İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
2 Cotellic 14.08.2017
3 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
4 Erwinase Flakon 07.08.2017
5 Entyvio 17.05.2017
6 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
7 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
8 Renkli Reçete 20.03.2017
9 Zaltrap 07.02.2017
10 Lenalidomid 20.01.2017
11 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
12 Thalidomide Celgene 03.10.2016
13 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
14 Thalidomide Celgene 22.07.2016
15 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
16 Viekirax, Exviera 01.06.2016
17 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
18 Genotropin 06.04.2016
19 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
20 Madol 08.03.2016
21 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
22 Xalkori 02.02.2016
23 Modafinil 02.02.2016
24 Sedever 16.12.2015
25 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
26 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
27 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
28 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
29 Valproik Asit 12.06.2015
30 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
31 Stronsiyum renelat 04.02.2015
32 Thromboreductin 26.01.2015
33 Suboxone 22.01.2015
34 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
35 Abstral 24.11.2014
36 Medikinet 06.11.2014
37 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
38 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
39 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
40 Karvedilol 17.07.2014
41 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
42 Effient 11.04.2014
43 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
44 Temozolomid 13.03.2014
45 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
46 Tiyokolşikosid 10.02.2014
47 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
48 Jurnista 31.01.2014
49 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
50 Alprazoalm 24.01.2014
51 Suboxone 23.01.2014
52 Kabazitaksel 09.01.2014
53 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
54 Agomelatin 27.12.2013
55 Oxopane 18.12.2013
56 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
57 Tramosel 23.10.2013
58 Yeşil Reçete 01.10.2013
59 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
60 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
61 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
62 Sedazolam 19.09.2013
63 Bevasizumab 12.09.2013
64 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
65 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
66 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
67 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
68 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
69 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
70 Baklofen 01.04.2013
71 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
72 Pradaxa 12.03.2013
73 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
74 Rituksimab 28.01.2013
75 Sertolizumab 17.01.2013
76 Agemelatin 10.01.2013
77 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
78 Domperidon 09.11.2012
79 Codefen 07.11.2012
80 Psikotrop 07.11.2012
81 Ondansetron 22.10.2012
82 Zolamid 22.06.2012
83 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
84 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
85 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
86 Duamol, Fixdol 24.01.2012
87 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
88 Flakon 24.02.2011
89 Pegintron 09.02.2011
90 Suboxone 03.11.2010
91 Gudef Şurup 26.07.2010
92 Metilfenidat HCL 11.06.2010
93 Parakodin Tablet 11.05.2010
94 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
95 Suboxone 09.12.2009
96 Exjade 11.09.2009
97 TNF alfa blokeri 12.05.2009
98 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
99 Raptiva 09.03.2009
100 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
101 Gripamol Tablet 06.01.2009
102 Bactrim Tablet 23.10.2008
103 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
104 Aspirin Plus 28.04.2008
105 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
106 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
107 Heparine Sodium 21.04.2008
108 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
109 Bondronat 6mg 21.04.2008
110 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
111 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
112 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
113 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
114 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
115 Concerta 27 mg 28.02.2008
116 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
117 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
118 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
119 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
120 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
121 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
122 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
123 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
124 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
125 Raniver Ampul 23.08.2007
126 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
127 Eritro 500 mg 23.05.2007
128 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
129 Reçete yazımı 22.05.2007
130 Polifleks 22.05.2007
131 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
132 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
133 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
134 Ultravist 07.09.2006
135 Lescol 07.09.2006