Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor

Aralarında Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz’ın da bulunduğu kamu çalışanlarının, Ağrı’da Suruç katliamını protesto eden basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması 23 Şubat 2016 tarihinde Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Dava 29 Mart’a ertelendi.

Duruşma öncesinde Ağrı’da gerçekleştirilen basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Fatih Sürenkök ve Dr. Şeyhmus Gökalp, Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Antmen, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şahut Duran, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı ve SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara katıldılar. Ortak açıklamayı Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz okudu.

Basın açıklamasından sonra söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, sorumluları ortaya çıkarılmayan Suruç Katliamı’nın ardından Türkiye’de birçok katliam ve saldırı gerçekleştiğine dikkat çekti. 10 Ekim’de Ankara’da,  12 Ocak’ta İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda, 17 Şubat’ta tekrar Ankara’da gerçekleşen katliamların Türkiye’nin gittikçe daha çok can yakan bir şiddet sarmalına kilitlendiğini gösterdiğini kaydeden İlhan, “İnanıyoruz ki, Suruç yeterince araştırılsa ve sorumluları ortaya çıkarılsaydı, bu katliamların hiç biri yaşanmazdı” diye konuştu. İlhan, Suruç katliamının gerçek sorumluları ortaya çıkarılmazken, katliamı protesto eden hekimlerin, kamu çalışanlarının yargılanmasının üzüntülerini daha artırdığını belirterek, “Bu bizim açımızdan bir utanç davasıdır. Bir an önce sonlanmasını ve yargılananların beraat etmesini bekliyoruz” dedi.

TTB, Ağrı Tabip Odası ve SES temsilcilerinden oluşan heyet, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Cesim Solhan, Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gizem Görmez ve Ağrı Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri Dr. Hasan Demir ile de temaslarda bulundu. Görüşmelerde gerek yargılamaya gerek Ağrı’da yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. 

Basın açıklaması için tıklayınız.