Tabip Odası Yazışmaları

# Adı Tarih Link
1 TTB Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu ”6. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi” 15.01.2020
2 ÖNEMLİ ve GÜNLÜDÜR 17 Ocak 2020 ”Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” Eylemi Basın Açıklaması Metni 14.01.2020
3 ”Sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeter!” basın açıklaması 08.01.2020
4 11 Ocak 2020 ”Hekimlik Yapmak İstiyoruz” Deklerasyonu 03.01.2020
5 ”21. Yüzyılın Üçüncü On Yılına Başlarken Türkiye’nin Sağlığı-2019” Basın Açıklaması 03.01.2020
6 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
7 2020 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 27.12.2019
8 2020 Yılı Protokol Defteri,Teftiş Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri 27.12.2019
9 ÖNEMLİ 11 Ocak 2020 ”Hekimlik Yapmak İstiyoruz” Deklarasyonu Basın Açıklaması ve 14 Mart Programı 26.12.2019
10 2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 23.12.2019
11 HUV Katsayı 23.12.2019
12 GÜNLÜDÜR! Torba Yasa, Güvenlik Soruşturması Basın Açıklaması 20.12.2019
13 GÜNLÜDÜR! Torba Yasa, Güvenlik Soruşturması ve Kamu Görevine Atama 20.12.2019
14 25 Ocak 2020 PHK Kol Toplantı Çağrısı 17.12.2019
15 27-29 Mart 2020 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 17.12.2019
16 TTB-SES Ortak Etkinlik: Güvenlik Soruşturması Anayasa Mahkemesi Kararı Eylem 13.12.2019
17 Güvenlik Soruşturması Anayasa Mahkemesi Kararı Eylem ve Etkinlik 11.12.2019
18 Anayasa Mahkemesi Kararı Güvenlik Soruşturmaları Dava Dilekçeleri 09.12.2019
19 TTB Aile Hekimliği Kolu: Aile Hekimliğinde Anne/Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 06.12.2019
20 Yabancı Uyruklu Hekimlerin Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışabilmesi İçin Tabip Odasına Üye Olmaları Gerektiği 04.12.2019
21 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-7:Baskı Altında Mesleki Özerklik 04.12.2019
22 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 04.12.2019
23 Farklı Eğitim Kurumları Üzerinden Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Durumu 04.12.2019
24 14 Aralık 2019 TTB Edebiyat Matinesi-Bursa 29.11.2019
25 Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi 27.11.2019
26 Kömürlü Termik Santraller Basın Acıklaması 25.11.2019
27 XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 08.11.2019
28 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı 2020 Yılı Katsayı Önderileri 04.11.2019
29 TTB Edebiyat Matinesi (Diyarbakır) 31.10.2019
30 GYK ve TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi 16.10.2019
31 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri - Sınırlar Sempozyumu 10.10.2019
32 Şehir Hastaneleri Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu 10.10.2019
33 İşyeri hekimliği belgelerinin kiralanması iddialarının araştırılması 10.10.2019
34 TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz) 08.10.2019
35 13 Ekim 2019 NKP Mersin Buluşması 07.10.2019
36 Ata Soyer XXIII. Halk Sağlığı Güz Okulu 2. Duyuru 07.10.2019
37 23-24 Kasım 2019 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 17.09.2019
38 28 Eylül 2019 Aile Hekimlerinin Hakları Forumu 06.09.2019
39 Bilirkişilik Temel Eğitimleri 05.09.2019
40 Ata Soyer 23. Halk Sağlığı Güz Okulu 29.08.2019
41 TTB Edebiyat Matinesi - Hatay 17.07.2019
42 TTB 70. Büyük Kongre (Seçimsiz) 24.05.2019
43 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Çalışma Yönergesi 17.05.2019
44 TTB 70. Büyük Kongresi 08.05.2019
45 TTB 70. Büyük Kongresi Karar Önerileri 08.05.2019
46 ÖNEMLİ Tabip Odaları Başkanlar Toplantısı 08.05.2019
47 26 Mayıs 2019 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 07.05.2019
48 Gazete İlanı 07.05.2019
49 3 Mayıs 2019 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Duruşması 24.04.2019
50 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
51 ”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” Hakkında Etik Kurul Görüşü 24.04.2019
52 11 Mayıs 2019 TTB PHK Kol Toplantısı Davet 22.04.2019
53 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Duyuru 22.04.2019
54 4 Mayıs 2019 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 19.04.2019
55 TTB Hukuk Çalışmaları Fonu 15.04.2019
56 ÖNEMLİ! 17 Nisan Beyaz Eylemler Basın Açıklaması Metni 15.04.2019
57 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 12.04.2019
58 27 Nisan 2019 TTB Asistan ve Genç Uzman Kol Toplantısı 12.04.2019
59 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler Konferansı 11.04.2019
60 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Anket Çalışması 09.04.2019
61 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
62 Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının Gönderilmesi 05.04.2019
63 7 Nisan 2019 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 27.03.2019
64 TTB 70. Büyük Kongresi 27.03.2019
65 Kadın Hekimlik Çalıştayı Raporu 26.03.2019
66 Türk Tabipleri Birliği Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi 25.03.2019
67 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri ve Teşekkür 25.03.2019
68 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne Çağrı 13.03.2019
69 14 Mart Tıp Haftası’nda Sağlık Çalışanlarının Durumu 13.03.2019
70 ÖNEMLİ 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü Videosu 11.03.2019
71 Öykü Arin Kök Hücre Bağış Kampanyası 07.03.2019
72 14 Mart’ın 100.Yılı Büyük Hekim Yürüyüşüne Davet 04.03.2019
73 Şehir Hastanelerinde Yaşanan Sorunlar ile ilgili Sağlık Bakanına Yazı 22.02.2019
74 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantısı Çağrısı 21.02.2019
75 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 12.02.2019
76 Benim Kızım Okuyacak Fotoğraf Yarışması 11.02.2019
77 SÇS “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” Toplantısı 11.02.2019
78 14 Mart 100.Yıl Logosu 07.02.2019
79 14 Mart Basın Açıklaması ve Etkinlik Programı 04.02.2019
80 Hasta Hakları Kurullarında temsil 29.01.2019
81 Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 17.01.2019
82 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 16.01.2019
83 26 Ocak 2019 İzmir TTB Edebiyat Matinesi 10.01.2019
84 2019 HUV Katsayısı Bilgilendirme Yazısı 10.01.2019
85 Oda üyelikleri 03.01.2019
86 Kadın Hekim Olmak Çalıştayı 26.12.2018
87 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 25.12.2018
88 22-24 Şubat 2019- II. Aile Hekimleri Buluşması 21.12.2018
89 TTB 2019 Yılı Genel Bütçesi’ne İlişkin Değerlendirme 20.12.2018
90 Belge ve Kimlik Ücretleri 18.12.2018
91 2019 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 18.12.2018
92 Yeni Sözleşme Dönemi Öncesi Aile Hekimleri Taleplerini Açıkladı 18.12.2018
93 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı katsayıları 11.12.2018
94 23 Aralık 2018 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları “Çalışma ve Eğitim Hakkımız” 11.12.2018
95 Barış ve Hekimlik Değerleri İçin 27 Aralıkta’ta Ankara Adliyesindeyiz 10.12.2018
96 27 Aralık 2018 / 2016-2018 Merkez Konseyi Üyeleri Duruşma Çağrısı 30.11.2018
97 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 30.11.2018
98 24 Kasım 2018 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Kararları 30.11.2018
99 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 26.11.2018
100 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Genel Kurulu 20.11.2018
101 9 Aralık 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 19.11.2018
102 ”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş 14.11.2018
103 14 Kasım 2018 Çarşamba 12.30 İl Sağlık Müdürlükleri Önünde Yapılacak Nöbet Eylemi 13.11.2018
104 GÜNLÜDÜR TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Parti Genel Başkanlarına ve Milletvekillerine gidecek Metin 12.11.2018
105 11 Kasım 2018 tarihinde Torba Yasa Teklifine karşı Ankara’da yapılacak Etkinlik 08.11.2018
106 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
107 5 Kasım ’Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı Kabul Etmeyeceğiz’ Nöbeti 03.11.2018
108 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Geri Çekilmesini İstiyoruz 02.11.2018
109 2 Kasım 2018 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetleri Görseli 01.11.2018
110 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu Programı 01.11.2018
111 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında bilgi notu 01.11.2018
112 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 30.10.2018
113 2 Kasım 2018 Sağlıkta Şiddet Yasası Nöbet Eylemi 30.10.2018
114 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 25.10.2018
115 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız 23.10.2018
116 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22.10.2018
117 TTB Toplum ve Hekim Dergisi 40. Yıl Etkinlikleri 18.10.2018
118 TTB Edebiyat Matineleri ”7 Bölge 7 Matine” 16.10.2018
119 2019 Katsayı tespiti 16.10.2018
120 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 16.10.2018
121 Sağlıkta Mobbing-Mobbingde Sağlık Sempozyumu 15.10.2018
122 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu 10.10.2018
123 Pratisyen Hekimlik Kongresi 09.10.2018
124 Dr. Fikret Hacıosman Anma Nöbet Eylemi El İlanı 08.10.2018
125 Sağlıkta Şiddet Yasası Eylem Basın Açıklaması Metni ve Hekimlere Yönelik Mektup 08.10.2018
126 “Sağlıkta Şiddet Yasası” materyalleri 08.10.2018
127 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Takvimi ve Başkanlar Toplantısı 05.10.2018
128 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 04.10.2018
129 ACİL! 3 Ekim 2018 ”Dr. Fikret Hacıosman” Basın Açıklaması 02.10.2018
130 Ekonomik Kriz ve Sağlık Alanına Yansımaları 01.10.2018
131 Süreli Yayınlar 01.10.2018
132 Fiili Hizmet Zammı İmza Metni 27.09.2018
133 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2018
134 Yıpranma Payı 21.09.2018
135 Cizre Davası Duruşma ve Forum Çağrısı 20.09.2018
136 TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplantısı 17.09.2018
137 Odası Bölgesindeki İşyeri Hekimleri 14.09.2018
138 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.09.2018
139 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi 14.09.2018
140 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.09.2018
141 Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı Çağrısı 06.09.2018
142 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı 05.09.2018
143 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı adres değişikliği 16.08.2018
144 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantı çağrısı 15.08.2018
145 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 13.08.2018
146 heKİMLİK programı 10.08.2018
147 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Çağrı 08.08.2018
