Tabip Odası Yazışmaları

# Adı Tarih Link
1 Özel Hekimlik İletişim Portalı 20.11.2017
2 TTB-HUV 2018 Katsayı Önerileri 15.11.2017
3 Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu 08.11.2017
4 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 03.11.2017
5 Pratisyen Hekimlik Kongresi 03.11.2017
6 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 03.11.2017
7 Kişisel sağlık Verileri Çalışma Grubu 03.11.2017
8 Bilirkişilik Temel Eğitimleri 30.10.2017
9 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı OSGB`lerin Gündem Yapılması 06.10.2017
10 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu 28.09.2017
11 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 26.09.2017
12 Özel Hekimlik Komisyonu 19.09.2017
13 12 Kasım 2017, `Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz `Çalıştayı 19.09.2017
14 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı ERTELEME 19.09.2017
15 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güzokulu 14.09.2017
16 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 13.09.2017
17 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 13.09.2017
18 Aidatların ödenme zamanı 21.06.2017
19 Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları: Op. Dr. Şükrü Güner 07.06.2017
20 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 17.05.2017
21 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2017
22 Birden Çok İlde Yürütülecek Mesleki Faaliyet 16.05.2017
23 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
24 TTB 68. Büyük Kongre Karar Önerileri 09.05.2017
25 Gelir-Gider Tabloları 18.04.2017
26 T.C. Adalet Bak. İzmir Denetimli Serbestlik Müd. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu Başvurusu 14.04.2017
27 TTB Kimlik Kartları Düzenleme 07.04.2017
28 ACİL ve ÖNEMLİ Dr. Hüseyin Ağır`ı anma etkinlikleri 03.04.2017
29 İşyeri Hekimleri Listesi İsteme Talebi Bakanlık Yazı 31.03.2017
30 22 Nisan 2017 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 29.03.2017
31 22-23 Nisan 2017 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 24.03.2017
32 14 Mart Basın Açıklaması 13.03.2017
33 6-12 Mart Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylem ve Etkinlikler 06.03.2017
34 26 Mart 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 03.03.2017
35 OHAL Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 01.03.2017
36 `Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret` 27.02.2017
37 `Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik` talebini içeren eylem 21.02.2017
38 Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi 17.02.2017
39 Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz 17.02.2017
40 Asistan Hekim Komisyonları Bilgileri 15.02.2017
41 GYK Tutanakları ve 14 Mart Programı 06.02.2017
42 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi 31.01.2017
43 21-22 Ocak 2017 Gaziantep Edebiyat Matinesi 17.01.2017
44 29 Ocak 2017 `OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız` çalıştayı 12.01.2017
45 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 04.01.2017
46 Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor 02.01.2017
47 Üye listelerinin gönderilmesi 02.01.2017
48 2017 yılında uygulanacak olan Protokol Defteri,Teftiş Denetim Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri 26.12.2016
49 2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 26.12.2016
50 TTB - IAHPE `Ticarileşme Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük` Etkinliği 20.12.2016
51 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 16.12.2016
52 İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları 15.12.2016
53 24 Aralık 2016 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-4 12.12.2016
54 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2017 Yılı Katsayıları hk. 12.12.2016
55 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 12.12.2016
56 TTB Edebiyat Matinesi Bursa 05.12.2016
57 Hasta bilgilerinin toplanması talebi ve tutum önerileri 01.12.2016
58 TTB TÖK Genel Yürütme Kurulu Toplantısı 30.11.2016
59 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 30.11.2016
60 Sürücü Olur Sağlık Belgesi Çalıştayı 30.11.2016
61 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı 30.11.2016
62 Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım 28.11.2016
63 2 Aralık 2016 Sürücü Çalıştayı 28.11.2016
64 17-18 Aralık 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 21.11.2016
65 Dr. Aynur Dağdemir Anma Basın Açıklaması Metni 18.11.2016
66 Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları 14.11.2016
67 Dr. Aynur Dağdemir Anma 03.11.2016
68 4 Kasım 2016 TTB Başkanlar Toplantı Çağrısı 01.11.2016
69 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) Tutanakları 20.10.2016
70 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 20.10.2016
71 Aile Hekimliği Komisyon Bilgileri 20.10.2016
72 13 Kasım 2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 17.10.2016
73 22 Ekim 2016 Ankara TTB Edebiyat Matinesi 12.10.2016
74 5-6 Kasım 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 07.10.2016
75 Disiplin işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlar 05.10.2016
76 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 04.10.2016
77 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu 29.09.2016
78 OHAL ve KHK ile Hak Kaybına Uğrayan Hekimlerin Bildirimi 27.09.2016
79 15-16 Ekim 2016 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 27.09.2016
80 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.09.2016
81 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 09.09.2016
82 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı 09.09.2016
83 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 08.09.2016
84 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Temiz Hava Sempozyumu 07.09.2016
85 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 31.08.2016
86 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 29.07.2016
