da yapıldı. 24.11.2016
1045 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
1046 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
1047 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
1048 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
1049 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 22.11.2016
1050 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
1051 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
1052 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
1053 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
1054 GİTO Toplantısı Adana’da yapıldı 18.11.2016
1055 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
1056 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
1057 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
1058 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
1059 Uludağ Üniversitesi’nde neler oluyor? 17.11.2016
1060 DTB fosil yakıtlardan vazgeçilmesini istedi 17.11.2016
1061 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
1062 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
1063 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
1064 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir’de yapıldı 15.11.2016
1065 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
1066 Suriye’de Sağlık Tesislerinin ve Personelinin Korunmasıyla ilgili DTB Kararı 14.11.2016
1067 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
1068 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
1069 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
1070 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
1071 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
1072 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
1073 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
1074 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin’e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
1075 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
1076 TTB TÖK’ten KHK’ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
1077 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
1078 KHK’lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
1079 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
1080 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
1081 ATO ve SES’den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
1082 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
1083 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
1084 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
1085 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
1086 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
1087 TTB’nin göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergesi DTB Genel Kurulu’nda kabul edildi 28.10.2016
1088 Musul’daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye’ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
1089 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
1090 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
1091 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
1092 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
1093 DTB’den ’Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi’ 27.10.2016
1094 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
1095 Gülhane’nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
1096 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu’na katıldı 25.10.2016
1097 TTB ve ATO’dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu’ya destek 25.10.2016
1098 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak 24.10.2016
1099 Sakarya’da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
1100 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
1101 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM’ye görüş sundu 20.10.2016
1102 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
1103 Prof. Dr. Bahar Gökler’e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
1104 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2016
1105 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu’nda 19.10.2016
1106 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
1107 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı 18.10.2016
1108 Dr. Füsun Sayek’i anma toplantısı 18 Ekim’de... 18.10.2016
1109 KESK’in 15 Ekim Mitingi’ne TTB’den destek 17.10.2016
1110 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim’de Ankara’da... 17.10.2016
1111 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
1112 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu’nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
1113 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel’den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
1114 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
1115 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
1116 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
1117 Toplum ve Hekim’in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
1118 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
1119 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 10.10.2016
1120 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
1121 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
1122 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
1123 10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
1124 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
1125 10 Ekim’i unutmayacağız! 07.10.2016
1126 Dr. Benan Koyuncu’ya destek 07.10.2016
1127 Dr. Benan Koyuncu’nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
1128 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
1129 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
1130 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
1131 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
1132 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
1133 Adli Tıp Kurumu’na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
1134 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara’da yapıldı 29.09.2016
1135 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
1136 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
1137 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
1138 Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos’ta yapıldı 27.09.2016
1139 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
1140 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL’e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
1141 KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
1142 Tıp Dünyası Gazetesi’nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
1143 TTB Merkez Konseyi’nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
1144 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
1145 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
1146 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
1147 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
1148 Tüm meslektaşlarımızı ’Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları’na bekliyoruz! 07.09.2016
1149 Sempozyum: Nefes Alamıyoruz! 07.09.2016
1150 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
1151 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
1152 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
1153 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
1154 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
1155 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
1156 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
1157 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
1158 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
1159 Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım’a destek 31.08.2016
1160 Vedat Türkali’yi Dünya Barış Günü’nde uğurluyoruz 31.08.2016
1161 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
1162 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29.08.2016
1163 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
1164 Sağlık Bakanlığı’nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
1165 TTB, İtalya Tabipler Birliği’ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
1166 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
1167 Mardin Midyat’ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
1168 TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
1169 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
1170 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi 22.08.2016
1171 TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
1172 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
1173 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
1174 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
1175 ’Varlık Fonu Yasa Tasarısı’nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
1176 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
1177 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
1178 Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
1179 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan CHP’ye ziyaret 09.08.2016
1180 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
1181 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
1182 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
1183 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
1184 Prof. Dr. Yaman Örs’ü kaybettik... 05.08.2016
1185 Mardin’de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
1186 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
1187 Toplum ve Hekim’den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
1188 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
1189 Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
1190 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
1191 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
1192 CHP Heyeti TTB’yi Ziyaret Etti 22.07.2016
1193 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
1194 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
1195 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
1196 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
1197 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
1198 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
1199 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
1200 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
1201 Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
