Tabip Odası Yazışmaları

# Adı Tarih Link
1 XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 08.11.2019
2 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı 2020 Yılı Katsayı Önderileri 04.11.2019
3 TTB Edebiyat Matinesi (Diyarbakır) 31.10.2019
4 GYK ve TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi 16.10.2019
5 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri - Sınırlar Sempozyumu 10.10.2019
6 Şehir Hastaneleri Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu 10.10.2019
7 İşyeri hekimliği belgelerinin kiralanması iddialarının araştırılması 10.10.2019
8 TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz) 08.10.2019
9 13 Ekim 2019 NKP Mersin Buluşması 07.10.2019
10 Ata Soyer XXIII. Halk Sağlığı Güz Okulu 2. Duyuru 07.10.2019
11 23-24 Kasım 2019 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 17.09.2019
12 28 Eylül 2019 Aile Hekimlerinin Hakları Forumu 06.09.2019
13 Bilirkişilik Temel Eğitimleri 05.09.2019
14 Ata Soyer 23. Halk Sağlığı Güz Okulu 29.08.2019
15 TTB Edebiyat Matinesi - Hatay 17.07.2019
16 TTB 70. Büyük Kongre (Seçimsiz) 24.05.2019
17 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Çalışma Yönergesi 17.05.2019
18 TTB 70. Büyük Kongresi 08.05.2019
19 TTB 70. Büyük Kongresi Karar Önerileri 08.05.2019
20 ÖNEMLİ Tabip Odaları Başkanlar Toplantısı 08.05.2019
21 26 Mayıs 2019 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 07.05.2019
22 Gazete İlanı 07.05.2019
23 3 Mayıs 2019 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Duruşması 24.04.2019
24 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
25 ”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” Hakkında Etik Kurul Görüşü 24.04.2019
26 11 Mayıs 2019 TTB PHK Kol Toplantısı Davet 22.04.2019
27 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Duyuru 22.04.2019
28 4 Mayıs 2019 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 19.04.2019
29 TTB Hukuk Çalışmaları Fonu 15.04.2019
30 ÖNEMLİ! 17 Nisan Beyaz Eylemler Basın Açıklaması Metni 15.04.2019
31 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 12.04.2019
32 27 Nisan 2019 TTB Asistan ve Genç Uzman Kol Toplantısı 12.04.2019
33 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler Konferansı 11.04.2019
34 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Anket Çalışması 09.04.2019
35 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
36 Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının Gönderilmesi 05.04.2019
37 7 Nisan 2019 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 27.03.2019
38 TTB 70. Büyük Kongresi 27.03.2019
39 Kadın Hekimlik Çalıştayı Raporu 26.03.2019
40 Türk Tabipleri Birliği Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi 25.03.2019
41 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri ve Teşekkür 25.03.2019
42 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne Çağrı 13.03.2019
43 14 Mart Tıp Haftası’nda Sağlık Çalışanlarının Durumu 13.03.2019
44 ÖNEMLİ 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü Videosu 11.03.2019
45 Öykü Arin Kök Hücre Bağış Kampanyası 07.03.2019
46 14 Mart’ın 100.Yılı Büyük Hekim Yürüyüşüne Davet 04.03.2019
47 Şehir Hastanelerinde Yaşanan Sorunlar ile ilgili Sağlık Bakanına Yazı 22.02.2019
48 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantısı Çağrısı 21.02.2019
49 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 12.02.2019
50 Benim Kızım Okuyacak Fotoğraf Yarışması 11.02.2019
51 SÇS “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” Toplantısı 11.02.2019
52 14 Mart 100.Yıl Logosu 07.02.2019
53 14 Mart Basın Açıklaması ve Etkinlik Programı 04.02.2019
54 Hasta Hakları Kurullarında temsil 29.01.2019
55 Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 17.01.2019
56 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 16.01.2019
57 26 Ocak 2019 İzmir TTB Edebiyat Matinesi 10.01.2019
58 2019 HUV Katsayısı Bilgilendirme Yazısı 10.01.2019
59 Oda üyelikleri 03.01.2019
60 Kadın Hekim Olmak Çalıştayı 26.12.2018
61 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 25.12.2018
62 22-24 Şubat 2019- II. Aile Hekimleri Buluşması 21.12.2018
63 TTB 2019 Yılı Genel Bütçesi’ne İlişkin Değerlendirme 20.12.2018
64 Belge ve Kimlik Ücretleri 18.12.2018
65 2019 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 18.12.2018
66 Yeni Sözleşme Dönemi Öncesi Aile Hekimleri Taleplerini Açıkladı 18.12.2018
67 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı katsayıları 11.12.2018
68 23 Aralık 2018 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları “Çalışma ve Eğitim Hakkımız” 11.12.2018
69 Barış ve Hekimlik Değerleri İçin 27 Aralıkta’ta Ankara Adliyesindeyiz 10.12.2018
70 27 Aralık 2018 / 2016-2018 Merkez Konseyi Üyeleri Duruşma Çağrısı 30.11.2018
71 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 30.11.2018
72 24 Kasım 2018 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Kararları 30.11.2018
73 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 26.11.2018
74 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Genel Kurulu 20.11.2018
75 9 Aralık 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 19.11.2018
76 ”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş 14.11.2018
77 14 Kasım 2018 Çarşamba 12.30 İl Sağlık Müdürlükleri Önünde Yapılacak Nöbet Eylemi 13.11.2018
78 GÜNLÜDÜR TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Parti Genel Başkanlarına ve Milletvekillerine gidecek Metin 12.11.2018
79 11 Kasım 2018 tarihinde Torba Yasa Teklifine karşı Ankara’da yapılacak Etkinlik 08.11.2018
80 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
81 5 Kasım ’Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı Kabul Etmeyeceğiz’ Nöbeti 03.11.2018
82 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Geri Çekilmesini İstiyoruz 02.11.2018
83 2 Kasım 2018 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetleri Görseli 01.11.2018
84 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu Programı 01.11.2018
85 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında bilgi notu 01.11.2018
86 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 30.10.2018
87 2 Kasım 2018 Sağlıkta Şiddet Yasası Nöbet Eylemi 30.10.2018
88 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 25.10.2018
89 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız 23.10.2018
90 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22.10.2018
91 TTB Toplum ve Hekim Dergisi 40. Yıl Etkinlikleri 18.10.2018
92 TTB Edebiyat Matineleri ”7 Bölge 7 Matine” 16.10.2018
93 2019 Katsayı tespiti 16.10.2018
94 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 16.10.2018
95 Sağlıkta Mobbing-Mobbingde Sağlık Sempozyumu 15.10.2018
96 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu 10.10.2018
97 Pratisyen Hekimlik Kongresi 09.10.2018
98 Dr. Fikret Hacıosman Anma Nöbet Eylemi El İlanı 08.10.2018
99 Sağlıkta Şiddet Yasası Eylem Basın Açıklaması Metni ve Hekimlere Yönelik Mektup 08.10.2018
100 “Sağlıkta Şiddet Yasası” materyalleri 08.10.2018
101 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Takvimi ve Başkanlar Toplantısı 05.10.2018
102 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 04.10.2018
103 ACİL! 3 Ekim 2018 ”Dr. Fikret Hacıosman” Basın Açıklaması 02.10.2018
104 Ekonomik Kriz ve Sağlık Alanına Yansımaları 01.10.2018
105 Süreli Yayınlar 01.10.2018
106 Fiili Hizmet Zammı İmza Metni 27.09.2018
107 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2018
108 Yıpranma Payı 21.09.2018
109 Cizre Davası Duruşma ve Forum Çağrısı 20.09.2018
110 TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplantısı 17.09.2018
111 Odası Bölgesindeki İşyeri Hekimleri 14.09.2018
112 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.09.2018
113 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi 14.09.2018
114 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.09.2018
115 Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı Çağrısı 06.09.2018
116 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı 05.09.2018
117 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı adres değişikliği 16.08.2018
118 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantı çağrısı 15.08.2018
119 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 13.08.2018
120 heKİMLİK programı 10.08.2018
121 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Çağrı 08.08.2018
122 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” Sempozyumu 31.07.2018
123 ÖNEMLİ ve ACİl Gazete İlanı 25.07.2018
124 TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması 23.07.2018
125 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem 19.07.2018
126 İşyeri hekimliği belgelerinin verilmesi veya iptali 13.07.2018
127 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Duruşma 10.07.2018
128 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği Sempozyumu 03.07.2018
129 69. Büyük Kongre Kararları 02.07.2018
130 Şiddet 28.06.2018
131 2018-2020 Dönemi TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 18.06.2018
132 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Konu Önerileri 04.06.2018
133 31 Mayıs Tütün ile Mücadele Açıklama 29.05.2018
134 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı - 22.07.2018 25.05.2018
135 TTB 69. Büyük Kongre (Seçimli) Duyurusu 10.05.2018
136 Yatağa Bağlı Seçmenlere Tıbbi Rapor Verilmesi Hakkında Bilgilendirme 08.05.2018
137 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 08.05.2018
138 TTB 69. Büyük Kongresi Karar Önerileri 03.05.2018
139 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 30.04.2018
140 Seçimlerde aday olacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri 25.04.2018
141 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 13.04.2018
142 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 09.04.2018
143 Aşı Candır, Hayat Kurtarır Kampanyası 09.04.2018
144 Türk Tabipleri Birliği 2018-2020 Yönetici Rehberi 06.04.2018
145 SÇS Toplantısı, 13 Mayıs 2018 28.03.2018
146 Kişisel Sağlık Verileri -Genetik Sempozyumu 06.03.2018
147 14 Mart Etkinlikleri: Kamu Hastane Birlikleri 05.03.2018
148 14 Mart Etkinlikleri: Aile Hekimliği Ne Dediler, Ne Oldu? 26.02.2018
149 11 Mart Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
150 Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor! Çalıştayı 19.02.2018
151 14 Mart Programı 19.02.2018
