Hukuk Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
2 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
3 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
4 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
5 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
6 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
7 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
8 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
9 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
10 TTB`den OHAL Komisyonu`na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
11 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
12 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
13 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
14 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
15 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
16 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
17 `Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar` güncellendi 13.04.2017
18 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik`teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
19 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri`nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
20 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
21 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
22 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
23 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
24 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
25 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
26 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
27 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
28 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
29 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği`ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
30 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
31 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye`de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
32 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği`nde Ne Değişti? 21.06.2016
33 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
34 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği`ni durdurdu 16.05.2016
35 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
36 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
37 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
38 `www.eniyihekim.com` isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
39 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
40 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
41 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
42 Danıştay: `TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler` 19.02.2016
43 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
44 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
45 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
46 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016
47 Reklam ve haksız rekabet içeren yayınlar mercek altında! 15.12.2015
48 Döner Sermaye Ek Ödemesinde Neler Oluyor? 27.11.2015
49 Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla katliam soruşturması hakkında görüşme 27.11.2015
50 Eş durumu mazeretinde hekimlere iyi haber 20.11.2015
51 Doktorlar taşeronluğa zorlanamaz 13.11.2015
52 Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu 13.11.2015
53 Danıştay konaklama tesislerinde hekim dışı kişilerce sağlık kuruluşu açılmayacağına karar verdi 13.11.2015
54 Kamu sağlık hizmetlerinde hekimleri taşeron işçisi haline dönüştüren genelgenin iptali istendi 07.11.2015
55 Çalışma Hakkını Kısıtlayan İki Düzenleme Daha Hukuka Aykırı Bulundu 07.10.2015
56 Demokratik Hak Arama Özgürlüğünü Üniversitede Kullanmak Disiplin Suçu Değildir 06.10.2015
57 Hekimlerin çalışma haklarını sınırlandıran yönetmelik hükümleri hakkında iptal kararı 28.09.2015
58 Tabip Odası Başkanı`nın memuriyet görevinden uzaklaştırılması yargıya taşındı 10.09.2015
