Türk Tabipleri BirliğiTürk Tabipleri Birliği RSS Haber Yayınıhttp://www.ttb.org.tr/tr-TRTurk Tabipleri Birligi (ttb@ttb.org.tr)Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=29c875f4-2c4c-11e8-aa09-a63414c7ab04
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ile Tıp Öğrenci Kolu tarafından 3 Mart 2018 tarihinde TTB’de düzenlenen “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayının sonuç raporu açıklandı. ]]>
Tue, 20 Mar 2018 16:37:06 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=29c875f4-2c4c-11e8-aa09-a63414c7ab04
Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=0d68ee8a-2c3c-11e8-aa09-a63414c7ab04
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Halk Sağlığı Kolu ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla ortak açıklama yaptı. Bu yıl; “Su İçin Doğa” ana temasıyla 25.si kutlanan Dünya Su Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, doğal su kaynaklarının korunmasının ve mümkünse geri kazanılmasının önemine vurgu yapıldı. ]]>
Tue, 20 Mar 2018 14:41:46 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=0d68ee8a-2c3c-11e8-aa09-a63414c7ab04
Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=097d9188-2b81-11e8-92bb-d20ecfe20365
Avrupa’da 1,5 milyondan fazla hekimi temsil eden ve sağlık politikalarına ilişkin konularda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ile çalışmalar yürüten Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Başkanı Dr. Jacques de Haller, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) destek vermek amacıyla 10-12 Mart tarihleri arasında Türkiye’ye geldi. ]]>
Mon, 19 Mar 2018 16:23:04 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=097d9188-2b81-11e8-92bb-d20ecfe20365
40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=99a77a7e-2b74-11e8-92bb-d20ecfe20365
Toplum ve Hekim Dergisi, 2018 yılının ilk sayısı ile okurlarıyla buluştu. “Dinin Siyasallaşması ve Sağlık” dosyasının ilk bölüm yazılarını içeren sayıda toplamda yedi yazı yer alıyor. Doç. Dr. Özlem Özkan ve Doç. Dr. Yücel Demirer tarafından dosya editörlüğü yapılan dosyada dinin siyasallaşmasının sağlık alanına ve sağlık hizmetlerine yansımaları irdeleniyor (Ayrıntı ve abonelik için http://www.ttb.org.tr/thnew/) . ]]>
Mon, 19 Mar 2018 14:54:02 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=99a77a7e-2b74-11e8-92bb-d20ecfe20365
İyi hekimliği savunmakta kararlıyız!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=533fa5d2-2b71-11e8-92bb-d20ecfe20365
14 Mart Tıp Haftası’nın son gününde Türk Tabipleri Birliği (TTB) -İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) çağrısıyla, 18 Mart 2018, Pazar günü 12.00’da yüzlerce hekim Tünel Meydanı’nda biraraya geldi. ]]>
Mon, 19 Mar 2018 14:30:36 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=533fa5d2-2b71-11e8-92bb-d20ecfe20365
Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödülhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=9596fe68-2b70-11e8-92bb-d20ecfe20365
Diyarbakır Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında 17 Mart 2019 Cumartesi günü “Bir Meslek Örgütü Olarak Yaşam Hakkını Savunmak” başlıklı panel gerçekleştirildi. Kolaylaştırıcılığını Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanı Dr. Selim Ölçer’in yaptığı panele, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer konuşmacı olarak katıldılar. ]]>
Mon, 19 Mar 2018 14:25:18 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=9596fe68-2b70-11e8-92bb-d20ecfe20365
Dr. Ata Soyer’i anıyoruzhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=6ee2d56e-2aa6-11e8-ab82-6d13173adeac
Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, yaşamını halk sağlığı mücadelesine adamış, sağlık politikaları, sağlığın sosyal belirleyicileri, hekim ve sağlık çalışanlarının hakları ve örgütlülükleri üzerine çalışmalar yapmış, barış savunucusu, Türk Tabipleri Birliği eski Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer'i aramızdan ayrılışının 5. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. ]]>
Sun, 18 Mar 2018 14:18:14 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6ee2d56e-2aa6-11e8-ab82-6d13173adeac
Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalarhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=523314cc-28ff-11e8-a1c8-90d7820595d9
Meslektaşlarımız, olağanüstü hal uygulamalarından mesleki olarak doğrudan etkilenmekte, fakülteden yeni mezun olan hekimler aylarca atama beklemektedir. Bir yanda hekimlere acil ihtiyaç olduğu belirtilirken diğer yanda hekimlerin mesleklerini yapamadan, aylarca tek kuruş gelirleri olmaksızın, kimi zaman sosyal güvenlik haklarından da yoksun kalarak bekletildikleri bir süreç yaşanıyor. ]]>
Fri, 16 Mar 2018 11:49:29 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=523314cc-28ff-11e8-a1c8-90d7820595d9
Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=ef9d3dc6-2852-11e8-9e9f-fbbcbd7f42ce
Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinin inşaatının ve hizmetlerinin denetimini de özelleştiriyor. Oysa buna olanak veren hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu kararın ardından Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada uygulama Yönetmeliğinin benzer hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. ]]>
Thu, 15 Mar 2018 15:15:30 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=ef9d3dc6-2852-11e8-9e9f-fbbcbd7f42ce
14 Mart’ta 4 acil talep!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=34412a1a-2839-11e8-9e9f-fbbcbd7f42ce
14 Mart dolayısıyla Numune Hastanesi bahçesinde biraraya gelerek basın açıklaması yapmak isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası (ATO), Türk Hemşireler Derneği (THD), Ankara Diş Hekimleri Odası (ADHO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş) ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin (SHUD) üye ve yöneticileri emniyet güçleri tarafından, Valilik kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Meslek örgütü yöneticileri ve açıklamaya destek amacıyla gelen milletvekilleri Murat Emir, Tur Yıldız Biçer ve Aylin Nazlıaka’nın Anayasal hakları hatırlatarak polisi ikna etme çabaları sonuçsuz kalırken, polis açıklamayı engellemek için, hastane bahçesinde bulunulmasını ve sağlık çalışanlarının gününü hiçe sayarak biber gazı ve plastik mermi kullandı. Orantısız müdahale sonunda ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ile SES yöneticileri İbrahim Kara ve Adem Polat gözaltına alındı. Gözaltına alınan yöneticiler adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. ]]>