148 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” Sempozyumu 31.07.2018
149 ÖNEMLİ ve ACİl Gazete İlanı 25.07.2018
150 TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması 23.07.2018
151 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem 19.07.2018
152 İşyeri hekimliği belgelerinin verilmesi veya iptali 13.07.2018
153 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Duruşma 10.07.2018
154 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği Sempozyumu 03.07.2018
155 69. Büyük Kongre Kararları 02.07.2018
156 Şiddet 28.06.2018
157 2018-2020 Dönemi TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 18.06.2018
158 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Konu Önerileri 04.06.2018
159 31 Mayıs Tütün ile Mücadele Açıklama 29.05.2018
160 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı - 22.07.2018 25.05.2018
161 TTB 69. Büyük Kongre (Seçimli) Duyurusu 10.05.2018
162 Yatağa Bağlı Seçmenlere Tıbbi Rapor Verilmesi Hakkında Bilgilendirme 08.05.2018
163 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 08.05.2018
164 TTB 69. Büyük Kongresi Karar Önerileri 03.05.2018
165 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 30.04.2018
166 Seçimlerde aday olacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri 25.04.2018
167 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 13.04.2018
168 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 09.04.2018
169 Aşı Candır, Hayat Kurtarır Kampanyası 09.04.2018
170 Türk Tabipleri Birliği 2018-2020 Yönetici Rehberi 06.04.2018
171 SÇS Toplantısı, 13 Mayıs 2018 28.03.2018
172 Kişisel Sağlık Verileri -Genetik Sempozyumu 06.03.2018
173 14 Mart Etkinlikleri: Kamu Hastane Birlikleri 05.03.2018
174 14 Mart Etkinlikleri: Aile Hekimliği Ne Dediler, Ne Oldu? 26.02.2018
175 11 Mart Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
176 Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor! Çalıştayı 19.02.2018
177 14 Mart Programı 19.02.2018
178 7-8 Nisan 2018 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantı Çağrısı 12.02.2018
179 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 09.02.2018
180 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.02.2018
181 Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi 26.01.2018
182 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı tutanakları 18.01.2018
183 OSGB Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Çalışması 17.01.2018
184 TTB Aile Hekimliği Kolu Kol Toplantısı 09.01.2018
185 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 08.01.2018
186 20 Ocak 2018 Şehir Hastaneleri Çalıştayı 05.01.2018
187 Çalıştay ”Özel Hekimlik Alanında Çalışma Biçimlerinin Özlük ve Ekonomik Hak. Yansımaları” 27.12.2017
188 2018 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 19.12.2017
189 2018 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi 19.12.2017
190 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 19.12.2017
191 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
192 TTB-HEAL Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kursu 05.12.2017
193 Şiddet Olaylarının İş Kazası Kapsamında Yasal Süreçlerinin Takip Edilmesi 01.12.2017
194 Özel Hekimlik İletişim Portalı 20.11.2017
195 TTB-HUV 2018 Katsayı Önerileri 15.11.2017
196 Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu 08.11.2017
197 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 03.11.2017
198 Pratisyen Hekimlik Kongresi 03.11.2017
199 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 03.11.2017
200 Kişisel sağlık Verileri Çalışma Grubu 03.11.2017
201 Bilirkişilik Temel Eğitimleri 30.10.2017
202 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı OSGB’lerin Gündem Yapılması 06.10.2017
203 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu 28.09.2017
204 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 26.09.2017
205 Özel Hekimlik Komisyonu 19.09.2017
206 12 Kasım 2017, ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz ’Çalıştayı 19.09.2017
207 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı ERTELEME 19.09.2017
208 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güzokulu 14.09.2017
209 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 13.09.2017
210 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 13.09.2017
211 Aidatların ödenme zamanı 21.06.2017
212 Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları: Op. Dr. Şükrü Güner 07.06.2017
213 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 17.05.2017
214 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2017
215 Birden Çok İlde Yürütülecek Mesleki Faaliyet 16.05.2017
216 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
217 TTB 68. Büyük Kongre Karar Önerileri 09.05.2017
218 Gelir-Gider Tabloları 18.04.2017
219 TTB Kimlik Kartları Düzenleme 07.04.2017
220 ACİL ve ÖNEMLİ Dr. Hüseyin Ağır’ı anma etkinlikleri 03.04.2017
221 İşyeri Hekimleri Listesi İsteme Talebi Bakanlık Yazı 31.03.2017
222 22 Nisan 2017 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 29.03.2017
223 22-23 Nisan 2017 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 24.03.2017
224 14 Mart Basın Açıklaması 13.03.2017
225 6-12 Mart Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylem ve Etkinlikler 06.03.2017
226 26 Mart 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 03.03.2017
227 OHAL Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 01.03.2017
228 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
229 ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ talebini içeren eylem 21.02.2017
230 Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi 17.02.2017
231 Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz 17.02.2017
232 Asistan Hekim Komisyonları Bilgileri 15.02.2017
233 GYK Tutanakları ve 14 Mart Programı 06.02.2017
234 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi 31.01.2017
235 21-22 Ocak 2017 Gaziantep Edebiyat Matinesi 17.01.2017
236 29 Ocak 2017 ’OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız’ çalıştayı 12.01.2017
237 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 04.01.2017
238 Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor 02.01.2017
239 Üye listelerinin gönderilmesi 02.01.2017
240 2017 yılında uygulanacak olan Protokol Defteri,Teftiş Denetim Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri 26.12.2016
241 2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 26.12.2016
242 TTB - IAHPE ’Ticarileşme Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük’ Etkinliği 20.12.2016
243 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 16.12.2016
244 İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları 15.12.2016
245 24 Aralık 2016 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-4 12.12.2016
246 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2017 Yılı Katsayıları hk. 12.12.2016
247 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 12.12.2016
248 TTB Edebiyat Matinesi Bursa 05.12.2016
249 Hasta bilgilerinin toplanması talebi ve tutum önerileri 01.12.2016
250 TTB TÖK Genel Yürütme Kurulu Toplantısı 30.11.2016
251 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 30.11.2016
252 Sürücü Olur Sağlık Belgesi Çalıştayı 30.11.2016
253 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı 30.11.2016
254 Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım 28.11.2016
255 2 Aralık 2016 Sürücü Çalıştayı 28.11.2016
256 17-18 Aralık 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 21.11.2016
257 Dr. Aynur Dağdemir Anma Basın Açıklaması Metni 18.11.2016
258 Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları 14.11.2016
259 Dr. Aynur Dağdemir Anma 03.11.2016
260 4 Kasım 2016 TTB Başkanlar Toplantı Çağrısı 01.11.2016
261 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) Tutanakları 20.10.2016
262 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 20.10.2016
263 Aile Hekimliği Komisyon Bilgileri 20.10.2016
264 13 Kasım 2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 17.10.2016
265 22 Ekim 2016 Ankara TTB Edebiyat Matinesi 12.10.2016
266 5-6 Kasım 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 07.10.2016
267 Disiplin işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlar 05.10.2016
268 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 04.10.2016
269 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu 29.09.2016
270 OHAL ve KHK ile Hak Kaybına Uğrayan Hekimlerin Bildirimi 27.09.2016
271 15-16 Ekim 2016 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 27.09.2016
272 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.09.2016
273 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 09.09.2016
274 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı 09.09.2016
275 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 08.09.2016
276 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Temiz Hava Sempozyumu 07.09.2016
277 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 31.08.2016
278 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 29.07.2016
279 SÇS iş kazası ve işe bağlı hastalıklar raporu 22.07.2016
280 Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
281 Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri 17.06.2016
282 FW: 2016-2018 TTB MK Görev Dağılımı 17.06.2016
283 TTB 67. Büyük Kongre Kararları 17.06.2016
284 TTB 67. Büyük Kongre Karar Önerileri / 2014-2016 Çalışma Raporu 03.06.2016
285 UAÖ Eğitimi: Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ’lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık 27.05.2016
286 Dr. Kamil Furtun Anma Basın Açıklaması 27.05.2016
287 Dr. Kamil Furtun Anma 26.05.2016
288 67.Büyük Kongre 17.05.2016
289 21 Mayıs 2016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 10.05.2016
290 28-29 Mayıs 2016 Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu 06.05.2016
291 28 Mayıs 2016 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 06.05.2016
292 10 Mayıs 2015 Prof. Dr. Şükrü Boylu Destek Basın Açıklaması 06.05.2016
293 Fosil Yakıtlardan Kurtul İnsiytifi Daveti 03.05.2016
294 67. Büyük Kongre (Seçimli) Karar Önerisi 03.05.2016
295 15 Mayıs 2016 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Çağrısı 03.05.2016
296 Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlere Destek Eylemi ve Basın Açıklaması 29.04.2016
297 HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 27.04.2016
298 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 18.04.2016
299 18 Nisan Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri Basın Açıklaması 16.04.2016
300 18 Nisan 2016 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 15.04.2016
