TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 28 Ocak 2017 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları yöneticileri ve kol temsilcilerinden oluşan yaklaşık 60 kişi katıldı.

Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin ve Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Semra Güzel’in Divan’a seçilmesiyle başlayan toplantıda, ilk olarak TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber bir önceki GYK toplantısından bu yana gerçekleştirilen TTB faaliyetlerini aktardı. Toplantı, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun “2017 Bütçesi ve Sağlık” başlıklı sunumuyla devam etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in, “14 Mart Süreci ve TTB’nin Talepleri” ile ilgili konuşmasının ardından, tabip odaları temsilcileri de 14 Mart’ta yapılacak etkinlikleri ve öne çıkarılacak talepleri aktardılar.

Ülke sağlık ortamının değerlendirildiği, mevcut siyasal ortamın ve OHAL’in sağlığa etkisinin tartışıldığı toplantı, sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.