Toplum ve Hekim`den yeni sayı

Toplum ve Hekim’in yeni sayısı okuyucularıyla buluşuyor. 2016 yılının son sayısı olan yeni sayıda 7 yazı ve 2016 makale ve yazar dizini bulunuyor. 

Yayımlanan yazılar arasında, Toplum ve Hekim Danışma Kurulu üyelerinin katıldığı “15 Temmuz Sonrasında Devlet Yeniden İnşa Edilirken Yapılabilecekler-Yapabileceklerimiz” başlıklı yuvarlak masa, “Evde Sağlık Sosyal ve Destek Hizmetlerinde Dört Dönem Dört Özellik”, “Dünden Bugüne Türkiye'de Evde Sağlık Hizmetleri”, “TTB 67. Büyük Kongresi'nin Değerlendirmesi: Oylar Nasıl Kullanılıyor?”, “Türkiye'de Tıp Eğitiminin Durumu: Türk Tabipleri Birliği Adına Kısa Değerlendirme”, “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı'na Aylık Çalışma Raporu (22.9.1979)”, “Okuma Önerileri: Evrimsel Tıp İle İlgili Kitaplar” başlıklı yazılar yer alıyor.

Yayımlanan yeni sayıdaki yazıların özetlerine ve dergiye abonelik ile ilgili bilgilere http://www.ttb.org.tr/thnew/ adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca bu sayfadan derginin eski sayılarında yer alan makalelerin tam metinleri de taranabiliyor.