301 20 Nisan 2016 TTB Edebiyat Matineleri-İstanbul Duyurusu 13.04.2016
302 ÖNEMLİ 2016-2018 Yönetici Rehberi 11.04.2016
303 2 Nisan 2016 Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) Toplantı Tutanakları 07.04.2016
304 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Program ve Yer 07.04.2016
305 ACELE ve GÜNLÜDÜR 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 05.04.2016
306 2 Nisan 2016 Aile Hekimliği Toplantısı 29.03.2016
307 Oda Genel Kurulu hakkında 18.03.2016
308 Özel Hekimlik Çalıştayı 16.03.2016
309 Terör Saldırısı ve 14 Mart Etkinlikleri 14.03.2016
310 14 Mart Ortak Basın Açıklaması metni 10.03.2016
311 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hek. Almaları Gereken Asgari/ Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 03.03.2016
312 Tabip Odaları Milletvekili Toplantıları Yasa Teklifleri 02.03.2016
313 28 Şubat 2016 Samsun Edebiyat Matinesi 17.02.2016
314 14 Mart Etkinlik Takvimi 16.02.2016
315 Sağlık Çalışanları Sorunlarını/Çözüm Önerilerini Belirliyor Anketi 12.02.2016
316 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz Duruşma Bilgisi 02.02.2016
317 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 25.01.2016
318 13-14 Şubat 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 18.01.2016
319 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 13.01.2016
320 Üye Listeleri 04.01.2016
321 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 04.01.2016
322 TTB Halk Sağlığı Kolu Faaliyetleri ve Yürütme Kurulu 04.01.2016
323 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 30.12.2015
324 31 Aralık Diyarbakır Etkinliği 28.12.2015
325 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 24.12.2015
326 SÇS İş Kazası ve Meslek Hast. Kom. Top. 22.12.2015
327 26 Aralık TTB Edirne Edebiyat Matinesi Çağrısı 22.12.2015
328 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 17.12.2015
329 Tanıtım kurallarına aykırılıklar 15.12.2015
330 2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında 15.12.2015
331 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Kararları 02.12.2015
332 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 27.11.2015
333 12-13 Aralık 2015 İzmir Emekli Hekim Toplantı Çağrısı 27.11.2015
334 24 Kasım 2015 Dr. Aynur Dağdemir Eylemi Basın Açıklaması Metni 24.11.2015
335 Samsunda Öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili Eylemler 23.11.2015
336 Nöbet Eylemleri ve Fesih Süreci 19.11.2015
337 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2016 Yılı Katsayıları 19.11.2015
338 22 Kasım 2015 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 16.11.2015
339 Silvan’da Yaşanan Olaylar 13.11.2015
340 28 Kasım 2015 Ağrı, Edebiyat Matinesi Çalıştayı 11.11.2015
341 Döner Sermaye Gelirleri Veri Talebi 03.11.2015
342 14-15 Kasım 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 27.10.2015
343 15 Kasım 2015 ODSH Kol Toplantısı 26.10.2015
344 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2015
345 Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları 19.10.2015
346 17 Ekim 2015 Ankara Katliamı Anma 15.10.2015
347 ACELE VE GÜNLÜDÜR! 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi 14.10.2015
348 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde iş bırakma eylemi 12.10.2015
349 19 Ekim 2015 Dr. Füsun Sayek Anma Toplantısı 05.10.2015
350 10 Ekim KESK-DİSK-TMMOB-TTB’li Kadınlar Etkinlik Programı 05.10.2015
351 ÖNEMLİ 2016 Yılı Katsayı Önerileri 02.10.2015
352 10 Ekim 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 02.10.2015
353 10 Ekim 2015 ’Emek, Barış, Demokrasi’ Mitingi 29.09.2015
354 20. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu 28.09.2015
355 3-4 Ekim 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 10.09.2015
356 3 Ekim 2015 GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı 10.09.2015
357 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 04.09.2015
358 18 Eylül 2015 Dr. Kamil Furtun’un Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşması 04.09.2015
359 1 Ağustos 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 15.07.2015
360 Yargı kararlarının derlenmesi 15.07.2015
361 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 29.06.2015
362 5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2015
363 Hekim bilgisi hk 04.06.2015
364 Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi 01.06.2015
365 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! Eylemi Basın Açıklaması Metni 01.06.2015
366 13-14 Haziran 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 28.05.2015
367 20-21-22 Mayıs G(ö)REV Eylemi Medya Raporu 27.05.2015
368 Cezaevlerinde Görevli Hekimlerin Bilgileri 21.05.2015
369 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapacağımız eylemde kullanabileceğiniz basın açıklaması metni 20.05.2015
370 Halkı Bilgilendirme Broşürü 14.05.2015
371 16 Mayıs 2015 Soma Mitingi Gidiş Dönüş Organizasyon Değişikliği 14.05.2015
372 20-21-22 Mayıs Birinci Basamak Sağlık Çalışanları G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotu 13.05.2015
373 16 Mayıs Asistan Hekim Büyük Buluşması 12.05.2015
374 13 Mayıs Soma faciası yıldönümü ortak basın açıklaması metni 12.05.2015
375 Soma faciası birinci yıldönümü etkinlikleri 07.05.2015
376 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 06.05.2015
377 28 Nisan 2015 Aile Hekimliği Alanındaki Ödeme ve Uygulama Yönetmeliği Toplantısı Kararları ve 20-21-22 Mayıs 2015 Eylem Süreci 06.05.2015
378 Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi 29.04.2015
379 2-3 Mayıs 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Duyurusu 21.04.2015
380 Arş.Gör.Dr. Coşkun Canıvar Kademe Durdurma Cezası 17.04.2015
381 Dr. Ersin Arslan Anma Basın Açıklaması Metni 15.04.2015
382 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 07.04.2015
383 Elektrik Kesintisi ve Sağlık Hizmetleri 02.04.2015
384 4-5 Nisan 2015 İşçi Sağlığı Sempozyum Daveti 01.04.2015
385 13-14 Mart Süreci Medya Raporu 25.03.2015
386 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 23.03.2015
387 Dr. Ata Soyer’le Buluşma Etkinliği Davet 18.03.2015
388 13 Mart G(ö)REV Basın Açıklaması Metni 12.03.2015
389 Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet İmza Kampanyası 09.03.2015
390 8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü 06.03.2015
391 Aile Hekimliği Cumartesi Nöbetleri Karar 06.03.2015
392 13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları 06.03.2015
393 TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleri Buluşması Duyuru 04.03.2015
394 TTB, TMMOB, DİSK, KESK 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü Basın Açıklaması Takvimi 02.03.2015
395 Kamu Hastane Birliği Veri Talebi 27.02.2015
396 Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 27.02.2015
397 Tıbbi Atıklar 27.02.2015
398 e-Nabız Projesi 26.02.2015
399 25 Nisan 2015 Hekimler Savaşa Karşı Barışı Savunuyor Etkinliği 25.02.2015
400 13 Mart 2015 G(ö)REV Etkinliği 23.02.2015
401 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı 18.02.2015
402 TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantı Çağrısı 09.02.2015
403 28 Şubat 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 06.02.2015
404 SES 11 Şubat 2015 İş Bırakma Eylemi Destek 03.02.2015
405 14 Mart Dönemi ve Etkinlikleri 02.02.2015
406 Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 23.01.2015
407 TTB Platinum Kredi Kartı 20.01.2015
408 DİSK Emekli Sen Etkinliği 19.01.2015
409 Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 16.01.2015
410 20 Şubat 2015 Ankara Tabip Odası Duruşması Davet 13.01.2015
411 2014 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 13.01.2015
412 2014 Üye Listeleri 13.01.2015
413 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 12.01.2015
414 ACİL VE ÖNEMLİ TTB PHK Kol Toplantısı Erteleme 08.01.2015
415 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 06.01.2015
416 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı 06.01.2015
417 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Öne Çıkan Sorunları Çözümü İmza Kampanyası 05.01.2015
418 2015 Yılı Kimlik ve Basılı Belge Ücretleri 31.12.2014
419 TTB HUV Bilgilendirme 30.12.2014
420 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 29.12.2014
421 ACİL 30 Aralık 2014 Aile Hekimliği Kolu Basın Açıklaması 29.12.2014
422 Aile Hekimleri Cumartesi Eylemleri Materyalleri 26.12.2014
423 17 Ocak 2015 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 25.12.2014
424 Fiili Hizmet Broşürü 24.12.2014
425 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı Katsayıları 19.12.2014
426 12-13 Aralık 2014 Aile Hekimliği Eylem Basın Açıklaması Metni ve Dilekçe Örneği 11.12.2014
427 5 Aralık 2014 HUV Toplantısı Kararları 10.12.2014
428 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 08.12.2014
429 13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek 05.12.2014
430 12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması 05.12.2014
431 27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 04.12.2014
432 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları 01.12.2014
433 29 Kasım 2014 Aile Hekimliği eylemi ve basın açıklaması 25.11.2014
434 2015 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 24.11.2014
435 Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü 17.11.2014
436 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.11.2014
437 Türk Eğitim Vakfı Başvuru 14.11.2014
438 Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz İmza Kampanyası 11.11.2014
439 Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a Destek Basın Açıklamasına Davet 10.11.2014
440 16 Kasım 2014 Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 05.11.2014
441 2015 Yılı Katsayı Önerileri 05.11.2014
442 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 04.11.2014
443 TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı Duyurusu 04.11.2014
444 SÇS 5. Kongre Hazırlık Toplantısı 03.11.2014
445 DİSK Emekli-Sen Eylem Programı destek 03.11.2014
446 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 27.10.2014
447 Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
448 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
449 18 Ekim 2014 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 10.10.2014
450 IŞİD Kobane Eylemleri Sağlık Bilgileri 08.10.2014
451 Hatay Tabip Odası Duruşması 02.10.2014
452 TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi 01.10.2014
453 2 Ekim 2014 Perşembe KESK, DİSK, TMMOB, TTB IŞID’e Destek Tezkeresi’ne Hayır Eylemi 30.09.2014
454 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 30.09.2014
