Tabip Odası Yazışmaları

# Adı Tarih Link
1 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne Çağrı 13.03.2019
2 14 Mart Tıp Haftası’nda Sağlık Çalışanlarının Durumu 13.03.2019
3 ÖNEMLİ 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü Videosu 11.03.2019
4 Öykü Arin Kök Hücre Bağış Kampanyası 07.03.2019
5 14 Mart’ın 100.Yılı Büyük Hekim Yürüyüşüne Davet 04.03.2019
6 Şehir Hastanelerinde Yaşanan Sorunlar ile ilgili Sağlık Bakanına Yazı 22.02.2019
7 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantısı Çağrısı 21.02.2019
8 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 12.02.2019
9 Benim Kızım Okuyacak Fotoğraf Yarışması 11.02.2019
10 SÇS “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” Toplantısı 11.02.2019
11 14 Mart 100.Yıl Logosu 07.02.2019
12 14 Mart Basın Açıklaması ve Etkinlik Programı 04.02.2019
13 Hasta Hakları Kurullarında temsil 29.01.2019
14 Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 17.01.2019
15 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 16.01.2019
16 26 Ocak 2019 İzmir TTB Edebiyat Matinesi 10.01.2019
17 2019 HUV Katsayısı Bilgilendirme Yazısı 10.01.2019
18 Oda üyelikleri 03.01.2019
19 Kadın Hekim Olmak Çalıştayı 26.12.2018
20 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 25.12.2018
21 22-24 Şubat 2019- II. Aile Hekimleri Buluşması 21.12.2018
22 TTB 2019 Yılı Genel Bütçesi’ne İlişkin Değerlendirme 20.12.2018
23 Belge ve Kimlik Ücretleri 18.12.2018
24 2019 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 18.12.2018
25 Yeni Sözleşme Dönemi Öncesi Aile Hekimleri Taleplerini Açıkladı 18.12.2018
26 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı katsayıları 11.12.2018
27 23 Aralık 2018 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları “Çalışma ve Eğitim Hakkımız” 11.12.2018
28 Barış ve Hekimlik Değerleri İçin 27 Aralıkta’ta Ankara Adliyesindeyiz 10.12.2018
29 27 Aralık 2018 / 2016-2018 Merkez Konseyi Üyeleri Duruşma Çağrısı 30.11.2018
30 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 30.11.2018
31 24 Kasım 2018 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Kararları 30.11.2018
32 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 26.11.2018
33 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Genel Kurulu 20.11.2018
34 9 Aralık 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 19.11.2018
35 ”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş 14.11.2018
36 14 Kasım 2018 Çarşamba 12.30 İl Sağlık Müdürlükleri Önünde Yapılacak Nöbet Eylemi 13.11.2018
37 GÜNLÜDÜR TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Parti Genel Başkanlarına ve Milletvekillerine gidecek Metin 12.11.2018
38 11 Kasım 2018 tarihinde Torba Yasa Teklifine karşı Ankara’da yapılacak Etkinlik 08.11.2018
39 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
40 5 Kasım ’Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı Kabul Etmeyeceğiz’ Nöbeti 03.11.2018
41 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Geri Çekilmesini İstiyoruz 02.11.2018
42 2 Kasım 2018 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetleri Görseli 01.11.2018
43 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu Programı 01.11.2018
44 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında bilgi notu 01.11.2018
45 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 30.10.2018
46 2 Kasım 2018 Sağlıkta Şiddet Yasası Nöbet Eylemi 30.10.2018
47 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 25.10.2018
48 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız 23.10.2018
49 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22.10.2018
50 TTB Toplum ve Hekim Dergisi 40. Yıl Etkinlikleri 18.10.2018
51 TTB Edebiyat Matineleri ”7 Bölge 7 Matine” 16.10.2018
52 2019 Katsayı tespiti 16.10.2018
53 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 16.10.2018
54 Sağlıkta Mobbing-Mobbingde Sağlık Sempozyumu 15.10.2018
55 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu 10.10.2018
56 Pratisyen Hekimlik Kongresi 09.10.2018
57 Dr. Fikret Hacıosman Anma Nöbet Eylemi El İlanı 08.10.2018
58 Sağlıkta Şiddet Yasası Eylem Basın Açıklaması Metni ve Hekimlere Yönelik Mektup 08.10.2018
59 “Sağlıkta Şiddet Yasası” materyalleri 08.10.2018
60 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Takvimi ve Başkanlar Toplantısı 05.10.2018
61 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 04.10.2018
62 ACİL! 3 Ekim 2018 ”Dr. Fikret Hacıosman” Basın Açıklaması 02.10.2018
63 Ekonomik Kriz ve Sağlık Alanına Yansımaları 01.10.2018
64 Süreli Yayınlar 01.10.2018
65 Fiili Hizmet Zammı İmza Metni 27.09.2018
66 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2018
67 Yıpranma Payı 21.09.2018
68 Cizre Davası Duruşma ve Forum Çağrısı 20.09.2018
69 TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplantısı 17.09.2018
70 Odası Bölgesindeki İşyeri Hekimleri 14.09.2018
71 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.09.2018
72 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi 14.09.2018
73 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.09.2018
74 Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı Çağrısı 06.09.2018
75 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı 05.09.2018
76 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı adres değişikliği 16.08.2018
77 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantı çağrısı 15.08.2018
78 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 13.08.2018
79 heKİMLİK programı 10.08.2018
80 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Çağrı 08.08.2018
81 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” Sempozyumu 31.07.2018
82 ÖNEMLİ ve ACİl Gazete İlanı 25.07.2018
83 Hekimlik Mesleğini Yapmaktan Yasaklama 24.07.2018
84 TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması 23.07.2018
85 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem 19.07.2018
86 İşyeri hekimliği belgelerinin verilmesi veya iptali 13.07.2018
87 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Duruşma 10.07.2018
88 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği Sempozyumu 03.07.2018
89 69. Büyük Kongre Kararları 02.07.2018
90 Şiddet 28.06.2018
91 2018-2020 Dönemi TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 18.06.2018
92 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Konu Önerileri 04.06.2018
93 31 Mayıs Tütün ile Mücadele Açıklama 29.05.2018
94 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı - 22.07.2018 25.05.2018
95 TTB 69. Büyük Kongre (Seçimli) Duyurusu 10.05.2018
96 Yatağa Bağlı Seçmenlere Tıbbi Rapor Verilmesi Hakkında Bilgilendirme 08.05.2018
97 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 08.05.2018
98 TTB 69. Büyük Kongresi Karar Önerileri 03.05.2018
99 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 30.04.2018
100 Seçimlerde aday olacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri 25.04.2018
101 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 13.04.2018
102 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 09.04.2018
103 Aşı Candır, Hayat Kurtarır Kampanyası 09.04.2018
104 Türk Tabipleri Birliği 2018-2020 Yönetici Rehberi 06.04.2018
105 SÇS Toplantısı, 13 Mayıs 2018 28.03.2018
106 Kişisel Sağlık Verileri -Genetik Sempozyumu 06.03.2018
107 14 Mart Etkinlikleri: Kamu Hastane Birlikleri 05.03.2018
108 14 Mart Etkinlikleri: Aile Hekimliği Ne Dediler, Ne Oldu? 26.02.2018
109 11 Mart Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
110 Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor! Çalıştayı 19.02.2018
111 14 Mart Programı 19.02.2018
112 7-8 Nisan 2018 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantı Çağrısı 12.02.2018
113 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 09.02.2018
114 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.02.2018
115 Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi 26.01.2018
116 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı tutanakları 18.01.2018
117 OSGB Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Çalışması 17.01.2018
118 TTB Aile Hekimliği Kolu Kol Toplantısı 09.01.2018
119 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 08.01.2018
120 20 Ocak 2018 Şehir Hastaneleri Çalıştayı 05.01.2018
121 Çalıştay ”Özel Hekimlik Alanında Çalışma Biçimlerinin Özlük ve Ekonomik Hak. Yansımaları” 27.12.2017
122 2018 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 19.12.2017
123 2018 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi 19.12.2017
124 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 19.12.2017
125 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
126 TTB-HEAL Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kursu 05.12.2017
127 Şiddet Olaylarının İş Kazası Kapsamında Yasal Süreçlerinin Takip Edilmesi 01.12.2017
128 Özel Hekimlik İletişim Portalı 20.11.2017
129 TTB-HUV 2018 Katsayı Önerileri 15.11.2017
130 Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu 08.11.2017
131 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 03.11.2017
132 Pratisyen Hekimlik Kongresi 03.11.2017
133 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 03.11.2017
134 Kişisel sağlık Verileri Çalışma Grubu 03.11.2017
135 Bilirkişilik Temel Eğitimleri 30.10.2017
136 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı OSGB’lerin Gündem Yapılması 06.10.2017
137 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu 28.09.2017
138 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 26.09.2017
139 Özel Hekimlik Komisyonu 19.09.2017
140 12 Kasım 2017, ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz ’Çalıştayı 19.09.2017
141 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı ERTELEME 19.09.2017
142 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güzokulu 14.09.2017
143 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 13.09.2017
144 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 13.09.2017
145 Aidatların ödenme zamanı 21.06.2017
146 Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları: Op. Dr. Şükrü Güner 07.06.2017
