Hukuk Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
2 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
3 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
4 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
5 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
6 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
7 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
8 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
9 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
10 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
11 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
12 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
13 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
14 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
15 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
16 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
17 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
18 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
19 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
20 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
21 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
22 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
23 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
24 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
25 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
26 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
27 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
28 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
29 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
30 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
31 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
32 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
33 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
34 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
35 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
36 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
37 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
38 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
39 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
40 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
41 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
42 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
43 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
44 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
45 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
46 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
47 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
48 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
49 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
50 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
51 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
52 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
53 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
54 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
55 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
56 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
57 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
58 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
59 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
60 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
61 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
62 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
63 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
64 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
65 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
66 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016