455 TÜBA-GEBİP , TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları 29.09.2014
456 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu Duyuru 26.09.2014
457 65. Olağanüstü Büyük Kongre Karar Önerileri 26.09.2014
458 24 Eylül 2014 KESK Destek Talep Yazısı 23.09.2014
459 11 Ekim 2014 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 17.09.2014
460 Aidat Borcu Olan Hekimlerin Sayıları 16.09.2014
461 Gönüllü Hekim 15.09.2014
462 Tabip Odaları Komisyon Bilgileri 15.09.2014
463 TTB Kimlik Kart Talep Formu 15.09.2014
464 30 Eylül 2014 ATO Duruşması ve Tabip Odası Başkanları Toplantısı 15.09.2014
465 TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi 10.09.2014
466 21 Eylül 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 01.09.2014
467 1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinlikleri 27.08.2014
468 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 7 Ağustos Eylemi 06.08.2014
469 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek ve Saldırılara Dikkat Çekme Eylemi 24.07.2014
470 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi 23.07.2014
471 15 Temmuz Basın Açıklaması 15.07.2014
472 TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 04.07.2014
473 TTB 64. Büyük Kongre Kararları 04.07.2014
474 1 Temmuz 2014 ASM ve TSM Nöbet Eylemi 26.06.2014
475 13 Haziran 2014 Taşeron Yasası Eylemi Basın Açıklaması 12.06.2014
476 13 Haziran Taşeron Yasası-Soma Eylem ve Etkinlikleri Doküman 09.06.2014
477 Taksim Dayanışması Duruşma 02.06.2014
478 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü İntro 29.05.2014
479 Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs Bir Günlük Uyarı Grevi 27.05.2014
480 28 Mayıs 2014 ASM Çalışanlarına Acil Nöbet Basın Açıklaması 26.05.2014
481 64.Büyük Kongre Karar Önerileri 23.05.2014
482 TTB, TMMOB, DİSK, KESK Manisa Soma Ortak Eylem Programı 14.05.2014
483 Acil Servislerin Durumu ve Nöbetler 09.05.2014
484 1 Haziran 2014 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 07.05.2014
485 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 02.05.2014
486 29 Nisan ASM Çalışanlarına Nöbet Eylemi Basın Açıklaması Metni 28.04.2014
487 Aile Hekimlerine Nöbet Hakkında Eylem ve Etkinlikler 24.04.2014
488 TTB Asistan Hekim Kolu Halı Saha Futbol Turnuvası 21.04.2014
489 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Basın Açıklaması Metni 16.04.2014
490 2014-2016 Yönetici Rehberi 16.04.2014
491 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi 11.04.2014
492 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Eylem ve Etkinlik 11.04.2014
493 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi 09.04.2014
494 Nusret Fişek Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 09.04.2014
495 19 Nisan 2014 TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 28.03.2014
496 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları Duyuru 18.03.2014
497 14 Mart Ortak Basın Açıklaması 13.03.2014
498 19 Mart 2014 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
499 14 Mart TC Sağlık Bakanına Yazı 11.03.2014
500 14 Mart Afiş ve 10 talep Broşür 10.03.2014
501 10-14 Mart 2014 Haftası Materyalleri 03.03.2014
502 DİSK Emekli-Sen İmza Kampanyası Başvurusu 27.02.2014
503 İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır Mücadelesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Afişleri 25.02.2014
504 26 Şubat 2014 Katip Çelebi Üniv.Atatürk Eğt.ve Araşt.Hast. Asistanları GöREV etkinliği 24.02.2014
505 Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir Basın Açıklaması Metni 21.02.2014
506 14 Mart Etkinlik Takvimi 20.02.2014
507 19 Şubat 2014 DİSK Emekli-Sen Etkinlikleri 18.02.2014
508 21 Şubat 2014 Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticileri Duruşması 17.02.2014
509 9 Mart 2014 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Toplantısı 11.02.2014
510 TTB-PHK Kol Toplantısı 10.02.2014
511 Tütün Kontrol Programı Faaliyetleriniz 07.02.2014
512 9 Şubat 2014 İşyeri Hekimlerinin Meclisi Toplantısı 03.02.2014
513 İyi Hekimlik Bildirgesi Önerileriniz ve Katılımınız 24.01.2014
514 16 Şubat 2014 GYK Toplantı Çağrısı 24.01.2014
515 Polio (Çocuk Felci) 17.01.2014
516 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 15.01.2014
517 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 15.01.2014
518 16 Ocak 2014 Basın Açıklaması Etkinliği ve Basın Açıklaması Metni 15.01.2014
519 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 14.01.2014
520 14 Ocak 2014 Salı Dr. Ersin Arslan Duruşması 13.01.2014
521 12 Ocak 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 08.01.2014
522 Üye listelerinin gönderilmesi 03.01.2014
523 2013 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 03.01.2014
524 11 Ocak Mitingi ve Materyaller 03.01.2014
525 Sağlık Torba Yasası hk. 02.01.2014
526 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 30.12.2013
527 Defter Tasdikleri 26.12.2013
528 Roboski Katliamına İlişkin Ortak Açıklama 26.12.2013
529 TC Sağlık Bakanlığı Polio Aşı Destek Yazısının Tabip Odalarına Gönderilmesi 25.12.2013
530 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Katsayı Listesi 23.12.2013
531 2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri 20.12.2013
532 Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı 19.12.2013
533 Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi 18.12.2013
534 Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Özgürlüklerine Yönelik Açılan Soruşturma ve Davalar 16.12.2013
535 KESK 19 Aralık Grevi 16.12.2013
536 22 Aralık 2013 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Davet 13.12.2013
537 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Basın Açıklaması 11.12.2013
538 Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü 10.12.2013
539 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Davet 09.12.2013
540 5 Aralık 2013 Torba Yasa Basın Açıklaması Metni 04.12.2013
541 Sağlık Torba Yasası 5 Aralık 2013 Eylemi 04.12.2013
542 ACELE VE GÜNLÜDÜR ! Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi 02.12.2013
543 7 Aralık 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2013
544 30 Kasım 2013 Tabip Odaları Başkanları Toplantısı 13.11.2013
545 Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 07.11.2013
546 deneme 01.11.2013
547 Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi 25.10.2013
548 2014 Katsayı 23.10.2013
549 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları 09.10.2013
550 Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi 08.10.2013
551 İstanbul Tabip Odası Hekimler Savasa Karşı calismasi 01.10.2013
552 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar 24.09.2013
553 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Tarih Değişikliği 12.09.2013
554 Suriye Savaş Karşısı Basın Açıklamasına Davet 11.09.2013
555 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 10.09.2013
556 Kamu Spotu 10.09.2013
557 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Toplantısı 09.09.2013
558 Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu 02.08.2013
559 Genişletilmiş Aile Hekimliği kol Toplantısı Çağrısı 24.07.2013
560 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Toplantısı 24.07.2013
561 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 15 Temmuz 2013 15.07.2013
562 Tabip odaları başkan ve yöneticileri toplantısı 15.07.2013
563 Adalet Bakanlığı’na ve İstanbul Başsavcılığı’na faks 15.07.2013
564 63. Kongre Kararları 15.07.2013
565 TTB 63.Büyük Kongre hk. 26.06.2013
566 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 20 Haziran 2013 TTB Görüşleri ve Hukuki Bilgi Notu hk. 24.06.2013
567 Aile Hekimliği Kolu toplantısı 05.06.2013
568 İmza kampanyası 20.05.2013
569 8 Haziran 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 20.05.2013
570 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 10.05.2013
571 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
572 17 Nisan teşekkürler 19.04.2013
573 2012 Yılı Gelir Gider Tablosu ve Bilanço Gönderilmesi 19.04.2013
574 Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 17.04.2013
575 17 Nisan G(ö)REV etkinliği duyurular 15.04.2013
576 17 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklama ve TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu 13.04.2013
577 17 Nisan’da yapacağımız G(ö)REV etkinliği 11.04.2013
578 17 Nisan G(ö)REV Eylemi 04.04.2013
579 Risk Değerlendirmesi Formu 03.04.2013
580 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV 22.03.2013
581 Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı hk. 19.03.2013
582 14 Mart Mesajı 13.03.2013
583 14 Mart Etkinlikleri ve 13 Mart’da Yapılacak Etkinliğin Basın Açıklaması Metni 12.03.2013
584 14 Mart Hazırlıkları 07.03.2013
585 [bizler] 14 Mart Talepler ve Hazırlaklar 01.03.2013
586 3 Mart 2013 TMMOB etkinliği 22.02.2013
587 Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı 20.02.2013
588 Kamu Özel Ortaklığı Tasarısı Meclis Gündemine Alındı 19.02.2013
589 Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili 19.02.2013 etkinliği 18.02.2013
590 Kurum Hekimliği Toplantısı 13.02.2013
591 18. PHK Kongresi 31.01.2013
592 23 Şubat 2013 SÇS Toplantısı 31.01.2013
593 20 Ocak 2013 ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır! etkinlik Takvimi 18.01.2013
594 20 Ocak 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 14.01.2013
595 Gaziantep Mitingi 11.01.2013
596 Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin 11.01.2013
597 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi 10.01.2013
598 26 Ocak 2013 PHK Toplantı Çağrısı 10.01.2013
599 İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı 07.01.2013
600 5 Ocak 2012 TBSM Yer değişikliği 02.01.2013
601 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 28.12.2012
602 20 Ocak 2013 Bölge Mitingi 28.12.2012
603 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 26.12.2012
604 Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek 25.12.2012
605 29 Aralık 2012 Asistan Hekim Kol Toplantı Çağrısı 25.12.2012
606 5 Ocak 2012 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 25.12.2012
607 Üyelik nakil işlemleri hakkında 20.12.2012
608 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarhleri arasında uygulanacak katsayı listesi 20.12.2012
609 Sağlık Net 2 Veri Gönderimi işlemleri hakkında 20.12.2012
610 Özel Hekimlik Çalıştayı 19.12.2012
611 17 Aralık 2012 İzmir Asistan Eylemi (ACELE VE GÜNLÜDÜR) 16.12.2012
612 GYK Gündemi KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HK. ACELE VE GÜNLÜDÜR! 14.12.2012
613 Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu Duruşması hk. ACELE ve GÜNLÜDÜR! 13.12.2012