152 7-8 Nisan 2018 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantı Çağrısı 12.02.2018
153 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 09.02.2018
154 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.02.2018
155 Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi 26.01.2018
156 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı tutanakları 18.01.2018
157 OSGB Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Çalışması 17.01.2018
158 TTB Aile Hekimliği Kolu Kol Toplantısı 09.01.2018
159 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 08.01.2018
160 20 Ocak 2018 Şehir Hastaneleri Çalıştayı 05.01.2018
161 Çalıştay ”Özel Hekimlik Alanında Çalışma Biçimlerinin Özlük ve Ekonomik Hak. Yansımaları” 27.12.2017
162 2018 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 19.12.2017
163 2018 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi 19.12.2017
164 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 19.12.2017
165 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
166 TTB-HEAL Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kursu 05.12.2017
167 Şiddet Olaylarının İş Kazası Kapsamında Yasal Süreçlerinin Takip Edilmesi 01.12.2017
168 Özel Hekimlik İletişim Portalı 20.11.2017
169 TTB-HUV 2018 Katsayı Önerileri 15.11.2017
170 Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu 08.11.2017
171 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 03.11.2017
172 Pratisyen Hekimlik Kongresi 03.11.2017
173 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 03.11.2017
174 Kişisel sağlık Verileri Çalışma Grubu 03.11.2017
175 Bilirkişilik Temel Eğitimleri 30.10.2017
176 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı OSGB’lerin Gündem Yapılması 06.10.2017
177 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu 28.09.2017
178 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 26.09.2017
179 Özel Hekimlik Komisyonu 19.09.2017
180 12 Kasım 2017, ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz ’Çalıştayı 19.09.2017
181 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı ERTELEME 19.09.2017
182 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güzokulu 14.09.2017
183 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 13.09.2017
184 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 13.09.2017
185 Aidatların ödenme zamanı 21.06.2017
186 Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları: Op. Dr. Şükrü Güner 07.06.2017
187 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 17.05.2017
188 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2017
189 Birden Çok İlde Yürütülecek Mesleki Faaliyet 16.05.2017
190 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
191 TTB 68. Büyük Kongre Karar Önerileri 09.05.2017
192 Gelir-Gider Tabloları 18.04.2017
193 TTB Kimlik Kartları Düzenleme 07.04.2017
194 ACİL ve ÖNEMLİ Dr. Hüseyin Ağır’ı anma etkinlikleri 03.04.2017
195 İşyeri Hekimleri Listesi İsteme Talebi Bakanlık Yazı 31.03.2017
196 22 Nisan 2017 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 29.03.2017
197 22-23 Nisan 2017 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 24.03.2017
198 14 Mart Basın Açıklaması 13.03.2017
199 6-12 Mart Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylem ve Etkinlikler 06.03.2017
200 26 Mart 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 03.03.2017
201 OHAL Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 01.03.2017
202 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
203 ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ talebini içeren eylem 21.02.2017
204 Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi 17.02.2017
205 Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz 17.02.2017
206 Asistan Hekim Komisyonları Bilgileri 15.02.2017
207 GYK Tutanakları ve 14 Mart Programı 06.02.2017
208 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi 31.01.2017
209 21-22 Ocak 2017 Gaziantep Edebiyat Matinesi 17.01.2017
210 29 Ocak 2017 ’OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız’ çalıştayı 12.01.2017
211 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 04.01.2017
212 Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor 02.01.2017
213 Üye listelerinin gönderilmesi 02.01.2017
214 2017 yılında uygulanacak olan Protokol Defteri,Teftiş Denetim Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri 26.12.2016
215 2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 26.12.2016
216 TTB - IAHPE ’Ticarileşme Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük’ Etkinliği 20.12.2016
217 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 16.12.2016
218 İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları 15.12.2016
219 24 Aralık 2016 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-4 12.12.2016
220 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2017 Yılı Katsayıları hk. 12.12.2016
221 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 12.12.2016
222 TTB Edebiyat Matinesi Bursa 05.12.2016
223 Hasta bilgilerinin toplanması talebi ve tutum önerileri 01.12.2016
224 TTB TÖK Genel Yürütme Kurulu Toplantısı 30.11.2016
225 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 30.11.2016
226 Sürücü Olur Sağlık Belgesi Çalıştayı 30.11.2016
227 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı 30.11.2016
228 Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım 28.11.2016
229 2 Aralık 2016 Sürücü Çalıştayı 28.11.2016
230 17-18 Aralık 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 21.11.2016
231 Dr. Aynur Dağdemir Anma Basın Açıklaması Metni 18.11.2016
232 Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları 14.11.2016
233 Dr. Aynur Dağdemir Anma 03.11.2016
234 4 Kasım 2016 TTB Başkanlar Toplantı Çağrısı 01.11.2016
235 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) Tutanakları 20.10.2016
236 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 20.10.2016
237 Aile Hekimliği Komisyon Bilgileri 20.10.2016
238 13 Kasım 2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 17.10.2016
239 22 Ekim 2016 Ankara TTB Edebiyat Matinesi 12.10.2016
240 5-6 Kasım 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 07.10.2016
241 Disiplin işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlar 05.10.2016
242 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 04.10.2016
243 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu 29.09.2016
244 OHAL ve KHK ile Hak Kaybına Uğrayan Hekimlerin Bildirimi 27.09.2016
245 15-16 Ekim 2016 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 27.09.2016
246 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.09.2016
247 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 09.09.2016
248 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı 09.09.2016
249 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 08.09.2016
250 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Temiz Hava Sempozyumu 07.09.2016
251 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 31.08.2016
252 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 29.07.2016
253 SÇS iş kazası ve işe bağlı hastalıklar raporu 22.07.2016
254 Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
255 Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri 17.06.2016
256 FW: 2016-2018 TTB MK Görev Dağılımı 17.06.2016
257 TTB 67. Büyük Kongre Kararları 17.06.2016
258 TTB 67. Büyük Kongre Karar Önerileri / 2014-2016 Çalışma Raporu 03.06.2016
259 UAÖ Eğitimi: Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ’lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık 27.05.2016
260 Dr. Kamil Furtun Anma Basın Açıklaması 27.05.2016
261 Dr. Kamil Furtun Anma 26.05.2016
262 67.Büyük Kongre 17.05.2016
263 21 Mayıs 2016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 10.05.2016
264 28-29 Mayıs 2016 Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu 06.05.2016
265 28 Mayıs 2016 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 06.05.2016
266 10 Mayıs 2015 Prof. Dr. Şükrü Boylu Destek Basın Açıklaması 06.05.2016
267 Fosil Yakıtlardan Kurtul İnsiytifi Daveti 03.05.2016
268 67. Büyük Kongre (Seçimli) Karar Önerisi 03.05.2016
269 15 Mayıs 2016 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Çağrısı 03.05.2016
270 Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlere Destek Eylemi ve Basın Açıklaması 29.04.2016
271 HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 27.04.2016
272 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 18.04.2016
273 18 Nisan Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri Basın Açıklaması 16.04.2016
274 18 Nisan 2016 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 15.04.2016
275 20 Nisan 2016 TTB Edebiyat Matineleri-İstanbul Duyurusu 13.04.2016
276 ÖNEMLİ 2016-2018 Yönetici Rehberi 11.04.2016
277 2 Nisan 2016 Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) Toplantı Tutanakları 07.04.2016
278 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Program ve Yer 07.04.2016
279 ACELE ve GÜNLÜDÜR 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 05.04.2016
280 2 Nisan 2016 Aile Hekimliği Toplantısı 29.03.2016
281 Oda Genel Kurulu hakkında 18.03.2016
282 Özel Hekimlik Çalıştayı 16.03.2016
283 Terör Saldırısı ve 14 Mart Etkinlikleri 14.03.2016
284 14 Mart Ortak Basın Açıklaması metni 10.03.2016
285 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hek. Almaları Gereken Asgari/ Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 03.03.2016
286 Tabip Odaları Milletvekili Toplantıları Yasa Teklifleri 02.03.2016
287 28 Şubat 2016 Samsun Edebiyat Matinesi 17.02.2016
288 14 Mart Etkinlik Takvimi 16.02.2016
289 Sağlık Çalışanları Sorunlarını/Çözüm Önerilerini Belirliyor Anketi 12.02.2016
290 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz Duruşma Bilgisi 02.02.2016
291 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 25.01.2016
292 13-14 Şubat 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 18.01.2016
293 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 13.01.2016
294 Üye Listeleri 04.01.2016
295 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 04.01.2016
296 TTB Halk Sağlığı Kolu Faaliyetleri ve Yürütme Kurulu 04.01.2016
297 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 30.12.2015
298 31 Aralık Diyarbakır Etkinliği 28.12.2015
299 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 24.12.2015