1202 Soruyoruz: Başbakan’ın Ülkesinin ’Acil’ Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
1203 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
1204 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
1205 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
1206 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
1207 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası’nı konuşuyor 01.07.2016
1208 TTB’den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’ne ’Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
1209 TTB ve uzmanlık derneklerinden ’tütün kontrolü’ hakkında açıklama 30.06.2016
1210 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye taziye mesajı 29.06.2016
1211 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
1212 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
1213 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
1214 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
1215 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
1216 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı’na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
1217 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
1218 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
1219 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
1220 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
1221 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
1222 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
1223 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
1224 TTB’den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
1225 Dr. İlhan Diken Diyarbakır’da anıldı 20.06.2016
1226 Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
1227 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
1228 Orlando’da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
1229 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
1230 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
1231 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
1232 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran’da 09.06.2016
1233 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
1234 Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, ’Akademik ve Mesleki Yeterliliği’nin Adalet Bakanlığı’nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
1235 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
1236 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
1237 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
1238 BM Güvenlik Konseyi’nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
1239 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
1240 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü’nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül’e verildi 03.06.2016
1241 RTÜK’ten TTB’ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
1242 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
1243 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
1244 TMMOB’ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
1245 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs’ta yapıldı 31.05.2016
1246 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen’e ziyaret 30.05.2016
1247 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı 30.05.2016
1248 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
1249 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
1250 TTB Edebiyat Matineleri - Manisa 26.05.2016
1251 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
1252 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 25.05.2016
1253 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
1254 TTB’den KESK’in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
1255 Kamil Furtun’u Anıyoruz... 25.05.2016
1256 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta 24.05.2016
1257 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı 24.05.2016
1258 Suriye’de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
1259 TTB 67. Büyük Kongresi 23.05.2016
1260 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
1261 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
1262 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
1263 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2016
1264 Aile hekimliğinde 1,5. basamak sağlık hizmeti tutar mı? 18.05.2016
1265 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
1266 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
1267 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
1268 Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da? 13.05.2016
1269 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
1270 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
1271 ÖSYM’den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
1272 ’Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları’ paneli 12.05.2016
1273 TTB ve MSF’den ’Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi’ etkinliği 12.05.2016
1274 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
1275 TUS ve Zorunlu Hizmet Anketi 11.05.2016
1276 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
1277 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana’da ’Barış Anıtı’ 11.05.2016
1278 Psikososyal Dayanışma Ağı’dan açıklama 11.05.2016
1279 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne’de gerçekleştirildi 10.05.2016
1280 TTB’den Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya destek 10.05.2016
1281 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
1282 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
1283 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
1284 Göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergemiz Dünya Tabipler Birliği Konsey Kararı olarak kabul edildi 09.05.2016
1285 TTB ve MSF’den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
1286 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 06.05.2016
1287 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
1288 Çanakkale’de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
1289 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 06.05.2016
1290 TTB’den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
1291 Çanakkale’de hekime şiddet 05.05.2016
1292 TTB’den Britanya Tabipler Birliği’ne destek mektubu 04.05.2016
1293 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
1294 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
1295 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
1296 TTB, Letonya’da ’Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi’ konfrenasına katıldı 03.05.2016
1297 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM’ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
1298 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’ndan İngiltere’deki hekim direnişine destek 02.05.2016
1299 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
1300 Bursa Tabip Odası’ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
1301 Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı 27.04.2016
1302 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
1303 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs’ta Bakırköy’de buluşuyoruz 26.04.2016
1304 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi’nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
1305 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
1306 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
1307 TTB İstihdam Paketi için TBMM’deydi 22.04.2016
1308 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
1309 TTB Karaman’da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
1310 TTB ’’yaşam alanlarını savunan’’ Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
1311 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
1312 KVK Kanunu Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı 20.04.2016
1313 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
1314 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
1315 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
1316 ’TTB Ne Yaptı?’ broşürü hazırlandı 15.04.2016
1317 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
1318 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
1319 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
1320 Ankara Katliamı’nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
1321 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
1322 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
1323 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
1324 Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
1325 Tüm Türkiye’den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
1326 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, ’Torunlar Katliamı’ davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
1327 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
1328 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 07.04.2016
1329 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti ’Yenin’! 07.04.2016
1330 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
1331 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
1332 Antalya Tabip Odası’ndan ’Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi’ kitapçığı 06.04.2016
1333 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
1334 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
1335 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
1336 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 04.04.2016
1337 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
1338 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
1339 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
1340 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
1341 TTB’den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
1342 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
1343 TTB Başkanı Dr. Sürenkök’ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
1344 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
1345 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
1346 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay’da görüşme yaptı 29.03.2016
1347 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
1348 TTB ve DTB’den Mülteci Anlaşması Konusunda Uyarı 29.03.2016
1349 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
1350 Eskişehir’de ’Güvencesizleştirme’ paneli 28.03.2016
