Duyuru Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kongresi 18.06.2019
2 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7. ULUSAL KONGRESİ 30.05.2019
3 ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞTAYI 16.05.2019
4 CEZAEVLERİ; AÇLIK GREVLERİ-İZOLASYON VE HEKİMLİK 26.04.2019
5 TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN DURUMU: SORUNLAR, ÖNERİLER 11.04.2019
6 17 Nisan 08.04.2019
7 Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu 06.03.2019
8 Ceyhun Atuf Kansu 100. Yaş Etkinlikleri 28.02.2019
9 14 Mart 16.02.2019
10 II. Aile Hekimleri Buluşması 14.01.2019
11 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni 19.12.2018
12 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-6 11.12.2018
13 8. Tıp Hukuku Günleri 04.12.2018
14 7 Kent 7 Matine ”Ercan Kesal” 21.11.2018
15 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
16 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetlerini başlatıyoruz! 01.11.2018
17 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri ’Sözleşmeler’ Çalıştayı 01.11.2018
18 Toplum ve Hekim Dergisi 40 Yıl Etkinlikleri 24.10.2018
19 Nusret Fişek Anma Etkinlikleri 24.10.2018
20 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
21 Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu 28.09.2018
22 Kişisel Sağlık Verileri 3. Ulusal Kongresi 21.09.2018
23 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 11.07.2018
24 Tiyatro 10.07.2018
25 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” sempozyumu 03.07.2018
26 Etik Kurul 02.07.2018
27 TTB 69. Büyük Kongresi 07.06.2018
28 8-9-10 Haziran 2018 TTB 69. Büyük Kongre Duyurusu 25.05.2018
29 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 30.04.2018
30 Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri 11.04.2018
31 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 09.04.2018
32 Kişisel Sağlık Verileri / Genetik - Sempozyum 05.03.2018
33 Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
34 GENÇ HEKİMLER EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKLARI İÇİN BULUŞUYOR! 19.02.2018
35 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Anketi 17.01.2018
36 ”Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı 05.01.2018
37 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları 04.01.2018
38 Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 14.12.2017
39 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
40 XXIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 06.12.2017
41 OHAL ve Sağlık 30.11.2017
42 ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi’nin Türkçe Çevirisi yayımlandı 24.11.2017
43 TTB-UDEK Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 17.11.2017
44 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-5 16.11.2017
45 OHAL’in Zararları Araştırması 14.11.2017
46 İşe Giriş Raporları 06.11.2017
47 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİĞİ - 3 Kasım 2017 30.10.2017
48 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı 25.10.2017
49 Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu 11.10.2017
50 21. Ata Soyer Halk Sağlığı Güzokulu 02.10.2017
51 ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz’ Çalıştayı 19.09.2017
52 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 25.08.2017