614 Dr. Eli Kırteke İle İlgili TC Adalet Bakanlığı’na yazı gönderimi 10.12.2012
615 23 Aralık 2012 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 10.12.2012
616 Dr. Melike Erdem ALO 184-SABİM etkinliği 03.12.2012
617 5 Aralık 2012 Tıp ve Sağlık Öğrencileri Duruşması 28.11.2012
618 Katsayı Talebi 27.11.2012
619 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
620 [bizler] Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj Çalıştayı hk. 20.11.2012
621 Genel Yönetim Kurulu 20.11.2012
622 2 Aralık 2012 Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 16.11.2012
623 15 Aralık 2012 SÇS Toplantı Daveti 13.11.2012
624 Şiddet TCK Ek Madde Önerisi Anketi 13.11.2012
625 1 Aralık 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 12.11.2012
626 6 Kasım 2012 KHB Basın Açıklaması Metni 05.11.2012
627 Kamu Hastane Birlikleri Eylem Etkinliği 02.11.2012
628 Aidat borçları 01.11.2012
629 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.10.2012
630 20 Ekim 2012 Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son Basın Açıklaması 20.10.2012
631 Açlık Grevleri 16.10.2012
632 17 Ekim 2012 Çarşamba Gaziantep Etkinlik Programı 15.10.2012
633 akıf üniversitesinde çalışan tabiplerin oda üyeliği 10.10.2012
634 Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili dava ve şiddet gündemli GYK için tüm tabip odalarımıza çağrı 05.10.2012
635 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Notları ve Kararları 02.10.2012
636 Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 02.10.2012
637 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri 02.10.2012
638 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Gündemi 01.10.2012
639 Dr.Ersin Arslan Kampanyasına SMS ile bağış 27.09.2012
640 XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu 25.09.2012
641 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı Gündemi 24.09.2012
642 Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu 24.09.2012
643 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2012
644 GYK ve Dr.Ersin Arslan Duruşması 19.09.2012
645 Tutuklu Tıp Öğrencileri İçin İmza Kampanyası hk. 18.09.2012
646 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı 24.08.2012
647 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Kol Toplantısı 24.08.2012
648 Dr. Ersin Arslan Bağış Uzatma Yazısı 23.08.2012
649 Aktif olarak çalışan komisyonlar 08.08.2012
650 2012-2014 TTB MK Görev Dağılımı 06.07.2012
651 117 sayılı KDV Genel Tebliği 18.06.2012
652 14 Temmuz 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2012
653 Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği 01.06.2012
654 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 30.05.2012
655 Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme 30.05.2012
656 Ankara Tabip Odası SABİM Çağrısı 24.05.2012
657 ”Dr. Ersin Arslan” Dayanışma 23.05.2012
658 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 22.05.2012
659 Yönetici Rehberi 22.05.2012
660 SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI? 22.05.2012
661 23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi 17.05.2012
662 19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik 18.04.2012
663 ACELE/GÜNLÜDÜR Hekime Yönelik Şiddet 17.04.2012
664 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 17.04.2012
665 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Gönderimi 11.04.2012
666 Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi 05.04.2012
667 Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk. 04.04.2012
668 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sonuç Bildirgesi 12.03.2012
669 Hekimlik Sorunları raporu 12.03.2012
670 Açlık Grevlerine Tıbbi ve Etik Yaklaşım Toplantısı 06.03.2012
671 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 05.03.2012
672 Ceza ve Tutukevleri/Açlık Grevleri 22.02.2012
673 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 15.02.2012
674 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları 14.02.2012
675 Teftiş ve Denetim Defteri 14.02.2012
676 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 13.02.2012
677 Şef, Şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimiz 10.02.2012
678 11 Mart Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 08.02.2012
679 Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi 08.02.2012
680 Tabip odalarına üyelik 07.02.2012
681 Pratisyen Hekimler Kolu Çalıştayı 02.02.2012
682 Petrol Ofisi Positive Card uygulaması 24.01.2012
683 Mecburi Hizmet Zirvesi 23.01.2012
684 Dünya Tabipler Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır 13.01.2012
685 Özel Hekimlik Toplantı Çağrısı 10.01.2012
686 Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri 10.01.2012
687 TTB-Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı 03.01.2012
688 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 02.01.2012
689 Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri 02.01.2012
690 Üye listelerinin gönderilmesi 30.12.2011
691 Bilgi Edinme 30.12.2011
692 Başkanlar Toplantısı 30.12.2011
693 Onur Kurulu Kararları 28.12.2011
694 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 23.12.2011
695 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 23.12.2011
696 1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ 23.12.2011
697 Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma 07.12.2011
698 3 Aralık Eylemi 30.11.2011
699 KHK 29.11.2011
700 Hekim Emeği Çalıştayı-II 29.11.2011
701 KHK ve 15 Aralık 2011 Eylemi 25.11.2011
702 PHK Kol Toplantısı 22.11.2011
703 18 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Duyurusu 22.11.2011
704 Van Depremi 16.11.2011
705 TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE 16.11.2011
706 2012 Katsayıları 14.11.2011
707 Hekim Meclisi Toplantısı 10.11.2011
708 4 Kasım 2011 KHK Toplantısı 03.11.2011
709 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 31.10.2011
710 Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem 25.10.2011
711 Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Toplantısı 25.10.2011
712 [bizler] Bahar Tekin Duruşması ve Paneli 20.10.2011
713 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi 11.10.2011
714 8 Ekim Mitingi 23.09.2011
715 [bizler] Ağrı Devlet Hastanesinde soruşturma açılan beş hekim 23.09.2011
716 GYK 23.09.2011
717 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 09.09.2011
718 TTB 60.Büyük Kongresi’nde alınan bir karar 24.08.2011
719 Yüksek Onur Kurulu 24.08.2011
720 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 11.08.2011
721 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 02.08.2011
722 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşma 11.07.2011
723 İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği 11.07.2011
724 Özgürce ”iyi ve onurlu hekimlik” 23.06.2011
725 TTB Merkez Konseyi 2010-2011 Çalışma Raporu 22.06.2011
726 Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki Duruşması 20.06.2011
727 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni 13.06.2011
728 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 06.06.2011
729 Türk Tabipleri Birliği’ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları 27.05.2011
730 1 Haziran 2011 Siyah Çelenk Eylemi Saat Bildirimi 26.05.2011
731 Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hk. 24.05.2011
732 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına üyeliği 20.05.2011
733 Siyah Çelenk Eylemi 20.05.2011
734 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 11.05.2011
735 Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi 06.05.2011
736 Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma grubu 06.05.2011
737 TMMOB mitingi 06.05.2011
738 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 03.05.2011
739 19-20 Nisan GöREV etkinliği Soruşturmalar ve taleplerimiz 25.04.2011
740 Ankara Dışkapı Hastanesi’nde yaşanan süreç 20.04.2011
741 19-20 Nisan Eylemi 18.04.2011
742 Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi 14.04.2011
743 Bilançolar Hk. 12.04.2011
744 19-20 Nisanda GöREVDEYİZ 07.04.2011
745 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 04.04.2011
746 Acil Destek Birimi 01.04.2011
747 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 29.03.2011
748 Hazırlıklar Başlıyor! 29.03.2011
749 “Güvencesiz Çalışmaya Son !” Mitingi 28.03.2011
750 Pratisyen Hekimlik Kongresi 25.03.2011
751 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 25.03.2011
752 ’Tam gün’ uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi 17.03.2011
753 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 17.03.2011
754 “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi” 11.03.2011
755 Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 03.03.2011
756 Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi 02.03.2011
757 Yeni yönetmelikler 02.03.2011
758 13 Mart Mitingi İzin ve Güzergah 02.03.2011
759 Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 18.02.2011
760 13 Mart Ankara Mitingi 15.02.2011
761 Üçlü Protokol 28.01.2011
762 3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüş 28.01.2011
763 Gazete İlanı 27.01.2011
764 Tam Süre Çalışma 26.01.2011
765 “Tam Süre” çalışma konulu afiş 26.01.2011
766 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 24.01.2011
767 İl İnsan Hakları Kurulları 21.01.2011
768 Gazete İlanı 19.01.2011
769 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı 17.01.2011
770 TTB Kollar/Çalışma Grupları ve GYK Toplantısı 13.01.2011
771 12 Ocak 2011 Basın Açıklaması ve Raporu 10.01.2011
772 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası 07.01.2011
773 TÜM YURTTAŞLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ İSTİYORUZ! 06.01.2011
774 Bilgi Edinme 03.01.2011
775 Afişler 03.01.2011
776 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 03.01.2011
777 Etkinlikler 30.12.2010
778 İşyeri hekimliği için Tabip Odaları’nın hekim onay yetkisi 27.12.2010
779 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanacak Katsayı Listesi ve 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 24.12.2010
780 EYLEM TAKVİMİ 16.12.2010
781 Sağlık-Turizm ve Kültür Hekimliği Kursu 14.12.2010
782 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 07.12.2010
783 İmza Kampanyası 03.12.2010
784 Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting 02.12.2010
785 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2010
786 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk. 26.11.2010
787 Yeni Yayınlar 26.11.2010
788 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
789 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
