Türk Tabipleri BirliğiTürk Tabipleri Birliği RSS Haber Yayınıhttp://www.ttb.org.tr/tr-TRTurk Tabipleri Birligi (ttb@ttb.org.tr)Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosuhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=a4ba3b82-fb7b-11e7-8ba2-003f3d72864a
Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. “AKP’li 15 Yılın Bilançosu” başlıklı dosyanın ilk bölümünü içeren sayıda altı yazı bulunuyor. Dosya editörleri Osman Öztürk ve Onur Hamzaoğlu, bu dosya ile “AKP’nin sağlıktaki on beş yıllık bilançosunu çıkarmayı” ve “sadece bir dönemin muhasebesini yapmaya değil, aynı zamanda bu dönemin kapanması için mücadele edenlerin dağarcığına da mütevazı bir katkı” yapmayı amaçladıklarını belirtiyorlar. ]]>
Wed, 17 Jan 2018 13:43:32 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=a4ba3b82-fb7b-11e7-8ba2-003f3d72864a
İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldühttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=f361b330-fb69-11e7-8ba2-003f3d72864a
Bir kısım meslektaşımızın  işyeri hekimliği sınavını başarmalarına karşın belgelerinin hazırlanması bekletilmektedir. Bu sorunla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde bir görüşme yapılmıştır. ]]>
Wed, 17 Jan 2018 11:36:53 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f361b330-fb69-11e7-8ba2-003f3d72864a
TTB Genel Yönetim Kurulu toplandıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=ef41515a-fa12-11e7-b7d8-b8cddadeca58
Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB-GYK) toplantısı 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi, 25 Tabip Odası, kollar, çalışma grupları ve TTB yayınlarını temsilen 75 kişinin katıldığı toplantıda,  14 Mart etkinlikleri ve bu süreçte öne çıkarılacak talepler ele alındı. ]]>
Mon, 15 Jan 2018 18:41:28 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=ef41515a-fa12-11e7-b7d8-b8cddadeca58
Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=2ecb32dc-f9e6-11e7-b7d8-b8cddadeca58
Su ve Sağlıkla İlgili Dünya Tabipler Birliği (DTB) Bildirgesi, DTB’nin Ekim 2017’de ABD’de yapılan 68. Genel Kurulu’nda güncellendi. DTB, yeterli ve güvenli/temiz ve içilebilir suya ucuz ya da ücretsiz olarak rahatlıkla erişimin, gezegendeki tüm insanların hakkı olduğunu vurguladı. ]]>
Mon, 15 Jan 2018 13:21:08 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=2ecb32dc-f9e6-11e7-b7d8-b8cddadeca58
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=82e53bc2-f781-11e7-8bf6-c51721638b8e
Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında 16 ilde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 55 eğitim ve araştırma hastanesinin birlikte kullanımına ilişkin "Birlikte Kullanım Protokolü" imzalandığı Bakanlığın web sitesinde haber olarak yayımlandı.  Bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) protokolü 28.10.2015 tarihinde yazılı olarak talep etti.   ]]>
Fri, 12 Jan 2018 12:15:27 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=82e53bc2-f781-11e7-8bf6-c51721638b8e
TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret ettihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=b01527ee-f77a-11e7-8bf6-c51721638b8e
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Dr. Yaşar Ulutaş, Adana Şehir Hastanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. TTB Heyetine Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Selahattin Menteş de eşlik etti. ]]>
Fri, 12 Jan 2018 11:26:37 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b01527ee-f77a-11e7-8bf6-c51721638b8e
Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=b55148d8-f21f-11e7-ab2b-2dd192695673
Bilindiği gibi kamuda yıllardır kadro bekleyen 900 binden fazla taşeron işçiyi ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren, aynı zamanda büyük bir toplumsal beklentinin olduğu taşeron işçilere kadro konusu 24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı torba Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlendi.  ]]>
Fri, 05 Jan 2018 15:52:45 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b55148d8-f21f-11e7-ab2b-2dd192695673
Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=f216fc3c-f17e-11e7-ab2b-2dd192695673
Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yer alan Dini Kavramlar Sözlüğü, dinle ve dinsel davranışla ilgili kavramların açıklamasını vermektedir. Türkiye Diyanet Vakfı sitesinde “sözlük mahiyetindeki eser, öğrenciler, din görevlileri ve temel dini kavramları öğrenmek isteyen kişiler için bir kaynak niteliğindedir” ifadesiyle tanıtımı yapılan bu sözlükte yer alan, kız çocuklarının çocuk yaşta evlenmelerine onay veren ve toplumda büyük bir tepkiye neden olan ifadeler nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bir açıklama yayımladı. ]]>
Thu, 04 Jan 2018 20:41:58 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f216fc3c-f17e-11e7-ab2b-2dd192695673
Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’tahttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=bd95ec26-f155-11e7-ab2b-2dd192695673
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) tarafından düzenlenen “Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu” 17 Şubat 2018’de Ankara’da TTB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. ]]>
Thu, 04 Jan 2018 15:47:01 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=bd95ec26-f155-11e7-ab2b-2dd192695673
Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=20db69ac-efce-11e7-ab2b-2dd192695673