Thu, 15 Mar 2018 12:11:18 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=34412a1a-2839-11e8-9e9f-fbbcbd7f42ce
TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=0a3d0cf4-26d9-11e8-9821-441cbe65bd87
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 14 Mart dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart'ını kutlayan Tükel, "Tüm meslektaşlarımızı, birlikteliğimiz ve dayanışmamızdan gelen güçle, hekimlik değerleri ve etik ilkeler ışığında sağlık alanındaki mücadelemizi yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.  ]]>
Tue, 13 Mar 2018 18:10:25 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=0a3d0cf4-26d9-11e8-9821-441cbe65bd87
Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştuhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=d54304ce-260e-11e8-a931-c0dd15cfd1a7
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler 11 Mart 2018 günü Ankara’da “Hekimler Buluşuyor” toplantısını gerçekleştirdi. Kamu sağlık hizmetlerinde, tıp fakültelerinde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, acil servislerde, özel hastanelerde, muayenehanelerde, işyerlerinde, OSGB’lerde her düzeyde sağlık hizmeti üreten hekimlerin sorunlarının ele alındığı forum düzeninde gerçekleştirilen toplantıda, hekimlerin acil talepleri ve çözüm önerileri konuşuldu. TTB’ye destek vermek amacıyla Ankara’ya gelen Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Başkanı Dr. Jacques de Haller de buluşmaya katıldı. ]]>
Mon, 12 Mar 2018 18:02:58 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=d54304ce-260e-11e8-a931-c0dd15cfd1a7
11 Mart’ta Ankara’dayız!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=bacf97d6-22b4-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Kamu sağlık hizmetlerinde, tıp fakültelerinde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, acil servislerde, özel hastanelerde, muayenehanelerde, işyerlerinde, OSGB’lerde her düzeyde sağlık hizmeti üreten hekimler olarak, 11 Mart 2018 Pazar günü, taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getirmek için Ankara’da buluşuyoruz. ]]>
Thu, 08 Mar 2018 11:40:25 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=bacf97d6-22b4-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=081abf58-22d2-11e8-82e9-5e6c03ccf873
İş, ekmek, özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz kadınlara borçlu olduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bir kez daha yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın kadın dayanışması diyoruz. ]]>
Thu, 08 Mar 2018 15:10:10 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=081abf58-22d2-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durdurulduhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=54b82ace-2220-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Sağlık turizmi kapsamında hizmet vereceklerle ilgili çıkartılan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’in iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada, hastaların kişisel verilerinin Bakanlık tarafından belirlenen merkezi sisteme aktarılacağına ilişkin hükmün yürütmesi durduruldu. ]]>
Wed, 07 Mar 2018 17:58:09 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=54b82ace-2220-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Sağlık çalışanlarının acil talepleri var!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=d4301310-220d-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Sağlık meslek örgütleri, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla acil olarak karşılanması gereken taleplerini açıkladı. 7 Mart 2018 günü Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara katıldılar. Basın açıklamasına hekim milletvekilleri Ali Şeker, Gaye Usluer, Aytuğ Atıcı, Ceyhun İrgil, Candan Yüceer, Niyazi Nefi Kara, Erkan Aydın, Behçet Yıldırım ve Mehmet Bekaroğlu da destek verdi. ]]>
Wed, 07 Mar 2018 15:45:42 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=d4301310-220d-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay frenihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=75e26fa6-2145-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Kamu hizmetinin hemen her yanına yayılan taşeronlaştırmaya karşı yürütülen hukuksal mücadelede Danıştay, sağlık hizmetleriyle ilgili önemli bir karar verdi. ]]>
Tue, 06 Mar 2018 15:51:24 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=75e26fa6-2145-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=40517e38-2139-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de bulunduğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve biçimlendirme yönündeki açıklama ve girişimlere karşı TTB Merkez Konseyi’nce bir basın toplantısı düzenlendi. ]]>
Tue, 06 Mar 2018 14:24:01 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=40517e38-2139-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=0a2fa0e2-2138-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu, gelecekte halk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturacağını belirterek, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıktı. TTB’den yapılan açıklamada, “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi şeker üretimini çokuluslu şirketlerin kontrolüne bırakırken, halkımıza çok sayıda sağlık sorununa yol açtığı gösterilmiş olan nişasta bazlı şekerleri tüketmek dışında seçenek bırakmayacaktır” uyarısında bulunuldu. ]]>
Tue, 06 Mar 2018 14:15:20 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=0a2fa0e2-2138-11e8-82e9-5e6c03ccf873
Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu?http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=1543c32a-206e-11e8-8f34-839045ac8dc0
Türk Tabipleri Birliği’nin “Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” başlığıyla yürüttüğü 14 Mart etkinlikleri kapsamında, bugün (5 Mart 2018) “Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler Ne Oldu?” başlıklı broşür açıklandı. ]]>
Mon, 05 Mar 2018 14:09:41 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=1543c32a-206e-11e8-8f34-839045ac8dc0