790 Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesi 23.11.2010
791 Antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor 05.10.2010
792 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2010
793 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması 05.10.2010
794 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Toplantısı 24.09.2010
795 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 22.09.2010
796 Sağlık Turizm ve Kültür Eğitimi 21.09.2010
797 GYK ve Tabip Odası Bilgi Tespit Formu 06.09.2010
798 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 03.08.2010
799 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri 03.08.2010
800 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 27.07.2010
801 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlar 26.07.2010
802 Toplantı Çağrısı 19.07.2010
803 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN MADDELER 16.07.2010
804 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği KolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 16.07.2010
805 Tam Gün 16.07.2010
806 2010-2012 dönemi Merkez Konseyi 16.07.2010
807 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınav sonuçları hakkında 12.07.2010
808 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 28.06.2010
809 5510 sayılı SSGSS Yasası 09.06.2010
810 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 04.06.2010
811 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 01.06.2010
812 ”Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010” Anketi 01.06.2010
813 Yeni Yayın 01.06.2010
814 26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem 25.05.2010
815 Turizm Hekimliği Kursu 13.05.2010
816 Karar Önerileri 12.05.2010
817 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 10.05.2010
818 Yönetici Rehberi 03.05.2010
819 1 Mayıs 28.04.2010
820 5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı 09.04.2010
821 Yönetici Rehberi 06.04.2010
822 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı 29.03.2010
823 Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi 12.03.2010
824 Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 11.03.2010
825 Çelenk bırakma etkinliği 10.03.2010
826 Şiddete karşı sıfır tolerans grubu 10.03.2010
827 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 10.03.2010
828 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım 09.03.2010
829 14 Mart 2010 Pazar 08.03.2010
830 14 Mart günü ve haftası 08.03.2010
831 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08.03.2010
832 Turizm Hekimliği Kursu 01.03.2010
833 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.03.2010
834 14 Mart günü ve haftası 01.03.2010
835 Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı 19.02.2010
836 Ücretlilerin gelirlerine uygulanan vergi oranına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 19.02.2010
837 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.02.2010
838 ”14 Mart” Tıp Haftası 15.02.2010
839 Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması 15.02.2010
840 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu 15.02.2010
841 4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi 15.02.2010
842 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı 15.02.2010
843 Gazete ilanı adı altında para talebi 28.01.2010
844 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 27.01.2010
845 Tam Gün Basın Toplantıları 25.01.2010
846 GYK 25.01.2010
847 Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimiz 20.01.2010
848 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 18.01.2010
849 Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız 15.01.2010
850 Tam Gün (15 Ocak Eylemi) 14.01.2010
851 Tam Gün Toplantısı 08.01.2010
852 Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 05.01.2010
853 Üye listelerinin gönderilmesi 05.01.2010
854 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği 29.12.2009
855 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 24.12.2009
856 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 24.12.2009
857 Takım Doktorluğu Temel Kursu 24.12.2009
858 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 24.12.2009
859 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” 24.12.2009
860 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Genel Üye Toplantısı 21.12.2009
861 Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu 18.12.2009
862 19 Aralık 2009 tarihli DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklaması hakkında 18.12.2009
863 TTB, DİSK, KESK, TMMOB ortak basın açıklaması 16.12.2009
864 Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları 16.12.2009
865 IBAN numarasının kullanılması 16.12.2009
866 2010 katsayı öerileri 11.12.2009
867 Türk Eczacılar Birliği etkinlikleri 02.12.2009
868 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu 25.11.2009
869 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı 25.11.2009
870 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 20.11.2009
871 Tam Gün Yasa Tasarısı Önerisi 18.11.2009
872 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları 18.11.2009
873 KESK toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı 17.11.2009
874 Mükerrer kayıtlı üyeler ile ulaşılamayan üyeler hakkında 11.11.2009
875 Katsayı Önerileri 09.11.2009
876 heKİMLİK 06.11.2009
877 Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarıları 06.11.2009
878 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 06.11.2009
879 Basın açıklaması etkinlikleri 30.10.2009
880 Tabela standartlarının belirlenmesi hk. 19.10.2009
881 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2009
882 Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları 07.10.2009
883 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
884 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
885 ”GSS Bir Yılını Doldurdu” Broşürü 29.09.2009
886 1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması 28.09.2009
887 GYK Toplantısı 24.09.2009
888 IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı 24.09.2009
889 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul mitingi 24.09.2009
890 TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin 23.09.2009
891 II.Kadın Hekim Örgüt Okulu 18.09.2009
892 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 09.09.2009
893 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir 09.09.2009
894 Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu 03.09.2009
895 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? 03.09.2009
896 TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03.09.2009
897 ”heKİMLİK” programı 23.07.2009
898 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 23.07.2009
899 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 23.07.2009
900 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 23.07.2009
901 ”Döner Sermaye Bereketi” başlıklı haber 23.07.2009
902 Tabip odalarımızın organlarına seçilmiş ve aynı zamanda kamu kurumlarında çalışan hekimlerin, toplantı ve etkinlikler nedeniyle aldıkları izinler 23.07.2009
903 Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler 23.07.2009
904 Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması 23.07.2009
905 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 07.07.2009
906 Döner Sermaye Bereketi 07.07.2009
907 Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği 03.07.2009
908 Yeni yayınlar 02.07.2009
909 “Tam Gün” Yasa Tasarısı toplantısı 02.07.2009
910 heKİMLİK (Üye kayıt programı) 02.07.2009
911 14. Halk Sağlığı Güz Okulu 30.06.2009
912 Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı 17.06.2009
913 Tam Gün 15.06.2009
914 Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi 09.06.2009
915 Tam Gün 02.06.2009
916 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 02.06.2009
917 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 26.05.2009
918 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 26.05.2009
919 İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı 25.05.2009
920 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 22.05.2009
921 11 Nisan 2009 günü yapılan Türk Tabipleri Birliği Başkanlar Toplantısı 22.04.2009
922 Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında 22.04.2009
923 Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı 22.04.2009
924 İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen yazı 22.04.2009
925 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 14.04.2009
926 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
927 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 31.03.2009
928 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 31.03.2009
929 Başkanlar Toplantısı 31.03.2009
930 Kadın Hekim Envanteri 31.03.2009
931 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 31.03.2009
932 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 28.03.2009
933 Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz 23.03.2009
934 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 19.03.2009
935 Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları 19.03.2009
936 “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ 07.03.2009
937 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 07.03.2009
938 Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi 26.02.2009
939 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 25.02.2009
940 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 24.02.2009
941 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 17.02.2009
942 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 11.02.2009
943 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 05.02.2009
944 İmzaladınız mı? Etkinliği 05.02.2009
945 TTB-TÖK GYK toplantısı 03.02.2009
946 İmza kampanyasına dair Merkez Konseyi’nce yapılan değerlendirme 26.01.2009
947 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 21.01.2009
948 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları 21.01.2009
949 Dr. Dilek Argon’a uygunalan ve kamuoyuna da yansıyan şiddet 20.01.2009
950 Dünya Duysun, İsrail Dursun! 13.01.2009
951 Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni 08.01.2009
952 Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz! 08.01.2009
953 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 07.01.2009
954 Tıbbi uygulama hataları 07.01.2009
955 Üye kayıt bilgileri 06.01.2009
956 İmza kampanyası 31.12.2008
957 TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında 31.12.2008
958 “Hekime Yönelik Şiddet 31.12.2008
959 Üye kayıtları hk. 31.12.2008
960 Su ve Aciller 30.12.2008
961 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 30.12.2008