59 Danıştay`dan beklenen karar: Stratejik personel de eş durumu nedeniyle atama talebinde bulunabilir 01.09.2015
60 Danıştay: `SGK Sağlık Bilgilerini İşleyemez, Paylaşamaz, Satamaz!` 30.07.2015
61 Biyometrik veri verme dayatması hâlâ hukuka aykırıdır! 23.07.2015
62 Gaziantep şehir hastanesi hakkında değerlendirme raporu 15.07.2015
63 Keyfi uygulama olan ikamet zorunluluğu iptal edildi 15.07.2015
64 İnsan sağlığı için kullanılan tıbbi ürünlerin tanıtımına ilişkin yeni yönetmelik yürürlüğe girdi 10.07.2015
65 İşyeri hekimliği için tabip odalarının çalışma onayı gerekliliğini Danıştay da tespit etti 10.07.2015
66 AYM, 6514 Sayılı `Sağlık Torba Yasası` ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı 25.06.2015
67 Tıbbi laboratuvarlardan kişisel veri toplanması durduruldu 19.06.2015
68 Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği`ne dava açıldı 17.06.2015
69 Aile Hekimi, İşyeri Hekimi, Kurumu Hekimi ve Grup Sigortasında Değişiklik 28.05.2015
70 Aile hekimleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinin yarısını ödeyecek 25.05.2015
71 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği`ne dava açıldı 25.05.2015
72 Özel hastanelerin muayene ve kontrol birimi açmasına yargı dur dedi 22.05.2015
73 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik`e dava 11.05.2015
74 Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği`nin iptali istendi 11.05.2015
75 Son torbadan da çalışanlara hak kaybı çıktı! 24.04.2015
76 Son torbadan da çalışanlara hak kaybı çıktı! 20.04.2015
77 Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik 16.04.2015
78 e-Nabız Genelgesi`nin iptali istendi 08.04.2015
79 Eş durumu mazereti atamalarında sözde değişiklik 06.04.2015
80 Beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımına dair görüşler TİTCK`na iletildi 27.03.2015
81 Danıştay bir kez daha hekimlerin dinlenme haklarını ihlal edici düzenlemeleri hukuka aykırı buldu! 13.03.2015
82 İstifa eden hekimin görev süresi zorunlu hizmet süresinden sayılır 12.03.2015
83 Danıştay: Branşında tek olan hekime icap nöbeti tutturulamaz 11.03.2015
84 Hekimler 4924 Sayılı Yasa kapsamında güvencesiz çalışmaya zorlanamaz 10.03.2015
85 TTB Tabela Yönetmeliği Resmi Gazete`de yayımlandı 09.03.2015
86 e-Nabız Hakkında Önemli Uyarı 25.02.2015
87 Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek 11.02.2015
88 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesine Dava Açıldı! 25.12.2014
89 Özel Hastaneler Yönetmeliği`nde yürütmeyi durdurma 12.12.2014
90 Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği`nde yürütmeyi durdurma 12.12.2014
91 Laboratuvarlar Yönetmeliği`nde kısmen yürütmenin durdurulması kararı verildi 13.10.2014
92 4+4+4 protestosuna ilişkin mahkeme kararı: Gösteri yürüyüşleri AİHS güvencesindedir 02.10.2014
93 2013 Sağlık Uygulama Tebliğinde iki maddeye yürütmeyi durdurma 29.09.2014
94 Danıştay Kararı: Mecburi hizmette uzman kadrosuna atanma hukuka aykırıdır 29.09.2014
95 Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin Yürütmesini Durdurdu 26.09.2014
96 Anayasa Mahkemesi Aile Hekimlerinin İzinlerine İlişkin İptal Kararı verdi ! 16.09.2014
97 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulamasıyla İlgili Soru ve Yanıtlar 15.09.2014
98 Eş Durumu Mazeretinde Değişiklik 26.08.2014
99 Tus Başvuruları Hakkında TTB`den Önemli Girişim 25.07.2014
100 Şehir Hastaneleri Yönetmeliğine Dava Açıldı 16.07.2014
101 Sağlığa ve Tıp Eğitimine Bir Darbe Daha 22.06.2014
102 Şehir Hastanelerine Hazine Garantisi Getiren Yönetmeliğe Dava Açıldı 17.06.2014
103 Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Açılan Davalar ve Danıştay Kararları Hakkında 11.06.2014
104 Aile Hekimliği Acil Nöbetlerine İtiraz Dilekçesi 13.05.2014
105 Aile Hekimliği Acil Nöbetleri Hakkında Önemli Duyuru 12.05.2014
106 Şehir Hastanesi Yönetmeliği: Çok bilinmeyenli denklem 10.05.2014
107 Öğretim Üyesinin Düşünce Özgürlüğünü Kullanması Disiplin Suçu Değildir 02.05.2014