87 SÇS iş kazası ve işe bağlı hastalıklar raporu 22.07.2016
88 Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
89 Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri 17.06.2016
90 FW: 2016-2018 TTB MK Görev Dağılımı 17.06.2016
91 TTB 67. Büyük Kongre Kararları 17.06.2016
92 TTB 67. Büyük Kongre Karar Önerileri / 2014-2016 Çalışma Raporu 03.06.2016
93 UAÖ Eğitimi: Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ`lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık 27.05.2016
94 Dr. Kamil Furtun Anma Basın Açıklaması 27.05.2016
95 Dr. Kamil Furtun Anma 26.05.2016
96 67.Büyük Kongre 17.05.2016
97 21 Mayıs 2016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 10.05.2016
98 28-29 Mayıs 2016 Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu 06.05.2016
99 28 Mayıs 2016 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 06.05.2016
100 10 Mayıs 2015 Prof. Dr. Şükrü Boylu Destek Basın Açıklaması 06.05.2016
101 Fosil Yakıtlardan Kurtul İnsiytifi Daveti 03.05.2016
102 67. Büyük Kongre (Seçimli) Karar Önerisi 03.05.2016
103 15 Mayıs 2016 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Çağrısı 03.05.2016
104 Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlere Destek Eylemi ve Basın Açıklaması 29.04.2016
105 HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 27.04.2016
106 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 18.04.2016
107 18 Nisan Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri Basın Açıklaması 16.04.2016
108 18 Nisan 2016 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 15.04.2016
109 20 Nisan 2016 TTB Edebiyat Matineleri-İstanbul Duyurusu 13.04.2016
110 ÖNEMLİ 2016-2018 Yönetici Rehberi 11.04.2016
111 2 Nisan 2016 Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) Toplantı Tutanakları 07.04.2016
112 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Program ve Yer 07.04.2016
113 ACELE ve GÜNLÜDÜR 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 05.04.2016
114 2 Nisan 2016 Aile Hekimliği Toplantısı 29.03.2016
115 Oda Genel Kurulu hakkında 18.03.2016
116 Özel Hekimlik Çalıştayı 16.03.2016
117 Terör Saldırısı ve 14 Mart Etkinlikleri 14.03.2016
118 14 Mart Ortak Basın Açıklaması metni 10.03.2016
119 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hek. Almaları Gereken Asgari/ Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 03.03.2016
120 Tabip Odaları Milletvekili Toplantıları Yasa Teklifleri 02.03.2016
121 28 Şubat 2016 Samsun Edebiyat Matinesi 17.02.2016
122 14 Mart Etkinlik Takvimi 16.02.2016
123 Sağlık Çalışanları Sorunlarını/Çözüm Önerilerini Belirliyor Anketi 12.02.2016
124 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz Duruşma Bilgisi 02.02.2016
125 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 25.01.2016
126 13-14 Şubat 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 18.01.2016
127 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 13.01.2016
128 Üye Listeleri 04.01.2016
129 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 04.01.2016
130 TTB Halk Sağlığı Kolu Faaliyetleri ve Yürütme Kurulu 04.01.2016
131 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 30.12.2015
132 31 Aralık Diyarbakır Etkinliği 28.12.2015
133 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 24.12.2015
134 SÇS İş Kazası ve Meslek Hast. Kom. Top. 22.12.2015
135 26 Aralık TTB Edirne Edebiyat Matinesi Çağrısı 22.12.2015
136 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 17.12.2015
137 Tanıtım kurallarına aykırılıklar 15.12.2015
138 2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında 15.12.2015
139 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Kararları 02.12.2015
140 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 27.11.2015
141 12-13 Aralık 2015 İzmir Emekli Hekim Toplantı Çağrısı 27.11.2015
142 24 Kasım 2015 Dr. Aynur Dağdemir Eylemi Basın Açıklaması Metni 24.11.2015
143 Samsunda Öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili Eylemler 23.11.2015
144 Nöbet Eylemleri ve Fesih Süreci 19.11.2015
145 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2016 Yılı Katsayıları 19.11.2015
146 22 Kasım 2015 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 16.11.2015
147 Silvan`da Yaşanan Olaylar 13.11.2015
148 28 Kasım 2015 Ağrı, Edebiyat Matinesi Çalıştayı 11.11.2015
149 Döner Sermaye Gelirleri Veri Talebi 03.11.2015
150 14-15 Kasım 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 27.10.2015
151 15 Kasım 2015 ODSH Kol Toplantısı 26.10.2015
152 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2015
153 Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları 19.10.2015
154 17 Ekim 2015 Ankara Katliamı Anma 15.10.2015
155 ACELE VE GÜNLÜDÜR! 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi 14.10.2015
156 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde iş bırakma eylemi 12.10.2015
157 19 Ekim 2015 Dr. Füsun Sayek Anma Toplantısı 05.10.2015
158 10 Ekim KESK-DİSK-TMMOB-TTB`li Kadınlar Etkinlik Programı 05.10.2015
159 ÖNEMLİ 2016 Yılı Katsayı Önerileri 02.10.2015
160 10 Ekim 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 02.10.2015
161 10 Ekim 2015 `Emek, Barış, Demokrasi` Mitingi 29.09.2015
162 20. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu 28.09.2015
163 3-4 Ekim 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 10.09.2015
164 3 Ekim 2015 GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı 10.09.2015
165 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 04.09.2015
166 18 Eylül 2015 Dr. Kamil Furtun`un Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşması 04.09.2015
167 1 Ağustos 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 15.07.2015
168 Yargı kararlarının derlenmesi 15.07.2015
169 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 29.06.2015
170 5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2015
171 Hekim bilgisi hk 04.06.2015
172 Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi 01.06.2015
173 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! Eylemi Basın Açıklaması Metni 01.06.2015
174 13-14 Haziran 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 28.05.2015
175 20-21-22 Mayıs G(ö)REV Eylemi Medya Raporu 27.05.2015
176 Cezaevlerinde Görevli Hekimlerin Bilgileri 21.05.2015
177 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapacağımız eylemde kullanabileceğiniz basın açıklaması metni 20.05.2015
178 Halkı Bilgilendirme Broşürü 14.05.2015
179 16 Mayıs 2015 Soma Mitingi Gidiş Dönüş Organizasyon Değişikliği 14.05.2015
180 20-21-22 Mayıs Birinci Basamak Sağlık Çalışanları G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotu 13.05.2015
181 16 Mayıs Asistan Hekim Büyük Buluşması 12.05.2015
182 13 Mayıs Soma faciası yıldönümü ortak basın açıklaması metni 12.05.2015
183 Soma faciası birinci yıldönümü etkinlikleri 07.05.2015
184 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 06.05.2015
185 28 Nisan 2015 Aile Hekimliği Alanındaki Ödeme ve Uygulama Yönetmeliği Toplantısı Kararları ve 20-21-22 Mayıs 2015 Eylem Süreci 06.05.2015
186 Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi 29.04.2015
187 2-3 Mayıs 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Duyurusu 21.04.2015
188 Arş.Gör.Dr. Coşkun Canıvar Kademe Durdurma Cezası 17.04.2015
189 Dr. Ersin Arslan Anma Basın Açıklaması Metni 15.04.2015
190 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 07.04.2015
191 Elektrik Kesintisi ve Sağlık Hizmetleri 02.04.2015
192 4-5 Nisan 2015 İşçi Sağlığı Sempozyum Daveti 01.04.2015
193 13-14 Mart Süreci Medya Raporu 25.03.2015
194 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 23.03.2015
195 Dr. Ata Soyer`le Buluşma Etkinliği Davet 18.03.2015
196 13 Mart G(ö)REV Basın Açıklaması Metni 12.03.2015
197 Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet İmza Kampanyası 09.03.2015
198 8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü 06.03.2015
199 Aile Hekimliği Cumartesi Nöbetleri Karar 06.03.2015
200 13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları 06.03.2015
201 TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleri Buluşması Duyuru 04.03.2015
202 TTB, TMMOB, DİSK, KESK 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü Basın Açıklaması Takvimi 02.03.2015
203 Kamu Hastane Birliği Veri Talebi 27.02.2015
204 Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 27.02.2015
205 Tıbbi Atıklar 27.02.2015
206 e-Nabız Projesi 26.02.2015
207 25 Nisan 2015 Hekimler Savaşa Karşı Barışı Savunuyor Etkinliği 25.02.2015
208 13 Mart 2015 G(ö)REV Etkinliği 23.02.2015
209 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı 18.02.2015
210 TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantı Çağrısı 09.02.2015
211 28 Şubat 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 06.02.2015
212 SES 11 Şubat 2015 İş Bırakma Eylemi Destek 03.02.2015
213 14 Mart Dönemi ve Etkinlikleri 02.02.2015
214 Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 23.01.2015
215 TTB Platinum Kredi Kartı 20.01.2015
216 DİSK Emekli Sen Etkinliği 19.01.2015
217 Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 16.01.2015
218 20 Şubat 2015 Ankara Tabip Odası Duruşması Davet 13.01.2015
219 2014 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 13.01.2015
220 2014 Üye Listeleri 13.01.2015
221 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 12.01.2015
222 ACİL VE ÖNEMLİ TTB PHK Kol Toplantısı Erteleme 08.01.2015
223 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 06.01.2015
224 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı 06.01.2015
225 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Öne Çıkan Sorunları Çözümü İmza Kampanyası 05.01.2015
226 2015 Yılı Kimlik ve Basılı Belge Ücretleri 31.12.2014
227 TTB HUV Bilgilendirme 30.12.2014
228 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 29.12.2014
229 ACİL 30 Aralık 2014 Aile Hekimliği Kolu Basın Açıklaması 29.12.2014
230 Aile Hekimleri Cumartesi Eylemleri Materyalleri 26.12.2014
231 17 Ocak 2015 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 25.12.2014
232 Fiili Hizmet Broşürü 24.12.2014
233 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı Katsayıları 19.12.2014
234 12-13 Aralık 2014 Aile Hekimliği Eylem Basın Açıklaması Metni ve Dilekçe Örneği 11.12.2014
235 5 Aralık 2014 HUV Toplantısı Kararları 10.12.2014
236 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 08.12.2014
237 13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek 05.12.2014
238 12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması 05.12.2014
239 27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 04.12.2014
240 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları 01.12.2014
241 29 Kasım 2014 Aile Hekimliği eylemi ve basın açıklaması 25.11.2014
242 2015 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 24.11.2014
243 Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü 17.11.2014
244 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.11.2014
245 Türk Eğitim Vakfı Başvuru 14.11.2014
246 Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz İmza Kampanyası 11.11.2014
247 Dr. Hacı Yusuf Eryazğan`a Destek Basın Açıklamasına Davet 10.11.2014
248 16 Kasım 2014 Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 05.11.2014
249 2015 Yılı Katsayı Önerileri 05.11.2014
250 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 04.11.2014
251 TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı Duyurusu 04.11.2014
252 SÇS 5. Kongre Hazırlık Toplantısı 03.11.2014
253 DİSK Emekli-Sen Eylem Programı destek 03.11.2014
254 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 27.10.2014
255 Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
256 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
257 18 Ekim 2014 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 10.10.2014
258 IŞİD Kobane Eylemleri Sağlık Bilgileri 08.10.2014
259 Hatay Tabip Odası Duruşması 02.10.2014
260 TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi 01.10.2014
261 2 Ekim 2014 Perşembe KESK, DİSK, TMMOB, TTB IŞID`e Destek Tezkeresi`ne Hayır Eylemi 30.09.2014
262 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 30.09.2014
263 TÜBA-GEBİP , TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları 29.09.2014
264 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu Duyuru 26.09.2014
265 65. Olağanüstü Büyük Kongre Karar Önerileri 26.09.2014
266 24 Eylül 2014 KESK Destek Talep Yazısı 23.09.2014
267 11 Ekim 2014 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 17.09.2014
268 Aidat Borcu Olan Hekimlerin Sayıları 16.09.2014
269 Gönüllü Hekim 15.09.2014
270 Tabip Odaları Komisyon Bilgileri 15.09.2014
271 TTB Kimlik Kart Talep Formu 15.09.2014
272 30 Eylül 2014 ATO Duruşması ve Tabip Odası Başkanları Toplantısı 15.09.2014
273 TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi 10.09.2014
274 21 Eylül 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 01.09.2014
275 1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinlikleri 27.08.2014
276 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 7 Ağustos Eylemi 06.08.2014
277 Gazze`deki Sağlık Çalışanlarına Destek ve Saldırılara Dikkat Çekme Eylemi 24.07.2014
278 Gazze`deki Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi 23.07.2014
279 15 Temmuz Basın Açıklaması 15.07.2014
280 TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 04.07.2014
281 TTB 64. Büyük Kongre Kararları 04.07.2014
282 1 Temmuz 2014 ASM ve TSM Nöbet Eylemi 26.06.2014
283 13 Haziran 2014 Taşeron Yasası Eylemi Basın Açıklaması 12.06.2014
284 13 Haziran Taşeron Yasası-Soma Eylem ve Etkinlikleri Doküman 09.06.2014
285 Taksim Dayanışması Duruşma 02.06.2014
286 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü İntro 29.05.2014
287 Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs Bir Günlük Uyarı Grevi 27.05.2014
288 28 Mayıs 2014 ASM Çalışanlarına Acil Nöbet Basın Açıklaması 26.05.2014
289 64.Büyük Kongre Karar Önerileri 23.05.2014
290 TTB, TMMOB, DİSK, KESK Manisa Soma Ortak Eylem Programı 14.05.2014
291 Acil Servislerin Durumu ve Nöbetler 09.05.2014
292 1 Haziran 2014 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 07.05.2014
293 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 02.05.2014
294 29 Nisan ASM Çalışanlarına Nöbet Eylemi Basın Açıklaması Metni 28.04.2014
295 Aile Hekimlerine Nöbet Hakkında Eylem ve Etkinlikler 24.04.2014
296 TTB Asistan Hekim Kolu Halı Saha Futbol Turnuvası 21.04.2014
297 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Basın Açıklaması Metni 16.04.2014
298 2014-2016 Yönetici Rehberi 16.04.2014
299 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi 11.04.2014
300 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Eylem ve Etkinlik 11.04.2014
301 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi 09.04.2014
302 Nusret Fişek Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 09.04.2014
303 19 Nisan 2014 TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 28.03.2014
304 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları Duyuru 18.03.2014
305 14 Mart Ortak Basın Açıklaması 13.03.2014
306 19 Mart 2014 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
307 14 Mart TC Sağlık Bakanına Yazı 11.03.2014
308 14 Mart Afiş ve 10 talep Broşür 10.03.2014
309 10-14 Mart 2014 Haftası Materyalleri 03.03.2014
310 DİSK Emekli-Sen İmza Kampanyası Başvurusu 27.02.2014
311 İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır Mücadelesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Afişleri 25.02.2014
312 26 Şubat 2014 Katip Çelebi Üniv.Atatürk Eğt.ve Araşt.Hast. Asistanları GöREV etkinliği 24.02.2014
313 Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir Basın Açıklaması Metni 21.02.2014
314 14 Mart Etkinlik Takvimi 20.02.2014
315 19 Şubat 2014 DİSK Emekli-Sen Etkinlikleri 18.02.2014
316 21 Şubat 2014 Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticileri Duruşması 17.02.2014
317 9 Mart 2014 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Toplantısı 11.02.2014
318 TTB-PHK Kol Toplantısı 10.02.2014
319 Tütün Kontrol Programı Faaliyetleriniz 07.02.2014
320 9 Şubat 2014 İşyeri Hekimlerinin Meclisi Toplantısı 03.02.2014
321 İyi Hekimlik Bildirgesi Önerileriniz ve Katılımınız 24.01.2014
322 16 Şubat 2014 GYK Toplantı Çağrısı 24.01.2014
323 Polio (Çocuk Felci) 17.01.2014
324 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 15.01.2014
325 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 15.01.2014
326 16 Ocak 2014 Basın Açıklaması Etkinliği ve Basın Açıklaması Metni 15.01.2014
327 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 14.01.2014
328 14 Ocak 2014 Salı Dr. Ersin Arslan Duruşması 13.01.2014
329 12 Ocak 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 08.01.2014
330 Üye listelerinin gönderilmesi 03.01.2014
331 2013 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 03.01.2014
332 11 Ocak Mitingi ve Materyaller 03.01.2014
333 Sağlık Torba Yasası hk. 02.01.2014
334 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 30.12.2013
335 Defter Tasdikleri 26.12.2013
336 Roboski Katliamına İlişkin Ortak Açıklama 26.12.2013
337 TC Sağlık Bakanlığı Polio Aşı Destek Yazısının Tabip Odalarına Gönderilmesi 25.12.2013
338 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Katsayı Listesi 23.12.2013
339 2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri 20.12.2013
340 Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı 19.12.2013
341 Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi 18.12.2013
342 Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Özgürlüklerine Yönelik Açılan Soruşturma ve Davalar 16.12.2013
343 KESK 19 Aralık Grevi 16.12.2013
344 22 Aralık 2013 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Davet 13.12.2013
345 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Basın Açıklaması 11.12.2013
346 Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü 10.12.2013
347 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Davet 09.12.2013
348 5 Aralık 2013 Torba Yasa Basın Açıklaması Metni 04.12.2013
349 Sağlık Torba Yasası 5 Aralık 2013 Eylemi 04.12.2013
350 ACELE VE GÜNLÜDÜR ! Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi 02.12.2013
351 7 Aralık 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2013
352 30 Kasım 2013 Tabip Odaları Başkanları Toplantısı 13.11.2013
353 Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 07.11.2013
354 deneme 01.11.2013
355 Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi 25.10.2013
356 2014 Katsayı 23.10.2013
357 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları 09.10.2013
358 Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi 08.10.2013
359 İstanbul Tabip Odası Hekimler Savasa Karşı calismasi 01.10.2013
360 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar 24.09.2013
361 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Tarih Değişikliği 12.09.2013
362 Suriye Savaş Karşısı Basın Açıklamasına Davet 11.09.2013
363 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 10.09.2013
364 Kamu Spotu 10.09.2013
365 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Toplantısı 09.09.2013
366 Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu 02.08.2013
367 Genişletilmiş Aile Hekimliği kol Toplantısı Çağrısı 24.07.2013
368 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Toplantısı 24.07.2013
369 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 15 Temmuz 2013 15.07.2013
370 Tabip odaları başkan ve yöneticileri toplantısı 15.07.2013
371 Adalet Bakanlığı`na ve İstanbul Başsavcılığı`na faks 15.07.2013
372 63. Kongre Kararları 15.07.2013
373 TTB 63.Büyük Kongre hk. 26.06.2013
374 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 20 Haziran 2013 TTB Görüşleri ve Hukuki Bilgi Notu hk. 24.06.2013
375 Aile Hekimliği Kolu toplantısı 05.06.2013
376 İmza kampanyası 20.05.2013
377 8 Haziran 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 20.05.2013
378 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 10.05.2013
379 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
380 17 Nisan teşekkürler 19.04.2013
381 2012 Yılı Gelir Gider Tablosu ve Bilanço Gönderilmesi 19.04.2013
382 Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 17.04.2013
383 17 Nisan G(ö)REV etkinliği duyurular 15.04.2013
384 17 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklama ve TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu 13.04.2013
385 17 Nisan’da yapacağımız G(ö)REV etkinliği 11.04.2013
386 17 Nisan G(ö)REV Eylemi 04.04.2013
387 Risk Değerlendirmesi Formu 03.04.2013
388 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV 22.03.2013
389 Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı hk. 19.03.2013
390 14 Mart Mesajı 13.03.2013
391 14 Mart Etkinlikleri ve 13 Mart`da Yapılacak Etkinliğin Basın Açıklaması Metni 12.03.2013
392 14 Mart Hazırlıkları 07.03.2013
393 [bizler] 14 Mart Talepler ve Hazırlaklar 01.03.2013
394 3 Mart 2013 TMMOB etkinliği 22.02.2013
395 Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı 20.02.2013
396 Kamu Özel Ortaklığı Tasarısı Meclis Gündemine Alındı 19.02.2013
397 Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili 19.02.2013 etkinliği 18.02.2013
398 Kurum Hekimliği Toplantısı 13.02.2013
399 18. PHK Kongresi 31.01.2013
400 23 Şubat 2013 SÇS Toplantısı 31.01.2013
401 20 Ocak 2013 ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu`nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye`de Emperyalist Müdahaleye Hayır! etkinlik Takvimi 18.01.2013
402 20 Ocak 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 14.01.2013
403 Gaziantep Mitingi 11.01.2013
404 Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin 11.01.2013
405 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi 10.01.2013
406 26 Ocak 2013 PHK Toplantı Çağrısı 10.01.2013
407 İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı 07.01.2013
408 5 Ocak 2012 TBSM Yer değişikliği 02.01.2013
409 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 28.12.2012
410 20 Ocak 2013 Bölge Mitingi 28.12.2012
411 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 26.12.2012
412 Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek 25.12.2012
413 29 Aralık 2012 Asistan Hekim Kol Toplantı Çağrısı 25.12.2012
414 5 Ocak 2012 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 25.12.2012
415 Üyelik nakil işlemleri hakkında 20.12.2012
416 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarhleri arasında uygulanacak katsayı listesi 20.12.2012
417 Sağlık Net 2 Veri Gönderimi işlemleri hakkında 20.12.2012
418 Özel Hekimlik Çalıştayı 19.12.2012
419 17 Aralık 2012 İzmir Asistan Eylemi (ACELE VE GÜNLÜDÜR) 16.12.2012
420 GYK Gündemi KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HK. ACELE VE GÜNLÜDÜR! 14.12.2012
421 Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu Duruşması hk. ACELE ve GÜNLÜDÜR! 13.12.2012
422 Dr. Eli Kırteke İle İlgili TC Adalet Bakanlığı`na yazı gönderimi 10.12.2012
423 23 Aralık 2012 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 10.12.2012
424 Dr. Melike Erdem ALO 184-SABİM etkinliği 03.12.2012
425 5 Aralık 2012 Tıp ve Sağlık Öğrencileri Duruşması 28.11.2012
426 Katsayı Talebi 27.11.2012
427 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
428 [bizler] Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj Çalıştayı hk. 20.11.2012
429 Genel Yönetim Kurulu 20.11.2012
430 2 Aralık 2012 Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 16.11.2012
431 15 Aralık 2012 SÇS Toplantı Daveti 13.11.2012
432 Şiddet TCK Ek Madde Önerisi Anketi 13.11.2012
433 1 Aralık 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 12.11.2012
434 6 Kasım 2012 KHB Basın Açıklaması Metni 05.11.2012
435 Kamu Hastane Birlikleri Eylem Etkinliği 02.11.2012
436 Aidat borçları 01.11.2012
437 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.10.2012
