Prof. Dr. Türkan Saylan`ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Hayatını bilimin ışığında üretmeye adayan üstün nitelikli bilim insanı, değerli Hocamız Prof. Dr. Türkan Saylan’ı aramızdan ayrılışının 8. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Hocamızın yokluğunu her gün daha çok hissediyoruz...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi