Tabip Odası Yazışmaları

# Adı Tarih Link
1 Özel Hekimlik Komisyonu 19.09.2017
2 12 Kasım 2017, `Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz `Çalıştayı 19.09.2017
3 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı ERTELEME 19.09.2017
4 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güzokulu 14.09.2017
5 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 13.09.2017
6 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 13.09.2017
7 Aidatların ödenme zamanı 21.06.2017
8 Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları: Op. Dr. Şükrü Güner 07.06.2017
9 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 17.05.2017
10 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2017
11 Birden Çok İlde Yürütülecek Mesleki Faaliyet 16.05.2017
12 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
13 TTB 68. Büyük Kongre Karar Önerileri 09.05.2017
14 Gelir-Gider Tabloları 18.04.2017
15 T.C. Adalet Bak. İzmir Denetimli Serbestlik Müd. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu Başvurusu 14.04.2017
16 TTB Kimlik Kartları Düzenleme 07.04.2017
17 ACİL ve ÖNEMLİ Dr. Hüseyin Ağır`ı anma etkinlikleri 03.04.2017
18 İşyeri Hekimleri Listesi İsteme Talebi Bakanlık Yazı 31.03.2017
19 22 Nisan 2017 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 29.03.2017
20 22-23 Nisan 2017 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 24.03.2017
21 14 Mart Basın Açıklaması 13.03.2017
22 6-12 Mart Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylem ve Etkinlikler 06.03.2017
23 26 Mart 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 03.03.2017
24 OHAL Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 01.03.2017
25 `Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret` 27.02.2017
26 `Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik` talebini içeren eylem 21.02.2017
27 Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi 17.02.2017
28 Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz 17.02.2017
29 Asistan Hekim Komisyonları Bilgileri 15.02.2017
30 GYK Tutanakları ve 14 Mart Programı 06.02.2017
31 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi 31.01.2017
32 21-22 Ocak 2017 Gaziantep Edebiyat Matinesi 17.01.2017
33 29 Ocak 2017 `OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız` çalıştayı 12.01.2017
34 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 04.01.2017
35 Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor 02.01.2017
36 Üye listelerinin gönderilmesi 02.01.2017
37 2017 yılında uygulanacak olan Protokol Defteri,Teftiş Denetim Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri 26.12.2016
38 2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 26.12.2016
39 TTB - IAHPE `Ticarileşme Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük` Etkinliği 20.12.2016
40 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 16.12.2016
41 İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları 15.12.2016
42 24 Aralık 2016 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-4 12.12.2016
43 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2017 Yılı Katsayıları hk. 12.12.2016
44 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 12.12.2016
45 TTB Edebiyat Matinesi Bursa 05.12.2016
46 Hasta bilgilerinin toplanması talebi ve tutum önerileri 01.12.2016
47 TTB TÖK Genel Yürütme Kurulu Toplantısı 30.11.2016
48 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 30.11.2016
49 Sürücü Olur Sağlık Belgesi Çalıştayı 30.11.2016
50 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı 30.11.2016
51 Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım 28.11.2016
52 2 Aralık 2016 Sürücü Çalıştayı 28.11.2016
53 17-18 Aralık 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 21.11.2016
54 Dr. Aynur Dağdemir Anma Basın Açıklaması Metni 18.11.2016
55 Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları 14.11.2016
56 Dr. Aynur Dağdemir Anma 03.11.2016
57 4 Kasım 2016 TTB Başkanlar Toplantı Çağrısı 01.11.2016
58 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) Tutanakları 20.10.2016
59 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 20.10.2016
60 Aile Hekimliği Komisyon Bilgileri 20.10.2016
61 13 Kasım 2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 17.10.2016
62 22 Ekim 2016 Ankara TTB Edebiyat Matinesi 12.10.2016
63 5-6 Kasım 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 07.10.2016
64 Disiplin işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlar 05.10.2016
65 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 04.10.2016
66 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu 29.09.2016
67 OHAL ve KHK ile Hak Kaybına Uğrayan Hekimlerin Bildirimi 27.09.2016
68 15-16 Ekim 2016 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 27.09.2016
69 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.09.2016
70 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 09.09.2016
71 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı 09.09.2016
72 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 08.09.2016
73 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Temiz Hava Sempozyumu 07.09.2016
74 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 31.08.2016
75 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 29.07.2016
76 SÇS iş kazası ve işe bağlı hastalıklar raporu 22.07.2016
77 Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
78 Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri 17.06.2016
79 FW: 2016-2018 TTB MK Görev Dağılımı 17.06.2016
80 TTB 67. Büyük Kongre Kararları 17.06.2016
81 TTB 67. Büyük Kongre Karar Önerileri / 2014-2016 Çalışma Raporu 03.06.2016
82 UAÖ Eğitimi: Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ`lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık 27.05.2016
83 Dr. Kamil Furtun Anma Basın Açıklaması 27.05.2016
84 Dr. Kamil Furtun Anma 26.05.2016
85 67.Büyük Kongre 17.05.2016
86 21 Mayıs 2016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 10.05.2016
87 28-29 Mayıs 2016 Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu 06.05.2016
88 28 Mayıs 2016 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 06.05.2016
89 10 Mayıs 2015 Prof. Dr. Şükrü Boylu Destek Basın Açıklaması 06.05.2016
90 Fosil Yakıtlardan Kurtul İnsiytifi Daveti 03.05.2016
91 67. Büyük Kongre (Seçimli) Karar Önerisi 03.05.2016
92 15 Mayıs 2016 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Çağrısı 03.05.2016
93 Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlere Destek Eylemi ve Basın Açıklaması 29.04.2016
94 HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 27.04.2016
95 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 18.04.2016
96 18 Nisan Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri Basın Açıklaması 16.04.2016
97 18 Nisan 2016 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 15.04.2016
98 20 Nisan 2016 TTB Edebiyat Matineleri-İstanbul Duyurusu 13.04.2016
99 ÖNEMLİ 2016-2018 Yönetici Rehberi 11.04.2016
100 2 Nisan 2016 Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) Toplantı Tutanakları 07.04.2016
101 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Program ve Yer 07.04.2016
102 ACELE ve GÜNLÜDÜR 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 05.04.2016
103 2 Nisan 2016 Aile Hekimliği Toplantısı 29.03.2016
104 Oda Genel Kurulu hakkında 18.03.2016
105 Özel Hekimlik Çalıştayı 16.03.2016
106 Terör Saldırısı ve 14 Mart Etkinlikleri 14.03.2016
107 14 Mart Ortak Basın Açıklaması metni 10.03.2016
108 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hek. Almaları Gereken Asgari/ Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 03.03.2016
109 Tabip Odaları Milletvekili Toplantıları Yasa Teklifleri 02.03.2016
110 28 Şubat 2016 Samsun Edebiyat Matinesi 17.02.2016
111 14 Mart Etkinlik Takvimi 16.02.2016
112 Sağlık Çalışanları Sorunlarını/Çözüm Önerilerini Belirliyor Anketi 12.02.2016
113 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz Duruşma Bilgisi 02.02.2016
114 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 25.01.2016
115 13-14 Şubat 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 18.01.2016
116 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 13.01.2016
117 Üye Listeleri 04.01.2016
118 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 04.01.2016
119 TTB Halk Sağlığı Kolu Faaliyetleri ve Yürütme Kurulu 04.01.2016
120 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 30.12.2015
121 31 Aralık Diyarbakır Etkinliği 28.12.2015
122 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 24.12.2015
123 SÇS İş Kazası ve Meslek Hast. Kom. Top. 22.12.2015
124 26 Aralık TTB Edirne Edebiyat Matinesi Çağrısı 22.12.2015
125 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 17.12.2015
126 Tanıtım kurallarına aykırılıklar 15.12.2015
