İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Öksürük Şurupları 04.10.2018
2 Synagis 19.09.2018
3 Xgeva 14.09.2018
4 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
5 Suboxone 16.08.2018
6 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
7 Dolutegravir 11.07.2018
8 Finasterid 25.06.2018
9 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
10 Bendamustin 23.05.2018
11 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
12 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
13 Renkli Reçete 24.03.2018
14 Orta Uveit 15.03.2018
15 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
16 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
17 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
18 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
19 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
20 Imbruvica 29.09.2017
21 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
22 Cotellic 14.08.2017
23 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
24 Erwinase Flakon 07.08.2017
25 Entyvio 17.05.2017
26 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
27 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
28 Renkli Reçete 20.03.2017
29 Zaltrap 07.02.2017
30 Lenalidomid 20.01.2017
31 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
32 Thalidomide Celgene 03.10.2016
33 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
34 Thalidomide Celgene 22.07.2016
35 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
36 Viekirax, Exviera 01.06.2016
37 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
38 Genotropin 06.04.2016
39 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
40 Madol 08.03.2016
41 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
42 Xalkori 02.02.2016
43 Modafinil 02.02.2016
44 Sedever 16.12.2015
45 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
46 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
47 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
48 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
49 Valproik Asit 12.06.2015
50 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
51 Stronsiyum renelat 04.02.2015
52 Thromboreductin 26.01.2015
53 Suboxone 22.01.2015
54 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
55 Abstral 24.11.2014
56 Medikinet 06.11.2014
57 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
58 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
59 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
60 Karvedilol 17.07.2014
61 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
62 Effient 11.04.2014
63 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
64 Temozolomid 13.03.2014
65 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
66 Tiyokolşikosid 10.02.2014
67 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
68 Jurnista 31.01.2014
69 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
70 Alprazoalm 24.01.2014
71 Suboxone 23.01.2014
72 Kabazitaksel 09.01.2014
73 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
74 Agomelatin 27.12.2013
75 Oxopane 18.12.2013
76 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
77 Tramosel 23.10.2013
78 Yeşil Reçete 01.10.2013
79 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
80 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
81 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
82 Sedazolam 19.09.2013
83 Bevasizumab 12.09.2013
84 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
85 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
86 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
87 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
88 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
89 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
90 Baklofen 01.04.2013
91 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
92 Pradaxa 12.03.2013
93 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
94 Rituksimab 28.01.2013
95 Sertolizumab 17.01.2013
96 Agemelatin 10.01.2013
97 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
98 Domperidon 09.11.2012
99 Codefen 07.11.2012
100 Psikotrop 07.11.2012
101 Ondansetron 22.10.2012
102 Zolamid 22.06.2012
103 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
104 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
105 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
106 Duamol, Fixdol 24.01.2012
107 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
108 Flakon 24.02.2011
109 Pegintron 09.02.2011
110 Suboxone 03.11.2010
111 Gudef Şurup 26.07.2010
112 Metilfenidat HCL 11.06.2010
113 Parakodin Tablet 11.05.2010
114 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
115 Suboxone 09.12.2009
116 Exjade 11.09.2009
117 TNF alfa blokeri 12.05.2009
118 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
119 Raptiva 09.03.2009
120 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
121 Gripamol Tablet 06.01.2009
122 Bactrim Tablet 23.10.2008
123 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
124 Aspirin Plus 28.04.2008
125 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
126 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
127 Heparine Sodium 21.04.2008
128 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
129 Bondronat 6mg 21.04.2008
130 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
131 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
132 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
133 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
134 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
135 Concerta 27 mg 28.02.2008
136 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
137 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
138 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
139 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
140 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
141 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
142 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
143 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
144 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
145 Raniver Ampul 23.08.2007
146 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
147 Eritro 500 mg 23.05.2007
148 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
149 Reçete yazımı 22.05.2007
150 Polifleks 22.05.2007
151 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
152 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
153 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
154 Ultravist 07.09.2006
155 Lescol 07.09.2006