İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Synagis 19.09.2018
2 Xgeva 14.09.2018
3 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
4 Suboxone 16.08.2018
5 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
6 Dolutegravir 11.07.2018
7 Finasterid 25.06.2018
8 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
9 Bendamustin 23.05.2018
10 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
11 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
12 Renkli Reçete 24.03.2018
13 Orta Uveit 15.03.2018
14 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
15 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
16 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
17 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
18 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
19 Imbruvica 29.09.2017
20 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
21 Cotellic 14.08.2017
22 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
23 Erwinase Flakon 07.08.2017
24 Entyvio 17.05.2017
25 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
26 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
27 Renkli Reçete 20.03.2017
28 Zaltrap 07.02.2017
29 Lenalidomid 20.01.2017
30 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
31 Thalidomide Celgene 03.10.2016
32 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
33 Thalidomide Celgene 22.07.2016
34 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
35 Viekirax, Exviera 01.06.2016
36 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
37 Genotropin 06.04.2016
38 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
39 Madol 08.03.2016
40 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
41 Xalkori 02.02.2016
42 Modafinil 02.02.2016
43 Sedever 16.12.2015
44 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
45 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
46 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
47 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
48 Valproik Asit 12.06.2015
49 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
50 Stronsiyum renelat 04.02.2015
51 Thromboreductin 26.01.2015
52 Suboxone 22.01.2015
53 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
54 Abstral 24.11.2014
55 Medikinet 06.11.2014
56 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
57 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
58 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
59 Karvedilol 17.07.2014
60 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
61 Effient 11.04.2014
62 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
63 Temozolomid 13.03.2014
64 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
65 Tiyokolşikosid 10.02.2014
66 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
67 Jurnista 31.01.2014
68 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
69 Alprazoalm 24.01.2014
70 Suboxone 23.01.2014
71 Kabazitaksel 09.01.2014
72 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
73 Agomelatin 27.12.2013
74 Oxopane 18.12.2013
75 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
76 Tramosel 23.10.2013
77 Yeşil Reçete 01.10.2013
78 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
79 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
80 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
81 Sedazolam 19.09.2013
82 Bevasizumab 12.09.2013
83 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
84 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
85 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
86 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
87 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
88 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
89 Baklofen 01.04.2013
90 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
91 Pradaxa 12.03.2013
92 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
93 Rituksimab 28.01.2013
94 Sertolizumab 17.01.2013
95 Agemelatin 10.01.2013
96 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
97 Domperidon 09.11.2012
98 Codefen 07.11.2012
99 Psikotrop 07.11.2012
100 Ondansetron 22.10.2012
101 Zolamid 22.06.2012
102 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
103 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
104 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
105 Duamol, Fixdol 24.01.2012
106 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
107 Flakon 24.02.2011
108 Pegintron 09.02.2011
109 Suboxone 03.11.2010
110 Gudef Şurup 26.07.2010
111 Metilfenidat HCL 11.06.2010
112 Parakodin Tablet 11.05.2010
113 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
114 Suboxone 09.12.2009
115 Exjade 11.09.2009
116 TNF alfa blokeri 12.05.2009
117 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
118 Raptiva 09.03.2009
119 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
120 Gripamol Tablet 06.01.2009
121 Bactrim Tablet 23.10.2008
122 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
123 Aspirin Plus 28.04.2008
124 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
125 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
126 Heparine Sodium 21.04.2008
127 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
128 Bondronat 6mg 21.04.2008
129 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
130 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
131 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
132 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
133 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
134 Concerta 27 mg 28.02.2008
135 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
136 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
137 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
138 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
139 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
140 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
141 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
142 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
143 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
144 Raniver Ampul 23.08.2007
145 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
146 Eritro 500 mg 23.05.2007
147 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
148 Reçete yazımı 22.05.2007
149 Polifleks 22.05.2007
150 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
151 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
152 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
153 Ultravist 07.09.2006
154 Lescol 07.09.2006