962 XIV. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 30.12.2008
963 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısına ilişkin değerlendirme 30.12.2008
964 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 30.12.2008
965 2009 Katsayı Listesi 29.12.2008
966 İmza metni örneği 15.12.2008
967 Üye listelerinin gönderilmesi 15.12.2008
968 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.12.2008
969 TB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.12.2008
970 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 01.12.2008
971 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 26.11.2008
972 Hüseyin Üzmez Olayı 26.11.2008
973 29 Kasım Mitingi 24.11.2008
974 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi 24.11.2008
975 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 14.11.2008
976 Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması 14.11.2008
977 Disiplin soruşturmaları toplantısı 12.11.2008
978 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11.11.2008
979 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 06.11.2008
980 TTB ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 30.10.2008
981 Vergi beyannameleri 24.10.2008
982 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üyeliği 23.10.2008
983 5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı 22.10.2008
984 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik internet ortamı tartışma grubu 20.10.2008
985 2009 Katsayıları 17.10.2008
986 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı 14.10.2008
987 Füsun Sayek Anma Toplantısı 10.10.2008
988 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı 09.10.2008
989 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 08.10.2008
990 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği 26.09.2008
991 Pratisyen Hekim Komisyonları 19.09.2008
992 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.09.2008
993 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı kararları 19.09.2008
994 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 19.09.2008
995 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğ 16.09.2008
996 Büyük Kongre’nin ilk gününde alınan kararlar 15.09.2008
997 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI 05.09.2008
998 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’ 21.08.2008
999 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 20.08.2008
1000 Dünya Su Forumu 20.08.2008
1001 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan 15.08.2008
1002 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 15.08.2008
1003 TTB Merkez Konsyi görev paylaşımı 04.07.2008
1004 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi’ni Yükseltme Eğitimi 27.06.2008
1005 VIV. Halk Sağlığı Güz Okulu 27.06.2008
1006 TTB 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar 24.06.2008
1007 KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ 23.06.2008
1008 Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikler 23.06.2008
1009 Karar Önerileri 19.06.2008
1010 TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ 16.06.2008
1011 Yaka Rozeti ve Oto Arması 16.06.2008
1012 Tam Gün Yasa Taslağı oylama sonuçları tarihi 16.06.2008
1013 Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği görüşleri 05.06.2008
1014 İstanbul Protokolü Eğitimleri Başvuruları 03.06.2008
1015 “Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması 03.06.2008
1016 “Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikler 03.06.2008
1017 GYK Sonuç Bildirgesi 30.05.2008
1018 Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının zorunlu tutulması 30.05.2008
1019 Asistan Hekimlik Kurultayı 29.05.2008
1020 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 23.05.2008
1021 Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim 23.05.2008
1022 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.05.2008
1023 SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ 21.05.2008
1024 TTB GYK - TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı 21.05.2008
1025 Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışması ve Sağlıkla İlgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 16.05.2008
1026 Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme 16.05.2008
1027 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 12.05.2008
1028 Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım 12.05.2008
1029 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimi 12.05.2008
1030 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 12.05.2008
1031 Kutlama 12.05.2008
1032 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 05.05.2008
1033 Prof.Dr. Gençay Gürsoy serbest bırakldı... 03.05.2008
1034 Prof.Dr. Gençay Gürsoy gözaltına alındı... 03.05.2008
1035 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 29.04.2008
1036 Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı 28.04.2008
1037 TTB Tıp Öğrencileri Kolu Bahar Okulu 28.04.2008
1038 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 28.04.2008
1039 Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyeler 24.04.2008
1040 Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi 24.04.2008
1041 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 16.04.2008
1042 Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi Formu 14.04.2008
1043 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 14.04.2008
1044 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 11.04.2008
1045 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri 04.04.2008
1046 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 04.04.2008
1047 Çalıştay Programı 01.04.2008
1048 “SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme 28.03.2008
1049 Tıp Öğrenci Sempozyumu 26.03.2008
1050 Kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması 26.03.2008
1051 Hukuk ve İnsan Hakları Herkes İçin Gereklidir! Basın Açıklaması 26.03.2008
1052 TTB-TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısı 26.03.2008
1053 Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 18.03.2008
1054 XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 17.03.2008
1055 Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939 17.03.2008
1056 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 17.03.2008
1057 “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür 17.03.2008
1058 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 12.03.2008
1059 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 12.03.2008
1060 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 06.03.2008
1061 İmza Metni 06.03.2008
1062 9 Mart ”Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş” 14 Mart ”Beyaz Yürüyüş” 29.02.2008
1063 2007 yılı Bilançosu 29.02.2008
1064 BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR! 19.02.2008
1065 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 13.02.2008
1066 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 12.02.2008
1067 ”Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Yasa Tasarısı 11.02.2008
1068 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Eğitimi 29.01.2008
1069 ”Tam Gün” çalışmaya dair Yasa Tasarısı 29.01.2008
1070 HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK 29.01.2008
1071 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı 23.01.2008
1072 Tıp Dünyası Gazetesi 21.01.2008
1073 Herkese sağlık ve güvenli gelecek için yürüyoruz! 14.01.2008
1074 Herkes İçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz 09.01.2008
1075 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.01.2008
1076 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 09.01.2008
1077 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 09.01.2008
1078 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 07.01.2008
1079 TTB Eğitim Kolu toplantısı 04.01.2008
1080 1. Kadın Sağlığı Kongresi 02.01.2008
1081 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 02.01.2008
1082 Sporcu Sağlığı Temel Kursu 02.01.2008
1083 Düşünme Etkinliği 31.12.2007
1084 Üye listesi 28.12.2007
1085 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı 28.12.2007
1086 İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ 28.12.2007
1087 Üye Aidatları 28.12.2007
1088 TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı’nın Değerlendirilmesi 25.12.2007
1089 2008 Katsayı Listesi 25.12.2007
1090 Olağan Dışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale 25.12.2007
1091 Tam Gün broşürü 11.12.2007
1092 Yeni Yayın 11.12.2007
1093 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim 10.12.2007
1094 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu GYK 30.11.2007
1095 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 27.11.2007
1096 İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri formu 22.11.2007
1097 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.11.2007
1098 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 22.11.2007
1099 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 20.11.2007
1100 2008 Katsayıları 20.11.2007
1101 Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor 15.11.2007
1102 TTB Etik Kurul anketi 15.11.2007
1103 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 15.11.2007
1104 İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz 15.11.2007
1105 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 08.11.2007
1106 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 31.10.2007
1107 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 30.10.2007
1108 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri 26.10.2007
1109 Yeni Yayın 26.10.2007
1110 Toplu SMS sözleşmesi 26.10.2007
1111 Kadın Hekimlik Örgüt Okulu 26.10.2007
1112 Tüccar Mantığı ile ”Tam Süre” Olmaz! 25.10.2007
1113 Tabela ile ilgili kuralların saptanması hk 23.10.2007
1114 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarına kısıtlama 19.10.2007
1115 Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım’da Ankara’dayız! 17.10.2007
1116 ”Tam Gün” Konulu Değerlendirme Toplantısı 05.10.2007
1117 Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2007
1118 TTB-TÖK 3. Genel Kurul toplantısı 05.10.2007
1119 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 04.10.2007
1120 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 01.10.2007
1121 XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.09.2007
1122 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde stand isteği 28.09.2007
1123 Şiddet Sempozyumu”ndaki sunumlar kitabı 25.09.2007
1124 Tabip odası üye kayıtları 25.09.2007
1125 Toplu SMS hizmeti 24.09.2007