147 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 17.05.2017
148 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2017
149 Birden Çok İlde Yürütülecek Mesleki Faaliyet 16.05.2017
150 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
151 TTB 68. Büyük Kongre Karar Önerileri 09.05.2017
152 Gelir-Gider Tabloları 18.04.2017
153 TTB Kimlik Kartları Düzenleme 07.04.2017
154 ACİL ve ÖNEMLİ Dr. Hüseyin Ağır’ı anma etkinlikleri 03.04.2017
155 İşyeri Hekimleri Listesi İsteme Talebi Bakanlık Yazı 31.03.2017
156 22 Nisan 2017 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 29.03.2017
157 22-23 Nisan 2017 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 24.03.2017
158 14 Mart Basın Açıklaması 13.03.2017
159 6-12 Mart Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylem ve Etkinlikler 06.03.2017
160 26 Mart 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 03.03.2017
161 OHAL Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 01.03.2017
162 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
163 ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ talebini içeren eylem 21.02.2017
164 Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi 17.02.2017
165 Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz 17.02.2017
166 Asistan Hekim Komisyonları Bilgileri 15.02.2017
167 GYK Tutanakları ve 14 Mart Programı 06.02.2017
168 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi 31.01.2017
169 21-22 Ocak 2017 Gaziantep Edebiyat Matinesi 17.01.2017
170 29 Ocak 2017 ’OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız’ çalıştayı 12.01.2017
171 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 04.01.2017
172 Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor 02.01.2017
173 Üye listelerinin gönderilmesi 02.01.2017
174 2017 yılında uygulanacak olan Protokol Defteri,Teftiş Denetim Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri 26.12.2016
175 2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 26.12.2016
176 TTB - IAHPE ’Ticarileşme Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük’ Etkinliği 20.12.2016
177 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 16.12.2016
178 İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları 15.12.2016
179 24 Aralık 2016 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-4 12.12.2016
180 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2017 Yılı Katsayıları hk. 12.12.2016
181 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 12.12.2016
182 TTB Edebiyat Matinesi Bursa 05.12.2016
183 Hasta bilgilerinin toplanması talebi ve tutum önerileri 01.12.2016
184 TTB TÖK Genel Yürütme Kurulu Toplantısı 30.11.2016
185 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 30.11.2016
186 Sürücü Olur Sağlık Belgesi Çalıştayı 30.11.2016
187 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı 30.11.2016
188 Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım 28.11.2016
189 2 Aralık 2016 Sürücü Çalıştayı 28.11.2016
190 17-18 Aralık 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 21.11.2016
191 Dr. Aynur Dağdemir Anma Basın Açıklaması Metni 18.11.2016
192 Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları 14.11.2016
193 Dr. Aynur Dağdemir Anma 03.11.2016
194 4 Kasım 2016 TTB Başkanlar Toplantı Çağrısı 01.11.2016
195 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) Tutanakları 20.10.2016
196 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 20.10.2016
197 Aile Hekimliği Komisyon Bilgileri 20.10.2016
198 13 Kasım 2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 17.10.2016
199 22 Ekim 2016 Ankara TTB Edebiyat Matinesi 12.10.2016
200 5-6 Kasım 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 07.10.2016
201 Disiplin işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlar 05.10.2016
202 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 04.10.2016
203 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu 29.09.2016
204 OHAL ve KHK ile Hak Kaybına Uğrayan Hekimlerin Bildirimi 27.09.2016
205 15-16 Ekim 2016 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 27.09.2016
206 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.09.2016
207 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 09.09.2016
208 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı 09.09.2016
209 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 08.09.2016
210 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Temiz Hava Sempozyumu 07.09.2016
211 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 31.08.2016
212 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 29.07.2016
213 SÇS iş kazası ve işe bağlı hastalıklar raporu 22.07.2016
214 Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
215 Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri 17.06.2016
216 FW: 2016-2018 TTB MK Görev Dağılımı 17.06.2016
217 TTB 67. Büyük Kongre Kararları 17.06.2016
218 TTB 67. Büyük Kongre Karar Önerileri / 2014-2016 Çalışma Raporu 03.06.2016
219 UAÖ Eğitimi: Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ’lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık 27.05.2016
220 Dr. Kamil Furtun Anma Basın Açıklaması 27.05.2016
221 Dr. Kamil Furtun Anma 26.05.2016
222 67.Büyük Kongre 17.05.2016
223 21 Mayıs 2016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 10.05.2016
224 28-29 Mayıs 2016 Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu 06.05.2016
225 28 Mayıs 2016 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 06.05.2016
226 10 Mayıs 2015 Prof. Dr. Şükrü Boylu Destek Basın Açıklaması 06.05.2016
227 Fosil Yakıtlardan Kurtul İnsiytifi Daveti 03.05.2016
228 67. Büyük Kongre (Seçimli) Karar Önerisi 03.05.2016
229 15 Mayıs 2016 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Çağrısı 03.05.2016
230 Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlere Destek Eylemi ve Basın Açıklaması 29.04.2016
231 HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 27.04.2016
232 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 18.04.2016
233 18 Nisan Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri Basın Açıklaması 16.04.2016
234 18 Nisan 2016 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 15.04.2016
235 20 Nisan 2016 TTB Edebiyat Matineleri-İstanbul Duyurusu 13.04.2016
236 ÖNEMLİ 2016-2018 Yönetici Rehberi 11.04.2016
237 2 Nisan 2016 Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) Toplantı Tutanakları 07.04.2016
238 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Program ve Yer 07.04.2016
239 ACELE ve GÜNLÜDÜR 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 05.04.2016
240 2 Nisan 2016 Aile Hekimliği Toplantısı 29.03.2016
241 Oda Genel Kurulu hakkında 18.03.2016
242 Özel Hekimlik Çalıştayı 16.03.2016
243 Terör Saldırısı ve 14 Mart Etkinlikleri 14.03.2016
244 14 Mart Ortak Basın Açıklaması metni 10.03.2016
245 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hek. Almaları Gereken Asgari/ Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 03.03.2016
246 Tabip Odaları Milletvekili Toplantıları Yasa Teklifleri 02.03.2016
247 28 Şubat 2016 Samsun Edebiyat Matinesi 17.02.2016
248 14 Mart Etkinlik Takvimi 16.02.2016
249 Sağlık Çalışanları Sorunlarını/Çözüm Önerilerini Belirliyor Anketi 12.02.2016
250 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz Duruşma Bilgisi 02.02.2016
251 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 25.01.2016
252 13-14 Şubat 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 18.01.2016
253 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 13.01.2016
254 Üye Listeleri 04.01.2016
255 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 04.01.2016
256 TTB Halk Sağlığı Kolu Faaliyetleri ve Yürütme Kurulu 04.01.2016
257 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 30.12.2015
258 31 Aralık Diyarbakır Etkinliği 28.12.2015
259 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 24.12.2015
260 SÇS İş Kazası ve Meslek Hast. Kom. Top. 22.12.2015
261 26 Aralık TTB Edirne Edebiyat Matinesi Çağrısı 22.12.2015
262 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 17.12.2015
263 Tanıtım kurallarına aykırılıklar 15.12.2015
264 2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında 15.12.2015
265 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Kararları 02.12.2015
266 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 27.11.2015
267 12-13 Aralık 2015 İzmir Emekli Hekim Toplantı Çağrısı 27.11.2015
268 24 Kasım 2015 Dr. Aynur Dağdemir Eylemi Basın Açıklaması Metni 24.11.2015
269 Samsunda Öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili Eylemler 23.11.2015
270 Nöbet Eylemleri ve Fesih Süreci 19.11.2015
271 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2016 Yılı Katsayıları 19.11.2015
272 22 Kasım 2015 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 16.11.2015
273 Silvan’da Yaşanan Olaylar 13.11.2015
274 28 Kasım 2015 Ağrı, Edebiyat Matinesi Çalıştayı 11.11.2015
275 Döner Sermaye Gelirleri Veri Talebi 03.11.2015
276 14-15 Kasım 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 27.10.2015
277 15 Kasım 2015 ODSH Kol Toplantısı 26.10.2015
278 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2015
279 Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları 19.10.2015
280 17 Ekim 2015 Ankara Katliamı Anma 15.10.2015
281 ACELE VE GÜNLÜDÜR! 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi 14.10.2015
282 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde iş bırakma eylemi 12.10.2015
283 19 Ekim 2015 Dr. Füsun Sayek Anma Toplantısı 05.10.2015
284 10 Ekim KESK-DİSK-TMMOB-TTB’li Kadınlar Etkinlik Programı 05.10.2015
285 ÖNEMLİ 2016 Yılı Katsayı Önerileri 02.10.2015
286 10 Ekim 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 02.10.2015
287 10 Ekim 2015 ’Emek, Barış, Demokrasi’ Mitingi 29.09.2015
288 20. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu 28.09.2015
289 3-4 Ekim 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 10.09.2015
