`Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret`

TTB Merkez Konseyi ve tabip odalarınca Genel Yönetim Kurulu'nda belirlenen program kapsamında 14 Mart etkinlikleri sürdürülüyor.

Bu program doğrultusunda, 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında “Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret” talebini içeren eylem ve etkinlikler yapılacak.

Etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan "Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret" başlıklı açıklama odalara iletildi.  TTB'nin 14 Mart sürecindeki taleplerini içeren, hekim-emekli hekim ücretleriyle ilgili önerilerin de yer aldığı “Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi” broşürü ve “TTB Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı Önerisi” broşürü ise önümüzdeki günlerde basılı olarak tabip odalarına gönderilecektir.

Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret

Tabip odalarına iletilen yazı