108 Danıştay: Aile Hekiminin Dinlenme Hakkı Gözardı Edilemez 17.04.2014
109 Adil, Güvenli Koşullarda Çalışmak Haktır, Mesai Dışı Fazla Çalışma Buna Göre Düzenlenmelidir 17.04.2014
110 Devlet Hastanelerinde Çalışan Meslektaşlarımızın Ek Ödemeleri İle İlgili Danıştay`dan Önemli Karar 11.04.2014
111 Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgilendirme (6514 Sayılı Kanun) 09.04.2014
112 Danıştay: `Uzman Tabipler, Mecburi Hizmette Uzman Tabip Kadrosuna Atanır` 24.03.2014
113 Biyometrik Veri Zorunluluğuna İptal Davası 12.02.2014
114 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde bazı yükümlülükler 03.01.2014
115 TBMM `Sağlık Torbasını` kabul etti. 03.01.2014
116 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin iptali için Danıştay`a başvuruldu 16.12.2013
117 Sağlık Torbası`nın Görüşmeleri Bitmedi 10.12.2013
118 Serbest Çalışan Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru 27.11.2013
119 Yeni Sağlık Torbası`na Karşı Önemli İtirazlarımızı TBMM`de Dile Getirdik 27.11.2013
120 YÖK Yürütme Kurulu Anayasa ve TBMM`nin üzerinde midir? 20.11.2013
121 Meslekten men ve sağlık verilerinin toplanması Anayasa Mahkemesinde 03.10.2013
122 İşyeri Hekimliği Yönetmeliğinin iptali istendi 18.09.2013
123 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin İptali İstendi 18.09.2013
124 Yapboz `Oyunu` Yönetmelikler: 11 Temmuz 2013 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin İptali İstendi 14.09.2013
125 Danıştay Hekimlerin Çalışma Yasaklarının Yürütmesini Durdurdu 14.09.2013
126 Hekimleri Birden Fazla Sigorta Yaptırmaya Zorlamak Hukuka Aykırıdır! 30.07.2013
127 `Tam Gün`de Son Durum-Döner Sermaye Ödemeleri 29.07.2013
128 Şipşak işyeri hekimliği dönemi başlıyor 24.07.2013
129 Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik 23.07.2013
130 TBMM Tatile Girdi-Sağlık Torbası Ekim`e Kaldı 15.07.2013
131 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı`na Karşı; Hekimliğimize, Sağlığımıza Sahip Çıkıyoruz 27.06.2013
132 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Görüşmesi 26.06.2013
133 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı: TTB Görüşleri 26.06.2013
134 Hasta Mahremiyetini İhlal Eden, Hekimlere Meslekten Men Cezasını Bakanlık Yetkisine Devreden Hükümler Yeniden Yasalaştırılıyor 21.06.2013
135 Gezi eylemcilerine gönüllü sağlık hizmeti, insani yardım `hukuki değil` mi? 17.06.2013
136 Hekimler, insanlığa hizmet etmek için `izin` almaz, `emir` beklemez 17.06.2013
137 Prof. Ertan Yılmaz Olayı; YÖK, Yargı ? Adalet 11.06.2013
138 Kamu Özel Ortaklığı Yasası Anayasa Mahkemesi`nde 09.05.2013
139 Genel Sağlık Sigortası Değiştiriliyor: İlave ücretlere yüzde yüz zam 08.05.2013
140 İkitelli İhalesinde 468 Milyon 322 Bin 591 TL Açık Çıktı 07.05.2013
141 Yabancı Dil Sınavı TUS Öncesine Alındı 26.04.2013
142 CHP, 17 Nisan`ın `Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü` Olması İçin TBMM`ne Kanun Teklifi Sundu 17.04.2013
143 Uyarıyoruz: Hasta sırrı izinsiz açıklanamaz! 29.03.2013
144 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği`ne dava açıldı! 28.03.2013
145 İngiliz Hazinesi bile kamu özel ortaklığından dertli! 25.03.2013
146 İyonlaştırıcı Radyasyona Maruz Kalan Çalışanların Çalışma Süresinin Arttırılması Hakkında 25.03.2013
147 Muayenehanelerde Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi İptal Edildi 18.03.2013
148 AİHM: Ağır hastalığı olan tutukluların, tahliye edilmemesi ayrımcılıktır 11.03.2013
149 Askerlik Kanunundaki Değişikliklerin Tıp Doktorlarına Yansıması 11.03.2013
150 Etlik, Bilkent, Elazığ İhalelerinin Yürütmeyi Durdurma Kararına Onay 22.02.2013
151 Kamu Özel Ortaklığı İle İlgili Yasaya Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Gelirlerine El Koyan Hükümler Ekleniyor! 19.02.2013
152 TSM`lerle ilgili Yönerge`nin hukuksal dayanağı yok 18.02.2013
153 Anayasa Mahkemesi`nin 663 sayılı KHK`nin İptal Ettiği Maddeleri 15.02.2013
154 Anayasa Mahkemesi`nin 663 Sayılı KHK İle İlgili Kararı 15.02.2013
155 Yan Dal Uzmanlarına Getirilen Kadro Şartının Yürütmesi Durduruldu 11.02.2013
