İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
2 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
3 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
4 Imbruvica 29.09.2017
5 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
6 Cotellic 14.08.2017
7 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
8 Erwinase Flakon 07.08.2017
9 Entyvio 17.05.2017
10 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
11 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
12 Renkli Reçete 20.03.2017
13 Zaltrap 07.02.2017
14 Lenalidomid 20.01.2017
15 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
16 Thalidomide Celgene 03.10.2016
17 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
18 Thalidomide Celgene 22.07.2016
19 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
20 Viekirax, Exviera 01.06.2016
21 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
22 Genotropin 06.04.2016
23 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
24 Madol 08.03.2016
25 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
26 Xalkori 02.02.2016
27 Modafinil 02.02.2016
28 Sedever 16.12.2015
29 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
30 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
31 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
32 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
33 Valproik Asit 12.06.2015
34 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
35 Stronsiyum renelat 04.02.2015
36 Thromboreductin 26.01.2015
37 Suboxone 22.01.2015
38 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
39 Abstral 24.11.2014
40 Medikinet 06.11.2014
41 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
42 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
43 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
44 Karvedilol 17.07.2014
45 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
46 Effient 11.04.2014
47 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
48 Temozolomid 13.03.2014
49 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
50 Tiyokolşikosid 10.02.2014
51 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
52 Jurnista 31.01.2014
53 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
54 Alprazoalm 24.01.2014
55 Suboxone 23.01.2014
56 Kabazitaksel 09.01.2014
57 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
58 Agomelatin 27.12.2013
59 Oxopane 18.12.2013
60 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
61 Tramosel 23.10.2013
62 Yeşil Reçete 01.10.2013
63 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
64 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
65 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
66 Sedazolam 19.09.2013
67 Bevasizumab 12.09.2013
68 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
69 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
70 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
71 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
72 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
73 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
74 Baklofen 01.04.2013
75 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
76 Pradaxa 12.03.2013
77 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
78 Rituksimab 28.01.2013
79 Sertolizumab 17.01.2013
80 Agemelatin 10.01.2013
81 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
82 Domperidon 09.11.2012
83 Codefen 07.11.2012
84 Psikotrop 07.11.2012
85 Ondansetron 22.10.2012
86 Zolamid 22.06.2012
87 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
88 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
89 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
90 Duamol, Fixdol 24.01.2012
91 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
92 Flakon 24.02.2011
93 Pegintron 09.02.2011
94 Suboxone 03.11.2010
95 Gudef Şurup 26.07.2010
96 Metilfenidat HCL 11.06.2010
97 Parakodin Tablet 11.05.2010
98 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
99 Suboxone 09.12.2009
100 Exjade 11.09.2009
101 TNF alfa blokeri 12.05.2009
102 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
103 Raptiva 09.03.2009
104 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
105 Gripamol Tablet 06.01.2009
106 Bactrim Tablet 23.10.2008
107 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
108 Aspirin Plus 28.04.2008
109 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
110 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
111 Heparine Sodium 21.04.2008
112 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
113 Bondronat 6mg 21.04.2008
114 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
115 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
116 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
117 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
118 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
119 Concerta 27 mg 28.02.2008
120 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
121 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
122 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
123 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
124 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
125 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
126 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
127 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
128 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
129 Raniver Ampul 23.08.2007
130 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
131 Eritro 500 mg 23.05.2007
132 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
133 Reçete yazımı 22.05.2007
134 Polifleks 22.05.2007
135 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
136 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
137 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
138 Ultravist 07.09.2006
139 Lescol 07.09.2006