Hukuk Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
2 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
3 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
4 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
5 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
6 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
7 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
8 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
9 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
10 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
11 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
12 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
13 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
14 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
15 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
16 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
17 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
18 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
19 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
20 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
21 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
22 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
23 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
24 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
25 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
26 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
27 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
28 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
29 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
30 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
31 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
32 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
33 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
34 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
35 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
36 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
37 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
38 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
39 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
40 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
41 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
42 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
43 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
44 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
45 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
46 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
47 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
48 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
49 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
50 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
51 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
52 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
53 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
54 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
55 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
56 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
57 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016