156 Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği`nin İptali İstendi 07.02.2013
157 Reçetede yazılabilir ilaç kalemi ve kutu kısıtlamasına Danıştay`dan bir kez daha yürütmeyi durdurma ! 07.02.2013
158 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu kamu özel ortaklığı kanun tasarısı görüşmelerine başladı 10.01.2013
159 Sağlık Net2`ye geçişte altyapı yetersizliği gerekçesiyle üç ay erteleme 07.01.2013
160 İşyeri Hekimliği Yönetmelik Taslağı yayınlandı 04.01.2013
161 Sağlık herkesin hakkıdır 03.01.2013
162 `Tam Gün` yasaklarına ilişkin Anayasa Mahkemesi`nin gerekçeli kararı yayımlandı 03.01.2013
163 Önceki sözleşme dönemlerinde aile hekimlerinden kesilen damga vergilerinin iadesi istenebilir 31.12.2012
164 Hastaların mahremiyetini, hekimlerin sır yükümlülüğünü ihlal eden Sağlık Net 2`nin iptali istendi 25.12.2012
165 Hastalara Rağmen Bilgileri Paylaşılamaz (Sağlık Net 2 Sistemine Veri Gönderimi) 07.12.2012
166 Ağır hastalığı olan hükümlüler için infazın ertelenmesi, tutuklular için tahliye olanağı sağlanmalı 03.12.2012
167 Tam Gün Hukuksal Olarak Yok Hükmündedir 26.11.2012
168 Aile hekimlerinin nöbetleri sigorta kapsamında 06.11.2012
169 Hekimler aleyhine ağırlaştırılan zorunlu sigorta şartlarının iptali istendi 06.11.2012
170 Tıp merkezlerinde müstakil bina şartı iptal edildi 06.11.2012
171 Aile hekimlerinin nöbetlerini düzenleyen genelgeye dava açıldı 11.10.2012
172 Özel sağlık kuruluşları yönetmeliğinde iptal kararı 10.10.2012
173 Zorunlu ikamet genelgesinin iptali için dava açıldı 05.10.2012
174 Bursa`da sağlık kampüsünün yer seçimini belirleyen imar planına iptal 25.09.2012
175 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği`ne ilişkin davada verilen karar üzerine genelge yayımlandı 24.09.2012
176 Aile hekimlerinden geriye dönük ecrimisil (işgal parası) istenmesi hukuka aykırıdır 24.09.2012
177 6354 Sayılı Yasa Anayasa Mahkemesi`nde 11.09.2012
178 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin ZMSS`de Kurum Katkısına İlişkin Bilgi Notu 29.08.2012
179 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine ilişkin davada karar verildi 29.08.2012
180 Sağlık kampüsü ihaleleriyle ilgili Danıştay kararları 08.08.2012
181 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname`de Değişiklikler 21.07.2012
182 Anayasa Mahkemesi`nin Tam Gün İptal Kararının (650 Sayılı KHK) Uygulanması Hakkında Bilgilendirme 20.07.2012
183 Anayasa Mahkemesi Tam Gün Kararı Hakkında Ön Bilgilendirme 18.07.2012
184 Anayasa Mahkemesi Tam Gün İptal Kararı! 16.07.2012
185 Mecburi Hizmet Atamalarında Son Durum 13.07.2012
186 Mecburi Hizmet Atamalarına İlişkin Duyuru 12.07.2012
187 663 Sayılı KHK`de değişikliğe ilişkin bilgi notu 20.06.2012
188 GöREV etkinliği nedeniyle verilen disiplin cezaları iptal edildi 14.06.2012
189 Muayenehanelerle ilgili standartlara yürütmeyi durdurma 11.05.2012
190 İcap Nöbetleri - Duyuru 30.03.2012
191 Uzman hekim sürgününe hayır! 22.03.2012
192 Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay`dan: Hekime değil idareye dava açın 23.02.2012
193 Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği`nin Yürütmesi Durduruldu 17.02.2012
194 Elbirliği ile yaratılan sorun: İcap nöbetleri 16.02.2012
195 Şef, şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimize... 09.02.2012
196 SUT`da değişiklik yapan düzenlemenin iki maddesine durdurma 09.02.2012
197 Mecburi hizmette cezalı süre Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi 07.02.2012
198 Danıştay Antibiyotiğe Dirençli Gen İçeren GDO İthalatının Yürütmesini Durdurdu 26.01.2012
199 Atama ve Nakil Yönetmeliği`nde Değişen Ne? 19.01.2012
200 TTB 663 Sayılı KHK Anayasaya Aykırılık Raporu 28.12.2011
201 Anayasa Mahkemesi zorunlu hizmet süresinin artırılmasını iptal etti 13.12.2011
202 YÖK Döner Sermaye Yönetmeliği`nde kısmi durdurmaya itiraz 08.12.2011
203 Sağlık Bakanlığı`nın tıp fakültelerine el koymasına yürütmeyi durdurma 08.12.2011
