İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Orta Uveit 15.03.2018
2 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
3 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
4 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
5 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
6 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
7 Imbruvica 29.09.2017
8 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
9 Cotellic 14.08.2017
10 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
11 Erwinase Flakon 07.08.2017
12 Entyvio 17.05.2017
13 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
14 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
15 Renkli Reçete 20.03.2017
16 Zaltrap 07.02.2017
17 Lenalidomid 20.01.2017
18 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
19 Thalidomide Celgene 03.10.2016
20 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
21 Thalidomide Celgene 22.07.2016
22 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
23 Viekirax, Exviera 01.06.2016
24 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
25 Genotropin 06.04.2016
26 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
27 Madol 08.03.2016
28 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
29 Xalkori 02.02.2016
30 Modafinil 02.02.2016
31 Sedever 16.12.2015
32 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
33 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
34 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
35 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
36 Valproik Asit 12.06.2015
37 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
38 Stronsiyum renelat 04.02.2015
39 Thromboreductin 26.01.2015
40 Suboxone 22.01.2015
41 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
42 Abstral 24.11.2014
43 Medikinet 06.11.2014
44 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
45 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
46 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
47 Karvedilol 17.07.2014
48 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
49 Effient 11.04.2014
50 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
51 Temozolomid 13.03.2014
52 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
53 Tiyokolşikosid 10.02.2014
54 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
55 Jurnista 31.01.2014
56 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
57 Alprazoalm 24.01.2014
58 Suboxone 23.01.2014
59 Kabazitaksel 09.01.2014
60 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
61 Agomelatin 27.12.2013
62 Oxopane 18.12.2013
63 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
64 Tramosel 23.10.2013
65 Yeşil Reçete 01.10.2013
66 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
67 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
68 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
69 Sedazolam 19.09.2013
70 Bevasizumab 12.09.2013
71 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
72 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
73 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
74 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
75 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
76 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
77 Baklofen 01.04.2013
78 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
79 Pradaxa 12.03.2013
80 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
81 Rituksimab 28.01.2013
82 Sertolizumab 17.01.2013
83 Agemelatin 10.01.2013
84 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
85 Domperidon 09.11.2012
86 Codefen 07.11.2012
87 Psikotrop 07.11.2012
88 Ondansetron 22.10.2012
89 Zolamid 22.06.2012
90 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
91 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
92 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
93 Duamol, Fixdol 24.01.2012
94 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
95 Flakon 24.02.2011
96 Pegintron 09.02.2011
97 Suboxone 03.11.2010
98 Gudef Şurup 26.07.2010
99 Metilfenidat HCL 11.06.2010
100 Parakodin Tablet 11.05.2010
101 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
102 Suboxone 09.12.2009
103 Exjade 11.09.2009
104 TNF alfa blokeri 12.05.2009
105 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
106 Raptiva 09.03.2009
107 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
108 Gripamol Tablet 06.01.2009
109 Bactrim Tablet 23.10.2008
110 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
111 Aspirin Plus 28.04.2008
112 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
113 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
114 Heparine Sodium 21.04.2008
115 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
116 Bondronat 6mg 21.04.2008
117 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
118 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
119 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
120 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
121 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
122 Concerta 27 mg 28.02.2008
123 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
124 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
125 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
126 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
127 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
128 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
129 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
130 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
131 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
132 Raniver Ampul 23.08.2007
133 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
134 Eritro 500 mg 23.05.2007
135 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
136 Reçete yazımı 22.05.2007
137 Polifleks 22.05.2007
138 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
139 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
140 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
141 Ultravist 07.09.2006
142 Lescol 07.09.2006