290 3 Ekim 2015 GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı 10.09.2015
291 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 04.09.2015
292 18 Eylül 2015 Dr. Kamil Furtun’un Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşması 04.09.2015
293 1 Ağustos 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 15.07.2015
294 Yargı kararlarının derlenmesi 15.07.2015
295 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 29.06.2015
296 5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2015
297 Hekim bilgisi hk 04.06.2015
298 Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi 01.06.2015
299 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! Eylemi Basın Açıklaması Metni 01.06.2015
300 13-14 Haziran 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 28.05.2015
301 20-21-22 Mayıs G(ö)REV Eylemi Medya Raporu 27.05.2015
302 Cezaevlerinde Görevli Hekimlerin Bilgileri 21.05.2015
303 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapacağımız eylemde kullanabileceğiniz basın açıklaması metni 20.05.2015
304 Halkı Bilgilendirme Broşürü 14.05.2015
305 16 Mayıs 2015 Soma Mitingi Gidiş Dönüş Organizasyon Değişikliği 14.05.2015
306 20-21-22 Mayıs Birinci Basamak Sağlık Çalışanları G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotu 13.05.2015
307 16 Mayıs Asistan Hekim Büyük Buluşması 12.05.2015
308 13 Mayıs Soma faciası yıldönümü ortak basın açıklaması metni 12.05.2015
309 Soma faciası birinci yıldönümü etkinlikleri 07.05.2015
310 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 06.05.2015
311 28 Nisan 2015 Aile Hekimliği Alanındaki Ödeme ve Uygulama Yönetmeliği Toplantısı Kararları ve 20-21-22 Mayıs 2015 Eylem Süreci 06.05.2015
312 Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi 29.04.2015
313 2-3 Mayıs 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Duyurusu 21.04.2015
314 Arş.Gör.Dr. Coşkun Canıvar Kademe Durdurma Cezası 17.04.2015
315 Dr. Ersin Arslan Anma Basın Açıklaması Metni 15.04.2015
316 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 07.04.2015
317 Elektrik Kesintisi ve Sağlık Hizmetleri 02.04.2015
318 4-5 Nisan 2015 İşçi Sağlığı Sempozyum Daveti 01.04.2015
319 13-14 Mart Süreci Medya Raporu 25.03.2015
320 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 23.03.2015
321 Dr. Ata Soyer’le Buluşma Etkinliği Davet 18.03.2015
322 13 Mart G(ö)REV Basın Açıklaması Metni 12.03.2015
323 Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet İmza Kampanyası 09.03.2015
324 8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü 06.03.2015
325 Aile Hekimliği Cumartesi Nöbetleri Karar 06.03.2015
326 13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları 06.03.2015
327 TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleri Buluşması Duyuru 04.03.2015
328 TTB, TMMOB, DİSK, KESK 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü Basın Açıklaması Takvimi 02.03.2015
329 Kamu Hastane Birliği Veri Talebi 27.02.2015
330 Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 27.02.2015
331 Tıbbi Atıklar 27.02.2015
332 e-Nabız Projesi 26.02.2015
333 25 Nisan 2015 Hekimler Savaşa Karşı Barışı Savunuyor Etkinliği 25.02.2015
334 13 Mart 2015 G(ö)REV Etkinliği 23.02.2015
335 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı 18.02.2015
336 TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantı Çağrısı 09.02.2015
337 28 Şubat 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 06.02.2015
338 SES 11 Şubat 2015 İş Bırakma Eylemi Destek 03.02.2015
339 14 Mart Dönemi ve Etkinlikleri 02.02.2015
340 Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 23.01.2015
341 TTB Platinum Kredi Kartı 20.01.2015
342 DİSK Emekli Sen Etkinliği 19.01.2015
343 Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 16.01.2015
344 20 Şubat 2015 Ankara Tabip Odası Duruşması Davet 13.01.2015
345 2014 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 13.01.2015
346 2014 Üye Listeleri 13.01.2015
347 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 12.01.2015
348 ACİL VE ÖNEMLİ TTB PHK Kol Toplantısı Erteleme 08.01.2015
349 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 06.01.2015
350 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı 06.01.2015
351 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Öne Çıkan Sorunları Çözümü İmza Kampanyası 05.01.2015
352 2015 Yılı Kimlik ve Basılı Belge Ücretleri 31.12.2014
353 TTB HUV Bilgilendirme 30.12.2014
354 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 29.12.2014
355 ACİL 30 Aralık 2014 Aile Hekimliği Kolu Basın Açıklaması 29.12.2014
356 Aile Hekimleri Cumartesi Eylemleri Materyalleri 26.12.2014
357 17 Ocak 2015 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 25.12.2014
358 Fiili Hizmet Broşürü 24.12.2014
359 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı Katsayıları 19.12.2014
360 12-13 Aralık 2014 Aile Hekimliği Eylem Basın Açıklaması Metni ve Dilekçe Örneği 11.12.2014
361 5 Aralık 2014 HUV Toplantısı Kararları 10.12.2014
362 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 08.12.2014
363 13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek 05.12.2014
364 12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması 05.12.2014
365 27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 04.12.2014
366 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları 01.12.2014
367 29 Kasım 2014 Aile Hekimliği eylemi ve basın açıklaması 25.11.2014
368 2015 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 24.11.2014
369 Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü 17.11.2014
370 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.11.2014
371 Türk Eğitim Vakfı Başvuru 14.11.2014
372 Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz İmza Kampanyası 11.11.2014
373 Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a Destek Basın Açıklamasına Davet 10.11.2014
374 16 Kasım 2014 Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 05.11.2014
375 2015 Yılı Katsayı Önerileri 05.11.2014
376 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 04.11.2014
377 TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı Duyurusu 04.11.2014
378 SÇS 5. Kongre Hazırlık Toplantısı 03.11.2014
379 DİSK Emekli-Sen Eylem Programı destek 03.11.2014
380 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 27.10.2014
381 Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
382 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
383 18 Ekim 2014 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 10.10.2014
384 IŞİD Kobane Eylemleri Sağlık Bilgileri 08.10.2014
385 Hatay Tabip Odası Duruşması 02.10.2014
386 TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi 01.10.2014
387 2 Ekim 2014 Perşembe KESK, DİSK, TMMOB, TTB IŞID’e Destek Tezkeresi’ne Hayır Eylemi 30.09.2014
388 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 30.09.2014
389 TÜBA-GEBİP , TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları 29.09.2014
390 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu Duyuru 26.09.2014
391 65. Olağanüstü Büyük Kongre Karar Önerileri 26.09.2014
392 24 Eylül 2014 KESK Destek Talep Yazısı 23.09.2014
393 11 Ekim 2014 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 17.09.2014
394 Aidat Borcu Olan Hekimlerin Sayıları 16.09.2014
395 Gönüllü Hekim 15.09.2014
396 Tabip Odaları Komisyon Bilgileri 15.09.2014
397 TTB Kimlik Kart Talep Formu 15.09.2014
398 30 Eylül 2014 ATO Duruşması ve Tabip Odası Başkanları Toplantısı 15.09.2014
399 TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi 10.09.2014
400 21 Eylül 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 01.09.2014
401 1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinlikleri 27.08.2014
402 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 7 Ağustos Eylemi 06.08.2014
403 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek ve Saldırılara Dikkat Çekme Eylemi 24.07.2014
404 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi 23.07.2014
405 15 Temmuz Basın Açıklaması 15.07.2014
406 TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 04.07.2014
407 TTB 64. Büyük Kongre Kararları 04.07.2014
408 1 Temmuz 2014 ASM ve TSM Nöbet Eylemi 26.06.2014
409 13 Haziran 2014 Taşeron Yasası Eylemi Basın Açıklaması 12.06.2014
410 13 Haziran Taşeron Yasası-Soma Eylem ve Etkinlikleri Doküman 09.06.2014
411 Taksim Dayanışması Duruşma 02.06.2014
412 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü İntro 29.05.2014
413 Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs Bir Günlük Uyarı Grevi 27.05.2014
414 28 Mayıs 2014 ASM Çalışanlarına Acil Nöbet Basın Açıklaması 26.05.2014
415 64.Büyük Kongre Karar Önerileri 23.05.2014
416 TTB, TMMOB, DİSK, KESK Manisa Soma Ortak Eylem Programı 14.05.2014
417 Acil Servislerin Durumu ve Nöbetler 09.05.2014
418 1 Haziran 2014 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 07.05.2014
419 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 02.05.2014
420 29 Nisan ASM Çalışanlarına Nöbet Eylemi Basın Açıklaması Metni 28.04.2014
421 Aile Hekimlerine Nöbet Hakkında Eylem ve Etkinlikler 24.04.2014
422 TTB Asistan Hekim Kolu Halı Saha Futbol Turnuvası 21.04.2014
423 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Basın Açıklaması Metni 16.04.2014
424 2014-2016 Yönetici Rehberi 16.04.2014
425 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi 11.04.2014
426 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Eylem ve Etkinlik 11.04.2014
427 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi 09.04.2014
428 Nusret Fişek Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 09.04.2014
429 19 Nisan 2014 TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 28.03.2014
430 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları Duyuru 18.03.2014
431 14 Mart Ortak Basın Açıklaması 13.03.2014
432 19 Mart 2014 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
433 14 Mart TC Sağlık Bakanına Yazı 11.03.2014
434 14 Mart Afiş ve 10 talep Broşür 10.03.2014