204 Sağlık Bakanlığı`nın Binasını Ölçtük... Sonuç: Hizmete Uygun Değildir! 16.11.2011
205 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 03.11.2011
206 Güncel Hukuk - Ziynet Özçelik ile Çarşamba 19.00`da 18.10.2011
207 Özelde çalışma kuralları yine değiştirildi 28.09.2011
208 Ankara-Etlik Kamu Özel Ortaklığı ihalesinin iptali istendi 23.09.2011
209 650 Sayılı KHK hakkında CHP`ye iletilen yazı 05.09.2011
210 650 Sayılı KHK - Yapılacaklar 05.09.2011
211 Tam gün` ile ilgili KHK hakkında bilgilendirme metni 27.08.2011
212 Hükümet tam gün kölelik düzenlemesini bu kez KHK olarak getirdi 26.08.2011
213 Aile hekimlerine acilde nöbet! 24.08.2011
214 Hukuka aykırı TUS kurallarına karşı dava açıldı 11.08.2011
215 Muayenehane yönetmeliğinde değişen ne? 03.08.2011
216 Muayenehanelerin Yönetmeliğe Uyumu 01.08.2011
217 Muayenehanesi olan hekime haksız uygulamaya İdare Mahkemesi`nden durdurma 29.07.2011
218 Sigorta poliçeleri hakkında bilgilendirme 28.07.2011
219 7 Nisan Yönetmeliği`nde bir yürütmeyi durdurma kararı daha... 22.07.2011
220 Mesai dışında çalışan öğretim üyelerine ek ödeme kesintisi durduruldu 21.07.2011
221 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası`nda Değişiklik 19.07.2011
222 İşyeri hekimliği yönetmeliklerine ilişkin kararlarının değerlendirilmesi 14.07.2011
223 Öğretim üyelerine özelde çalışma sınırlaması hukuka aykırı bulundu 14.07.2011
224 Danıştay 7 Nisan Yönetmeliği`ni durdurdu 12.07.2011
225 İşyeri hekimliği yönetmeliklerinde kısmen yürütmenin durdurulması kararı verildi 11.07.2011
226 İşyeri hekimlğinin engellenmesine karşı dava dilekçesi örneği 05.07.2011
227 Kamuda çalışanların işyeri hekimliği yapmalarının engellenmesine karşı dava açıldı 25.06.2011
228 7 Nisan Ayakta Teşhis Yönetmelik Değişikliklerinin iptali istendi 07.06.2011
229 Mesai sonrası çalışan öğretim üyelerine ek ödeme yapılmaması hakkında dava 25.05.2011
230 Mesai sonrası çalışanlara ek ödeme verilmemesine karşı iptal davası açıldı 25.05.2011
231 Bağımsız mesleki faaliyetin hedef alındığının farkındayız 25.05.2011
232 Sağlık Bakanlığı`nın Çalışma İzni ve Ruhsat İptallerine Yürütmeyi Durdurma 02.05.2011
233 Anayasa Mahkemesi, YÖK`nun Geçici Görevlendirme Yetkisini Anayasa Aykırı Buldu 02.05.2011
234 Tıp fakültelerinde performansa dayalı ek ödemenin iptali için dava açıldı. 26.04.2011
235 Tıp Fakültelerinde `zoraki işbirliği`nin iptali istendi. 26.04.2011
236 19-20 Nisan GöREV etkinliği yasal mı? 14.04.2011
237 Hekimlikte `otomatik denklik` durduruldu 14.04.2011
238 Tam Gün`le İlgili Danıştay Kararının İşyeri Hekimliğine Etkisi 13.04.2011
239 Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı sınırlaması kalktı 07.04.2011
240 Danıştay 5. Daire Tam Gün Kararı 07.04.2011
241 Kişisel sağlık kayıtlarının bildirimi ve sağlık personeli yönünden yürütmeyi durdurma 05.04.2011
242 Bu Kaçıncı Torba Yasa? 29.03.2011
243 `Tam Gün` zorlamasına karşı hekimler ne yapabilir? 11.03.2011
244 Sağlık Bakanlığı`ndan `Tam Gün` Genelgesi 10.03.2011
245 DİDDK `Tam Gün` hakkında gerekçeli kararını açıkladı 04.03.2011
246 `Bir reçetede kaç kalem ilaç yazılır?` 03.03.2011
247 YÖK`ten Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Yönetmeliği 21.02.2011
248 YÖK ve Sağlık Bakanlığı`ndan `tam gün` yönetmelikleri 20.02.2011
249 Muayenehane, Laboratuvar ve Müesseselerle İlgili Güncel Sorular ve Yanıtlar 15.02.2011
250 Aile hekimlerinin sözleşme koşullarını düzenleyen yönetmeliğe dava açıldı 11.02.2011
251 26 Ocak tarihli TSM yönergesindeki değişikliklere durdurma 10.02.2011
252 SUT`ta pratisyen hekimlere reçete sınırlaması getiren hükümlere durdurma 10.02.2011
253 Muayenehanelerin fiziki koşullarına ilişkin 3 Ağustos tarihli yönetmelik değişikliklerinin yürütmesi durduruldu 07.02.2011
254 6 Ocak tarihli yönetmelik değişikliklerinin iptali istendi 04.02.2011
255 14 Ocak tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliklerinin iptali istendi 04.02.2011
256 TTB Hukuk Büroları Toplantısı yapıldı 02.02.2011
257 Reklam Kurulu 2010 yılı kararları 01.02.2011