438 20 Ekim 2012 Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son Basın Açıklaması 20.10.2012
439 Açlık Grevleri 16.10.2012
440 17 Ekim 2012 Çarşamba Gaziantep Etkinlik Programı 15.10.2012
441 akıf üniversitesinde çalışan tabiplerin oda üyeliği 10.10.2012
442 Dr. Ersin Arslan`ın öldürülmesiyle ilgili dava ve şiddet gündemli GYK için tüm tabip odalarımıza çağrı 05.10.2012
443 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Notları ve Kararları 02.10.2012
444 Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 02.10.2012
445 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri 02.10.2012
446 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Gündemi 01.10.2012
447 Dr.Ersin Arslan Kampanyasına SMS ile bağış 27.09.2012
448 XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu 25.09.2012
449 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı Gündemi 24.09.2012
450 Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu 24.09.2012
451 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2012
452 GYK ve Dr.Ersin Arslan Duruşması 19.09.2012
453 Tutuklu Tıp Öğrencileri İçin İmza Kampanyası hk. 18.09.2012
454 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı 24.08.2012
455 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Kol Toplantısı 24.08.2012
456 Dr. Ersin Arslan Bağış Uzatma Yazısı 23.08.2012
457 Aktif olarak çalışan komisyonlar 08.08.2012
458 2012-2014 TTB MK Görev Dağılımı 06.07.2012
459 117 sayılı KDV Genel Tebliği 18.06.2012
460 14 Temmuz 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2012
461 Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği 01.06.2012
462 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 30.05.2012
463 Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme 30.05.2012
464 Ankara Tabip Odası SABİM Çağrısı 24.05.2012
465 "Dr. Ersin Arslan" Dayanışma 23.05.2012
466 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 22.05.2012
467 Yönetici Rehberi 22.05.2012
468 SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI? 22.05.2012
469 23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi 17.05.2012
470 19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik 18.04.2012
471 ACELE/GÜNLÜDÜR Hekime Yönelik Şiddet 17.04.2012
472 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 17.04.2012
473 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Gönderimi 11.04.2012
474 Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi 05.04.2012
475 Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk. 04.04.2012
476 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sonuç Bildirgesi 12.03.2012
477 Hekimlik Sorunları raporu 12.03.2012
478 Açlık Grevlerine Tıbbi ve Etik Yaklaşım Toplantısı 06.03.2012
479 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 05.03.2012
480 Ceza ve Tutukevleri/Açlık Grevleri 22.02.2012
481 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 15.02.2012
482 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları 14.02.2012
483 Teftiş ve Denetim Defteri 14.02.2012
484 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 13.02.2012
485 Şef, Şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimiz 10.02.2012
486 11 Mart Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 08.02.2012
487 Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi 08.02.2012
488 Tabip odalarına üyelik 07.02.2012
489 Pratisyen Hekimler Kolu Çalıştayı 02.02.2012
490 Petrol Ofisi Positive Card uygulaması 24.01.2012
491 Mecburi Hizmet Zirvesi 23.01.2012
492 Dünya Tabipler Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır 13.01.2012
493 Özel Hekimlik Toplantı Çağrısı 10.01.2012
494 Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri 10.01.2012
495 TTB-Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı 03.01.2012
496 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 02.01.2012
497 Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri 02.01.2012
498 Üye listelerinin gönderilmesi 30.12.2011
499 Bilgi Edinme 30.12.2011
500 Başkanlar Toplantısı 30.12.2011
501 Onur Kurulu Kararları 28.12.2011
502 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 23.12.2011
503 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 23.12.2011
504 1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ 23.12.2011
505 Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma 07.12.2011
506 3 Aralık Eylemi 30.11.2011
507 KHK 29.11.2011
508 Hekim Emeği Çalıştayı-II 29.11.2011
509 KHK ve 15 Aralık 2011 Eylemi 25.11.2011
510 PHK Kol Toplantısı 22.11.2011
511 18 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Duyurusu 22.11.2011
512 Van Depremi 16.11.2011
513 TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE 16.11.2011
514 2012 Katsayıları 14.11.2011
515 Hekim Meclisi Toplantısı 10.11.2011
516 4 Kasım 2011 KHK Toplantısı 03.11.2011
517 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 31.10.2011
518 Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem 25.10.2011
519 Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Toplantısı 25.10.2011
520 [bizler] Bahar Tekin Duruşması ve Paneli 20.10.2011
521 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi 11.10.2011
522 8 Ekim Mitingi 23.09.2011
523 [bizler] Ağrı Devlet Hastanesinde soruşturma açılan beş hekim 23.09.2011
524 GYK 23.09.2011
525 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 09.09.2011
526 TTB 60.Büyük Kongresi`nde alınan bir karar 24.08.2011
527 Yüksek Onur Kurulu 24.08.2011
528 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 11.08.2011
529 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 02.08.2011
530 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşma 11.07.2011
531 İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği 11.07.2011
532 Özgürce "iyi ve onurlu hekimlik" 23.06.2011
533 TTB Merkez Konseyi 2010-2011 Çalışma Raporu 22.06.2011
534 Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki Duruşması 20.06.2011
535 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni 13.06.2011