127 2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında 15.12.2015
128 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Kararları 02.12.2015
129 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 27.11.2015
130 12-13 Aralık 2015 İzmir Emekli Hekim Toplantı Çağrısı 27.11.2015
131 24 Kasım 2015 Dr. Aynur Dağdemir Eylemi Basın Açıklaması Metni 24.11.2015
132 Samsunda Öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili Eylemler 23.11.2015
133 Nöbet Eylemleri ve Fesih Süreci 19.11.2015
134 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2016 Yılı Katsayıları 19.11.2015
135 22 Kasım 2015 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 16.11.2015
136 Silvan`da Yaşanan Olaylar 13.11.2015
137 28 Kasım 2015 Ağrı, Edebiyat Matinesi Çalıştayı 11.11.2015
138 Döner Sermaye Gelirleri Veri Talebi 03.11.2015
139 14-15 Kasım 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 27.10.2015
140 15 Kasım 2015 ODSH Kol Toplantısı 26.10.2015
141 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2015
142 Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları 19.10.2015
143 17 Ekim 2015 Ankara Katliamı Anma 15.10.2015
144 ACELE VE GÜNLÜDÜR! 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi 14.10.2015
145 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde iş bırakma eylemi 12.10.2015
146 19 Ekim 2015 Dr. Füsun Sayek Anma Toplantısı 05.10.2015
147 10 Ekim KESK-DİSK-TMMOB-TTB`li Kadınlar Etkinlik Programı 05.10.2015
148 ÖNEMLİ 2016 Yılı Katsayı Önerileri 02.10.2015
149 10 Ekim 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 02.10.2015
150 10 Ekim 2015 `Emek, Barış, Demokrasi` Mitingi 29.09.2015
151 20. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu 28.09.2015
152 3-4 Ekim 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 10.09.2015
153 3 Ekim 2015 GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı 10.09.2015
154 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 04.09.2015
155 18 Eylül 2015 Dr. Kamil Furtun`un Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşması 04.09.2015
156 1 Ağustos 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 15.07.2015
157 Yargı kararlarının derlenmesi 15.07.2015
158 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 29.06.2015
159 5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2015
160 Hekim bilgisi hk 04.06.2015
161 Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi 01.06.2015
162 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! Eylemi Basın Açıklaması Metni 01.06.2015
163 13-14 Haziran 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 28.05.2015
164 20-21-22 Mayıs G(ö)REV Eylemi Medya Raporu 27.05.2015
165 Cezaevlerinde Görevli Hekimlerin Bilgileri 21.05.2015
166 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapacağımız eylemde kullanabileceğiniz basın açıklaması metni 20.05.2015
167 Halkı Bilgilendirme Broşürü 14.05.2015
168 16 Mayıs 2015 Soma Mitingi Gidiş Dönüş Organizasyon Değişikliği 14.05.2015
169 20-21-22 Mayıs Birinci Basamak Sağlık Çalışanları G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotu 13.05.2015
170 16 Mayıs Asistan Hekim Büyük Buluşması 12.05.2015
171 13 Mayıs Soma faciası yıldönümü ortak basın açıklaması metni 12.05.2015
172 Soma faciası birinci yıldönümü etkinlikleri 07.05.2015
173 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 06.05.2015
174 28 Nisan 2015 Aile Hekimliği Alanındaki Ödeme ve Uygulama Yönetmeliği Toplantısı Kararları ve 20-21-22 Mayıs 2015 Eylem Süreci 06.05.2015
175 Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi 29.04.2015
176 2-3 Mayıs 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Duyurusu 21.04.2015
177 Arş.Gör.Dr. Coşkun Canıvar Kademe Durdurma Cezası 17.04.2015
178 Dr. Ersin Arslan Anma Basın Açıklaması Metni 15.04.2015
179 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 07.04.2015
180 Elektrik Kesintisi ve Sağlık Hizmetleri 02.04.2015
181 4-5 Nisan 2015 İşçi Sağlığı Sempozyum Daveti 01.04.2015
182 13-14 Mart Süreci Medya Raporu 25.03.2015
183 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 23.03.2015
184 Dr. Ata Soyer`le Buluşma Etkinliği Davet 18.03.2015
185 13 Mart G(ö)REV Basın Açıklaması Metni 12.03.2015
186 Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet İmza Kampanyası 09.03.2015
187 8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü 06.03.2015
188 Aile Hekimliği Cumartesi Nöbetleri Karar 06.03.2015
189 13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları 06.03.2015
190 TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleri Buluşması Duyuru 04.03.2015
191 TTB, TMMOB, DİSK, KESK 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü Basın Açıklaması Takvimi 02.03.2015
192 Kamu Hastane Birliği Veri Talebi 27.02.2015
193 Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 27.02.2015
194 Tıbbi Atıklar 27.02.2015
195 e-Nabız Projesi 26.02.2015
196 25 Nisan 2015 Hekimler Savaşa Karşı Barışı Savunuyor Etkinliği 25.02.2015
197 13 Mart 2015 G(ö)REV Etkinliği 23.02.2015
198 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı 18.02.2015
199 TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantı Çağrısı 09.02.2015
200 28 Şubat 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 06.02.2015
201 SES 11 Şubat 2015 İş Bırakma Eylemi Destek 03.02.2015
202 14 Mart Dönemi ve Etkinlikleri 02.02.2015
203 Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 23.01.2015
204 TTB Platinum Kredi Kartı 20.01.2015
205 DİSK Emekli Sen Etkinliği 19.01.2015
206 Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 16.01.2015
207 20 Şubat 2015 Ankara Tabip Odası Duruşması Davet 13.01.2015
208 2014 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 13.01.2015
209 2014 Üye Listeleri 13.01.2015
210 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 12.01.2015
211 ACİL VE ÖNEMLİ TTB PHK Kol Toplantısı Erteleme 08.01.2015
212 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 06.01.2015
213 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı 06.01.2015
214 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Öne Çıkan Sorunları Çözümü İmza Kampanyası 05.01.2015
215 2015 Yılı Kimlik ve Basılı Belge Ücretleri 31.12.2014
216 TTB HUV Bilgilendirme 30.12.2014
217 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 29.12.2014
218 ACİL 30 Aralık 2014 Aile Hekimliği Kolu Basın Açıklaması 29.12.2014
219 Aile Hekimleri Cumartesi Eylemleri Materyalleri 26.12.2014
220 17 Ocak 2015 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 25.12.2014
221 Fiili Hizmet Broşürü 24.12.2014
222 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı Katsayıları 19.12.2014
223 12-13 Aralık 2014 Aile Hekimliği Eylem Basın Açıklaması Metni ve Dilekçe Örneği 11.12.2014
224 5 Aralık 2014 HUV Toplantısı Kararları 10.12.2014
225 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 08.12.2014
226 13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek 05.12.2014
227 12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması 05.12.2014
228 27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 04.12.2014
229 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları 01.12.2014
230 29 Kasım 2014 Aile Hekimliği eylemi ve basın açıklaması 25.11.2014
231 2015 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 24.11.2014
232 Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü 17.11.2014
233 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.11.2014
234 Türk Eğitim Vakfı Başvuru 14.11.2014
235 Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz İmza Kampanyası 11.11.2014
236 Dr. Hacı Yusuf Eryazğan`a Destek Basın Açıklamasına Davet 10.11.2014
237 16 Kasım 2014 Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 05.11.2014
238 2015 Yılı Katsayı Önerileri 05.11.2014
239 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 04.11.2014
240 TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı Duyurusu 04.11.2014
241 SÇS 5. Kongre Hazırlık Toplantısı 03.11.2014
242 DİSK Emekli-Sen Eylem Programı destek 03.11.2014
243 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 27.10.2014
244 Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
245 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
246 18 Ekim 2014 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 10.10.2014
247 IŞİD Kobane Eylemleri Sağlık Bilgileri 08.10.2014
248 Hatay Tabip Odası Duruşması 02.10.2014
249 TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi 01.10.2014
250 2 Ekim 2014 Perşembe KESK, DİSK, TMMOB, TTB IŞID`e Destek Tezkeresi`ne Hayır Eylemi 30.09.2014
251 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 30.09.2014
252 TÜBA-GEBİP , TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları 29.09.2014
253 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu Duyuru 26.09.2014