258 `Birlikte kullanım ve işbirliği` yönetmelik taslağı hakkında bilgi notu 27.01.2011
259 TSM Yönergesi`ne durdurma kararı 17.01.2011
260 `Tabip odası onayı` aramayan Çalışma Bakanlığı`na dava... 14.01.2011
261 Danıştay İdari Dava Daireleri Kararı`na ilişkin açıklama 14.01.2011
262 `Tam gün`de son durum! 13.01.2011
263 Özel sağlık kuruluşlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik 06.01.2011
264 Denklik Yönetmeliği`ne dava açıldı 06.01.2011
265 İşyeri Hekimliği Sertifikalarının tescili 31.12.2010
266 `Yeni Aile Hekimliği Ödemeler ve Sözleşme Yönetmeliği Yayınlandı 31.12.2010
267 Türkiye Ortaçağ Ülkesi, Hekimler de Köle Değildir 29.12.2010
268 İşyeri hekimliği yönetmeliklerine karşı dava açıldı 29.12.2010
269 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimlerin çalışma biçimleri 23.12.2010
270 TSM Yönerge değişikliği yargıya taşındı 14.12.2010
271 Anayasa Mahkemesi`nden iptal kararı 02.12.2010
272 Özel Hastaneler Yönetmeliği`nin bazı hükümlerine iptal istemi 30.11.2010
273 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları`na ilişkin düzenleme yargıya taşındı 24.11.2010
274 Klinik şef ve şef yardımcılarına `rotasyon` uygulamasının yürütmesi durduruldu 06.10.2010
275 İşçi sağlığı hizmetlerini taşerona devreden düzenleme Anayasa Mahkemesi`nde 01.10.2010
276 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası`na ilişkin tebliğe dava açıldı 24.09.2010
277 Bağımsız Çalışmayı Ortadan Kaldıran Yönetmelik Hükümleri Yargıda 14.09.2010
278 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 07.09.2010
279 Danıştay `tam gün` ile ilgili yürütmeyi durdurma kararına `devam` dedi 25.08.2010
280 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesi Almamış Meslektaşlarımıza Duyuru 02.08.2010
281 Sağlık Bakanlığı`ndan gecikmeli açıklama 31.07.2010
282 Sağlık Bakanlığı`ndan Zorunlu Sigorta hakkında son dakika bilgisi 29.07.2010
283 Hekimlerimize Sigorta Poliçeleri Satışı hakkında duyuru 29.07.2010
284 Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası`nda Son Durum 29.07.2010
285 Sağlık Bakanlığı`ndan düzeltme 28.07.2010
286 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Önemli Bilgiler 28.07.2010
287 Hazine Müsteşarlığı zorunlu sigortanın şartlarını yayınladı 21.07.2010
288 Anayasa Mahkemesi`nin İptal Kararı Üzerine Yöneltilen Sorular ve Yanıtlar 19.07.2010
289 TTB Sağlık Bakanlığı`na Tam Gün ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararına ilişkin görüş yazısı gönderdi 19.07.2010
290 Kamuda çalışan hekimlerin kısmi zamanlı çalışmaya devam etmeleri için başvuru dilekçesi 19.07.2010
291 `Tam gün` raporu 9 Temmuz`da tamamlanacak 06.07.2010
292 `Tam Gün` Uygulaması Nedeniyle Sorular - Yanıtlar 21.06.2010
293 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği`nin yürütmesi durduruldu 30.04.2010
294 Birinci basamakta `ücrette adalet` için dava açıldı 22.04.2010
295 Özel Hastaneler Yönetmeliği`nde değişiklik yapan yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 21.04.2010
296 İşyeri hekimliği eğitimi özelleştirilemez! 01.04.2010
297 Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Genelgesi yargıya taşındı 30.03.2010
298 TSM yönergesi dava edildi 29.03.2010
299 Hekim olmayan kişilere poliklinik açma hakkı veren düzenlemenin iptali istendi 12.03.2010
300 `Tam gün` yasasının Anayasa`ya aykırı hükümleri 10.02.2010
301 `Tam gün` yasasının Anayasa Mahkemesi süreci 08.02.2010
302 KAHY`nin bazı hükümlerinin yürütmesine durdurma 05.01.2010
303 Özel şirketlerin işyeri hekimliği eğitimi vermesine karşı dava 31.12.2009
304 Havaalanlarındaki sağlık hizmetlerinin taşeronlaştırılmasına karşı dava 31.12.2009
305 Atama ve Nakil Yönetmeliği değişikliklerine karşı dava açıldı 22.12.2009
306 `Acil Servis Nöbetleri`nin iptali istendi 17.12.2009
307 TTB`den `katılım payı`nın iptali için dava 22.10.2009
308 İSGB ve OSGB hakkında yönetmelik yargıya taşındı 15.10.2009
309 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Yargıda? 24.09.2009