435 10-14 Mart 2014 Haftası Materyalleri 03.03.2014
436 DİSK Emekli-Sen İmza Kampanyası Başvurusu 27.02.2014
437 İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır Mücadelesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Afişleri 25.02.2014
438 26 Şubat 2014 Katip Çelebi Üniv.Atatürk Eğt.ve Araşt.Hast. Asistanları GöREV etkinliği 24.02.2014
439 Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir Basın Açıklaması Metni 21.02.2014
440 14 Mart Etkinlik Takvimi 20.02.2014
441 19 Şubat 2014 DİSK Emekli-Sen Etkinlikleri 18.02.2014
442 21 Şubat 2014 Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticileri Duruşması 17.02.2014
443 9 Mart 2014 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Toplantısı 11.02.2014
444 TTB-PHK Kol Toplantısı 10.02.2014
445 Tütün Kontrol Programı Faaliyetleriniz 07.02.2014
446 9 Şubat 2014 İşyeri Hekimlerinin Meclisi Toplantısı 03.02.2014
447 İyi Hekimlik Bildirgesi Önerileriniz ve Katılımınız 24.01.2014
448 16 Şubat 2014 GYK Toplantı Çağrısı 24.01.2014
449 Polio (Çocuk Felci) 17.01.2014
450 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 15.01.2014
451 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 15.01.2014
452 16 Ocak 2014 Basın Açıklaması Etkinliği ve Basın Açıklaması Metni 15.01.2014
453 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 14.01.2014
454 14 Ocak 2014 Salı Dr. Ersin Arslan Duruşması 13.01.2014
455 12 Ocak 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 08.01.2014
456 Üye listelerinin gönderilmesi 03.01.2014
457 2013 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 03.01.2014
458 11 Ocak Mitingi ve Materyaller 03.01.2014
459 Sağlık Torba Yasası hk. 02.01.2014
460 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 30.12.2013
461 Defter Tasdikleri 26.12.2013
462 Roboski Katliamına İlişkin Ortak Açıklama 26.12.2013
463 TC Sağlık Bakanlığı Polio Aşı Destek Yazısının Tabip Odalarına Gönderilmesi 25.12.2013
464 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Katsayı Listesi 23.12.2013
465 2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri 20.12.2013
466 Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı 19.12.2013
467 Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi 18.12.2013
468 Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Özgürlüklerine Yönelik Açılan Soruşturma ve Davalar 16.12.2013
469 KESK 19 Aralık Grevi 16.12.2013
470 22 Aralık 2013 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Davet 13.12.2013
471 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Basın Açıklaması 11.12.2013
472 Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü 10.12.2013
473 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Davet 09.12.2013
474 5 Aralık 2013 Torba Yasa Basın Açıklaması Metni 04.12.2013
475 Sağlık Torba Yasası 5 Aralık 2013 Eylemi 04.12.2013
476 ACELE VE GÜNLÜDÜR ! Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi 02.12.2013
477 7 Aralık 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2013
478 30 Kasım 2013 Tabip Odaları Başkanları Toplantısı 13.11.2013
479 Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 07.11.2013
480 deneme 01.11.2013
481 Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi 25.10.2013
482 2014 Katsayı 23.10.2013
483 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları 09.10.2013
484 Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi 08.10.2013
485 İstanbul Tabip Odası Hekimler Savasa Karşı calismasi 01.10.2013
486 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar 24.09.2013
487 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Tarih Değişikliği 12.09.2013
488 Suriye Savaş Karşısı Basın Açıklamasına Davet 11.09.2013
489 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 10.09.2013
490 Kamu Spotu 10.09.2013
491 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Toplantısı 09.09.2013
492 Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu 02.08.2013
493 Genişletilmiş Aile Hekimliği kol Toplantısı Çağrısı 24.07.2013
494 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Toplantısı 24.07.2013
495 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 15 Temmuz 2013 15.07.2013
496 Tabip odaları başkan ve yöneticileri toplantısı 15.07.2013
497 Adalet Bakanlığı’na ve İstanbul Başsavcılığı’na faks 15.07.2013
498 63. Kongre Kararları 15.07.2013
499 TTB 63.Büyük Kongre hk. 26.06.2013
500 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 20 Haziran 2013 TTB Görüşleri ve Hukuki Bilgi Notu hk. 24.06.2013
501 Aile Hekimliği Kolu toplantısı 05.06.2013
502 İmza kampanyası 20.05.2013
503 8 Haziran 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 20.05.2013
504 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 10.05.2013
505 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
506 17 Nisan teşekkürler 19.04.2013
507 2012 Yılı Gelir Gider Tablosu ve Bilanço Gönderilmesi 19.04.2013
508 Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 17.04.2013
509 17 Nisan G(ö)REV etkinliği duyurular 15.04.2013
510 17 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklama ve TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu 13.04.2013
511 17 Nisan’da yapacağımız G(ö)REV etkinliği 11.04.2013
512 17 Nisan G(ö)REV Eylemi 04.04.2013
513 Risk Değerlendirmesi Formu 03.04.2013
514 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV 22.03.2013
515 Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı hk. 19.03.2013
516 14 Mart Mesajı 13.03.2013
517 14 Mart Etkinlikleri ve 13 Mart’da Yapılacak Etkinliğin Basın Açıklaması Metni 12.03.2013
518 14 Mart Hazırlıkları 07.03.2013
519 [bizler] 14 Mart Talepler ve Hazırlaklar 01.03.2013
520 3 Mart 2013 TMMOB etkinliği 22.02.2013
521 Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı 20.02.2013
522 Kamu Özel Ortaklığı Tasarısı Meclis Gündemine Alındı 19.02.2013
523 Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili 19.02.2013 etkinliği 18.02.2013
524 Kurum Hekimliği Toplantısı 13.02.2013
525 18. PHK Kongresi 31.01.2013
526 23 Şubat 2013 SÇS Toplantısı 31.01.2013
527 20 Ocak 2013 ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır! etkinlik Takvimi 18.01.2013
528 20 Ocak 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 14.01.2013
529 Gaziantep Mitingi 11.01.2013
530 Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin 11.01.2013
531 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi 10.01.2013
532 26 Ocak 2013 PHK Toplantı Çağrısı 10.01.2013
533 İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı 07.01.2013
534 5 Ocak 2012 TBSM Yer değişikliği 02.01.2013
535 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 28.12.2012
536 20 Ocak 2013 Bölge Mitingi 28.12.2012
537 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 26.12.2012
538 Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek 25.12.2012
539 29 Aralık 2012 Asistan Hekim Kol Toplantı Çağrısı 25.12.2012
540 5 Ocak 2012 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 25.12.2012
541 Üyelik nakil işlemleri hakkında 20.12.2012
542 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarhleri arasında uygulanacak katsayı listesi 20.12.2012
543 Sağlık Net 2 Veri Gönderimi işlemleri hakkında 20.12.2012
544 Özel Hekimlik Çalıştayı 19.12.2012
545 17 Aralık 2012 İzmir Asistan Eylemi (ACELE VE GÜNLÜDÜR) 16.12.2012
546 GYK Gündemi KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HK. ACELE VE GÜNLÜDÜR! 14.12.2012
547 Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu Duruşması hk. ACELE ve GÜNLÜDÜR! 13.12.2012
548 Dr. Eli Kırteke İle İlgili TC Adalet Bakanlığı’na yazı gönderimi 10.12.2012
549 23 Aralık 2012 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 10.12.2012
550 Dr. Melike Erdem ALO 184-SABİM etkinliği 03.12.2012
551 5 Aralık 2012 Tıp ve Sağlık Öğrencileri Duruşması 28.11.2012
552 Katsayı Talebi 27.11.2012
553 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
554 [bizler] Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj Çalıştayı hk. 20.11.2012
555 Genel Yönetim Kurulu 20.11.2012
556 2 Aralık 2012 Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 16.11.2012
557 15 Aralık 2012 SÇS Toplantı Daveti 13.11.2012
558 Şiddet TCK Ek Madde Önerisi Anketi 13.11.2012
559 1 Aralık 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 12.11.2012
560 6 Kasım 2012 KHB Basın Açıklaması Metni 05.11.2012
561 Kamu Hastane Birlikleri Eylem Etkinliği 02.11.2012
562 Aidat borçları 01.11.2012
563 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.10.2012
564 20 Ekim 2012 Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son Basın Açıklaması 20.10.2012
565 Açlık Grevleri 16.10.2012
566 17 Ekim 2012 Çarşamba Gaziantep Etkinlik Programı 15.10.2012
567 akıf üniversitesinde çalışan tabiplerin oda üyeliği 10.10.2012
568 Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili dava ve şiddet gündemli GYK için tüm tabip odalarımıza çağrı 05.10.2012
569 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Notları ve Kararları 02.10.2012
570 Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 02.10.2012
571 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri 02.10.2012
572 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Gündemi 01.10.2012
573 Dr.Ersin Arslan Kampanyasına SMS ile bağış 27.09.2012
574 XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu 25.09.2012
575 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı Gündemi 24.09.2012
576 Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu 24.09.2012
577 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2012
578 GYK ve Dr.Ersin Arslan Duruşması 19.09.2012
579 Tutuklu Tıp Öğrencileri İçin İmza Kampanyası hk. 18.09.2012
580 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı 24.08.2012
581 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Kol Toplantısı 24.08.2012
582 Dr. Ersin Arslan Bağış Uzatma Yazısı 23.08.2012
583 Aktif olarak çalışan komisyonlar 08.08.2012
584 2012-2014 TTB MK Görev Dağılımı 06.07.2012
