Duyuru Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 ŞEHİR HASTANELERİ: “YALANLAR - GERÇEKLER” 10.10.2019
2 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri 10.10.2019
3 VI. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ 02.10.2019
4 Aile Hekimlerinin Hakları 23.09.2019
5 ATA SOYER XXIII. HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU 02.09.2019
6 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Değerlendirme Anketi 02.07.2019
7 Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kongresi 18.06.2019
8 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7. ULUSAL KONGRESİ 30.05.2019
9 ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞTAYI 16.05.2019
10 CEZAEVLERİ; AÇLIK GREVLERİ-İZOLASYON VE HEKİMLİK 26.04.2019
11 TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN DURUMU: SORUNLAR, ÖNERİLER 11.04.2019
12 17 Nisan 08.04.2019
13 Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu 06.03.2019
14 Ceyhun Atuf Kansu 100. Yaş Etkinlikleri 28.02.2019
15 14 Mart 16.02.2019
16 II. Aile Hekimleri Buluşması 14.01.2019
17 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni 19.12.2018
18 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-6 11.12.2018
19 8. Tıp Hukuku Günleri 04.12.2018
20 7 Kent 7 Matine ”Ercan Kesal” 21.11.2018
21 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
22 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetlerini başlatıyoruz! 01.11.2018
23 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri ’Sözleşmeler’ Çalıştayı 01.11.2018
24 Toplum ve Hekim Dergisi 40 Yıl Etkinlikleri 24.10.2018
25 Nusret Fişek Anma Etkinlikleri 24.10.2018
26 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
27 Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu 28.09.2018
28 Kişisel Sağlık Verileri 3. Ulusal Kongresi 21.09.2018
29 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 11.07.2018
30 Tiyatro 10.07.2018
31 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” sempozyumu 03.07.2018
32 Etik Kurul 02.07.2018
33 TTB 69. Büyük Kongresi 07.06.2018
34 8-9-10 Haziran 2018 TTB 69. Büyük Kongre Duyurusu 25.05.2018
35 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 30.04.2018
36 Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri 11.04.2018
37 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 09.04.2018
38 Kişisel Sağlık Verileri / Genetik - Sempozyum 05.03.2018
39 Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
40 GENÇ HEKİMLER EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKLARI İÇİN BULUŞUYOR! 19.02.2018
41 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Anketi 17.01.2018
42 ”Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı 05.01.2018
43 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları 04.01.2018
44 Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 14.12.2017
45 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
46 XXIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 06.12.2017
47 OHAL ve Sağlık 30.11.2017
48 ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi’nin Türkçe Çevirisi yayımlandı 24.11.2017
49 TTB-UDEK Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 17.11.2017
50 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-5 16.11.2017
51 OHAL’in Zararları Araştırması 14.11.2017
52 İşe Giriş Raporları 06.11.2017
53 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİĞİ - 3 Kasım 2017 30.10.2017
54 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı 25.10.2017
55 Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu 11.10.2017
56 21. Ata Soyer Halk Sağlığı Güzokulu 02.10.2017
57 ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz’ Çalıştayı 19.09.2017
58 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 25.08.2017