300 SÇS İş Kazası ve Meslek Hast. Kom. Top. 22.12.2015
301 26 Aralık TTB Edirne Edebiyat Matinesi Çağrısı 22.12.2015
302 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 17.12.2015
303 Tanıtım kurallarına aykırılıklar 15.12.2015
304 2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında 15.12.2015
305 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Kararları 02.12.2015
306 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 27.11.2015
307 12-13 Aralık 2015 İzmir Emekli Hekim Toplantı Çağrısı 27.11.2015
308 24 Kasım 2015 Dr. Aynur Dağdemir Eylemi Basın Açıklaması Metni 24.11.2015
309 Samsunda Öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili Eylemler 23.11.2015
310 Nöbet Eylemleri ve Fesih Süreci 19.11.2015
311 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2016 Yılı Katsayıları 19.11.2015
312 22 Kasım 2015 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 16.11.2015
313 Silvan’da Yaşanan Olaylar 13.11.2015
314 28 Kasım 2015 Ağrı, Edebiyat Matinesi Çalıştayı 11.11.2015
315 Döner Sermaye Gelirleri Veri Talebi 03.11.2015
316 14-15 Kasım 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 27.10.2015
317 15 Kasım 2015 ODSH Kol Toplantısı 26.10.2015
318 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2015
319 Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları 19.10.2015
320 17 Ekim 2015 Ankara Katliamı Anma 15.10.2015
321 ACELE VE GÜNLÜDÜR! 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi 14.10.2015
322 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde iş bırakma eylemi 12.10.2015
323 19 Ekim 2015 Dr. Füsun Sayek Anma Toplantısı 05.10.2015
324 10 Ekim KESK-DİSK-TMMOB-TTB’li Kadınlar Etkinlik Programı 05.10.2015
325 ÖNEMLİ 2016 Yılı Katsayı Önerileri 02.10.2015
326 10 Ekim 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 02.10.2015
327 10 Ekim 2015 ’Emek, Barış, Demokrasi’ Mitingi 29.09.2015
328 20. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu 28.09.2015
329 3-4 Ekim 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 10.09.2015
330 3 Ekim 2015 GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı 10.09.2015
331 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 04.09.2015
332 18 Eylül 2015 Dr. Kamil Furtun’un Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşması 04.09.2015
333 1 Ağustos 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 15.07.2015
334 Yargı kararlarının derlenmesi 15.07.2015
335 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 29.06.2015
336 5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2015
337 Hekim bilgisi hk 04.06.2015
338 Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi 01.06.2015
339 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! Eylemi Basın Açıklaması Metni 01.06.2015
340 13-14 Haziran 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 28.05.2015
341 20-21-22 Mayıs G(ö)REV Eylemi Medya Raporu 27.05.2015
342 Cezaevlerinde Görevli Hekimlerin Bilgileri 21.05.2015
343 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapacağımız eylemde kullanabileceğiniz basın açıklaması metni 20.05.2015
344 Halkı Bilgilendirme Broşürü 14.05.2015
345 16 Mayıs 2015 Soma Mitingi Gidiş Dönüş Organizasyon Değişikliği 14.05.2015
346 20-21-22 Mayıs Birinci Basamak Sağlık Çalışanları G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotu 13.05.2015
347 16 Mayıs Asistan Hekim Büyük Buluşması 12.05.2015
348 13 Mayıs Soma faciası yıldönümü ortak basın açıklaması metni 12.05.2015
349 Soma faciası birinci yıldönümü etkinlikleri 07.05.2015
350 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 06.05.2015
351 28 Nisan 2015 Aile Hekimliği Alanındaki Ödeme ve Uygulama Yönetmeliği Toplantısı Kararları ve 20-21-22 Mayıs 2015 Eylem Süreci 06.05.2015
352 Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi 29.04.2015
353 2-3 Mayıs 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Duyurusu 21.04.2015
354 Arş.Gör.Dr. Coşkun Canıvar Kademe Durdurma Cezası 17.04.2015
355 Dr. Ersin Arslan Anma Basın Açıklaması Metni 15.04.2015
356 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 07.04.2015
357 Elektrik Kesintisi ve Sağlık Hizmetleri 02.04.2015
358 4-5 Nisan 2015 İşçi Sağlığı Sempozyum Daveti 01.04.2015
359 13-14 Mart Süreci Medya Raporu 25.03.2015
360 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 23.03.2015
361 Dr. Ata Soyer’le Buluşma Etkinliği Davet 18.03.2015
362 13 Mart G(ö)REV Basın Açıklaması Metni 12.03.2015
363 Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet İmza Kampanyası 09.03.2015
364 8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü 06.03.2015
365 Aile Hekimliği Cumartesi Nöbetleri Karar 06.03.2015
366 13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları 06.03.2015
367 TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleri Buluşması Duyuru 04.03.2015
368 TTB, TMMOB, DİSK, KESK 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü Basın Açıklaması Takvimi 02.03.2015
369 Kamu Hastane Birliği Veri Talebi 27.02.2015
370 Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 27.02.2015
371 Tıbbi Atıklar 27.02.2015
372 e-Nabız Projesi 26.02.2015
373 25 Nisan 2015 Hekimler Savaşa Karşı Barışı Savunuyor Etkinliği 25.02.2015
374 13 Mart 2015 G(ö)REV Etkinliği 23.02.2015
375 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı 18.02.2015
376 TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantı Çağrısı 09.02.2015
377 28 Şubat 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 06.02.2015
378 SES 11 Şubat 2015 İş Bırakma Eylemi Destek 03.02.2015
379 14 Mart Dönemi ve Etkinlikleri 02.02.2015
380 Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 23.01.2015
381 TTB Platinum Kredi Kartı 20.01.2015
382 DİSK Emekli Sen Etkinliği 19.01.2015
383 Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 16.01.2015
384 20 Şubat 2015 Ankara Tabip Odası Duruşması Davet 13.01.2015
385 2014 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 13.01.2015
386 2014 Üye Listeleri 13.01.2015
387 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 12.01.2015
388 ACİL VE ÖNEMLİ TTB PHK Kol Toplantısı Erteleme 08.01.2015
389 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 06.01.2015
390 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı 06.01.2015
391 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Öne Çıkan Sorunları Çözümü İmza Kampanyası 05.01.2015
392 2015 Yılı Kimlik ve Basılı Belge Ücretleri 31.12.2014
393 TTB HUV Bilgilendirme 30.12.2014
394 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 29.12.2014
395 ACİL 30 Aralık 2014 Aile Hekimliği Kolu Basın Açıklaması 29.12.2014
396 Aile Hekimleri Cumartesi Eylemleri Materyalleri 26.12.2014
397 17 Ocak 2015 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 25.12.2014
398 Fiili Hizmet Broşürü 24.12.2014
399 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı Katsayıları 19.12.2014
400 12-13 Aralık 2014 Aile Hekimliği Eylem Basın Açıklaması Metni ve Dilekçe Örneği 11.12.2014
401 5 Aralık 2014 HUV Toplantısı Kararları 10.12.2014
402 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 08.12.2014
403 13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek 05.12.2014
404 12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması 05.12.2014
405 27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 04.12.2014
406 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları 01.12.2014
407 29 Kasım 2014 Aile Hekimliği eylemi ve basın açıklaması 25.11.2014
408 2015 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 24.11.2014
409 Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü 17.11.2014
410 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.11.2014
411 Türk Eğitim Vakfı Başvuru 14.11.2014
412 Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz İmza Kampanyası 11.11.2014
413 Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a Destek Basın Açıklamasına Davet 10.11.2014
414 16 Kasım 2014 Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 05.11.2014
415 2015 Yılı Katsayı Önerileri 05.11.2014
416 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 04.11.2014
417 TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı Duyurusu 04.11.2014
418 SÇS 5. Kongre Hazırlık Toplantısı 03.11.2014
419 DİSK Emekli-Sen Eylem Programı destek 03.11.2014
420 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 27.10.2014
421 Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
422 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
423 18 Ekim 2014 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 10.10.2014
424 IŞİD Kobane Eylemleri Sağlık Bilgileri 08.10.2014
425 Hatay Tabip Odası Duruşması 02.10.2014
426 TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi 01.10.2014
427 2 Ekim 2014 Perşembe KESK, DİSK, TMMOB, TTB IŞID’e Destek Tezkeresi’ne Hayır Eylemi 30.09.2014
428 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 30.09.2014
429 TÜBA-GEBİP , TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları 29.09.2014
430 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu Duyuru 26.09.2014
431 65. Olağanüstü Büyük Kongre Karar Önerileri 26.09.2014
432 24 Eylül 2014 KESK Destek Talep Yazısı 23.09.2014
433 11 Ekim 2014 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 17.09.2014
434 Aidat Borcu Olan Hekimlerin Sayıları 16.09.2014
435 Gönüllü Hekim 15.09.2014
436 Tabip Odaları Komisyon Bilgileri 15.09.2014
437 TTB Kimlik Kart Talep Formu 15.09.2014
438 30 Eylül 2014 ATO Duruşması ve Tabip Odası Başkanları Toplantısı 15.09.2014
439 TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi 10.09.2014
440 21 Eylül 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 01.09.2014
441 1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinlikleri 27.08.2014
442 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 7 Ağustos Eylemi 06.08.2014
443 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek ve Saldırılara Dikkat Çekme Eylemi 24.07.2014
444 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi 23.07.2014
445 15 Temmuz Basın Açıklaması 15.07.2014
446 TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 04.07.2014
447 TTB 64. Büyük Kongre Kararları 04.07.2014
448 1 Temmuz 2014 ASM ve TSM Nöbet Eylemi 26.06.2014
449 13 Haziran 2014 Taşeron Yasası Eylemi Basın Açıklaması 12.06.2014