536 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 06.06.2011
537 Türk Tabipleri Birliği`ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları 27.05.2011
538 1 Haziran 2011 Siyah Çelenk Eylemi Saat Bildirimi 26.05.2011
539 Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hk. 24.05.2011
540 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına üyeliği 20.05.2011
541 Siyah Çelenk Eylemi 20.05.2011
542 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 11.05.2011
543 Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi 06.05.2011
544 Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma grubu 06.05.2011
545 TMMOB mitingi 06.05.2011
546 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 03.05.2011
547 19-20 Nisan GöREV etkinliği Soruşturmalar ve taleplerimiz 25.04.2011
548 Ankara Dışkapı Hastanesi`nde yaşanan süreç 20.04.2011
549 19-20 Nisan Eylemi 18.04.2011
550 Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi 14.04.2011
551 Bilançolar Hk. 12.04.2011
552 19-20 Nisanda GöREVDEYİZ 07.04.2011
553 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 04.04.2011
554 Acil Destek Birimi 01.04.2011
555 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 29.03.2011
556 Hazırlıklar Başlıyor! 29.03.2011
557 “Güvencesiz Çalışmaya Son !” Mitingi 28.03.2011
558 Pratisyen Hekimlik Kongresi 25.03.2011
559 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 25.03.2011
560 `Tam gün` uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi 17.03.2011
561 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 17.03.2011
562 “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi” 11.03.2011
563 Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 03.03.2011
564 Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi 02.03.2011
565 Yeni yönetmelikler 02.03.2011
566 13 Mart Mitingi İzin ve Güzergah 02.03.2011
567 Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 18.02.2011
568 13 Mart Ankara Mitingi 15.02.2011
569 Üçlü Protokol 28.01.2011
570 3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüş 28.01.2011
571 Gazete İlanı 27.01.2011
572 Tam Süre Çalışma 26.01.2011
573 “Tam Süre” çalışma konulu afiş 26.01.2011
574 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 24.01.2011
575 İl İnsan Hakları Kurulları 21.01.2011
576 Gazete İlanı 19.01.2011
577 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı 17.01.2011
578 TTB Kollar/Çalışma Grupları ve GYK Toplantısı 13.01.2011
579 12 Ocak 2011 Basın Açıklaması ve Raporu 10.01.2011
580 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası 07.01.2011
581 TÜM YURTTAŞLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ İSTİYORUZ! 06.01.2011
582 Bilgi Edinme 03.01.2011
583 Afişler 03.01.2011
584 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 03.01.2011
585 Etkinlikler 30.12.2010
586 İşyeri hekimliği için Tabip Odaları`nın hekim onay yetkisi 27.12.2010
587 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanacak Katsayı Listesi ve 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 24.12.2010
588 EYLEM TAKVİMİ 16.12.2010
589 Sağlık-Turizm ve Kültür Hekimliği Kursu 14.12.2010
590 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 07.12.2010
591 İmza Kampanyası 03.12.2010
592 Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting 02.12.2010
593 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2010
594 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk. 26.11.2010
595 Yeni Yayınlar 26.11.2010
596 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
597 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
598 Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesi 23.11.2010
599 Antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor 05.10.2010
600 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2010
601 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması 05.10.2010
602 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Toplantısı 24.09.2010
603 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 22.09.2010
604 Sağlık Turizm ve Kültür Eğitimi 21.09.2010
605 GYK ve Tabip Odası Bilgi Tespit Formu 06.09.2010
606 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 03.08.2010
607 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri 03.08.2010
608 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 27.07.2010
609 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlar 26.07.2010
610 Toplantı Çağrısı 19.07.2010
611 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN MADDELER 16.07.2010
612 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği KolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 16.07.2010
613 Tam Gün 16.07.2010
614 2010-2012 dönemi Merkez Konseyi 16.07.2010
615 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınav sonuçları hakkında 12.07.2010
616 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 28.06.2010
617 5510 sayılı SSGSS Yasası 09.06.2010
618 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 04.06.2010
619 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 01.06.2010
620 "Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010" Anketi 01.06.2010
621 Yeni Yayın 01.06.2010
622 26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem 25.05.2010
623 Turizm Hekimliği Kursu 13.05.2010
624 Karar Önerileri 12.05.2010
625 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 10.05.2010
626 Yönetici Rehberi 03.05.2010
627 1 Mayıs 28.04.2010
628 5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı 09.04.2010
629 Yönetici Rehberi 06.04.2010
630 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı 29.03.2010
631 Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi 12.03.2010
632 Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 11.03.2010
633 Çelenk bırakma etkinliği 10.03.2010
634 Şiddete karşı sıfır tolerans grubu 10.03.2010
635 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 10.03.2010