585 117 sayılı KDV Genel Tebliği 18.06.2012
586 14 Temmuz 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2012
587 Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği 01.06.2012
588 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 30.05.2012
589 Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme 30.05.2012
590 Ankara Tabip Odası SABİM Çağrısı 24.05.2012
591 ”Dr. Ersin Arslan” Dayanışma 23.05.2012
592 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 22.05.2012
593 Yönetici Rehberi 22.05.2012
594 SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI? 22.05.2012
595 23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi 17.05.2012
596 19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik 18.04.2012
597 ACELE/GÜNLÜDÜR Hekime Yönelik Şiddet 17.04.2012
598 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 17.04.2012
599 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Gönderimi 11.04.2012
600 Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi 05.04.2012
601 Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk. 04.04.2012
602 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sonuç Bildirgesi 12.03.2012
603 Hekimlik Sorunları raporu 12.03.2012
604 Açlık Grevlerine Tıbbi ve Etik Yaklaşım Toplantısı 06.03.2012
605 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 05.03.2012
606 Ceza ve Tutukevleri/Açlık Grevleri 22.02.2012
607 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 15.02.2012
608 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları 14.02.2012
609 Teftiş ve Denetim Defteri 14.02.2012
610 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 13.02.2012
611 Şef, Şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimiz 10.02.2012
612 11 Mart Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 08.02.2012
613 Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi 08.02.2012
614 Tabip odalarına üyelik 07.02.2012
615 Pratisyen Hekimler Kolu Çalıştayı 02.02.2012
616 Petrol Ofisi Positive Card uygulaması 24.01.2012
617 Mecburi Hizmet Zirvesi 23.01.2012
618 Dünya Tabipler Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır 13.01.2012
619 Özel Hekimlik Toplantı Çağrısı 10.01.2012
620 Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri 10.01.2012
621 TTB-Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı 03.01.2012
622 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 02.01.2012
623 Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri 02.01.2012
624 Üye listelerinin gönderilmesi 30.12.2011
625 Bilgi Edinme 30.12.2011
626 Başkanlar Toplantısı 30.12.2011
627 Onur Kurulu Kararları 28.12.2011
628 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 23.12.2011
629 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 23.12.2011
630 1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ 23.12.2011
631 Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma 07.12.2011
632 3 Aralık Eylemi 30.11.2011
633 KHK 29.11.2011
634 Hekim Emeği Çalıştayı-II 29.11.2011
635 KHK ve 15 Aralık 2011 Eylemi 25.11.2011
636 PHK Kol Toplantısı 22.11.2011
637 18 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Duyurusu 22.11.2011
638 Van Depremi 16.11.2011
639 TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE 16.11.2011
640 2012 Katsayıları 14.11.2011
641 Hekim Meclisi Toplantısı 10.11.2011
642 4 Kasım 2011 KHK Toplantısı 03.11.2011
643 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 31.10.2011
644 Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem 25.10.2011
645 Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Toplantısı 25.10.2011
646 [bizler] Bahar Tekin Duruşması ve Paneli 20.10.2011
647 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi 11.10.2011
648 8 Ekim Mitingi 23.09.2011
649 [bizler] Ağrı Devlet Hastanesinde soruşturma açılan beş hekim 23.09.2011
650 GYK 23.09.2011
651 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 09.09.2011
652 TTB 60.Büyük Kongresi’nde alınan bir karar 24.08.2011
653 Yüksek Onur Kurulu 24.08.2011
654 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 11.08.2011
655 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 02.08.2011
656 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşma 11.07.2011
657 İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği 11.07.2011
658 Özgürce ”iyi ve onurlu hekimlik” 23.06.2011
659 TTB Merkez Konseyi 2010-2011 Çalışma Raporu 22.06.2011
660 Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki Duruşması 20.06.2011
661 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni 13.06.2011
662 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 06.06.2011
663 Türk Tabipleri Birliği’ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları 27.05.2011
664 1 Haziran 2011 Siyah Çelenk Eylemi Saat Bildirimi 26.05.2011
665 Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hk. 24.05.2011
666 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına üyeliği 20.05.2011
667 Siyah Çelenk Eylemi 20.05.2011
668 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 11.05.2011
669 Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi 06.05.2011
670 Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma grubu 06.05.2011
671 TMMOB mitingi 06.05.2011
672 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 03.05.2011
673 19-20 Nisan GöREV etkinliği Soruşturmalar ve taleplerimiz 25.04.2011
674 Ankara Dışkapı Hastanesi’nde yaşanan süreç 20.04.2011
675 19-20 Nisan Eylemi 18.04.2011
676 Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi 14.04.2011
677 Bilançolar Hk. 12.04.2011
678 19-20 Nisanda GöREVDEYİZ 07.04.2011
679 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 04.04.2011
680 Acil Destek Birimi 01.04.2011
681 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 29.03.2011
682 Hazırlıklar Başlıyor! 29.03.2011
683 “Güvencesiz Çalışmaya Son !” Mitingi 28.03.2011
684 Pratisyen Hekimlik Kongresi 25.03.2011
685 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 25.03.2011
686 ’Tam gün’ uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi 17.03.2011
687 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 17.03.2011
688 “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi” 11.03.2011
689 Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 03.03.2011
690 Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi 02.03.2011
691 Yeni yönetmelikler 02.03.2011
692 13 Mart Mitingi İzin ve Güzergah 02.03.2011
693 Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 18.02.2011
694 13 Mart Ankara Mitingi 15.02.2011
695 Üçlü Protokol 28.01.2011
696 3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüş 28.01.2011
697 Gazete İlanı 27.01.2011
698 Tam Süre Çalışma 26.01.2011
699 “Tam Süre” çalışma konulu afiş 26.01.2011
700 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 24.01.2011
701 İl İnsan Hakları Kurulları 21.01.2011
702 Gazete İlanı 19.01.2011
703 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı 17.01.2011
704 TTB Kollar/Çalışma Grupları ve GYK Toplantısı 13.01.2011
705 12 Ocak 2011 Basın Açıklaması ve Raporu 10.01.2011
706 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası 07.01.2011
707 TÜM YURTTAŞLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ İSTİYORUZ! 06.01.2011
708 Bilgi Edinme 03.01.2011
709 Afişler 03.01.2011
710 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 03.01.2011
711 Etkinlikler 30.12.2010
712 İşyeri hekimliği için Tabip Odaları’nın hekim onay yetkisi 27.12.2010
713 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanacak Katsayı Listesi ve 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 24.12.2010
714 EYLEM TAKVİMİ 16.12.2010
715 Sağlık-Turizm ve Kültür Hekimliği Kursu 14.12.2010
716 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 07.12.2010
717 İmza Kampanyası 03.12.2010
718 Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting 02.12.2010
719 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2010
720 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk. 26.11.2010
721 Yeni Yayınlar 26.11.2010
722 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
723 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
724 Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesi 23.11.2010
725 Antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor 05.10.2010
726 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2010
727 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması 05.10.2010
728 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Toplantısı 24.09.2010
729 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 22.09.2010
730 Sağlık Turizm ve Kültür Eğitimi 21.09.2010
731 GYK ve Tabip Odası Bilgi Tespit Formu 06.09.2010
732 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 03.08.2010
733 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri 03.08.2010
734 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 27.07.2010
735 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlar 26.07.2010
736 Toplantı Çağrısı 19.07.2010
737 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN MADDELER 16.07.2010
738 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği KolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 16.07.2010
739 Tam Gün 16.07.2010
740 2010-2012 dönemi Merkez Konseyi 16.07.2010
741 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınav sonuçları hakkında 12.07.2010
742 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 28.06.2010
743 5510 sayılı SSGSS Yasası 09.06.2010
744 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 04.06.2010
745 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 01.06.2010
746 ”Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010” Anketi 01.06.2010
747 Yeni Yayın 01.06.2010
748 26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem 25.05.2010
749 Turizm Hekimliği Kursu 13.05.2010
750 Karar Önerileri 12.05.2010
751 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 10.05.2010
752 Yönetici Rehberi 03.05.2010
753 1 Mayıs 28.04.2010