310 İşçi sağlığı ve işyeri heklimliğinde daha da geriye... 24.08.2009
311 Tabip odası yöneticilerinin oda etkinlikleri için aldığı izinler yıllık izne mahsup edilemeyecek 22.07.2009
312 Kamu kuruluşları tabip odalarınca disiplin soruşturmaları kapsamında istenen belgeleri vermek zorunda 22.07.2009
313 Tıp eğitimi anabilim dallarının kapatılmasına yürütmeyi durdurma 23.06.2009
314 Danıştay`dan YÖK`ün `izin genelgesi`ne iptal 03.06.2009
315 Kamudan istifa eden hekimlerin özelde çalışmalarına ilişkin açıklama 02.06.2009
316 Hekim haklarını ihlal eden, sağlık hizmetinin niteliğini düşüren yönetmelik hükümlerinin iptali istendi 13.05.2009
317 Sağlık Bakanlığı, Anayasa, Yasa, Anayasa Mahkemesi Danıştay tanımıyor... 07.05.2009
318 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı 23.04.2009
319 Sedat Turğay davasında karar: Müfettişin eylemi işkence! 07.04.2009
320 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğe dava? 16.03.2009
321 Danıştay, Atama ve Nakil Yönetmeliği ve Personel Dağılım Cetveline ilişkin karar verdi 16.03.2009
322 TTB, YÖK`ün zorunlu rotasyonunu yargıya taşıdı 09.03.2009
323 Hekim yetkisinde tabip odası onayı zorunlu 18.02.2009
324 YÖK izin genelgesine dava? 09.02.2009
325 Mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinde mevcut sorunlar ve öneriler 03.02.2009
326 Danıştay`dan radyoloji çalışanlarına iyi haber 29.01.2009
327 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği`ne dava açıldı 24.12.2008
328 Yan dal kadrolarının Sağlık Bakanlığı`na tahsis edilmesine dava açıldı 05.12.2008
329 TTB, SUT`un iptali için dava açtı 03.12.2008
330 TTB Hukuk Danışmanları toplantısı yapıldı 24.11.2008
331 Dr.Sedat Turğay davası: Tanıklar dinleniyor ? 20.11.2008
332 İSG Yasa Tasarısı gelen görüşler 20.11.2008
333 TTB`den GSS İşlemleri Yönetmeliği`ne dava 30.10.2008
334 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği yayımlandı 27.10.2008
335 Zorunlu Hizmete Karşı TTB Tarafından Açılan Davalar - Sonuçlar 19.09.2008
336 POS makinesi bulundurma zorunluluğu 01.09.2008
337 Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerine Dair Yönetmeliğe `Yürütmeyi Durdurma` 18.08.2008
338 Ayakta Teşhis ve Tedavi Merkezlerine dair Yönetmeliğin kimi maddelerinin yürürlüğü Danıştay`ca durduruldu 24.07.2008
339 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.07.2008
340 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.07.2008
341 Merkez Konseyi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Taslağı Toplantısı 23.07.2008
342 Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik İle İlgili Danıştay Yürütmeyi Durdurma Kararı 18.07.2008
343 Başhekim Dr. Sedat Turğay duruşması... 04.06.2008
344 Danıştay `paket ücret` sisteminin yürütmesini durdurdu 28.05.2008
345 2004 BUT için iptal karar çıktı 15.05.2008
346 1 Mayıs sorumlularına istifa çağrısı 02.05.2008
347 İstihdam paketi ile işyeri hekimliği ve işçi sağlığı taşeron şirketlere bırakılıyor 02.05.2008
348 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik iptali dava metni 16.04.2008
349 Özel Hastaneler Yönetmeliği Hakkında iptal davası açıldı 10.04.2008
350 `Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik`e iptal davası açıldı. 09.04.2008
351 Danıştay, hekimlerin taşeron İşçisi olmasını iptal etti 19.03.2008
352 Özel Hastaneler ile Tıp Merkezleri ve Poliklinikler için yeni yönetmelikler... 15.02.2008
353 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI 23.01.2008
354 Bakanlıktan ayaktan tedavi merkezlerine yeni düzenleme hazırlığı 23.01.2008
355 Danıştay 65 Yaş Sınırlamasının Yürütmesini Durdurdu 29.11.2007
356 Bakanlıktan Kadrolaşma Israrı 27.11.2007
357 İzmir`de Aile Hekimliği Yerleştirmelerine İptal 27.11.2007
358 GSS ile `bıçak parası` resmileşiyor 20.11.2007
359 Radyolojide 9 saat çalışmaya Danıştay`dan durdurma 15.11.2007
360 Sağlık kuruluşlarına belediye ruhsatı gerekmeyecek 02.11.2007
361 Hastanelerin işletmeleştirilmesi TBMM`de 02.11.2007
362 65 Yaşa İlişkin Düzenleme Danıştay`da... 25.10.2007
363 Radyasyon Vitamin Değildir! 25.10.2007