Türk Tabipleri Birliği (TTB), koruyucu sağlık hizmetleri içinde insanlık tarihinin en büyük kazanımlarından biri olan “aşı” konusunda yürütülen tartışmalardan ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki kayıtsızlığından kaygı duyulduğunu açıkladı. ]]>
Tue, 02 Jan 2018 17:03:45 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=20db69ac-efce-11e7-ab2b-2dd192695673
Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=2991697c-efc2-11e7-ab2b-2dd192695673
27.02.2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi; ]]>
Tue, 02 Jan 2018 15:38:05 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=2991697c-efc2-11e7-ab2b-2dd192695673
DTB’nin Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi güncellendihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=8f6ceb7c-efa4-11e7-ab2b-2dd192695673
Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi, Dünya Tabipler Birliği’nin Ekim 2017’de Chicago/ABD’de gerçekleştirilen 68. Genel Kurulu’nda güncellendi. Tıp eğitiminde temel ilkelere yer verilen belgede, DTB’nin, ulusal tabip birliklerinin ve hükümetlerin tıp eğitimiyle ilgili yapabilecekleri konusunda öneriler sıralanıyor. Belgede, DTB’nin tıp eğitimi müfredatında tıp etiğinin yanı sıra insan haklarıyla ilgili içeriğe mutlaka yer verilmesi önerisi dikkat çekiyor. ]]>
Tue, 02 Jan 2018 12:06:11 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=8f6ceb7c-efa4-11e7-ab2b-2dd192695673
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=bc22fb46-eca9-11e7-ad3f-8fdeacc2c79e
Birlikte güçlüyüz, başaracağız... ]]>
Fri, 29 Dec 2017 17:05:40 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=bc22fb46-eca9-11e7-ad3f-8fdeacc2c79e
Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidirhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=84cc8a3a-eaed-11e7-ad3f-8fdeacc2c79e
Adana ve Yozgat Şehir Hastanelerinde sağlık çalışanlarının formalarına çip yerleştirilmesi, başlangıçta çipli takibin amacının çamaşırhanede formaların karışmaması olarak açıklanması ve sonrasında bu amacın mesai denetimi olarak değiştirilmesi sağlık emek ortamı açısından kabul edilemez bir durumdur. ]]>
Wed, 27 Dec 2017 12:05:51 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=84cc8a3a-eaed-11e7-ad3f-8fdeacc2c79e
Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durdurulduhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=f9a859b6-eaec-11e7-ad3f-8fdeacc2c79e
Davalı idare tarafından aile hekimlerine verilecek izinlere ilişkin olarak 05.05.2017 tarih 1236 sayılı Bakan Olurunu duyuran “Yargı kararlarının uygulanması” konulu tarihsiz genel yazı  ve  “Aile hekimliğinde izinler” konulu 11.05.2017 tarihli genel yazılar hazırlanarak uygulamaya esas olmak üzere 81 İl Valiliğine gönderilmiştir. ]]>
Wed, 27 Dec 2017 12:01:57 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f9a859b6-eaec-11e7-ad3f-8fdeacc2c79e
​Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldıhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=d5365936-e98c-11e7-9c14-c974e9375400
]]>
Mon, 25 Dec 2017 18:01:13 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=d5365936-e98c-11e7-9c14-c974e9375400
TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursuhttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=b9a9e77e-e972-11e7-9c14-c974e9375400
Türk Tabipleri Birliği ve HEAL (Health and Environmental Alliance- Sağlık ve Çevre Birliği) işbirliği ile düzenlenen Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) Kursu 22-24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. ]]>
Mon, 25 Dec 2017 14:54:20 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b9a9e77e-e972-11e7-9c14-c974e9375400
Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro!http://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=0aadb87e-e71d-11e7-9037-db336e8b7195
Sağlık emek ve meslek örgütleri, taşeron işçilerin kadro hakkı için sınava tabi tutulmasına ve kadroya geçirilecek işçilere güvenlik soruşturmasının zorunlu hale getirilmesine karşı çıktı. Bu alanda yıllardır çalışan emekçilere sanki yeni işe başlıyormuş gibi sınav şartının düşünülüyor olmasının temel amacının “eleme” olduğuna dikkat çeken sağlık emek ve meslek örgütleri, tüm taşeron işçilerin herhangi bir şarta bağlı olmadan kadroya geçirilmesi talebinde bulundu. ]]>
Fri, 22 Dec 2017 15:35:57 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=0aadb87e-e71d-11e7-9037-db336e8b7195
TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildihttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=73dbc286-e732-11e7-9c14-c974e9375400
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2 Temmuz 1993’te Sivas katliamında yitirdiğimiz şair Dr. Behçet Aysan’ın anısına ve Sivas katliamını unutturmamak amacıyla 22 yıldır düzenlediği Şiir Ödülü, 21 Aralık 2017 akşamı düzenlenen törenle, ödülün bu yılki sahibi Sezai Sarıoğlu’na verildi. ]]>
Fri, 22 Dec 2017 18:09:13 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=73dbc286-e732-11e7-9c14-c974e9375400
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyarethttp://www.ttb.org.tr//haber_goster.php?Guid=5c68bdd8-e65c-11e7-9037-db336e8b7195
Asistan hekimlerin artan sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere eğitim ve araştırma hastanelerine yönelik ziyaretler devam ediyor. ]]>
Thu, 21 Dec 2017 16:36:41 +0200http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=5c68bdd8-e65c-11e7-9037-db336e8b7195