754 5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı 09.04.2010
755 Yönetici Rehberi 06.04.2010
756 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı 29.03.2010
757 Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi 12.03.2010
758 Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 11.03.2010
759 Çelenk bırakma etkinliği 10.03.2010
760 Şiddete karşı sıfır tolerans grubu 10.03.2010
761 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 10.03.2010
762 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım 09.03.2010
763 14 Mart 2010 Pazar 08.03.2010
764 14 Mart günü ve haftası 08.03.2010
765 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08.03.2010
766 Turizm Hekimliği Kursu 01.03.2010
767 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.03.2010
768 14 Mart günü ve haftası 01.03.2010
769 Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı 19.02.2010
770 Ücretlilerin gelirlerine uygulanan vergi oranına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 19.02.2010
771 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.02.2010
772 ”14 Mart” Tıp Haftası 15.02.2010
773 Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması 15.02.2010
774 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu 15.02.2010
775 4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi 15.02.2010
776 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı 15.02.2010
777 Gazete ilanı adı altında para talebi 28.01.2010
778 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 27.01.2010
779 Tam Gün Basın Toplantıları 25.01.2010
780 GYK 25.01.2010
781 Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimiz 20.01.2010
782 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 18.01.2010
783 Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız 15.01.2010
784 Tam Gün (15 Ocak Eylemi) 14.01.2010
785 Tam Gün Toplantısı 08.01.2010
786 Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 05.01.2010
787 Üye listelerinin gönderilmesi 05.01.2010
788 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği 29.12.2009
789 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 24.12.2009
790 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 24.12.2009
791 Takım Doktorluğu Temel Kursu 24.12.2009
792 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 24.12.2009
793 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” 24.12.2009
794 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Genel Üye Toplantısı 21.12.2009
795 Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu 18.12.2009
796 19 Aralık 2009 tarihli DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklaması hakkında 18.12.2009
797 TTB, DİSK, KESK, TMMOB ortak basın açıklaması 16.12.2009
798 Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları 16.12.2009
799 IBAN numarasının kullanılması 16.12.2009
800 2010 katsayı öerileri 11.12.2009
801 Türk Eczacılar Birliği etkinlikleri 02.12.2009
802 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu 25.11.2009
803 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı 25.11.2009
804 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 20.11.2009
805 Tam Gün Yasa Tasarısı Önerisi 18.11.2009
806 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları 18.11.2009
807 KESK toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı 17.11.2009
808 Mükerrer kayıtlı üyeler ile ulaşılamayan üyeler hakkında 11.11.2009
809 Katsayı Önerileri 09.11.2009
810 heKİMLİK 06.11.2009
811 Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarıları 06.11.2009
812 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 06.11.2009
813 Basın açıklaması etkinlikleri 30.10.2009
814 Tabela standartlarının belirlenmesi hk. 19.10.2009
815 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2009
816 Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları 07.10.2009
817 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
818 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
819 ”GSS Bir Yılını Doldurdu” Broşürü 29.09.2009
820 1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması 28.09.2009
821 GYK Toplantısı 24.09.2009
822 IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı 24.09.2009
823 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul mitingi 24.09.2009
824 TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin 23.09.2009
825 II.Kadın Hekim Örgüt Okulu 18.09.2009
826 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 09.09.2009
827 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir 09.09.2009
828 Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu 03.09.2009
829 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? 03.09.2009
830 TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03.09.2009
831 ”heKİMLİK” programı 23.07.2009
832 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 23.07.2009
833 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 23.07.2009
834 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 23.07.2009
835 ”Döner Sermaye Bereketi” başlıklı haber 23.07.2009
836 Tabip odalarımızın organlarına seçilmiş ve aynı zamanda kamu kurumlarında çalışan hekimlerin, toplantı ve etkinlikler nedeniyle aldıkları izinler 23.07.2009
837 Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler 23.07.2009
838 Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması 23.07.2009
839 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 07.07.2009
840 Döner Sermaye Bereketi 07.07.2009
841 Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği 03.07.2009
842 Yeni yayınlar 02.07.2009
843 “Tam Gün” Yasa Tasarısı toplantısı 02.07.2009
844 heKİMLİK (Üye kayıt programı) 02.07.2009
845 14. Halk Sağlığı Güz Okulu 30.06.2009
846 Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı 17.06.2009
847 Tam Gün 15.06.2009
848 Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi 09.06.2009
849 Tam Gün 02.06.2009
850 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 02.06.2009
851 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 26.05.2009
852 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 26.05.2009
853 İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı 25.05.2009
854 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 22.05.2009
855 11 Nisan 2009 günü yapılan Türk Tabipleri Birliği Başkanlar Toplantısı 22.04.2009
856 Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında 22.04.2009
857 Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı 22.04.2009
858 İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen yazı 22.04.2009
859 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 14.04.2009
860 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
861 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 31.03.2009
862 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 31.03.2009
863 Başkanlar Toplantısı 31.03.2009
864 Kadın Hekim Envanteri 31.03.2009
865 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 31.03.2009
866 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 28.03.2009
867 Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz 23.03.2009
868 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 19.03.2009
869 Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları 19.03.2009
870 “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ 07.03.2009
871 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 07.03.2009
872 Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi 26.02.2009
873 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 25.02.2009
874 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 24.02.2009
875 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 17.02.2009
876 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 11.02.2009
877 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 05.02.2009
878 İmzaladınız mı? Etkinliği 05.02.2009
879 TTB-TÖK GYK toplantısı 03.02.2009
880 İmza kampanyasına dair Merkez Konseyi’nce yapılan değerlendirme 26.01.2009
881 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 21.01.2009
882 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları 21.01.2009
883 Dr. Dilek Argon’a uygunalan ve kamuoyuna da yansıyan şiddet 20.01.2009
884 Dünya Duysun, İsrail Dursun! 13.01.2009
885 Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni 08.01.2009
886 Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz! 08.01.2009
887 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 07.01.2009
888 Tıbbi uygulama hataları 07.01.2009
889 Üye kayıt bilgileri 06.01.2009
890 İmza kampanyası 31.12.2008
891 TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında 31.12.2008
892 “Hekime Yönelik Şiddet 31.12.2008
893 Üye kayıtları hk. 31.12.2008
894 Su ve Aciller 30.12.2008
895 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 30.12.2008
896 XIV. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 30.12.2008
897 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısına ilişkin değerlendirme 30.12.2008
898 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 30.12.2008
899 2009 Katsayı Listesi 29.12.2008
900 İmza metni örneği 15.12.2008
901 Üye listelerinin gönderilmesi 15.12.2008
902 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.12.2008
903 TB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.12.2008
904 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 01.12.2008
905 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 26.11.2008
906 Hüseyin Üzmez Olayı 26.11.2008
907 29 Kasım Mitingi 24.11.2008
908 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi 24.11.2008
909 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 14.11.2008
910 Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması 14.11.2008
911 Disiplin soruşturmaları toplantısı 12.11.2008
912 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11.11.2008
913 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 06.11.2008
914 TTB ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 30.10.2008
