Basın Konseyi`nden Yeni Akit gazetesine kınama

Basın Konseyi, Türk Tabipleri Birliği’nin başvurusu üzerine, 3 Ocak 2017 tarihli baskısında yer alan “Kandil’in Sesi Tabip Odası Kapatılsın” haberiyle ilgili olarak Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve haberi yazan muhabir Harun Sekmen’i “kınama” kararı aldı. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Yeni Akit gazetesini Basın Meslek İlkelerinin dört temel prensibine aykırı hareket ettiği tespitinde bulundu.

Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, 3 Ocak 2017 tarihli "Kandil'in Sesi Tabip Odası Kapatılsın" başlıklı sürmanşet-haber nedeniyle Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve muhabir Harun Sekmen'e, Basın Meslek İlkeleri'nin "kuruluşları küçük düşüren ve iftira niteliği taşıyan ifadeler" hakkındaki 4. maddesi, "yargı kararıyla belirlenmedikçe, hiç kimse suçlu ilan edilemez" diyen 9. maddesi, "yasaların suç saydığı eylemlerin makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemeyeceğini" söyleyen 10. maddesi ve "cevap ve tekzip hakkı"na aykırı tutumlar nedeniyle Basın Meslek İlkeleri'nin 16. maddesi uyarınca oy birliğiyle "kınama" kararı verildiği belirtildi. 

Basın Konseyi’nin kararında şu gerekçelere yer verildi:

- S?ikayete konu haberde “devlet ve millet du?s?manı”, “tero?r o?rgu?tu? PKK’nın arka bahc?esi haline gelen”, “bir mesleki yapılanmadan ziyade as?ırı sol o?rgu?tlerin propaganda merkezi gibi c?alıs?an”, “PKK propagandası yapan”, “Kandil ag?zıyla yazan” ve “PKK’nın katlettig?i doktorlar kars?ısında u?c? maymunu oynayan” gibi ag?ır ithamlarda bulunulmus?tur.

- Tu?rk Tabipleri Birlig?i “Devlet ve millet du?s?manlıg?ı konusunda sicili kabarık” ifadesini kars?ılayacak herhangi bir sorus?turma, kovus?turma veya mahkeme kararı bulunmadıg?ını beyan etmis?tir.

- Haberde, makaleye imza atan TTB yo?netici ve u?yeleri isimleriyle sıralanarak hedef go?sterilmis?tir.

- Haberin c?ıktıg?ı gu?n yapılan tekzip talebine muhabir Harun Sekmen tarafından TTB’ye go?nderilen 8 maddelik “kos?ullu tekzip” uygulamasıyla kars?ılık verilmis?, Basın Meslek I?lkeleri’nde yer alan “cevap ve tekzip temel hakkı” s?arta bag?lanmıs?tır.

- Tekzip kos?ulu olarak sunulan soru listesinde habere konu makale ile ilgisi olmayan bas?lıklara yer verilmis?, Tu?rk Tabipler Birlig?i’ne “kanun ve mevzuatta” olmayan ifadeleri kullandıg?ı iddiasıyla hesap sorulmus?, internet sitesinde yer alan ic?erik tercihleriyle ilgili bir nevi “savunma” istenmis?tir.

- Ayrıca, makalede tanıklıg?ına bas?vurulan kis?inin kimlig?inin ac?ıklanması istenmis?tir.

- Tekzip yayımlanmadıg?ı gibi yeni bir haberle bu kos?ullar listesinde gec?en sorulara yer verilmis? ve yine suc? isnadında bulunulmus?tur.

- TTB, tekzibi konu eden habere de tekzip yazısı go?ndermis?, ancak dikkate alınmamıs?tır.

 

Basın Konseyi'nin kararı için tıklanyınız...