254 65. Olağanüstü Büyük Kongre Karar Önerileri 26.09.2014
255 24 Eylül 2014 KESK Destek Talep Yazısı 23.09.2014
256 11 Ekim 2014 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 17.09.2014
257 Aidat Borcu Olan Hekimlerin Sayıları 16.09.2014
258 Gönüllü Hekim 15.09.2014
259 Tabip Odaları Komisyon Bilgileri 15.09.2014
260 TTB Kimlik Kart Talep Formu 15.09.2014
261 30 Eylül 2014 ATO Duruşması ve Tabip Odası Başkanları Toplantısı 15.09.2014
262 TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi 10.09.2014
263 21 Eylül 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 01.09.2014
264 1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinlikleri 27.08.2014
265 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 7 Ağustos Eylemi 06.08.2014
266 Gazze`deki Sağlık Çalışanlarına Destek ve Saldırılara Dikkat Çekme Eylemi 24.07.2014
267 Gazze`deki Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi 23.07.2014
268 15 Temmuz Basın Açıklaması 15.07.2014
269 TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 04.07.2014
270 TTB 64. Büyük Kongre Kararları 04.07.2014
271 1 Temmuz 2014 ASM ve TSM Nöbet Eylemi 26.06.2014
272 13 Haziran 2014 Taşeron Yasası Eylemi Basın Açıklaması 12.06.2014
273 13 Haziran Taşeron Yasası-Soma Eylem ve Etkinlikleri Doküman 09.06.2014
274 Taksim Dayanışması Duruşma 02.06.2014
275 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü İntro 29.05.2014
276 Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs Bir Günlük Uyarı Grevi 27.05.2014
277 28 Mayıs 2014 ASM Çalışanlarına Acil Nöbet Basın Açıklaması 26.05.2014
278 64.Büyük Kongre Karar Önerileri 23.05.2014
279 TTB, TMMOB, DİSK, KESK Manisa Soma Ortak Eylem Programı 14.05.2014
280 Acil Servislerin Durumu ve Nöbetler 09.05.2014
281 1 Haziran 2014 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 07.05.2014
282 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 02.05.2014
283 29 Nisan ASM Çalışanlarına Nöbet Eylemi Basın Açıklaması Metni 28.04.2014
284 Aile Hekimlerine Nöbet Hakkında Eylem ve Etkinlikler 24.04.2014
285 TTB Asistan Hekim Kolu Halı Saha Futbol Turnuvası 21.04.2014
286 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Basın Açıklaması Metni 16.04.2014
287 2014-2016 Yönetici Rehberi 16.04.2014
288 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi 11.04.2014
289 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Eylem ve Etkinlik 11.04.2014
290 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi 09.04.2014
291 Nusret Fişek Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 09.04.2014
292 19 Nisan 2014 TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 28.03.2014
293 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları Duyuru 18.03.2014
294 14 Mart Ortak Basın Açıklaması 13.03.2014
295 19 Mart 2014 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
296 14 Mart TC Sağlık Bakanına Yazı 11.03.2014
297 14 Mart Afiş ve 10 talep Broşür 10.03.2014
298 10-14 Mart 2014 Haftası Materyalleri 03.03.2014
299 DİSK Emekli-Sen İmza Kampanyası Başvurusu 27.02.2014
300 İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır Mücadelesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Afişleri 25.02.2014
301 26 Şubat 2014 Katip Çelebi Üniv.Atatürk Eğt.ve Araşt.Hast. Asistanları GöREV etkinliği 24.02.2014
302 Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir Basın Açıklaması Metni 21.02.2014
303 14 Mart Etkinlik Takvimi 20.02.2014
304 19 Şubat 2014 DİSK Emekli-Sen Etkinlikleri 18.02.2014
305 21 Şubat 2014 Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticileri Duruşması 17.02.2014
306 9 Mart 2014 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Toplantısı 11.02.2014
307 TTB-PHK Kol Toplantısı 10.02.2014
308 Tütün Kontrol Programı Faaliyetleriniz 07.02.2014
309 9 Şubat 2014 İşyeri Hekimlerinin Meclisi Toplantısı 03.02.2014
310 İyi Hekimlik Bildirgesi Önerileriniz ve Katılımınız 24.01.2014
311 16 Şubat 2014 GYK Toplantı Çağrısı 24.01.2014
312 Polio (Çocuk Felci) 17.01.2014
313 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 15.01.2014
314 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 15.01.2014
315 16 Ocak 2014 Basın Açıklaması Etkinliği ve Basın Açıklaması Metni 15.01.2014
316 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 14.01.2014
317 14 Ocak 2014 Salı Dr. Ersin Arslan Duruşması 13.01.2014
318 12 Ocak 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 08.01.2014
319 Üye listelerinin gönderilmesi 03.01.2014
320 2013 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 03.01.2014
321 11 Ocak Mitingi ve Materyaller 03.01.2014
322 Sağlık Torba Yasası hk. 02.01.2014
323 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 30.12.2013
324 Defter Tasdikleri 26.12.2013
325 Roboski Katliamına İlişkin Ortak Açıklama 26.12.2013
326 TC Sağlık Bakanlığı Polio Aşı Destek Yazısının Tabip Odalarına Gönderilmesi 25.12.2013
327 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Katsayı Listesi 23.12.2013
328 2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri 20.12.2013
329 Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı 19.12.2013
330 Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi 18.12.2013
331 Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Özgürlüklerine Yönelik Açılan Soruşturma ve Davalar 16.12.2013
332 KESK 19 Aralık Grevi 16.12.2013
333 22 Aralık 2013 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Davet 13.12.2013
334 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Basın Açıklaması 11.12.2013
335 Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü 10.12.2013
336 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Davet 09.12.2013
337 5 Aralık 2013 Torba Yasa Basın Açıklaması Metni 04.12.2013
338 Sağlık Torba Yasası 5 Aralık 2013 Eylemi 04.12.2013
339 ACELE VE GÜNLÜDÜR ! Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi 02.12.2013
340 7 Aralık 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2013
341 30 Kasım 2013 Tabip Odaları Başkanları Toplantısı 13.11.2013
342 Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 07.11.2013
343 deneme 01.11.2013
344 Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi 25.10.2013
345 2014 Katsayı 23.10.2013
346 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları 09.10.2013
347 Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi 08.10.2013
348 İstanbul Tabip Odası Hekimler Savasa Karşı calismasi 01.10.2013
349 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar 24.09.2013
350 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Tarih Değişikliği 12.09.2013
351 Suriye Savaş Karşısı Basın Açıklamasına Davet 11.09.2013
352 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 10.09.2013
353 Kamu Spotu 10.09.2013
354 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Toplantısı 09.09.2013
355 Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu 02.08.2013
356 Genişletilmiş Aile Hekimliği kol Toplantısı Çağrısı 24.07.2013
357 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Toplantısı 24.07.2013
358 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 15 Temmuz 2013 15.07.2013
359 Tabip odaları başkan ve yöneticileri toplantısı 15.07.2013
360 Adalet Bakanlığı`na ve İstanbul Başsavcılığı`na faks 15.07.2013
361 63. Kongre Kararları 15.07.2013
362 TTB 63.Büyük Kongre hk. 26.06.2013
363 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 20 Haziran 2013 TTB Görüşleri ve Hukuki Bilgi Notu hk. 24.06.2013
364 Aile Hekimliği Kolu toplantısı 05.06.2013
365 İmza kampanyası 20.05.2013
366 8 Haziran 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 20.05.2013
367 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 10.05.2013
368 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
369 17 Nisan teşekkürler 19.04.2013
370 2012 Yılı Gelir Gider Tablosu ve Bilanço Gönderilmesi 19.04.2013
371 Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 17.04.2013
372 17 Nisan G(ö)REV etkinliği duyurular 15.04.2013
373 17 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklama ve TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu 13.04.2013
374 17 Nisan’da yapacağımız G(ö)REV etkinliği 11.04.2013
375 17 Nisan G(ö)REV Eylemi 04.04.2013
376 Risk Değerlendirmesi Formu 03.04.2013
377 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV 22.03.2013
378 Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı hk. 19.03.2013
379 14 Mart Mesajı 13.03.2013
380 14 Mart Etkinlikleri ve 13 Mart`da Yapılacak Etkinliğin Basın Açıklaması Metni 12.03.2013
381 14 Mart Hazırlıkları 07.03.2013
382 [bizler] 14 Mart Talepler ve Hazırlaklar 01.03.2013
383 3 Mart 2013 TMMOB etkinliği 22.02.2013
384 Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı 20.02.2013
385 Kamu Özel Ortaklığı Tasarısı Meclis Gündemine Alındı 19.02.2013