450 13 Haziran Taşeron Yasası-Soma Eylem ve Etkinlikleri Doküman 09.06.2014
451 Taksim Dayanışması Duruşma 02.06.2014
452 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü İntro 29.05.2014
453 Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs Bir Günlük Uyarı Grevi 27.05.2014
454 28 Mayıs 2014 ASM Çalışanlarına Acil Nöbet Basın Açıklaması 26.05.2014
455 64.Büyük Kongre Karar Önerileri 23.05.2014
456 TTB, TMMOB, DİSK, KESK Manisa Soma Ortak Eylem Programı 14.05.2014
457 Acil Servislerin Durumu ve Nöbetler 09.05.2014
458 1 Haziran 2014 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 07.05.2014
459 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 02.05.2014
460 29 Nisan ASM Çalışanlarına Nöbet Eylemi Basın Açıklaması Metni 28.04.2014
461 Aile Hekimlerine Nöbet Hakkında Eylem ve Etkinlikler 24.04.2014
462 TTB Asistan Hekim Kolu Halı Saha Futbol Turnuvası 21.04.2014
463 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Basın Açıklaması Metni 16.04.2014
464 2014-2016 Yönetici Rehberi 16.04.2014
465 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi 11.04.2014
466 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Eylem ve Etkinlik 11.04.2014
467 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi 09.04.2014
468 Nusret Fişek Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 09.04.2014
469 19 Nisan 2014 TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 28.03.2014
470 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları Duyuru 18.03.2014
471 14 Mart Ortak Basın Açıklaması 13.03.2014
472 19 Mart 2014 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
473 14 Mart TC Sağlık Bakanına Yazı 11.03.2014
474 14 Mart Afiş ve 10 talep Broşür 10.03.2014
475 10-14 Mart 2014 Haftası Materyalleri 03.03.2014
476 DİSK Emekli-Sen İmza Kampanyası Başvurusu 27.02.2014
477 İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır Mücadelesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Afişleri 25.02.2014
478 26 Şubat 2014 Katip Çelebi Üniv.Atatürk Eğt.ve Araşt.Hast. Asistanları GöREV etkinliği 24.02.2014
479 Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir Basın Açıklaması Metni 21.02.2014
480 14 Mart Etkinlik Takvimi 20.02.2014
481 19 Şubat 2014 DİSK Emekli-Sen Etkinlikleri 18.02.2014
482 21 Şubat 2014 Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticileri Duruşması 17.02.2014
483 9 Mart 2014 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Toplantısı 11.02.2014
484 TTB-PHK Kol Toplantısı 10.02.2014
485 Tütün Kontrol Programı Faaliyetleriniz 07.02.2014
486 9 Şubat 2014 İşyeri Hekimlerinin Meclisi Toplantısı 03.02.2014
487 İyi Hekimlik Bildirgesi Önerileriniz ve Katılımınız 24.01.2014
488 16 Şubat 2014 GYK Toplantı Çağrısı 24.01.2014
489 Polio (Çocuk Felci) 17.01.2014
490 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 15.01.2014
491 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 15.01.2014
492 16 Ocak 2014 Basın Açıklaması Etkinliği ve Basın Açıklaması Metni 15.01.2014
493 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 14.01.2014
494 14 Ocak 2014 Salı Dr. Ersin Arslan Duruşması 13.01.2014
495 12 Ocak 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 08.01.2014
496 Üye listelerinin gönderilmesi 03.01.2014
497 2013 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 03.01.2014
498 11 Ocak Mitingi ve Materyaller 03.01.2014
499 Sağlık Torba Yasası hk. 02.01.2014
500 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 30.12.2013
501 Defter Tasdikleri 26.12.2013
502 Roboski Katliamına İlişkin Ortak Açıklama 26.12.2013
503 TC Sağlık Bakanlığı Polio Aşı Destek Yazısının Tabip Odalarına Gönderilmesi 25.12.2013
504 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Katsayı Listesi 23.12.2013
505 2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri 20.12.2013
506 Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı 19.12.2013
507 Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi 18.12.2013
508 Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Özgürlüklerine Yönelik Açılan Soruşturma ve Davalar 16.12.2013
509 KESK 19 Aralık Grevi 16.12.2013
510 22 Aralık 2013 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Davet 13.12.2013
511 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Basın Açıklaması 11.12.2013
512 Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü 10.12.2013
513 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Davet 09.12.2013
514 5 Aralık 2013 Torba Yasa Basın Açıklaması Metni 04.12.2013
515 Sağlık Torba Yasası 5 Aralık 2013 Eylemi 04.12.2013
516 ACELE VE GÜNLÜDÜR ! Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi 02.12.2013
517 7 Aralık 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2013
518 30 Kasım 2013 Tabip Odaları Başkanları Toplantısı 13.11.2013
519 Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 07.11.2013
520 deneme 01.11.2013
521 Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi 25.10.2013
522 2014 Katsayı 23.10.2013
523 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları 09.10.2013
524 Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi 08.10.2013
525 İstanbul Tabip Odası Hekimler Savasa Karşı calismasi 01.10.2013
526 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar 24.09.2013
527 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Tarih Değişikliği 12.09.2013
528 Suriye Savaş Karşısı Basın Açıklamasına Davet 11.09.2013
529 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 10.09.2013
530 Kamu Spotu 10.09.2013
531 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Toplantısı 09.09.2013
532 Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu 02.08.2013
533 Genişletilmiş Aile Hekimliği kol Toplantısı Çağrısı 24.07.2013
534 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Toplantısı 24.07.2013
535 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 15 Temmuz 2013 15.07.2013
536 Tabip odaları başkan ve yöneticileri toplantısı 15.07.2013
537 Adalet Bakanlığı’na ve İstanbul Başsavcılığı’na faks 15.07.2013
538 63. Kongre Kararları 15.07.2013
539 TTB 63.Büyük Kongre hk. 26.06.2013
540 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 20 Haziran 2013 TTB Görüşleri ve Hukuki Bilgi Notu hk. 24.06.2013
541 Aile Hekimliği Kolu toplantısı 05.06.2013
542 İmza kampanyası 20.05.2013
543 8 Haziran 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 20.05.2013
544 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 10.05.2013
545 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
546 17 Nisan teşekkürler 19.04.2013
547 2012 Yılı Gelir Gider Tablosu ve Bilanço Gönderilmesi 19.04.2013
548 Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 17.04.2013
549 17 Nisan G(ö)REV etkinliği duyurular 15.04.2013
550 17 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklama ve TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu 13.04.2013
551 17 Nisan’da yapacağımız G(ö)REV etkinliği 11.04.2013
552 17 Nisan G(ö)REV Eylemi 04.04.2013
553 Risk Değerlendirmesi Formu 03.04.2013
554 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV 22.03.2013
555 Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı hk. 19.03.2013
556 14 Mart Mesajı 13.03.2013
557 14 Mart Etkinlikleri ve 13 Mart’da Yapılacak Etkinliğin Basın Açıklaması Metni 12.03.2013
558 14 Mart Hazırlıkları 07.03.2013
559 [bizler] 14 Mart Talepler ve Hazırlaklar 01.03.2013
560 3 Mart 2013 TMMOB etkinliği 22.02.2013
561 Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı 20.02.2013
562 Kamu Özel Ortaklığı Tasarısı Meclis Gündemine Alındı 19.02.2013
563 Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili 19.02.2013 etkinliği 18.02.2013
564 Kurum Hekimliği Toplantısı 13.02.2013
565 18. PHK Kongresi 31.01.2013
566 23 Şubat 2013 SÇS Toplantısı 31.01.2013
567 20 Ocak 2013 ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır! etkinlik Takvimi 18.01.2013
568 20 Ocak 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 14.01.2013
569 Gaziantep Mitingi 11.01.2013
570 Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin 11.01.2013
571 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi 10.01.2013
572 26 Ocak 2013 PHK Toplantı Çağrısı 10.01.2013
573 İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı 07.01.2013
574 5 Ocak 2012 TBSM Yer değişikliği 02.01.2013
575 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 28.12.2012
576 20 Ocak 2013 Bölge Mitingi 28.12.2012
577 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 26.12.2012
578 Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek 25.12.2012
579 29 Aralık 2012 Asistan Hekim Kol Toplantı Çağrısı 25.12.2012
580 5 Ocak 2012 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 25.12.2012
581 Üyelik nakil işlemleri hakkında 20.12.2012
582 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarhleri arasında uygulanacak katsayı listesi 20.12.2012
583 Sağlık Net 2 Veri Gönderimi işlemleri hakkında 20.12.2012
584 Özel Hekimlik Çalıştayı 19.12.2012
585 17 Aralık 2012 İzmir Asistan Eylemi (ACELE VE GÜNLÜDÜR) 16.12.2012
586 GYK Gündemi KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HK. ACELE VE GÜNLÜDÜR! 14.12.2012
587 Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu Duruşması hk. ACELE ve GÜNLÜDÜR! 13.12.2012
588 Dr. Eli Kırteke İle İlgili TC Adalet Bakanlığı’na yazı gönderimi 10.12.2012
589 23 Aralık 2012 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 10.12.2012
590 Dr. Melike Erdem ALO 184-SABİM etkinliği 03.12.2012
591 5 Aralık 2012 Tıp ve Sağlık Öğrencileri Duruşması 28.11.2012
592 Katsayı Talebi 27.11.2012
593 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
594 [bizler] Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj Çalıştayı hk. 20.11.2012
595 Genel Yönetim Kurulu 20.11.2012
596 2 Aralık 2012 Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 16.11.2012
597 15 Aralık 2012 SÇS Toplantı Daveti 13.11.2012
598 Şiddet TCK Ek Madde Önerisi Anketi 13.11.2012
599 1 Aralık 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 12.11.2012
600 6 Kasım 2012 KHB Basın Açıklaması Metni 05.11.2012
601 Kamu Hastane Birlikleri Eylem Etkinliği 02.11.2012
602 Aidat borçları 01.11.2012
603 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.10.2012
604 20 Ekim 2012 Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son Basın Açıklaması 20.10.2012