915 Vergi beyannameleri 24.10.2008
916 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üyeliği 23.10.2008
917 5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı 22.10.2008
918 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik internet ortamı tartışma grubu 20.10.2008
919 2009 Katsayıları 17.10.2008
920 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı 14.10.2008
921 Füsun Sayek Anma Toplantısı 10.10.2008
922 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı 09.10.2008
923 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 08.10.2008
924 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği 26.09.2008
925 Pratisyen Hekim Komisyonları 19.09.2008
926 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.09.2008
927 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı kararları 19.09.2008
928 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 19.09.2008
929 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğ 16.09.2008
930 Büyük Kongre’nin ilk gününde alınan kararlar 15.09.2008
931 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI 05.09.2008
932 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’ 21.08.2008
933 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 20.08.2008
934 Dünya Su Forumu 20.08.2008
935 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan 15.08.2008
936 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 15.08.2008
937 TTB Merkez Konsyi görev paylaşımı 04.07.2008
938 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi’ni Yükseltme Eğitimi 27.06.2008
939 VIV. Halk Sağlığı Güz Okulu 27.06.2008
940 TTB 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar 24.06.2008
941 KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ 23.06.2008
942 Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikler 23.06.2008
943 Karar Önerileri 19.06.2008
944 TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ 16.06.2008
945 Yaka Rozeti ve Oto Arması 16.06.2008
946 Tam Gün Yasa Taslağı oylama sonuçları tarihi 16.06.2008
947 Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği görüşleri 05.06.2008
948 İstanbul Protokolü Eğitimleri Başvuruları 03.06.2008
949 “Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması 03.06.2008
950 “Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikler 03.06.2008
951 GYK Sonuç Bildirgesi 30.05.2008
952 Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının zorunlu tutulması 30.05.2008
953 Asistan Hekimlik Kurultayı 29.05.2008
954 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 23.05.2008
955 Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim 23.05.2008
956 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.05.2008
957 SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ 21.05.2008
958 TTB GYK - TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı 21.05.2008
959 Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışması ve Sağlıkla İlgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 16.05.2008
960 Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme 16.05.2008
961 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 12.05.2008
962 Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım 12.05.2008
963 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimi 12.05.2008
964 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 12.05.2008
965 Kutlama 12.05.2008
966 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 05.05.2008
967 Prof.Dr. Gençay Gürsoy serbest bırakldı... 03.05.2008
968 Prof.Dr. Gençay Gürsoy gözaltına alındı... 03.05.2008
969 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 29.04.2008
970 Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı 28.04.2008
971 TTB Tıp Öğrencileri Kolu Bahar Okulu 28.04.2008
972 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 28.04.2008
973 Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyeler 24.04.2008
974 Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi 24.04.2008
975 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 16.04.2008
976 Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi Formu 14.04.2008
977 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 14.04.2008
978 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 11.04.2008
979 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri 04.04.2008
980 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 04.04.2008
981 Çalıştay Programı 01.04.2008
982 “SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme 28.03.2008
983 Tıp Öğrenci Sempozyumu 26.03.2008
984 Kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması 26.03.2008
985 Hukuk ve İnsan Hakları Herkes İçin Gereklidir! Basın Açıklaması 26.03.2008
986 TTB-TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısı 26.03.2008
987 Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 18.03.2008
988 XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 17.03.2008
989 Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939 17.03.2008
990 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 17.03.2008
991 “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür 17.03.2008
992 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 12.03.2008
993 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 12.03.2008
994 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 06.03.2008
995 İmza Metni 06.03.2008
996 9 Mart ”Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş” 14 Mart ”Beyaz Yürüyüş” 29.02.2008
997 2007 yılı Bilançosu 29.02.2008
998 BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR! 19.02.2008
999 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 13.02.2008
1000 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 12.02.2008
1001 ”Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Yasa Tasarısı 11.02.2008
1002 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Eğitimi 29.01.2008
1003 ”Tam Gün” çalışmaya dair Yasa Tasarısı 29.01.2008
1004 HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK 29.01.2008
1005 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı 23.01.2008
1006 Tıp Dünyası Gazetesi 21.01.2008
1007 Herkese sağlık ve güvenli gelecek için yürüyoruz! 14.01.2008
1008 Herkes İçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz 09.01.2008
1009 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.01.2008
1010 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 09.01.2008
1011 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 09.01.2008
1012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 07.01.2008
1013 TTB Eğitim Kolu toplantısı 04.01.2008
1014 1. Kadın Sağlığı Kongresi 02.01.2008
1015 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 02.01.2008
1016 Sporcu Sağlığı Temel Kursu 02.01.2008
1017 Düşünme Etkinliği 31.12.2007
1018 Üye listesi 28.12.2007
1019 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı 28.12.2007
1020 İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ 28.12.2007
1021 Üye Aidatları 28.12.2007
1022 TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı’nın Değerlendirilmesi 25.12.2007
1023 2008 Katsayı Listesi 25.12.2007
1024 Olağan Dışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale 25.12.2007
1025 Tam Gün broşürü 11.12.2007
1026 Yeni Yayın 11.12.2007
1027 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim 10.12.2007
1028 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu GYK 30.11.2007
1029 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 27.11.2007
1030 İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri formu 22.11.2007
1031 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.11.2007
1032 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 22.11.2007
1033 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 20.11.2007
1034 2008 Katsayıları 20.11.2007
1035 Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor 15.11.2007
1036 TTB Etik Kurul anketi 15.11.2007
1037 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 15.11.2007
1038 İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz 15.11.2007
1039 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 08.11.2007
1040 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 31.10.2007
1041 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 30.10.2007
1042 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri 26.10.2007
1043 Yeni Yayın 26.10.2007
1044 Toplu SMS sözleşmesi 26.10.2007
1045 Kadın Hekimlik Örgüt Okulu 26.10.2007
1046 Tüccar Mantığı ile ”Tam Süre” Olmaz! 25.10.2007
1047 Tabela ile ilgili kuralların saptanması hk 23.10.2007
1048 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarına kısıtlama 19.10.2007
1049 Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım’da Ankara’dayız! 17.10.2007
1050 ”Tam Gün” Konulu Değerlendirme Toplantısı 05.10.2007
1051 Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2007
1052 TTB-TÖK 3. Genel Kurul toplantısı 05.10.2007
1053 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 04.10.2007
1054 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 01.10.2007
1055 XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.09.2007
1056 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde stand isteği 28.09.2007
1057 Şiddet Sempozyumu”ndaki sunumlar kitabı 25.09.2007
1058 Tabip odası üye kayıtları 25.09.2007
1059 Toplu SMS hizmeti 24.09.2007
1060 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi 18.09.2007
1061 Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine” ilişkin yasal hazırlık 18.09.2007
1062 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 17.09.2007
1063 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.09.2007
1064 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı 10.09.2007
1065 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 05.09.2007
1066 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 31.08.2007
1067 XII. Halk Sağlığı Güz Okulu 24.08.2007
1068 TUS Dersaneleri 24.08.2007
1069 65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı 23.08.2007