386 Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili 19.02.2013 etkinliği 18.02.2013
387 Kurum Hekimliği Toplantısı 13.02.2013
388 18. PHK Kongresi 31.01.2013
389 23 Şubat 2013 SÇS Toplantısı 31.01.2013
390 20 Ocak 2013 ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu`nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye`de Emperyalist Müdahaleye Hayır! etkinlik Takvimi 18.01.2013
391 20 Ocak 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 14.01.2013
392 Gaziantep Mitingi 11.01.2013
393 Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin 11.01.2013
394 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi 10.01.2013
395 26 Ocak 2013 PHK Toplantı Çağrısı 10.01.2013
396 İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı 07.01.2013
397 5 Ocak 2012 TBSM Yer değişikliği 02.01.2013
398 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 28.12.2012
399 20 Ocak 2013 Bölge Mitingi 28.12.2012
400 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 26.12.2012
401 Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek 25.12.2012
402 29 Aralık 2012 Asistan Hekim Kol Toplantı Çağrısı 25.12.2012
403 5 Ocak 2012 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 25.12.2012
404 Üyelik nakil işlemleri hakkında 20.12.2012
405 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarhleri arasında uygulanacak katsayı listesi 20.12.2012
406 Sağlık Net 2 Veri Gönderimi işlemleri hakkında 20.12.2012
407 Özel Hekimlik Çalıştayı 19.12.2012
408 17 Aralık 2012 İzmir Asistan Eylemi (ACELE VE GÜNLÜDÜR) 16.12.2012
409 GYK Gündemi KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HK. ACELE VE GÜNLÜDÜR! 14.12.2012
410 Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu Duruşması hk. ACELE ve GÜNLÜDÜR! 13.12.2012
411 Dr. Eli Kırteke İle İlgili TC Adalet Bakanlığı`na yazı gönderimi 10.12.2012
412 23 Aralık 2012 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 10.12.2012
413 Dr. Melike Erdem ALO 184-SABİM etkinliği 03.12.2012
414 5 Aralık 2012 Tıp ve Sağlık Öğrencileri Duruşması 28.11.2012
415 Katsayı Talebi 27.11.2012
416 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
417 [bizler] Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj Çalıştayı hk. 20.11.2012
418 Genel Yönetim Kurulu 20.11.2012
419 2 Aralık 2012 Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 16.11.2012
420 15 Aralık 2012 SÇS Toplantı Daveti 13.11.2012
421 Şiddet TCK Ek Madde Önerisi Anketi 13.11.2012
422 1 Aralık 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 12.11.2012
423 6 Kasım 2012 KHB Basın Açıklaması Metni 05.11.2012
424 Kamu Hastane Birlikleri Eylem Etkinliği 02.11.2012
425 Aidat borçları 01.11.2012
426 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.10.2012
427 20 Ekim 2012 Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son Basın Açıklaması 20.10.2012
428 Açlık Grevleri 16.10.2012
429 17 Ekim 2012 Çarşamba Gaziantep Etkinlik Programı 15.10.2012
430 akıf üniversitesinde çalışan tabiplerin oda üyeliği 10.10.2012
431 Dr. Ersin Arslan`ın öldürülmesiyle ilgili dava ve şiddet gündemli GYK için tüm tabip odalarımıza çağrı 05.10.2012
432 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Notları ve Kararları 02.10.2012
433 Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 02.10.2012
434 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri 02.10.2012
435 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Gündemi 01.10.2012
436 Dr.Ersin Arslan Kampanyasına SMS ile bağış 27.09.2012
437 XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu 25.09.2012
438 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı Gündemi 24.09.2012
439 Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu 24.09.2012
440 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2012
441 GYK ve Dr.Ersin Arslan Duruşması 19.09.2012
442 Tutuklu Tıp Öğrencileri İçin İmza Kampanyası hk. 18.09.2012
443 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı 24.08.2012
444 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Kol Toplantısı 24.08.2012
445 Dr. Ersin Arslan Bağış Uzatma Yazısı 23.08.2012
446 Aktif olarak çalışan komisyonlar 08.08.2012
447 2012-2014 TTB MK Görev Dağılımı 06.07.2012
448 117 sayılı KDV Genel Tebliği 18.06.2012
449 14 Temmuz 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2012
450 Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği 01.06.2012
451 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 30.05.2012
452 Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme 30.05.2012
453 Ankara Tabip Odası SABİM Çağrısı 24.05.2012
454 "Dr. Ersin Arslan" Dayanışma 23.05.2012
455 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 22.05.2012
456 Yönetici Rehberi 22.05.2012
457 SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI? 22.05.2012
458 23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi 17.05.2012
459 19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik 18.04.2012
460 ACELE/GÜNLÜDÜR Hekime Yönelik Şiddet 17.04.2012
461 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 17.04.2012
462 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Gönderimi 11.04.2012
463 Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi 05.04.2012
464 Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk. 04.04.2012
465 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sonuç Bildirgesi 12.03.2012
466 Hekimlik Sorunları raporu 12.03.2012
467 Açlık Grevlerine Tıbbi ve Etik Yaklaşım Toplantısı 06.03.2012
468 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 05.03.2012
469 Ceza ve Tutukevleri/Açlık Grevleri 22.02.2012
470 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 15.02.2012
471 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları 14.02.2012
472 Teftiş ve Denetim Defteri 14.02.2012
473 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 13.02.2012
474 Şef, Şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimiz 10.02.2012
475 11 Mart Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 08.02.2012
476 Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi 08.02.2012
477 Tabip odalarına üyelik 07.02.2012
478 Pratisyen Hekimler Kolu Çalıştayı 02.02.2012
479 Petrol Ofisi Positive Card uygulaması 24.01.2012
480 Mecburi Hizmet Zirvesi 23.01.2012
481 Dünya Tabipler Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır 13.01.2012
482 Özel Hekimlik Toplantı Çağrısı 10.01.2012
483 Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri 10.01.2012
484 TTB-Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı 03.01.2012
485 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 02.01.2012
486 Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri 02.01.2012
487 Üye listelerinin gönderilmesi 30.12.2011
488 Bilgi Edinme 30.12.2011
489 Başkanlar Toplantısı 30.12.2011
490 Onur Kurulu Kararları 28.12.2011
491 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 23.12.2011
492 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 23.12.2011
493 1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ 23.12.2011
494 Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma 07.12.2011
495 3 Aralık Eylemi 30.11.2011
496 KHK 29.11.2011
497 Hekim Emeği Çalıştayı-II 29.11.2011
498 KHK ve 15 Aralık 2011 Eylemi 25.11.2011
499 PHK Kol Toplantısı 22.11.2011
500 18 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Duyurusu 22.11.2011
501 Van Depremi 16.11.2011
502 TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE 16.11.2011
503 2012 Katsayıları 14.11.2011
504 Hekim Meclisi Toplantısı 10.11.2011
505 4 Kasım 2011 KHK Toplantısı 03.11.2011
506 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 31.10.2011
507 Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem 25.10.2011
508 Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Toplantısı 25.10.2011
509 [bizler] Bahar Tekin Duruşması ve Paneli 20.10.2011
510 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi 11.10.2011
511 8 Ekim Mitingi 23.09.2011
512 [bizler] Ağrı Devlet Hastanesinde soruşturma açılan beş hekim 23.09.2011
513 GYK 23.09.2011
514 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 09.09.2011
515 TTB 60.Büyük Kongresi`nde alınan bir karar 24.08.2011
516 Yüksek Onur Kurulu 24.08.2011
517 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 11.08.2011
518 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 02.08.2011
519 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşma 11.07.2011
520 İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği 11.07.2011
521 Özgürce "iyi ve onurlu hekimlik" 23.06.2011
522 TTB Merkez Konseyi 2010-2011 Çalışma Raporu 22.06.2011
523 Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki Duruşması 20.06.2011
524 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni 13.06.2011
525 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 06.06.2011