605 Açlık Grevleri 16.10.2012
606 17 Ekim 2012 Çarşamba Gaziantep Etkinlik Programı 15.10.2012
607 akıf üniversitesinde çalışan tabiplerin oda üyeliği 10.10.2012
608 Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili dava ve şiddet gündemli GYK için tüm tabip odalarımıza çağrı 05.10.2012
609 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Notları ve Kararları 02.10.2012
610 Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 02.10.2012
611 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri 02.10.2012
612 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Gündemi 01.10.2012
613 Dr.Ersin Arslan Kampanyasına SMS ile bağış 27.09.2012
614 XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu 25.09.2012
615 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı Gündemi 24.09.2012
616 Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu 24.09.2012
617 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2012
618 GYK ve Dr.Ersin Arslan Duruşması 19.09.2012
619 Tutuklu Tıp Öğrencileri İçin İmza Kampanyası hk. 18.09.2012
620 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı 24.08.2012
621 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Kol Toplantısı 24.08.2012
622 Dr. Ersin Arslan Bağış Uzatma Yazısı 23.08.2012
623 Aktif olarak çalışan komisyonlar 08.08.2012
624 2012-2014 TTB MK Görev Dağılımı 06.07.2012
625 117 sayılı KDV Genel Tebliği 18.06.2012
626 14 Temmuz 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2012
627 Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği 01.06.2012
628 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 30.05.2012
629 Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme 30.05.2012
630 Ankara Tabip Odası SABİM Çağrısı 24.05.2012
631 ”Dr. Ersin Arslan” Dayanışma 23.05.2012
632 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 22.05.2012
633 Yönetici Rehberi 22.05.2012
634 SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI? 22.05.2012
635 23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi 17.05.2012
636 19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik 18.04.2012
637 ACELE/GÜNLÜDÜR Hekime Yönelik Şiddet 17.04.2012
638 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 17.04.2012
639 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Gönderimi 11.04.2012
640 Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi 05.04.2012
641 Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk. 04.04.2012
642 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sonuç Bildirgesi 12.03.2012
643 Hekimlik Sorunları raporu 12.03.2012
644 Açlık Grevlerine Tıbbi ve Etik Yaklaşım Toplantısı 06.03.2012
645 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 05.03.2012
646 Ceza ve Tutukevleri/Açlık Grevleri 22.02.2012
647 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 15.02.2012
648 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları 14.02.2012
649 Teftiş ve Denetim Defteri 14.02.2012
650 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 13.02.2012
651 Şef, Şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimiz 10.02.2012
652 11 Mart Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 08.02.2012
653 Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi 08.02.2012
654 Tabip odalarına üyelik 07.02.2012
655 Pratisyen Hekimler Kolu Çalıştayı 02.02.2012
656 Petrol Ofisi Positive Card uygulaması 24.01.2012
657 Mecburi Hizmet Zirvesi 23.01.2012
658 Dünya Tabipler Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır 13.01.2012
659 Özel Hekimlik Toplantı Çağrısı 10.01.2012
660 Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri 10.01.2012
661 TTB-Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı 03.01.2012
662 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 02.01.2012
663 Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri 02.01.2012
664 Üye listelerinin gönderilmesi 30.12.2011
665 Bilgi Edinme 30.12.2011
666 Başkanlar Toplantısı 30.12.2011
667 Onur Kurulu Kararları 28.12.2011
668 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 23.12.2011
669 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 23.12.2011
670 1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ 23.12.2011
671 Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma 07.12.2011
672 3 Aralık Eylemi 30.11.2011
673 KHK 29.11.2011
674 Hekim Emeği Çalıştayı-II 29.11.2011
675 KHK ve 15 Aralık 2011 Eylemi 25.11.2011
676 PHK Kol Toplantısı 22.11.2011
677 18 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Duyurusu 22.11.2011
678 Van Depremi 16.11.2011
679 TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE 16.11.2011
680 2012 Katsayıları 14.11.2011
681 Hekim Meclisi Toplantısı 10.11.2011
682 4 Kasım 2011 KHK Toplantısı 03.11.2011
683 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 31.10.2011
684 Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem 25.10.2011
685 Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Toplantısı 25.10.2011
686 [bizler] Bahar Tekin Duruşması ve Paneli 20.10.2011
687 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi 11.10.2011
688 8 Ekim Mitingi 23.09.2011
689 [bizler] Ağrı Devlet Hastanesinde soruşturma açılan beş hekim 23.09.2011
690 GYK 23.09.2011
691 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 09.09.2011
692 TTB 60.Büyük Kongresi’nde alınan bir karar 24.08.2011
693 Yüksek Onur Kurulu 24.08.2011
694 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 11.08.2011
695 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 02.08.2011
696 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşma 11.07.2011
697 İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği 11.07.2011
698 Özgürce ”iyi ve onurlu hekimlik” 23.06.2011
699 TTB Merkez Konseyi 2010-2011 Çalışma Raporu 22.06.2011
700 Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki Duruşması 20.06.2011
701 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni 13.06.2011
702 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 06.06.2011
703 Türk Tabipleri Birliği’ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları 27.05.2011
704 1 Haziran 2011 Siyah Çelenk Eylemi Saat Bildirimi 26.05.2011
705 Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hk. 24.05.2011
706 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına üyeliği 20.05.2011
707 Siyah Çelenk Eylemi 20.05.2011
708 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 11.05.2011
709 Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi 06.05.2011
710 Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma grubu 06.05.2011
711 TMMOB mitingi 06.05.2011
712 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 03.05.2011
713 19-20 Nisan GöREV etkinliği Soruşturmalar ve taleplerimiz 25.04.2011
714 Ankara Dışkapı Hastanesi’nde yaşanan süreç 20.04.2011
715 19-20 Nisan Eylemi 18.04.2011
716 Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi 14.04.2011
717 Bilançolar Hk. 12.04.2011
718 19-20 Nisanda GöREVDEYİZ 07.04.2011
719 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 04.04.2011
720 Acil Destek Birimi 01.04.2011
721 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 29.03.2011
722 Hazırlıklar Başlıyor! 29.03.2011
723 “Güvencesiz Çalışmaya Son !” Mitingi 28.03.2011
724 Pratisyen Hekimlik Kongresi 25.03.2011
725 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 25.03.2011
726 ’Tam gün’ uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi 17.03.2011
727 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 17.03.2011
728 “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi” 11.03.2011
729 Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 03.03.2011
730 Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi 02.03.2011
731 Yeni yönetmelikler 02.03.2011
732 13 Mart Mitingi İzin ve Güzergah 02.03.2011
733 Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 18.02.2011
734 13 Mart Ankara Mitingi 15.02.2011
735 Üçlü Protokol 28.01.2011
736 3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüş 28.01.2011
737 Gazete İlanı 27.01.2011
738 Tam Süre Çalışma 26.01.2011
739 “Tam Süre” çalışma konulu afiş 26.01.2011
740 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 24.01.2011
741 İl İnsan Hakları Kurulları 21.01.2011
742 Gazete İlanı 19.01.2011
743 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı 17.01.2011
744 TTB Kollar/Çalışma Grupları ve GYK Toplantısı 13.01.2011
745 12 Ocak 2011 Basın Açıklaması ve Raporu 10.01.2011
746 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası 07.01.2011
747 TÜM YURTTAŞLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ İSTİYORUZ! 06.01.2011
748 Bilgi Edinme 03.01.2011
749 Afişler 03.01.2011
750 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 03.01.2011
751 Etkinlikler 30.12.2010
752 İşyeri hekimliği için Tabip Odaları’nın hekim onay yetkisi 27.12.2010
753 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanacak Katsayı Listesi ve 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 24.12.2010
754 EYLEM TAKVİMİ 16.12.2010
755 Sağlık-Turizm ve Kültür Hekimliği Kursu 14.12.2010
756 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 07.12.2010
757 İmza Kampanyası 03.12.2010
758 Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting 02.12.2010
759 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2010
760 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk. 26.11.2010
761 Yeni Yayınlar 26.11.2010
762 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
763 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
764 Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesi 23.11.2010
765 Antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor 05.10.2010
766 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2010
767 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması 05.10.2010
768 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Toplantısı 24.09.2010
769 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 22.09.2010
770 Sağlık Turizm ve Kültür Eğitimi 21.09.2010
771 GYK ve Tabip Odası Bilgi Tespit Formu 06.09.2010
772 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 03.08.2010
773 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri 03.08.2010
774 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 27.07.2010
775 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlar 26.07.2010