364 65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı 23.08.2007
365 Özel Hastaneler Yönetmeliğine `Yürütmeyi Durdurma` 21.08.2007
366 Yan Dal Uzmanlık Eğitim giriş sınavları 20 Ekim`de 15.08.2007
367 Aile Hekimliği Yerleştirme Yönergesine Durdurma 03.08.2007
368 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 03.07.2007
369 Gaziantep`te Hizmet Satın Almayı Yargı İptal Etti 22.06.2007
370 Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik 14.06.2007
371 Atama Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Danıştayda 14.06.2007
372 Hizmet Satınalımlarına Yasal Kılıf 07.06.2007
373 Yan Dal Sınavı iptal edildi 15.05.2007
374 Hekim Yetkilendirme Sistemi konulu genelgenin yürütmesinin durdurulması 11.05.2007
375 İşyeri Hekimleri Yetkilendirme Genelgesi ertelendi 11.05.2007
376 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 10.05.2007
377 Torba Yasa Anayasa Mahkemesi yolunda.... 08.05.2007
378 Hizmet satınalımları... 03.05.2007
379 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 03.05.2007
380 `Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği` görüşlerimiz 30.04.2007
381 `Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği` görüşlerimiz 30.04.2007
382 Yargı, klinik şefi sürgününü durdurdu 13.03.2007
383 Torba Yasa`da geri adım 09.03.2007
384 Geçici Görevi Yargı Durdurdu 06.03.2007
385 Eğitim Hastanelerindeki Hekimleri Geçici Göreve Göndermesini Yargı Durdurdu 06.03.2007
386 `Torba Yasa`ya veto... 05.03.2007
387 `Torba Yasa` TBMM`de kabul edildi 20.02.2007
388 Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
389 DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
390 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 20.12.2006
391 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hakkındaki Danıştay kararı 20.12.2006
392 1 Temmuz Genelgesinde Son Durum 06.12.2006
393 1 Temmuz Genelgesinin İptaline Gerekçeli Karar 20.11.2006
394 1 Temmuz Genelgesinin İptaline Gerekçeli Karar 20.11.2006
395 Tebliğe Uzmanlık Dernekleri de Karşı 15.11.2006
396 Reçetede Sınırlı İlaca Son 13.11.2006
397 Reçetede Sınırlı İlaca Son 13.11.2006
398 TCK 301. Madde Görüşmesi 06.11.2006
399 Prof.Dr. Günal Görevine Geri Dönmelidir 16.10.2006
400 1 Temmuz Genelgesinin Yürütmesi Durduruldu 14.10.2006
401 1 Temmuz Genelgesinin Yürütmesi Durduruldu 14.10.2006
402 Ruh Sağlığı Platformu oluşturuldu 11.10.2006
403 Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı 30.09.2006
404 Atama Nakil Yönetmeliği Karar Özeti... 14.09.2006
405 Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği hakkında çıkan yargı kararları 13.09.2006
406 1 Temmuz Tebliği Danıştay`da... 09.08.2006
407 Atama Nakil Yönetmeliği Danıştay`da 09.08.2006
408 Atama Nakil Yönetmeliği Danıştay`da 09.08.2006
409 1 Temmuz Tebliği Danıştay`da... 09.08.2006
410 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 09.08.2006
411 Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği 09.08.2006
412 Atama ve Nakil Yönetmeliği Değişti 26.07.2006
413 Yan dal uzmanlık eğitimi sınavı durduruldu 26.05.2006
414 Yan dal uzmanlık eğitimi sınavı durduruldu 26.05.2006
415 Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı 18.05.2006
416 Danıştay`dan İşyeri Hekimliği`nde yeni karar 15.05.2006
417 İşyerİ Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri 15.05.2006
418 Danıştay`dan İşyeri Hekimliği`nde yeni karar 15.05.2006
419 Ek Ödeme Yönetmeliği yayınlandı 12.05.2006
420 Ek Ödeme Yönetmeliği yayınlandı 12.05.2006
421 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 06.05.2006
422 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 06.05.2006
423 Branş nöbetleri 02.05.2006
424 Döner sermaye payında kesintiye durdurma... 03.04.2006
425 TTB Yasası yürürlükte... 29.03.2006
426 TTB Yasası yürürlükte... 29.03.2006
427 TTB Yasası kabul edildi 02.03.2006
428 TTB Yasası kabul edildi 02.03.2006
429 Duruma el koyuyoruz! 01.03.2006
430 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası Görüşmeleri 01.03.2006