İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Benlysta 11.06.2019
2 Genvoya 11.06.2019
3 Benlysta 11.06.2019
4 Xeljanz (tofasitinib) 14.05.2019
5 Hepatoksite 14.05.2019
6 SGLT-2 İnhibitörleri 04.04.2019
7 Finasterid 04.04.2019
8 Hormonal kontraseptif 21.03.2019
9 Hidroklorotiyazid 29.01.2019
10 Sistemik ve inhale florokinolonlar ile aort anevrizması ve aort diseksiyonu riski 20.12.2018
11 Xarelto (rivaroksaban) 14.12.2018
12 Euthyrox (levotiroksin) 17.11.2018
13 Öksürük Şurupları 04.10.2018
14 Synagis 19.09.2018
15 Xgeva 14.09.2018
16 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
17 Suboxone 16.08.2018
18 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
19 Dolutegravir 11.07.2018
20 Finasterid 25.06.2018
21 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
22 Bendamustin 23.05.2018
23 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
24 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
25 Renkli Reçete 24.03.2018
26 Orta Uveit 15.03.2018
27 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
28 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
29 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
30 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
31 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
32 Imbruvica 29.09.2017
33 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
34 Cotellic 14.08.2017
35 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
36 Erwinase Flakon 07.08.2017
37 Entyvio 17.05.2017
38 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
39 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
40 Renkli Reçete 20.03.2017
41 Zaltrap 07.02.2017
42 Lenalidomid 20.01.2017
43 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
44 Thalidomide Celgene 03.10.2016
45 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
46 Thalidomide Celgene 22.07.2016
47 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
48 Viekirax, Exviera 01.06.2016
49 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
50 Genotropin 06.04.2016
51 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
52 Madol 08.03.2016
53 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
54 Xalkori 02.02.2016
55 Modafinil 02.02.2016
56 Sedever 16.12.2015
57 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
58 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
59 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
60 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
61 Valproik Asit 12.06.2015
62 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
63 Stronsiyum renelat 04.02.2015
64 Thromboreductin 26.01.2015
65 Suboxone 22.01.2015
66 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
67 Abstral 24.11.2014
68 Medikinet 06.11.2014
69 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
70 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
71 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
72 Karvedilol 17.07.2014
73 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
74 Effient 11.04.2014
75 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
76 Temozolomid 13.03.2014
77 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
78 Tiyokolşikosid 10.02.2014
79 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
80 Jurnista 31.01.2014
81 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
82 Alprazoalm 24.01.2014
83 Suboxone 23.01.2014
84 Kabazitaksel 09.01.2014
85 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
86 Agomelatin 27.12.2013
87 Oxopane 18.12.2013
88 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
89 Tramosel 23.10.2013
90 Yeşil Reçete 01.10.2013
91 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
92 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
93 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
94 Sedazolam 19.09.2013
95 Bevasizumab 12.09.2013
96 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
97 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
98 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
99 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
100 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
101 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
102 Baklofen 01.04.2013
103 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
104 Pradaxa 12.03.2013
105 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
106 Rituksimab 28.01.2013
107 Sertolizumab 17.01.2013
108 Agemelatin 10.01.2013
109 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
110 Domperidon 09.11.2012
111 Codefen 07.11.2012
112 Psikotrop 07.11.2012
113 Ondansetron 22.10.2012
114 Zolamid 22.06.2012
115 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
116 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
117 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
118 Duamol, Fixdol 24.01.2012
119 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
120 Flakon 24.02.2011
121 Pegintron 09.02.2011
122 Suboxone 03.11.2010
123 Gudef Şurup 26.07.2010
124 Metilfenidat HCL 11.06.2010
125 Parakodin Tablet 11.05.2010
126 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
127 Suboxone 09.12.2009
128 Exjade 11.09.2009
129 TNF alfa blokeri 12.05.2009
130 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
131 Raptiva 09.03.2009
132 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
133 Gripamol Tablet 06.01.2009
134 Bactrim Tablet 23.10.2008
135 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
136 Aspirin Plus 28.04.2008
137 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
138 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
139 Heparine Sodium 21.04.2008
140 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
141 Bondronat 6mg 21.04.2008
142 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
143 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
144 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
145 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
146 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
147 Concerta 27 mg 28.02.2008
148 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
149 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
150 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
151 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
152 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
153 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
154 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
155 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
156 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
157 Raniver Ampul 23.08.2007
158 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
159 Eritro 500 mg 23.05.2007
160 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
161 Reçete yazımı 22.05.2007
162 Polifleks 22.05.2007
163 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
164 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
165 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
166 Ultravist 07.09.2006
167 Lescol 07.09.2006