776 Toplantı Çağrısı 19.07.2010
777 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN MADDELER 16.07.2010
778 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği KolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 16.07.2010
779 Tam Gün 16.07.2010
780 2010-2012 dönemi Merkez Konseyi 16.07.2010
781 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınav sonuçları hakkında 12.07.2010
782 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 28.06.2010
783 5510 sayılı SSGSS Yasası 09.06.2010
784 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 04.06.2010
785 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 01.06.2010
786 ”Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010” Anketi 01.06.2010
787 Yeni Yayın 01.06.2010
788 26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem 25.05.2010
789 Turizm Hekimliği Kursu 13.05.2010
790 Karar Önerileri 12.05.2010
791 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 10.05.2010
792 Yönetici Rehberi 03.05.2010
793 1 Mayıs 28.04.2010
794 5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı 09.04.2010
795 Yönetici Rehberi 06.04.2010
796 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı 29.03.2010
797 Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi 12.03.2010
798 Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 11.03.2010
799 Çelenk bırakma etkinliği 10.03.2010
800 Şiddete karşı sıfır tolerans grubu 10.03.2010
801 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 10.03.2010
802 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım 09.03.2010
803 14 Mart 2010 Pazar 08.03.2010
804 14 Mart günü ve haftası 08.03.2010
805 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08.03.2010
806 Turizm Hekimliği Kursu 01.03.2010
807 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.03.2010
808 14 Mart günü ve haftası 01.03.2010
809 Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı 19.02.2010
810 Ücretlilerin gelirlerine uygulanan vergi oranına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 19.02.2010
811 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.02.2010
812 ”14 Mart” Tıp Haftası 15.02.2010
813 Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması 15.02.2010
814 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu 15.02.2010
815 4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi 15.02.2010
816 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı 15.02.2010
817 Gazete ilanı adı altında para talebi 28.01.2010
818 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 27.01.2010
819 Tam Gün Basın Toplantıları 25.01.2010
820 GYK 25.01.2010
821 Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimiz 20.01.2010
822 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 18.01.2010
823 Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız 15.01.2010
824 Tam Gün (15 Ocak Eylemi) 14.01.2010
825 Tam Gün Toplantısı 08.01.2010
826 Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 05.01.2010
827 Üye listelerinin gönderilmesi 05.01.2010
828 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği 29.12.2009
829 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 24.12.2009
830 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 24.12.2009
831 Takım Doktorluğu Temel Kursu 24.12.2009
832 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 24.12.2009
833 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” 24.12.2009
834 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Genel Üye Toplantısı 21.12.2009
835 Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu 18.12.2009
836 19 Aralık 2009 tarihli DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklaması hakkında 18.12.2009
837 TTB, DİSK, KESK, TMMOB ortak basın açıklaması 16.12.2009
838 Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları 16.12.2009
839 IBAN numarasının kullanılması 16.12.2009
840 2010 katsayı öerileri 11.12.2009
841 Türk Eczacılar Birliği etkinlikleri 02.12.2009
842 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu 25.11.2009
843 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı 25.11.2009
844 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 20.11.2009
845 Tam Gün Yasa Tasarısı Önerisi 18.11.2009
846 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları 18.11.2009
847 KESK toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı 17.11.2009
848 Mükerrer kayıtlı üyeler ile ulaşılamayan üyeler hakkında 11.11.2009
849 Katsayı Önerileri 09.11.2009
850 heKİMLİK 06.11.2009
851 Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarıları 06.11.2009
852 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 06.11.2009
853 Basın açıklaması etkinlikleri 30.10.2009
854 Tabela standartlarının belirlenmesi hk. 19.10.2009
855 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2009
856 Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları 07.10.2009
857 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
858 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
859 ”GSS Bir Yılını Doldurdu” Broşürü 29.09.2009
860 1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması 28.09.2009
861 GYK Toplantısı 24.09.2009
862 IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı 24.09.2009
863 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul mitingi 24.09.2009
864 TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin 23.09.2009
865 II.Kadın Hekim Örgüt Okulu 18.09.2009
866 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 09.09.2009
867 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir 09.09.2009
868 Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu 03.09.2009
869 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? 03.09.2009
870 TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03.09.2009
871 ”heKİMLİK” programı 23.07.2009
872 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 23.07.2009
873 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 23.07.2009
874 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 23.07.2009
875 ”Döner Sermaye Bereketi” başlıklı haber 23.07.2009
876 Tabip odalarımızın organlarına seçilmiş ve aynı zamanda kamu kurumlarında çalışan hekimlerin, toplantı ve etkinlikler nedeniyle aldıkları izinler 23.07.2009
877 Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler 23.07.2009
878 Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması 23.07.2009
879 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 07.07.2009
880 Döner Sermaye Bereketi 07.07.2009
881 Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği 03.07.2009
882 Yeni yayınlar 02.07.2009
883 “Tam Gün” Yasa Tasarısı toplantısı 02.07.2009
884 heKİMLİK (Üye kayıt programı) 02.07.2009
885 14. Halk Sağlığı Güz Okulu 30.06.2009
886 Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı 17.06.2009
887 Tam Gün 15.06.2009
888 Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi 09.06.2009
889 Tam Gün 02.06.2009
890 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 02.06.2009
891 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 26.05.2009
892 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 26.05.2009
893 İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı 25.05.2009
894 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 22.05.2009
895 11 Nisan 2009 günü yapılan Türk Tabipleri Birliği Başkanlar Toplantısı 22.04.2009
896 Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında 22.04.2009
897 Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı 22.04.2009
898 İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen yazı 22.04.2009
899 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 14.04.2009
900 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
901 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 31.03.2009
902 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 31.03.2009
903 Başkanlar Toplantısı 31.03.2009
904 Kadın Hekim Envanteri 31.03.2009
905 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 31.03.2009
906 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 28.03.2009
907 Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz 23.03.2009
908 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 19.03.2009
909 Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları 19.03.2009
910 “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ 07.03.2009
911 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 07.03.2009
912 Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi 26.02.2009
913 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 25.02.2009
914 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 24.02.2009
915 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 17.02.2009
916 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 11.02.2009
917 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 05.02.2009
918 İmzaladınız mı? Etkinliği 05.02.2009
919 TTB-TÖK GYK toplantısı 03.02.2009
920 İmza kampanyasına dair Merkez Konseyi’nce yapılan değerlendirme 26.01.2009
921 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 21.01.2009
922 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları 21.01.2009
923 Dr. Dilek Argon’a uygunalan ve kamuoyuna da yansıyan şiddet 20.01.2009
924 Dünya Duysun, İsrail Dursun! 13.01.2009
925 Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni 08.01.2009
926 Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz! 08.01.2009
927 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 07.01.2009
928 Tıbbi uygulama hataları 07.01.2009
929 Üye kayıt bilgileri 06.01.2009
930 İmza kampanyası 31.12.2008
931 TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında 31.12.2008
932 “Hekime Yönelik Şiddet 31.12.2008
933 Üye kayıtları hk. 31.12.2008
934 Su ve Aciller 30.12.2008
935 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 30.12.2008
936 XIV. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 30.12.2008
937 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısına ilişkin değerlendirme 30.12.2008
938 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 30.12.2008
939 2009 Katsayı Listesi 29.12.2008
940 İmza metni örneği 15.12.2008
941 Üye listelerinin gönderilmesi 15.12.2008
942 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.12.2008
943 TB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.12.2008
944 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 01.12.2008
