Duyuru Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 14 Mart Program 11.01.2020
2 TÜRKİYE’DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU 17.12.2019
3 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - 7 04.12.2019
4 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Sempozyumu 25.11.2019
5 Panel: Demokratik Türkiye Halk İçin Bütçe 20.11.2019
6 XXV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 18.11.2019
7 7 Kent 7 Matine - Diyarbakır 31.10.2019
8 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİĞİ 21.10.2019
9 ŞEHİR HASTANELERİ: “YALANLAR - GERÇEKLER” 10.10.2019
10 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri 10.10.2019
11 VI. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ 02.10.2019
12 Aile Hekimlerinin Hakları 23.09.2019
13 ATA SOYER XXIII. HALK SAĞLIĞI GÜZ OKULU 02.09.2019
14 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Değerlendirme Anketi 02.07.2019
15 Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kongresi 18.06.2019
16 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7. ULUSAL KONGRESİ 30.05.2019
17 ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞTAYI 16.05.2019
18 CEZAEVLERİ; AÇLIK GREVLERİ-İZOLASYON VE HEKİMLİK 26.04.2019
19 TÜRKİYE’DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN DURUMU: SORUNLAR, ÖNERİLER 11.04.2019
20 17 Nisan 08.04.2019
21 Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu 06.03.2019
22 Ceyhun Atuf Kansu 100. Yaş Etkinlikleri 28.02.2019
23 14 Mart 16.02.2019
24 II. Aile Hekimleri Buluşması 14.01.2019
25 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni 19.12.2018
26 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-6 11.12.2018
27 8. Tıp Hukuku Günleri 04.12.2018
28 7 Kent 7 Matine ”Ercan Kesal” 21.11.2018
29 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
30 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetlerini başlatıyoruz! 01.11.2018
31 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri ’Sözleşmeler’ Çalıştayı 01.11.2018
32 Toplum ve Hekim Dergisi 40 Yıl Etkinlikleri 24.10.2018
33 Nusret Fişek Anma Etkinlikleri 24.10.2018
34 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
35 Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu 28.09.2018
36 Kişisel Sağlık Verileri 3. Ulusal Kongresi 21.09.2018
37 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 11.07.2018
38 Tiyatro 10.07.2018
39 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” sempozyumu 03.07.2018
40 Etik Kurul 02.07.2018
41 TTB 69. Büyük Kongresi 07.06.2018
42 8-9-10 Haziran 2018 TTB 69. Büyük Kongre Duyurusu 25.05.2018
43 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 30.04.2018
44 Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri 11.04.2018
45 Aşı Candır, Hayat Kurtarır 09.04.2018
46 Kişisel Sağlık Verileri / Genetik - Sempozyum 05.03.2018
47 Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
48 GENÇ HEKİMLER EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKLARI İÇİN BULUŞUYOR! 19.02.2018
49 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Anketi 17.01.2018
50 ”Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri” Çalıştayı 05.01.2018
51 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları 04.01.2018
52 Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 14.12.2017
53 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
54 XXIII. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI 06.12.2017
55 OHAL ve Sağlık 30.11.2017
56 ILO Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi’nin Türkçe Çevirisi yayımlandı 24.11.2017
57 TTB-UDEK Olağan (Seçimli) Genel Kurulu 17.11.2017
58 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-5 16.11.2017
59 OHAL’in Zararları Araştırması 14.11.2017
60 İşe Giriş Raporları 06.11.2017
61 PROF. DR. NUSRET FİŞEK ANMA ETKİNLİĞİ - 3 Kasım 2017 30.10.2017
62 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı 25.10.2017
63 Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu 11.10.2017
64 21. Ata Soyer Halk Sağlığı Güzokulu 02.10.2017
65 ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz’ Çalıştayı 19.09.2017
66 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 25.08.2017