526 Türk Tabipleri Birliği`ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları 27.05.2011
527 1 Haziran 2011 Siyah Çelenk Eylemi Saat Bildirimi 26.05.2011
528 Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hk. 24.05.2011
529 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına üyeliği 20.05.2011
530 Siyah Çelenk Eylemi 20.05.2011
531 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 11.05.2011
532 Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi 06.05.2011
533 Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma grubu 06.05.2011
534 TMMOB mitingi 06.05.2011
535 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 03.05.2011
536 19-20 Nisan GöREV etkinliği Soruşturmalar ve taleplerimiz 25.04.2011
537 Ankara Dışkapı Hastanesi`nde yaşanan süreç 20.04.2011
538 19-20 Nisan Eylemi 18.04.2011
539 Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi 14.04.2011
540 Bilançolar Hk. 12.04.2011
541 19-20 Nisanda GöREVDEYİZ 07.04.2011
542 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 04.04.2011
543 Acil Destek Birimi 01.04.2011
544 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 29.03.2011
545 Hazırlıklar Başlıyor! 29.03.2011
546 “Güvencesiz Çalışmaya Son !” Mitingi 28.03.2011
547 Pratisyen Hekimlik Kongresi 25.03.2011
548 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 25.03.2011
549 `Tam gün` uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi 17.03.2011
550 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 17.03.2011
551 “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi” 11.03.2011
552 Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 03.03.2011
553 Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi 02.03.2011
554 Yeni yönetmelikler 02.03.2011
555 13 Mart Mitingi İzin ve Güzergah 02.03.2011
556 Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 18.02.2011
557 13 Mart Ankara Mitingi 15.02.2011
558 Üçlü Protokol 28.01.2011
559 3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüş 28.01.2011
560 Gazete İlanı 27.01.2011
561 Tam Süre Çalışma 26.01.2011
562 “Tam Süre” çalışma konulu afiş 26.01.2011
563 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 24.01.2011
564 İl İnsan Hakları Kurulları 21.01.2011
565 Gazete İlanı 19.01.2011
566 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı 17.01.2011
567 TTB Kollar/Çalışma Grupları ve GYK Toplantısı 13.01.2011
568 12 Ocak 2011 Basın Açıklaması ve Raporu 10.01.2011
569 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası 07.01.2011
570 TÜM YURTTAŞLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ İSTİYORUZ! 06.01.2011
571 Bilgi Edinme 03.01.2011
572 Afişler 03.01.2011
573 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 03.01.2011
574 Etkinlikler 30.12.2010
575 İşyeri hekimliği için Tabip Odaları`nın hekim onay yetkisi 27.12.2010
576 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanacak Katsayı Listesi ve 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 24.12.2010
577 EYLEM TAKVİMİ 16.12.2010
578 Sağlık-Turizm ve Kültür Hekimliği Kursu 14.12.2010
579 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 07.12.2010
580 İmza Kampanyası 03.12.2010
581 Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting 02.12.2010
582 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2010
583 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk. 26.11.2010
584 Yeni Yayınlar 26.11.2010
585 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
586 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
587 Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesi 23.11.2010
588 Antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor 05.10.2010
589 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2010
590 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması 05.10.2010
591 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Toplantısı 24.09.2010
592 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 22.09.2010
593 Sağlık Turizm ve Kültür Eğitimi 21.09.2010
594 GYK ve Tabip Odası Bilgi Tespit Formu 06.09.2010
595 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 03.08.2010
596 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri 03.08.2010
597 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 27.07.2010
598 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlar 26.07.2010
599 Toplantı Çağrısı 19.07.2010
600 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN MADDELER 16.07.2010
601 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği KolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 16.07.2010
602 Tam Gün 16.07.2010
603 2010-2012 dönemi Merkez Konseyi 16.07.2010
604 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınav sonuçları hakkında 12.07.2010
605 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 28.06.2010
606 5510 sayılı SSGSS Yasası 09.06.2010
607 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 04.06.2010
608 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 01.06.2010
609 "Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010" Anketi 01.06.2010
610 Yeni Yayın 01.06.2010
611 26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem 25.05.2010
612 Turizm Hekimliği Kursu 13.05.2010
613 Karar Önerileri 12.05.2010
614 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 10.05.2010
615 Yönetici Rehberi 03.05.2010
616 1 Mayıs 28.04.2010
617 5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı 09.04.2010
618 Yönetici Rehberi 06.04.2010
619 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı 29.03.2010
620 Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi 12.03.2010
621 Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 11.03.2010
622 Çelenk bırakma etkinliği 10.03.2010
623 Şiddete karşı sıfır tolerans grubu 10.03.2010
624 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 10.03.2010
625 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım 09.03.2010
626 14 Mart 2010 Pazar 08.03.2010
627 14 Mart günü ve haftası 08.03.2010
628 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08.03.2010
629 Turizm Hekimliği Kursu 01.03.2010
630 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.03.2010
631 14 Mart günü ve haftası 01.03.2010
632 Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı 19.02.2010
633 Ücretlilerin gelirlerine uygulanan vergi oranına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 19.02.2010
634 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.02.2010
635 "14 Mart" Tıp Haftası 15.02.2010
636 Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması 15.02.2010
637 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu 15.02.2010
638 4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi 15.02.2010
639 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı 15.02.2010
640 Gazete ilanı adı altında para talebi 28.01.2010
641 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 27.01.2010
642 Tam Gün Basın Toplantıları 25.01.2010
643 GYK 25.01.2010
644 Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimiz 20.01.2010
645 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 18.01.2010
646 Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız 15.01.2010
647 Tam Gün (15 Ocak Eylemi) 14.01.2010
648 Tam Gün Toplantısı 08.01.2010
649 Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 05.01.2010
650 Üye listelerinin gönderilmesi 05.01.2010
651 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği 29.12.2009
652 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 24.12.2009
653 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 24.12.2009
654 Takım Doktorluğu Temel Kursu 24.12.2009
655 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 24.12.2009
656 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” 24.12.2009
657 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Genel Üye Toplantısı 21.12.2009
658 Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu 18.12.2009
659 19 Aralık 2009 tarihli DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklaması hakkında 18.12.2009
660 TTB, DİSK, KESK, TMMOB ortak basın açıklaması 16.12.2009
661 Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları 16.12.2009
662 IBAN numarasının kullanılması 16.12.2009
663 2010 katsayı öerileri 11.12.2009
664 Türk Eczacılar Birliği etkinlikleri 02.12.2009
665 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu 25.11.2009
666 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı 25.11.2009
667 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 20.11.2009
668 Tam Gün Yasa Tasarısı Önerisi 18.11.2009
669 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları 18.11.2009
670 KESK toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı 17.11.2009
671 Mükerrer kayıtlı üyeler ile ulaşılamayan üyeler hakkında 11.11.2009
672 Katsayı Önerileri 09.11.2009
