Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi

Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi (Seçimsiz), çoğunluk aranarak 3 Haziran 2017 tarihinde saat 09.30-17.00 arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 10 Haziran 2017 tarihinde (Devlet Su İşleri Konferans Salonu-Yücetepe/Ankara) adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Büyük Kongre delegelerimize saygılarımızla duyurulur.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
68. BÜYÜK KONGRE (SEÇİMSİZ)
GÜNDEMİ
10 Haziran 2017

10 Haziran 2017 Cumartesi

Saat:09:30

-Açılış ve Divan seçimi

-Saygı duruşu

-Büyük Kongre Gündeminin okunması ve varsa değişiklik önerilerinin oya sunulması

-Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın açış konuşması

-Konukların konuşmaları

-Merkez Konseyi Çalışma Raporunun, Mali Raporunun ve Denetleme Raporunun okunması

-Raporların görüşülmesi

-Mali Raporun aklanmak üzere oya sunulması

-Tahmini Bütçenin görüşülerek oya sunulması

-Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması

-Dilek, istek ve önerilerin sunulması

 

YER: Devlet Su İşleri Konferans Salonu Yücetepe-ANKARA