945 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 26.11.2008
946 Hüseyin Üzmez Olayı 26.11.2008
947 29 Kasım Mitingi 24.11.2008
948 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi 24.11.2008
949 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 14.11.2008
950 Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması 14.11.2008
951 Disiplin soruşturmaları toplantısı 12.11.2008
952 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11.11.2008
953 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 06.11.2008
954 TTB ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 30.10.2008
955 Vergi beyannameleri 24.10.2008
956 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üyeliği 23.10.2008
957 5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı 22.10.2008
958 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik internet ortamı tartışma grubu 20.10.2008
959 2009 Katsayıları 17.10.2008
960 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı 14.10.2008
961 Füsun Sayek Anma Toplantısı 10.10.2008
962 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı 09.10.2008
963 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 08.10.2008
964 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği 26.09.2008
965 Pratisyen Hekim Komisyonları 19.09.2008
966 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.09.2008
967 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı kararları 19.09.2008
968 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 19.09.2008
969 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğ 16.09.2008
970 Büyük Kongre’nin ilk gününde alınan kararlar 15.09.2008
971 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI 05.09.2008
972 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’ 21.08.2008
973 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 20.08.2008
974 Dünya Su Forumu 20.08.2008
975 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan 15.08.2008
976 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 15.08.2008
977 TTB Merkez Konsyi görev paylaşımı 04.07.2008
978 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi’ni Yükseltme Eğitimi 27.06.2008
979 VIV. Halk Sağlığı Güz Okulu 27.06.2008
980 TTB 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar 24.06.2008
981 KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ 23.06.2008
982 Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikler 23.06.2008
983 Karar Önerileri 19.06.2008
984 TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ 16.06.2008
985 Yaka Rozeti ve Oto Arması 16.06.2008
986 Tam Gün Yasa Taslağı oylama sonuçları tarihi 16.06.2008
987 Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği görüşleri 05.06.2008
988 İstanbul Protokolü Eğitimleri Başvuruları 03.06.2008
989 “Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması 03.06.2008
990 “Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikler 03.06.2008
991 GYK Sonuç Bildirgesi 30.05.2008
992 Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının zorunlu tutulması 30.05.2008
993 Asistan Hekimlik Kurultayı 29.05.2008
994 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 23.05.2008
995 Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim 23.05.2008
996 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.05.2008
997 SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ 21.05.2008
998 TTB GYK - TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı 21.05.2008
999 Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışması ve Sağlıkla İlgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 16.05.2008
1000 Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme 16.05.2008
1001 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 12.05.2008
1002 Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım 12.05.2008
1003 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimi 12.05.2008
1004 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 12.05.2008
1005 Kutlama 12.05.2008
1006 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 05.05.2008
1007 Prof.Dr. Gençay Gürsoy serbest bırakldı... 03.05.2008
1008 Prof.Dr. Gençay Gürsoy gözaltına alındı... 03.05.2008
1009 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 29.04.2008
1010 Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı 28.04.2008
1011 TTB Tıp Öğrencileri Kolu Bahar Okulu 28.04.2008
1012 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 28.04.2008
1013 Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyeler 24.04.2008
1014 Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi 24.04.2008
1015 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 16.04.2008
1016 Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi Formu 14.04.2008
1017 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 14.04.2008
1018 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 11.04.2008
1019 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri 04.04.2008
1020 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 04.04.2008
1021 Çalıştay Programı 01.04.2008
1022 “SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme 28.03.2008
1023 Tıp Öğrenci Sempozyumu 26.03.2008
1024 Kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması 26.03.2008
1025 Hukuk ve İnsan Hakları Herkes İçin Gereklidir! Basın Açıklaması 26.03.2008
1026 TTB-TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısı 26.03.2008
1027 Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 18.03.2008
1028 XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 17.03.2008
1029 Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939 17.03.2008
1030 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 17.03.2008
1031 “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür 17.03.2008
1032 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 12.03.2008
1033 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 12.03.2008
1034 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 06.03.2008
1035 İmza Metni 06.03.2008
1036 9 Mart ”Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş” 14 Mart ”Beyaz Yürüyüş” 29.02.2008
1037 2007 yılı Bilançosu 29.02.2008
1038 BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR! 19.02.2008
1039 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 13.02.2008
1040 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 12.02.2008
1041 ”Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Yasa Tasarısı 11.02.2008
1042 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Eğitimi 29.01.2008
1043 ”Tam Gün” çalışmaya dair Yasa Tasarısı 29.01.2008
1044 HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK 29.01.2008
1045 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı 23.01.2008
1046 Tıp Dünyası Gazetesi 21.01.2008
1047 Herkese sağlık ve güvenli gelecek için yürüyoruz! 14.01.2008
1048 Herkes İçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz 09.01.2008
1049 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.01.2008
1050 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 09.01.2008
1051 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 09.01.2008
1052 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 07.01.2008
1053 TTB Eğitim Kolu toplantısı 04.01.2008
1054 1. Kadın Sağlığı Kongresi 02.01.2008
1055 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 02.01.2008
1056 Sporcu Sağlığı Temel Kursu 02.01.2008
1057 Düşünme Etkinliği 31.12.2007
1058 Üye listesi 28.12.2007
1059 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı 28.12.2007
1060 İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ 28.12.2007
1061 Üye Aidatları 28.12.2007
1062 TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı’nın Değerlendirilmesi 25.12.2007
1063 2008 Katsayı Listesi 25.12.2007
1064 Olağan Dışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale 25.12.2007
1065 Tam Gün broşürü 11.12.2007
1066 Yeni Yayın 11.12.2007
1067 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim 10.12.2007
1068 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu GYK 30.11.2007
1069 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 27.11.2007
1070 İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri formu 22.11.2007
1071 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.11.2007
1072 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 22.11.2007
1073 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 20.11.2007
1074 2008 Katsayıları 20.11.2007
1075 Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor 15.11.2007
1076 TTB Etik Kurul anketi 15.11.2007
1077 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 15.11.2007
1078 İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz 15.11.2007
1079 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 08.11.2007
1080 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 31.10.2007
1081 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 30.10.2007
1082 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri 26.10.2007
1083 Yeni Yayın 26.10.2007
1084 Toplu SMS sözleşmesi 26.10.2007
1085 Kadın Hekimlik Örgüt Okulu 26.10.2007
1086 Tüccar Mantığı ile ”Tam Süre” Olmaz! 25.10.2007
1087 Tabela ile ilgili kuralların saptanması hk 23.10.2007
1088 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarına kısıtlama 19.10.2007
1089 Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım’da Ankara’dayız! 17.10.2007
1090 ”Tam Gün” Konulu Değerlendirme Toplantısı 05.10.2007
1091 Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2007
1092 TTB-TÖK 3. Genel Kurul toplantısı 05.10.2007
1093 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 04.10.2007
1094 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 01.10.2007
1095 XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.09.2007
1096 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde stand isteği 28.09.2007
1097 Şiddet Sempozyumu”ndaki sunumlar kitabı 25.09.2007
1098 Tabip odası üye kayıtları 25.09.2007
1099 Toplu SMS hizmeti 24.09.2007
1100 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi 18.09.2007
1101 Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine” ilişkin yasal hazırlık 18.09.2007
1102 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 17.09.2007
1103 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.09.2007