1070 Özelleştirme baskısı bir meslektaşımızın yaşamına son vermesine neden oldu! 03.08.2007
1071 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 30.07.2007
1072 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin kimi hükümlerinin iptali 03.07.2007
1073 TTB 56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI 27.06.2007
1074 Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım 25.06.2007
1075 Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası:AKP 18.06.2007
1076 ”İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Programına Başvuru Formları 13.06.2007
1077 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 07.06.2007
1078 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı ( 12 Mayıs 2007) kararları 01.06.2007
1079 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 30.05.2007
1080 Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan (Seçimsiz) Büyük Kongresi 15.05.2007
1081 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği 10.05.2007
1082 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 04.05.2007
1083 İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu 04.05.2007
1084 Hizmet satınalımları 03.05.2007
1085 Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği Hazırlığı 25.04.2007
1086 Genel Yönetim Kurulu toplantısı 20.04.2007
1087 Cumhuriyet Mitingi’ne ilişkin değerlendirme 18.04.2007
1088 Aşı Haftası 17.04.2007
1089 Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu 16.04.2007
1090 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları V 05.04.2007
1091 İzmirdeki 243 sağlık ocağının kapatılması girişimi derhal durdurulmalıdır! 27.03.2007
1092 İlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu 26.03.2007
1093 20 Mart’ta Saat 20:00’de SAVAŞA DUR DE 16.03.2007
1094 Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu ile Gördürmesi 14.03.2007
1095 14 Mart Tıp Bayramı’nda ”GöREVDEYİZ” 13.03.2007
1096 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1097 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1098 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 09.03.2007
1099 Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının Görevlerinin Engellenmemesi 09.03.2007
1100 Beyaz Eylemler radyo bilgilendirme kayıtları 05.03.2007
1101 Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması 01.03.2007
1102 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 01.03.2007
1103 Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım! 26.02.2007
1104 Beyaz Eylemler 22.02.2007
1105 Beyaz Eylemleri Başlatıyoruz 14.02.2007
1106 Cumhurbaşkanı ile görüşme 14.02.2007
1107 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 07.02.2007
1108 10 Şubat 2007 GYK 05.02.2007
1109 Torba Yasa 05.02.2007
1110 Belediyelerce Uygulanan İşyeri Ama ve Çalışma Ruhsatı 02.02.2007
1111 ”İTİRAZ EYLEMİ”NDEYİZ!!! 30.01.2007
1112 30 Ocak 2007 Salı Günü itiraz eylemi 27.01.2007
1113 Torba Yasa 26.01.2007
1114 XII. Pratisyen Hekimlik Kongresi 23.01.2007
1115 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 23.01.2007
1116 TBMM’yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyası 19.01.2007
1117 27 Ocak 2007 Cumartesi günü hepbirlikte Samsun’da 19.01.2007
1118 Kanun Tasarısı Taslağı 17.01.2007
1119 Tekirdağ F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu 17.01.2007
1120 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 17.01.2007
1121 Genişletilmiş Etik Kurul Toplantısı 17.01.2007
1122 Üye Kayıt Bilgileri 17.01.2007
1123 DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
1124 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.01.2007
1125 Kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı 10.01.2007
1126 2007 yılında uygulanacak üye aidatları 10.01.2007
1127 Kadın hekimlik-kadın sağlığı faaliyetleri 04.01.2007
1128 2007 Duvar Takvimi 04.01.2007
1129 1 Ocak-31 Aralık 2007 katsayıları 29.12.2006
1130 İstanbul Tabip Odası imza kampanyası 28.12.2006
1131 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 20.12.2006
1132 Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşme 18.12.2006
1133 Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Salı Günü Denizli’deyiz 16.12.2006
1134 İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR 15.12.2006
1135 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi 13.12.2006
1136 ”Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı” Raporu 13.12.2006
1137 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı 13.12.2006
1138 Namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık 07.12.2006
1139 1 Temmuz Genelgesi Son Durum 06.12.2006
1140 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 30.11.2006
1141 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 28.11.2006
1142 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 23.11.2006
1143 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem 23.11.2006
1144 55. Olağanüstü Büyük Kongresi Kararları 23.11.2006
1145 Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddet 15.11.2006
1146 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulması 14.11.2006
1147 Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu 14.11.2006
1148 Bütçeyi Emekçilerin Oyuna Sunuyoruz 14.11.2006
1149 Sağlık Bakanlığı ile Yürütülen PDC Görüşmeleri 06.11.2006
1150 SELLER NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR? 01.11.2006
1151 ”Ödenmeyecek: İlaç (Çok Perdeli Komedi)” başlıklı broşür 30.10.2006
1152 TBMM Sağlık, Aile, Çal. ve Sos. İşler Komisyonu’nda görüşülen yasalar 30.10.2006
1153 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 27.10.2006
1154 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 27.10.2006
1155 Asgari Ücret Katsayı Önerileri 27.10.2006
1156 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi Karar Önerileri 26.10.2006
1157 Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri 20.10.2006
1158 ”Ermeni soykırımının inkarını suç sayan” yasa tasarısı 11.10.2006
1159 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi 10.10.2006
1160 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 04.10.2006
1161 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 04.10.2006
1162 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Stand İsteği 04.10.2006
1163 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1164 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1165 Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı 30.09.2006
1166 ”Aile Hekimliğinde Son Durum” Broşürü 26.09.2006
1167 Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) 20.09.2006
1168 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 08.09.2006
1169 Genel Yönetim Kurulu 05.09.2006
1170 Lübnan’a asker gönderilmesin 02.09.2006
1171 Lübnan’a asker gönderme 01.09.2006
1172 SWOT(GZOR) Analizi 22.08.2006
1173 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 19.08.2006
1174 MERKAP 10.08.2006
1175 Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması 10.08.2006
1176 Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Başkanlar Toplantısı 10.08.2006
1177 Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri 02.08.2006
1178 Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Başlanan İller Değerlendirme Toplantısı 01.08.2006
1179 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.08.2006
1180 İl İçi Personel Dağılım 28.07.2006
1181 TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR 28.07.2006
1182 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 28.07.2006
1183 İNSAN SAĞLIĞININ BEDELİ ALTINLA ÖLÇÜLEMEZ ! 28.07.2006
1184 Atama ve Nakil Yönetmeliği (İl içi personel dağılımı) 26.07.2006
1185 BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN 21.07.2006
1186 Cumhurbaşkanı ziyareti 19.07.2006
1187 TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanı görüşmesi 17.07.2006
1188 Denizli Devlet Hastanesi’ndeki saldırıyı kınıyoruz 17.07.2006
1189 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 05.07.2006
1190 TTB MK Görev Dağılımı 05.07.2006
1191 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 05.07.2006
1192 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 05.07.2006
1193 Ek Ödeme 05.07.2006
1194 Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi 05.07.2006
1195 Klinik özgürlüğümüz yok edilmek isteniyor 05.07.2006
1196 at 06.06.2006
1197 Eğitim Modülleri Sertifika Kursları 30.05.2006
1198 Danıştaydaki silahlı saldırı 18.05.2006
1199 Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları 18.05.2006
1200 Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan Büyük Kongresi 18.05.2006
1201 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18.05.2006
1202 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 02.05.2006
1203 İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi 25.04.2006
1204 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 25.04.2006
1205 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 25.04.2006
1206 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1207 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı 25.04.2006
1208 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1209 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1210 TTB Merkez Konseyi Heyeti Diyarbakır İlk Değerlendirme Raporu 25.04.2006
1211 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1212 Referandum 2006 25.04.2006
1213 Döner sermaye 25.04.2006
1214 Dr. Metin Bakkalcı’nın Referandum 2006 konuşması 25.04.2006
1215 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kabul edildi 25.04.2006
1216 Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası çalışmaları 25.04.2006
1217 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı 25.04.2006
1218 Referandum 2006 25.04.2006
1219 İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberküloz 25.04.2006
1220 Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1221 Referandum 2006 25.04.2006
1222 Beyaz Cevap 25.04.2006
1223 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 25.04.2006
1224 Referandum 2006 25.04.2006