673 heKİMLİK 06.11.2009
674 Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarıları 06.11.2009
675 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 06.11.2009
676 Basın açıklaması etkinlikleri 30.10.2009
677 Tabela standartlarının belirlenmesi hk. 19.10.2009
678 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2009
679 Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları 07.10.2009
680 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
681 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
682 "GSS Bir Yılını Doldurdu" Broşürü 29.09.2009
683 1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması 28.09.2009
684 GYK Toplantısı 24.09.2009
685 IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı 24.09.2009
686 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul mitingi 24.09.2009
687 TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin 23.09.2009
688 II.Kadın Hekim Örgüt Okulu 18.09.2009
689 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 09.09.2009
690 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir 09.09.2009
691 Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu 03.09.2009
692 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? 03.09.2009
693 TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03.09.2009
694 "heKİMLİK" programı 23.07.2009
695 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 23.07.2009
696 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 23.07.2009
697 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 23.07.2009
698 "Döner Sermaye Bereketi" başlıklı haber 23.07.2009
699 Tabip odalarımızın organlarına seçilmiş ve aynı zamanda kamu kurumlarında çalışan hekimlerin, toplantı ve etkinlikler nedeniyle aldıkları izinler 23.07.2009
700 Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler 23.07.2009
701 Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması 23.07.2009
702 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 07.07.2009
703 Döner Sermaye Bereketi 07.07.2009
704 Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği 03.07.2009
705 Yeni yayınlar 02.07.2009
706 “Tam Gün” Yasa Tasarısı toplantısı 02.07.2009
707 heKİMLİK (Üye kayıt programı) 02.07.2009
708 14. Halk Sağlığı Güz Okulu 30.06.2009
709 Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı 17.06.2009
710 Tam Gün 15.06.2009
711 Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi 09.06.2009
712 Tam Gün 02.06.2009
713 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 02.06.2009
714 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 26.05.2009
715 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 26.05.2009
716 İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı 25.05.2009
717 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 22.05.2009
718 11 Nisan 2009 günü yapılan Türk Tabipleri Birliği Başkanlar Toplantısı 22.04.2009
719 Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında 22.04.2009
720 Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı 22.04.2009
721 İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen yazı 22.04.2009
722 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 14.04.2009
723 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
724 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 31.03.2009
725 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 31.03.2009
726 Başkanlar Toplantısı 31.03.2009
727 Kadın Hekim Envanteri 31.03.2009
728 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 31.03.2009
729 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 28.03.2009
730 Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz 23.03.2009
731 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 19.03.2009
732 Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları 19.03.2009
733 “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ 07.03.2009
734 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 07.03.2009
735 Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi 26.02.2009
736 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 25.02.2009
737 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 24.02.2009
738 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 17.02.2009
739 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 11.02.2009
740 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 05.02.2009
741 İmzaladınız mı? Etkinliği 05.02.2009
742 TTB-TÖK GYK toplantısı 03.02.2009
743 Serdar Gürsoy’un üye kaydedilmemesi 30.01.2009
744 İmza kampanyasına dair Merkez Konseyi’nce yapılan değerlendirme 26.01.2009
745 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 21.01.2009
746 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları 21.01.2009
747 Dr. Dilek Argon’a uygunalan ve kamuoyuna da yansıyan şiddet 20.01.2009
748 Dünya Duysun, İsrail Dursun! 13.01.2009
749 Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni 08.01.2009
750 Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz! 08.01.2009
751 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 07.01.2009
752 Tıbbi uygulama hataları 07.01.2009
753 Üye kayıt bilgileri 06.01.2009
754 İmza kampanyası 31.12.2008
755 TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında 31.12.2008
756 “Hekime Yönelik Şiddet 31.12.2008
757 Üye kayıtları hk. 31.12.2008
758 Su ve Aciller 30.12.2008
759 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 30.12.2008
760 XIV. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 30.12.2008
761 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısına ilişkin değerlendirme 30.12.2008
762 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 30.12.2008
763 2009 Katsayı Listesi 29.12.2008
764 İmza metni örneği 15.12.2008
765 Üye listelerinin gönderilmesi 15.12.2008
766 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.12.2008
767 TB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.12.2008
768 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 01.12.2008
769 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 26.11.2008
770 Hüseyin Üzmez Olayı 26.11.2008
771 29 Kasım Mitingi 24.11.2008
772 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi 24.11.2008
773 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 14.11.2008
774 Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması 14.11.2008
775 Disiplin soruşturmaları toplantısı 12.11.2008
776 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11.11.2008
777 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 06.11.2008
778 TTB ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 30.10.2008
779 Vergi beyannameleri 24.10.2008
780 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üyeliği 23.10.2008
781 5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı 22.10.2008
782 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik internet ortamı tartışma grubu 20.10.2008
783 2009 Katsayıları 17.10.2008
784 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı 14.10.2008
785 Füsun Sayek Anma Toplantısı 10.10.2008
786 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı 09.10.2008
787 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 08.10.2008
788 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği 26.09.2008
789 Pratisyen Hekim Komisyonları 19.09.2008
790 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.09.2008
791 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı kararları 19.09.2008
792 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 19.09.2008
793 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğ 16.09.2008
794 Büyük Kongre’nin ilk gününde alınan kararlar 15.09.2008
795 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI 05.09.2008
796 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’ 21.08.2008
797 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 20.08.2008
798 Dünya Su Forumu 20.08.2008
799 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan 15.08.2008
800 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 15.08.2008
801 TTB Merkez Konsyi görev paylaşımı 04.07.2008
802 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi`ni Yükseltme Eğitimi 27.06.2008
803 VIV. Halk Sağlığı Güz Okulu 27.06.2008
804 TTB 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar 24.06.2008
805 KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ 23.06.2008
806 Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikler 23.06.2008
807 Karar Önerileri 19.06.2008
808 TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ 16.06.2008
809 Yaka Rozeti ve Oto Arması 16.06.2008
810 Tam Gün Yasa Taslağı oylama sonuçları tarihi 16.06.2008
811 Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği görüşleri 05.06.2008
812 İstanbul Protokolü Eğitimleri Başvuruları 03.06.2008
813 “Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması 03.06.2008