1126 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi 18.09.2007
1127 Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine” ilişkin yasal hazırlık 18.09.2007
1128 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 17.09.2007
1129 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.09.2007
1130 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı 10.09.2007
1131 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 05.09.2007
1132 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 31.08.2007
1133 XII. Halk Sağlığı Güz Okulu 24.08.2007
1134 TUS Dersaneleri 24.08.2007
1135 65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı 23.08.2007
1136 Özelleştirme baskısı bir meslektaşımızın yaşamına son vermesine neden oldu! 03.08.2007
1137 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 30.07.2007
1138 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin kimi hükümlerinin iptali 03.07.2007
1139 TTB 56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI 27.06.2007
1140 Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım 25.06.2007
1141 Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası:AKP 18.06.2007
1142 ”İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Programına Başvuru Formları 13.06.2007
1143 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 07.06.2007
1144 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı ( 12 Mayıs 2007) kararları 01.06.2007
1145 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 30.05.2007
1146 Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan (Seçimsiz) Büyük Kongresi 15.05.2007
1147 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği 10.05.2007
1148 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 04.05.2007
1149 İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu 04.05.2007
1150 Hizmet satınalımları 03.05.2007
1151 Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği Hazırlığı 25.04.2007
1152 Genel Yönetim Kurulu toplantısı 20.04.2007
1153 Cumhuriyet Mitingi’ne ilişkin değerlendirme 18.04.2007
1154 Aşı Haftası 17.04.2007
1155 Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu 16.04.2007
1156 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları V 05.04.2007
1157 İzmirdeki 243 sağlık ocağının kapatılması girişimi derhal durdurulmalıdır! 27.03.2007
1158 İlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu 26.03.2007
1159 20 Mart’ta Saat 20:00’de SAVAŞA DUR DE 16.03.2007
1160 Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu ile Gördürmesi 14.03.2007
1161 14 Mart Tıp Bayramı’nda ”GöREVDEYİZ” 13.03.2007
1162 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1163 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1164 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 09.03.2007
1165 Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının Görevlerinin Engellenmemesi 09.03.2007
1166 Beyaz Eylemler radyo bilgilendirme kayıtları 05.03.2007
1167 Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması 01.03.2007
1168 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 01.03.2007
1169 Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım! 26.02.2007
1170 Beyaz Eylemler 22.02.2007
1171 Beyaz Eylemleri Başlatıyoruz 14.02.2007
1172 Cumhurbaşkanı ile görüşme 14.02.2007
1173 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 07.02.2007
1174 10 Şubat 2007 GYK 05.02.2007
1175 Torba Yasa 05.02.2007
1176 Belediyelerce Uygulanan İşyeri Ama ve Çalışma Ruhsatı 02.02.2007
1177 ”İTİRAZ EYLEMİ”NDEYİZ!!! 30.01.2007
1178 30 Ocak 2007 Salı Günü itiraz eylemi 27.01.2007
1179 Torba Yasa 26.01.2007
1180 XII. Pratisyen Hekimlik Kongresi 23.01.2007
1181 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 23.01.2007
1182 TBMM’yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyası 19.01.2007
1183 27 Ocak 2007 Cumartesi günü hepbirlikte Samsun’da 19.01.2007
1184 Kanun Tasarısı Taslağı 17.01.2007
1185 Tekirdağ F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu 17.01.2007
1186 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 17.01.2007
1187 Genişletilmiş Etik Kurul Toplantısı 17.01.2007
1188 Üye Kayıt Bilgileri 17.01.2007
1189 DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
1190 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.01.2007
1191 Kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı 10.01.2007
1192 2007 yılında uygulanacak üye aidatları 10.01.2007
1193 Kadın hekimlik-kadın sağlığı faaliyetleri 04.01.2007
1194 2007 Duvar Takvimi 04.01.2007
1195 1 Ocak-31 Aralık 2007 katsayıları 29.12.2006
1196 İstanbul Tabip Odası imza kampanyası 28.12.2006
1197 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 20.12.2006
1198 Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşme 18.12.2006
1199 Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Salı Günü Denizli’deyiz 16.12.2006
1200 İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR 15.12.2006
1201 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi 13.12.2006
1202 ”Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı” Raporu 13.12.2006
1203 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı 13.12.2006
1204 Namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık 07.12.2006
1205 1 Temmuz Genelgesi Son Durum 06.12.2006
1206 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 30.11.2006
1207 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 28.11.2006
1208 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 23.11.2006
1209 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem 23.11.2006
1210 55. Olağanüstü Büyük Kongresi Kararları 23.11.2006
1211 Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddet 15.11.2006
1212 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulması 14.11.2006
1213 Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu 14.11.2006
1214 Bütçeyi Emekçilerin Oyuna Sunuyoruz 14.11.2006
1215 Sağlık Bakanlığı ile Yürütülen PDC Görüşmeleri 06.11.2006
1216 SELLER NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR? 01.11.2006
1217 ”Ödenmeyecek: İlaç (Çok Perdeli Komedi)” başlıklı broşür 30.10.2006
1218 TBMM Sağlık, Aile, Çal. ve Sos. İşler Komisyonu’nda görüşülen yasalar 30.10.2006
1219 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 27.10.2006
1220 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 27.10.2006
1221 Asgari Ücret Katsayı Önerileri 27.10.2006
1222 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi Karar Önerileri 26.10.2006
1223 Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri 20.10.2006
1224 ”Ermeni soykırımının inkarını suç sayan” yasa tasarısı 11.10.2006
1225 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi 10.10.2006
1226 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 04.10.2006
1227 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 04.10.2006
1228 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Stand İsteği 04.10.2006
1229 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1230 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1231 Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı 30.09.2006
1232 ”Aile Hekimliğinde Son Durum” Broşürü 26.09.2006
1233 Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) 20.09.2006
1234 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 08.09.2006
1235 Genel Yönetim Kurulu 05.09.2006
1236 Lübnan’a asker gönderilmesin 02.09.2006
1237 Lübnan’a asker gönderme 01.09.2006
1238 SWOT(GZOR) Analizi 22.08.2006
1239 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 19.08.2006
1240 MERKAP 10.08.2006
1241 Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması 10.08.2006
1242 Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Başkanlar Toplantısı 10.08.2006
1243 Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri 02.08.2006
1244 Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Başlanan İller Değerlendirme Toplantısı 01.08.2006
1245 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.08.2006
1246 İl İçi Personel Dağılım 28.07.2006
1247 TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR 28.07.2006
1248 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 28.07.2006
1249 İNSAN SAĞLIĞININ BEDELİ ALTINLA ÖLÇÜLEMEZ ! 28.07.2006
1250 Atama ve Nakil Yönetmeliği (İl içi personel dağılımı) 26.07.2006
1251 BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN 21.07.2006
1252 Cumhurbaşkanı ziyareti 19.07.2006
1253 TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanı görüşmesi 17.07.2006
1254 Denizli Devlet Hastanesi’ndeki saldırıyı kınıyoruz 17.07.2006
1255 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 05.07.2006
1256 TTB MK Görev Dağılımı 05.07.2006
1257 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 05.07.2006
1258 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 05.07.2006
1259 Ek Ödeme 05.07.2006
1260 Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi 05.07.2006
1261 Klinik özgürlüğümüz yok edilmek isteniyor 05.07.2006
1262 at 06.06.2006
1263 Eğitim Modülleri Sertifika Kursları 30.05.2006
1264 Danıştaydaki silahlı saldırı 18.05.2006
1265 Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları 18.05.2006
1266 Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan Büyük Kongresi 18.05.2006
1267 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18.05.2006
1268 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 02.05.2006
1269 İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi 25.04.2006
1270 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 25.04.2006
1271 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 25.04.2006
1272 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1273 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı 25.04.2006
1274 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1275 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1276 TTB Merkez Konseyi Heyeti Diyarbakır İlk Değerlendirme Raporu 25.04.2006
1277 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1278 Referandum 2006 25.04.2006
1279 Döner sermaye 25.04.2006
1280 Dr. Metin Bakkalcı’nın Referandum 2006 konuşması 25.04.2006
1281 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kabul edildi 25.04.2006
1282 Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası çalışmaları 25.04.2006
1283 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı 25.04.2006
1284 Referandum 2006 25.04.2006
1285 İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberküloz 25.04.2006
1286 Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1287 Referandum 2006 25.04.2006
1288 Beyaz Cevap 25.04.2006
1289 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 25.04.2006
1290 Referandum 2006 25.04.2006