Basın Açıklamaları Haberleri

# Adı Tarih Detay
1 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
2 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 14.12.2018
3 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
4 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
5 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
6 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
7 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
8 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
9 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
10 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
11 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
12 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
13 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
14 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
15 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
16 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
17 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
18 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
19 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
20 KESK’in yanındayız 27.10.2018
21 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
22 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
23 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
24 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
25 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
26 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
27 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
28 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
29 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
30 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
31 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
32 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
33 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
34 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
35 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
36 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
37 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
38 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
39 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
40 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
41 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
42 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
43 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
44 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
45 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
46 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
47 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
48 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
49 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
50 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
51 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
52 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
53 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
54 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
55 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
56 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
57 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
58 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
59 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
60 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
61 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
62 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
63 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
64 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
65 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
66 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
67 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
68 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
69 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
70 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
71 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
72 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
73 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
74 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
75 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
76 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
77 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
78 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
79 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
80 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
81 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
82 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
83 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
84 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
85 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
86 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
87 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
88 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
89 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
90 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
91 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
92 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
93 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
94 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
95 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
96 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
97 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Gülmen ve Özakça’nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
98 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
99 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
100 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
101 ATO-TTB: ’Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet’ 19.07.2017
102 TTB, Gülmen ve Özakça’yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
103 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
104 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
105 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
106 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
107 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80’i arıtılmıyor! 22.03.2017
108 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
109 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan referandum açıklaması 09.02.2017
110 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
111 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
112 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
113 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek 07.12.2016
114 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
115 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız! 30.11.2016
116 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
117 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
118 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
119 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
120 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
121 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
122 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
123 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
124 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
125 Musul’daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye’ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
126 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
127 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
128 Gülhane’nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
129 TTB ve ATO’dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu’ya destek 25.10.2016
130 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
131 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
132 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
133 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
134 10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
135 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
136 Dr. Benan Koyuncu’ya destek 07.10.2016
137 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
138 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
139 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
140 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
141 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL’e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
142 Tüm meslektaşlarımızı ’Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları’na bekliyoruz! 07.09.2016
143 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
144 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
145 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
146 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
147 Sağlık Bakanlığı’nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
148 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
149 Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
150 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
151 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
152 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
153 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
154 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
155 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
156 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
157 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
158 Soruyoruz: Başbakan’ın Ülkesinin ’Acil’ Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
159 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
160 TTB ve uzmanlık derneklerinden ’tütün kontrolü’ hakkında açıklama 30.06.2016
161 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
162 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
163 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
164 TTB’den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
165 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
166 Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, ’Akademik ve Mesleki Yeterliliği’nin Adalet Bakanlığı’nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
167 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
168 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
169 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
170 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
171 Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da? 13.05.2016
172 TTB’den Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya destek 10.05.2016
173 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
174 Çanakkale’de hekime şiddet 05.05.2016
175 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’ndan İngiltere’deki hekim direnişine destek 02.05.2016
176 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs’ta Bakırköy’de buluşuyoruz 26.04.2016
177 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
178 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
179 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
180 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
181 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
182 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
183 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
184 Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
185 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 07.04.2016
186 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
187 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
188 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
189 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
190 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
191 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
192 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
193 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
194 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
195 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
196 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
197 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
198 ASM’lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
199 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
200 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
201 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
202 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
203 Türkiye’de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
204 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
205 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
206 TTB Aile Hekimliği Kolu’nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
207 Hükümet’i ve Sağlık Bakanlığı’nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
208 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Kocaeli’deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
209 Güney İlleri Tabip Odaları Adana’da toplandı 18.01.2016
210 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
211 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
212 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
213 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
214 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
215 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
216 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
217 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
218 TTB Heyeti Silivri’de... 10.01.2016
219 Dr. Tuncay Çeliker’in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
220 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
221 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır’dan seslendi 04.01.2016
222 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016