814 “Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikler 03.06.2008
815 GYK Sonuç Bildirgesi 30.05.2008
816 Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının zorunlu tutulması 30.05.2008
817 Asistan Hekimlik Kurultayı 29.05.2008
818 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 23.05.2008
819 Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim 23.05.2008
820 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.05.2008
821 SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ 21.05.2008
822 TTB GYK - TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı 21.05.2008
823 Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışması ve Sağlıkla İlgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 16.05.2008
824 Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme 16.05.2008
825 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 12.05.2008
826 Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım 12.05.2008
827 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimi 12.05.2008
828 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 12.05.2008
829 Kutlama 12.05.2008
830 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 05.05.2008
831 Prof.Dr. Gençay Gürsoy serbest bırakldı... 03.05.2008
832 Prof.Dr. Gençay Gürsoy gözaltına alındı... 03.05.2008
833 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 29.04.2008
834 Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı 28.04.2008
835 TTB Tıp Öğrencileri Kolu Bahar Okulu 28.04.2008
836 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 28.04.2008
837 Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyeler 24.04.2008
838 Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi 24.04.2008
839 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 16.04.2008
840 Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi Formu 14.04.2008
841 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 14.04.2008
842 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 11.04.2008
843 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri 04.04.2008
844 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 04.04.2008
845 Çalıştay Programı 01.04.2008
846 “SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme 28.03.2008
847 Tıp Öğrenci Sempozyumu 26.03.2008
848 Kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması 26.03.2008
849 Hukuk ve İnsan Hakları Herkes İçin Gereklidir! Basın Açıklaması 26.03.2008
850 TTB-TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısı 26.03.2008
851 Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 18.03.2008
852 XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 17.03.2008
853 Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939 17.03.2008
854 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 17.03.2008
855 “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür 17.03.2008
856 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 12.03.2008
857 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 12.03.2008
858 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 06.03.2008
859 İmza Metni 06.03.2008
860 9 Mart "Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş" 14 Mart "Beyaz Yürüyüş" 29.02.2008
861 2007 yılı Bilançosu 29.02.2008
862 BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR! 19.02.2008
863 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 13.02.2008
864 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 12.02.2008
865 "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası" Yasa Tasarısı 11.02.2008
866 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Eğitimi 29.01.2008
867 "Tam Gün" çalışmaya dair Yasa Tasarısı 29.01.2008
868 HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK 29.01.2008
869 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı 23.01.2008
870 Tıp Dünyası Gazetesi 21.01.2008
871 Herkese sağlık ve güvenli gelecek için yürüyoruz! 14.01.2008
872 Herkes İçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz 09.01.2008
873 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.01.2008
874 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 09.01.2008
875 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 09.01.2008
876 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 07.01.2008
877 TTB Eğitim Kolu toplantısı 04.01.2008
878 1. Kadın Sağlığı Kongresi 02.01.2008
879 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 02.01.2008
880 Sporcu Sağlığı Temel Kursu 02.01.2008
881 Düşünme Etkinliği 31.12.2007
882 Üye listesi 28.12.2007
883 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı 28.12.2007
884 İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ 28.12.2007
885 Üye Aidatları 28.12.2007
886 TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı`nın Değerlendirilmesi 25.12.2007
887 2008 Katsayı Listesi 25.12.2007
888 Olağan Dışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale 25.12.2007
889 Tam Gün broşürü 11.12.2007
890 Yeni Yayın 11.12.2007
891 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim 10.12.2007
892 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu GYK 30.11.2007
893 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 27.11.2007
894 İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri formu 22.11.2007
895 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.11.2007
896 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 22.11.2007
897 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 20.11.2007
898 2008 Katsayıları 20.11.2007
899 Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor 15.11.2007
900 TTB Etik Kurul anketi 15.11.2007
901 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 15.11.2007
902 İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz 15.11.2007
903 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 08.11.2007
904 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 31.10.2007
905 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 30.10.2007
906 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri 26.10.2007
907 Yeni Yayın 26.10.2007
908 Toplu SMS sözleşmesi 26.10.2007
909 Kadın Hekimlik Örgüt Okulu 26.10.2007
910 Tüccar Mantığı ile "Tam Süre" Olmaz! 25.10.2007
911 Tabela ile ilgili kuralların saptanması hk 23.10.2007
912 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarına kısıtlama 19.10.2007
913 Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım`da Ankara`dayız! 17.10.2007
914 "Tam Gün" Konulu Değerlendirme Toplantısı 05.10.2007
915 Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2007
916 TTB-TÖK 3. Genel Kurul toplantısı 05.10.2007
917 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 04.10.2007
918 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 01.10.2007
919 XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.09.2007
920 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi`nde stand isteği 28.09.2007
921 Şiddet Sempozyumu"ndaki sunumlar kitabı 25.09.2007
922 Tabip odası üye kayıtları 25.09.2007
923 Toplu SMS hizmeti 24.09.2007
924 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi 18.09.2007
925 Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine" ilişkin yasal hazırlık 18.09.2007
926 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 17.09.2007
927 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.09.2007
928 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı 10.09.2007
929 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 05.09.2007
930 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 31.08.2007
931 XII. Halk Sağlığı Güz Okulu 24.08.2007
932 TUS Dersaneleri 24.08.2007
933 65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı 23.08.2007
934 Özelleştirme baskısı bir meslektaşımızın yaşamına son vermesine neden oldu! 03.08.2007
935 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 30.07.2007
936 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği`nin kimi hükümlerinin iptali 03.07.2007
937 TTB 56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI 27.06.2007
938 Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım 25.06.2007
939 Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası:AKP 18.06.2007
940 "İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Programına Başvuru Formları 13.06.2007
941 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 07.06.2007
942 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı ( 12 Mayıs 2007) kararları 01.06.2007
943 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 30.05.2007
944 Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan (Seçimsiz) Büyük Kongresi 15.05.2007
945 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği 10.05.2007
946 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 04.05.2007
947 İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu 04.05.2007
