İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Suboxone 16.08.2018
2 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
3 Dolutegravir 11.07.2018
4 Finasterid 25.06.2018
5 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
6 Bendamustin 23.05.2018
7 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
8 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
9 Renkli Reçete 24.03.2018
10 Orta Uveit 15.03.2018
11 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
12 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
13 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
14 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
15 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
16 Imbruvica 29.09.2017
17 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
18 Cotellic 14.08.2017
19 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
20 Erwinase Flakon 07.08.2017
21 Entyvio 17.05.2017
22 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
23 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
24 Renkli Reçete 20.03.2017
25 Zaltrap 07.02.2017
26 Lenalidomid 20.01.2017
27 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
28 Thalidomide Celgene 03.10.2016
29 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
30 Thalidomide Celgene 22.07.2016
31 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
32 Viekirax, Exviera 01.06.2016
33 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
34 Genotropin 06.04.2016
35 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
36 Madol 08.03.2016
37 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
38 Xalkori 02.02.2016
39 Modafinil 02.02.2016
40 Sedever 16.12.2015
41 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
42 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
43 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
44 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
45 Valproik Asit 12.06.2015
46 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
47 Stronsiyum renelat 04.02.2015
48 Thromboreductin 26.01.2015
49 Suboxone 22.01.2015
50 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
51 Abstral 24.11.2014
52 Medikinet 06.11.2014
53 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
54 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
55 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
56 Karvedilol 17.07.2014
57 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
58 Effient 11.04.2014
59 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
60 Temozolomid 13.03.2014
61 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
62 Tiyokolşikosid 10.02.2014
63 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
64 Jurnista 31.01.2014
65 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
66 Alprazoalm 24.01.2014
67 Suboxone 23.01.2014
68 Kabazitaksel 09.01.2014
69 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
70 Agomelatin 27.12.2013
71 Oxopane 18.12.2013
72 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
73 Tramosel 23.10.2013
74 Yeşil Reçete 01.10.2013
75 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
76 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
77 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
78 Sedazolam 19.09.2013
79 Bevasizumab 12.09.2013
80 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
81 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
82 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
83 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
84 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
85 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
86 Baklofen 01.04.2013
87 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
88 Pradaxa 12.03.2013
89 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
90 Rituksimab 28.01.2013
91 Sertolizumab 17.01.2013
92 Agemelatin 10.01.2013
93 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
94 Domperidon 09.11.2012
95 Codefen 07.11.2012
96 Psikotrop 07.11.2012
97 Ondansetron 22.10.2012
98 Zolamid 22.06.2012
99 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
100 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
101 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
102 Duamol, Fixdol 24.01.2012
103 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
104 Flakon 24.02.2011
105 Pegintron 09.02.2011
106 Suboxone 03.11.2010
107 Gudef Şurup 26.07.2010
108 Metilfenidat HCL 11.06.2010
109 Parakodin Tablet 11.05.2010
110 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
111 Suboxone 09.12.2009
112 Exjade 11.09.2009
113 TNF alfa blokeri 12.05.2009
114 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
115 Raptiva 09.03.2009
116 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
117 Gripamol Tablet 06.01.2009
118 Bactrim Tablet 23.10.2008
119 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
120 Aspirin Plus 28.04.2008
121 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
122 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
123 Heparine Sodium 21.04.2008
124 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
125 Bondronat 6mg 21.04.2008
126 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
127 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
128 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
129 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
130 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
131 Concerta 27 mg 28.02.2008
132 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
133 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
134 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
135 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
136 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
137 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
138 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
139 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
140 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
141 Raniver Ampul 23.08.2007
142 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
143 Eritro 500 mg 23.05.2007
144 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
145 Reçete yazımı 22.05.2007
146 Polifleks 22.05.2007
147 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
148 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
149 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
150 Ultravist 07.09.2006
151 Lescol 07.09.2006