1104 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı 10.09.2007
1105 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 05.09.2007
1106 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 31.08.2007
1107 XII. Halk Sağlığı Güz Okulu 24.08.2007
1108 TUS Dersaneleri 24.08.2007
1109 65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı 23.08.2007
1110 Özelleştirme baskısı bir meslektaşımızın yaşamına son vermesine neden oldu! 03.08.2007
1111 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 30.07.2007
1112 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin kimi hükümlerinin iptali 03.07.2007
1113 TTB 56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI 27.06.2007
1114 Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım 25.06.2007
1115 Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası:AKP 18.06.2007
1116 ”İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Programına Başvuru Formları 13.06.2007
1117 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 07.06.2007
1118 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı ( 12 Mayıs 2007) kararları 01.06.2007
1119 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 30.05.2007
1120 Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan (Seçimsiz) Büyük Kongresi 15.05.2007
1121 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği 10.05.2007
1122 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 04.05.2007
1123 İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu 04.05.2007
1124 Hizmet satınalımları 03.05.2007
1125 Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği Hazırlığı 25.04.2007
1126 Genel Yönetim Kurulu toplantısı 20.04.2007
1127 Cumhuriyet Mitingi’ne ilişkin değerlendirme 18.04.2007
1128 Aşı Haftası 17.04.2007
1129 Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu 16.04.2007
1130 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları V 05.04.2007
1131 İzmirdeki 243 sağlık ocağının kapatılması girişimi derhal durdurulmalıdır! 27.03.2007
1132 İlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu 26.03.2007
1133 20 Mart’ta Saat 20:00’de SAVAŞA DUR DE 16.03.2007
1134 Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu ile Gördürmesi 14.03.2007
1135 14 Mart Tıp Bayramı’nda ”GöREVDEYİZ” 13.03.2007
1136 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1137 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1138 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 09.03.2007
1139 Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının Görevlerinin Engellenmemesi 09.03.2007
1140 Beyaz Eylemler radyo bilgilendirme kayıtları 05.03.2007
1141 Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması 01.03.2007
1142 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 01.03.2007
1143 Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım! 26.02.2007
1144 Beyaz Eylemler 22.02.2007
1145 Beyaz Eylemleri Başlatıyoruz 14.02.2007
1146 Cumhurbaşkanı ile görüşme 14.02.2007
1147 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 07.02.2007
1148 10 Şubat 2007 GYK 05.02.2007
1149 Torba Yasa 05.02.2007
1150 Belediyelerce Uygulanan İşyeri Ama ve Çalışma Ruhsatı 02.02.2007
1151 ”İTİRAZ EYLEMİ”NDEYİZ!!! 30.01.2007
1152 30 Ocak 2007 Salı Günü itiraz eylemi 27.01.2007
1153 Torba Yasa 26.01.2007
1154 XII. Pratisyen Hekimlik Kongresi 23.01.2007
1155 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 23.01.2007
1156 TBMM’yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyası 19.01.2007
1157 27 Ocak 2007 Cumartesi günü hepbirlikte Samsun’da 19.01.2007
1158 Kanun Tasarısı Taslağı 17.01.2007
1159 Tekirdağ F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu 17.01.2007
1160 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 17.01.2007
1161 Genişletilmiş Etik Kurul Toplantısı 17.01.2007
1162 Üye Kayıt Bilgileri 17.01.2007
1163 DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
1164 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.01.2007
1165 Kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı 10.01.2007
1166 2007 yılında uygulanacak üye aidatları 10.01.2007
1167 Kadın hekimlik-kadın sağlığı faaliyetleri 04.01.2007
1168 2007 Duvar Takvimi 04.01.2007
1169 1 Ocak-31 Aralık 2007 katsayıları 29.12.2006
1170 İstanbul Tabip Odası imza kampanyası 28.12.2006
1171 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 20.12.2006
1172 Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşme 18.12.2006
1173 Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Salı Günü Denizli’deyiz 16.12.2006
1174 İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR 15.12.2006
1175 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi 13.12.2006
1176 ”Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı” Raporu 13.12.2006
1177 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı 13.12.2006
1178 Namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık 07.12.2006
1179 1 Temmuz Genelgesi Son Durum 06.12.2006
1180 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 30.11.2006
1181 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 28.11.2006
1182 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 23.11.2006
1183 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem 23.11.2006
1184 55. Olağanüstü Büyük Kongresi Kararları 23.11.2006
1185 Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddet 15.11.2006
1186 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulması 14.11.2006
1187 Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu 14.11.2006
1188 Bütçeyi Emekçilerin Oyuna Sunuyoruz 14.11.2006
1189 Sağlık Bakanlığı ile Yürütülen PDC Görüşmeleri 06.11.2006
1190 SELLER NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR? 01.11.2006
1191 ”Ödenmeyecek: İlaç (Çok Perdeli Komedi)” başlıklı broşür 30.10.2006
1192 TBMM Sağlık, Aile, Çal. ve Sos. İşler Komisyonu’nda görüşülen yasalar 30.10.2006
1193 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 27.10.2006
1194 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 27.10.2006
1195 Asgari Ücret Katsayı Önerileri 27.10.2006
1196 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi Karar Önerileri 26.10.2006
1197 Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri 20.10.2006
1198 ”Ermeni soykırımının inkarını suç sayan” yasa tasarısı 11.10.2006
1199 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi 10.10.2006
1200 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 04.10.2006
1201 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 04.10.2006
1202 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Stand İsteği 04.10.2006
1203 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1204 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1205 Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı 30.09.2006
1206 ”Aile Hekimliğinde Son Durum” Broşürü 26.09.2006
1207 Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) 20.09.2006
1208 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 08.09.2006
1209 Genel Yönetim Kurulu 05.09.2006
1210 Lübnan’a asker gönderilmesin 02.09.2006
1211 Lübnan’a asker gönderme 01.09.2006
1212 SWOT(GZOR) Analizi 22.08.2006
1213 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 19.08.2006
1214 MERKAP 10.08.2006
1215 Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması 10.08.2006
1216 Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Başkanlar Toplantısı 10.08.2006
1217 Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri 02.08.2006
1218 Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Başlanan İller Değerlendirme Toplantısı 01.08.2006
1219 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.08.2006
1220 İl İçi Personel Dağılım 28.07.2006
1221 TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR 28.07.2006
1222 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 28.07.2006
1223 İNSAN SAĞLIĞININ BEDELİ ALTINLA ÖLÇÜLEMEZ ! 28.07.2006
1224 Atama ve Nakil Yönetmeliği (İl içi personel dağılımı) 26.07.2006
1225 BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN 21.07.2006
1226 Cumhurbaşkanı ziyareti 19.07.2006
1227 TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanı görüşmesi 17.07.2006
1228 Denizli Devlet Hastanesi’ndeki saldırıyı kınıyoruz 17.07.2006
1229 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 05.07.2006
1230 TTB MK Görev Dağılımı 05.07.2006
1231 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 05.07.2006
1232 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 05.07.2006
1233 Ek Ödeme 05.07.2006
1234 Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi 05.07.2006
1235 Klinik özgürlüğümüz yok edilmek isteniyor 05.07.2006
1236 at 06.06.2006
1237 Eğitim Modülleri Sertifika Kursları 30.05.2006
1238 Danıştaydaki silahlı saldırı 18.05.2006
1239 Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları 18.05.2006
1240 Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan Büyük Kongresi 18.05.2006
1241 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18.05.2006
1242 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 02.05.2006
1243 İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi 25.04.2006
1244 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 25.04.2006
1245 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 25.04.2006
1246 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1247 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı 25.04.2006
1248 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1249 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1250 TTB Merkez Konseyi Heyeti Diyarbakır İlk Değerlendirme Raporu 25.04.2006
1251 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1252 Referandum 2006 25.04.2006
1253 Döner sermaye 25.04.2006
1254 Dr. Metin Bakkalcı’nın Referandum 2006 konuşması 25.04.2006
1255 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kabul edildi 25.04.2006
1256 Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası çalışmaları 25.04.2006
1257 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı 25.04.2006
1258 Referandum 2006 25.04.2006
1259 İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberküloz 25.04.2006
1260 Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1261 Referandum 2006 25.04.2006
1262 Beyaz Cevap 25.04.2006
1263 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 25.04.2006
1264 Referandum 2006 25.04.2006