1351 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
1352 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
1353 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi’ye 28.03.2016
1354 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
1355 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
1356 Mardin’de 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
1357 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
1358 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
1359 Tekirdağ’da ’Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri’ paneli yapıldı 20.03.2016
1360 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
1361 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
1362 TTB’den ’İcapçılık Yükümlülüğü’ raporu 18.03.2016
1363 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
1364 TTB’den 10 Ekim raporu 18.03.2016
1365 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
1366 Tekirdağ’da hekimlerle buluşma 16.03.2016
1367 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
1368 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
1369 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
1370 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa’da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
1371 Samsun’da ’Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet’ tartışıldı 14.03.2016
1372 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
1373 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
1374 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
1375 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart’ta 11.03.2016
1376 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
1377 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
1378 ’Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı’ sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
1379 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
1380 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
1381 ASM’lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
1382 Ankara Katliamı’nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
1383 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
1384 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre’de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
1385 Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB’nin yanıtı 08.03.2016
1386 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği’nde değişiklik 08.03.2016
1387 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
1388 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
1389 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
1390 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
1391 TTB’den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
1392 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
1393 TTB Heyeti Artvin Cerattepe’de incelemelerde bulundu 04.03.2016
1394 TTB’den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
1395 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 04.03.2016
1396 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
1397 TTB’den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
1398 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
1399 TTB’den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
1400 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
1401 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
1402 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan ’Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı’ konferansı 26.02.2016
1403 ASM’lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
1404 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
1405 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
1406 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
1407 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
1408 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
1409 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
1410 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
1411 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
1412 EI ve ETUCE temsilcileri TTB’yi ziyaret etti 18.02.2016
1413 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
1414 ’İletişim Kiti - İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ raporu yayımlandı 18.02.2016
1415 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
1416 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
1417 TTB Edebiyat Matineleri 17.02.2016
1418 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
1419 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
1420 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
1421 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
1422 TTB, Diyarbakır’ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM’lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
1423 TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
1424 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
1425 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
1426 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
1427 Türkiye’de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
1428 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
1429 Ankara Katliamı’nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
1430 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
1431 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
1432 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
1433 Mardin’de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
1434 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
1435 Aile Hekimleri Bursa’da Buluşuyor 05.02.2016
1436 TTB ve İTO’dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
1437 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
1438 Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
1439 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
1440 TTB GYK toplandı 31.01.2016
1441 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
1442 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
1443 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
1444 TTB’den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
1445 TTB’den AFAD ziyareti 28.01.2016
1446 Adalet ve Demokrasi Haftası’nda TTB ve ATO’dan ’Sağlıkta Muhafazakârlaşma’ başlıklı panel 27.01.2016
1447 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM’ye ziyaret 27.01.2016
1448 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na mektup 27.01.2016
1449 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
1450 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu’yu ziyaret etti 27.01.2016
1451 TTB Aile Hekimliği Kolu’nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
1452 Hükümet’i ve Sağlık Bakanlığı’nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
1453 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
1454 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
1455 Atina Tabip Odası Başkanı’ndan TTB’ye ziyaret 22.01.2016
1456 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
1457 TTB Edebiyat Matineleri 21.01.2016
1458 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
1459 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Kocaeli’deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
1460 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016
1461 TTB ve DRD’den ’Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak’ işbirliği 21.01.2016
1462 Kilis’te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
1463 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
1464 Sultanahmet Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
1465 Malatya’da Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
1466 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
1467 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
1468 Güney İlleri Tabip Odaları Adana’da toplandı 18.01.2016
1469 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
1470 SGK, Hastanelere Yaptığı ’Haksız Ödemeler’ den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
1471 TTB Aile Hekimliği Kolu ’ASM’ler Karakola Dönüşmesin’ çağrısı yaptı 15.01.2016
1472 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
1473 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
1474 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
1475 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
1476 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
1477 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye teşekkür mektubu 14.01.2016
1478 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
1479 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
1480 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
1481 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
1482 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
1483 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
1484 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
1485 İstanbul’da ’Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet’ başladı 12.01.2016
1486 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
1487 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği günleri 25-27 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi 11.01.2016
1488 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
1489 Dünya Tabipleri Birliği’nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
1490 TTB Heyeti Silivri’de... 10.01.2016
1491 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum’daydı... 08.01.2016
1492 Dr. Tuncay Çeliker’in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
1493 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
1494 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
1495 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır’dan seslendi 04.01.2016
1496 TTB Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
1497 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
1498 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
1499 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
1500 Antalya TÖK’ten ’Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet’ paneli 03.01.2016
1501 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
1502 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015
1503 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
1504 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014
1505 Açlık Grevleri 01.10.2012