948 Hizmet satınalımları 03.05.2007
949 Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği Hazırlığı 25.04.2007
950 Genel Yönetim Kurulu toplantısı 20.04.2007
951 Cumhuriyet Mitingi`ne ilişkin değerlendirme 18.04.2007
952 Aşı Haftası 17.04.2007
953 Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu 16.04.2007
954 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları V 05.04.2007
955 İzmirdeki 243 sağlık ocağının kapatılması girişimi derhal durdurulmalıdır! 27.03.2007
956 İlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu 26.03.2007
957 20 Mart`ta Saat 20:00`de SAVAŞA DUR DE 16.03.2007
958 Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu ile Gördürmesi 14.03.2007
959 14 Mart Tıp Bayramı`nda "GöREVDEYİZ" 13.03.2007
960 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
961 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
962 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 09.03.2007
963 Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının Görevlerinin Engellenmemesi 09.03.2007
964 Beyaz Eylemler radyo bilgilendirme kayıtları 05.03.2007
965 Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması 01.03.2007
966 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 01.03.2007
967 Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım! 26.02.2007
968 Beyaz Eylemler 22.02.2007
969 Beyaz Eylemleri Başlatıyoruz 14.02.2007
970 Cumhurbaşkanı ile görüşme 14.02.2007
971 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 07.02.2007
972 10 Şubat 2007 GYK 05.02.2007
973 Torba Yasa 05.02.2007
974 Belediyelerce Uygulanan İşyeri Ama ve Çalışma Ruhsatı 02.02.2007
975 "İTİRAZ EYLEMİ"NDEYİZ!!! 30.01.2007
976 30 Ocak 2007 Salı Günü itiraz eylemi 27.01.2007
977 Torba Yasa 26.01.2007
978 XII. Pratisyen Hekimlik Kongresi 23.01.2007
979 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 23.01.2007
980 TBMM`yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyası 19.01.2007
981 27 Ocak 2007 Cumartesi günü hepbirlikte Samsun`da 19.01.2007
982 Kanun Tasarısı Taslağı 17.01.2007
983 Tekirdağ F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu 17.01.2007
984 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 17.01.2007
985 Genişletilmiş Etik Kurul Toplantısı 17.01.2007
986 Üye Kayıt Bilgileri 17.01.2007
987 DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
988 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.01.2007
989 Kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı 10.01.2007
990 2007 yılında uygulanacak üye aidatları 10.01.2007
991 Kadın hekimlik-kadın sağlığı faaliyetleri 04.01.2007
992 2007 Duvar Takvimi 04.01.2007
993 1 Ocak-31 Aralık 2007 katsayıları 29.12.2006
994 İstanbul Tabip Odası imza kampanyası 28.12.2006
995 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 20.12.2006
996 Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşme 18.12.2006
997 Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Salı Günü Denizli`deyiz 16.12.2006
998 İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR 15.12.2006
999 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi 13.12.2006
1000 "Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı" Raporu 13.12.2006
1001 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı 13.12.2006
1002 Namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık 07.12.2006
1003 1 Temmuz Genelgesi Son Durum 06.12.2006
1004 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 30.11.2006
1005 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 28.11.2006
1006 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 23.11.2006
1007 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem 23.11.2006
1008 55. Olağanüstü Büyük Kongresi Kararları 23.11.2006
1009 Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddet 15.11.2006
1010 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulması 14.11.2006
1011 Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu 14.11.2006
1012 Bütçeyi Emekçilerin Oyuna Sunuyoruz 14.11.2006
1013 Sağlık Bakanlığı ile Yürütülen PDC Görüşmeleri 06.11.2006
1014 SELLER NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR? 01.11.2006
1015 "Ödenmeyecek: İlaç (Çok Perdeli Komedi)" başlıklı broşür 30.10.2006
1016 TBMM Sağlık, Aile, Çal. ve Sos. İşler Komisyonu`nda görüşülen yasalar 30.10.2006
1017 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 27.10.2006
1018 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 27.10.2006
1019 Asgari Ücret Katsayı Önerileri 27.10.2006
1020 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi Karar Önerileri 26.10.2006
1021 Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri 20.10.2006
1022 "Ermeni soykırımının inkarını suç sayan" yasa tasarısı 11.10.2006
1023 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi 10.10.2006
1024 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 04.10.2006
1025 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 04.10.2006
1026 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Stand İsteği 04.10.2006
1027 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1028 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1029 Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı 30.09.2006
1030 "Aile Hekimliğinde Son Durum" Broşürü 26.09.2006
1031 Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) 20.09.2006
1032 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 08.09.2006
1033 Genel Yönetim Kurulu 05.09.2006
1034 Lübnan`a asker gönderilmesin 02.09.2006
1035 Lübnan`a asker gönderme 01.09.2006
1036 SWOT(GZOR) Analizi 22.08.2006
1037 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 19.08.2006
1038 MERKAP 10.08.2006
1039 Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması 10.08.2006
1040 Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Başkanlar Toplantısı 10.08.2006
1041 Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri 02.08.2006
1042 Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Başlanan İller Değerlendirme Toplantısı 01.08.2006
1043 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.08.2006
1044 İl İçi Personel Dağılım 28.07.2006
1045 TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR 28.07.2006
1046 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 28.07.2006
1047 İNSAN SAĞLIĞININ BEDELİ ALTINLA ÖLÇÜLEMEZ ! 28.07.2006
1048 Atama ve Nakil Yönetmeliği (İl içi personel dağılımı) 26.07.2006
1049 BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN 21.07.2006
1050 Cumhurbaşkanı ziyareti 19.07.2006
1051 TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanı görüşmesi 17.07.2006
1052 Denizli Devlet Hastanesi`ndeki saldırıyı kınıyoruz 17.07.2006
1053 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 05.07.2006
1054 TTB MK Görev Dağılımı 05.07.2006
1055 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 05.07.2006
1056 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 05.07.2006
1057 Ek Ödeme 05.07.2006
1058 Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi 05.07.2006
1059 Klinik özgürlüğümüz yok edilmek isteniyor 05.07.2006
1060 at 06.06.2006
1061 Eğitim Modülleri Sertifika Kursları 30.05.2006
1062 Danıştaydaki silahlı saldırı 18.05.2006
1063 Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları 18.05.2006
1064 Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan Büyük Kongresi 18.05.2006
1065 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18.05.2006
1066 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 02.05.2006
1067 İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi 25.04.2006
1068 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 25.04.2006
1069 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 25.04.2006
1070 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1071 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı 25.04.2006
1072 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1073 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1074 TTB Merkez Konseyi Heyeti Diyarbakır İlk Değerlendirme Raporu 25.04.2006
1075 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1076 Referandum 2006 25.04.2006
1077 Döner sermaye 25.04.2006
1078 Dr. Metin Bakkalcı`nın Referandum 2006 konuşması 25.04.2006
1079 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kabul edildi 25.04.2006
1080 Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası çalışmaları 25.04.2006
1081 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı 25.04.2006
1082 Referandum 2006 25.04.2006
1083 İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberküloz 25.04.2006
1084 Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1085 Referandum 2006 25.04.2006
1086 Beyaz Cevap 25.04.2006
1087 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 25.04.2006
1088 Referandum 2006 25.04.2006