636 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım 09.03.2010
637 14 Mart 2010 Pazar 08.03.2010
638 14 Mart günü ve haftası 08.03.2010
639 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08.03.2010
640 Turizm Hekimliği Kursu 01.03.2010
641 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.03.2010
642 14 Mart günü ve haftası 01.03.2010
643 Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı 19.02.2010
644 Ücretlilerin gelirlerine uygulanan vergi oranına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 19.02.2010
645 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.02.2010
646 "14 Mart" Tıp Haftası 15.02.2010
647 Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması 15.02.2010
648 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu 15.02.2010
649 4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi 15.02.2010
650 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı 15.02.2010
651 Gazete ilanı adı altında para talebi 28.01.2010
652 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 27.01.2010
653 Tam Gün Basın Toplantıları 25.01.2010
654 GYK 25.01.2010
655 Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimiz 20.01.2010
656 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 18.01.2010
657 Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız 15.01.2010
658 Tam Gün (15 Ocak Eylemi) 14.01.2010
659 Tam Gün Toplantısı 08.01.2010
660 Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 05.01.2010
661 Üye listelerinin gönderilmesi 05.01.2010
662 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği 29.12.2009
663 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 24.12.2009
664 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 24.12.2009
665 Takım Doktorluğu Temel Kursu 24.12.2009
666 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 24.12.2009
667 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” 24.12.2009
668 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Genel Üye Toplantısı 21.12.2009
669 Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu 18.12.2009
670 19 Aralık 2009 tarihli DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklaması hakkında 18.12.2009
671 TTB, DİSK, KESK, TMMOB ortak basın açıklaması 16.12.2009
672 Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları 16.12.2009
673 IBAN numarasının kullanılması 16.12.2009
674 2010 katsayı öerileri 11.12.2009
675 Türk Eczacılar Birliği etkinlikleri 02.12.2009
676 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu 25.11.2009
677 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı 25.11.2009
678 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 20.11.2009
679 Tam Gün Yasa Tasarısı Önerisi 18.11.2009
680 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları 18.11.2009
681 KESK toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı 17.11.2009
682 Mükerrer kayıtlı üyeler ile ulaşılamayan üyeler hakkında 11.11.2009
683 Katsayı Önerileri 09.11.2009
684 heKİMLİK 06.11.2009
685 Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarıları 06.11.2009
686 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 06.11.2009
687 Basın açıklaması etkinlikleri 30.10.2009
688 Tabela standartlarının belirlenmesi hk. 19.10.2009
689 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2009
690 Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları 07.10.2009
691 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
692 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
693 "GSS Bir Yılını Doldurdu" Broşürü 29.09.2009
694 1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması 28.09.2009
695 GYK Toplantısı 24.09.2009
696 IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı 24.09.2009
697 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul mitingi 24.09.2009
698 TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin 23.09.2009
699 II.Kadın Hekim Örgüt Okulu 18.09.2009
700 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 09.09.2009
701 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir 09.09.2009
702 Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu 03.09.2009
703 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? 03.09.2009
704 TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03.09.2009
705 "heKİMLİK" programı 23.07.2009
706 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 23.07.2009
707 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 23.07.2009
708 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 23.07.2009
709 "Döner Sermaye Bereketi" başlıklı haber 23.07.2009
710 Tabip odalarımızın organlarına seçilmiş ve aynı zamanda kamu kurumlarında çalışan hekimlerin, toplantı ve etkinlikler nedeniyle aldıkları izinler 23.07.2009
711 Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler 23.07.2009
712 Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması 23.07.2009
713 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 07.07.2009
714 Döner Sermaye Bereketi 07.07.2009
715 Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği 03.07.2009
716 Yeni yayınlar 02.07.2009
717 “Tam Gün” Yasa Tasarısı toplantısı 02.07.2009
718 heKİMLİK (Üye kayıt programı) 02.07.2009
719 14. Halk Sağlığı Güz Okulu 30.06.2009
720 Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı 17.06.2009
721 Tam Gün 15.06.2009
722 Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi 09.06.2009
723 Tam Gün 02.06.2009
724 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 02.06.2009
725 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 26.05.2009
726 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 26.05.2009
727 İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı 25.05.2009
728 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 22.05.2009
729 11 Nisan 2009 günü yapılan Türk Tabipleri Birliği Başkanlar Toplantısı 22.04.2009
730 Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında 22.04.2009
731 Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı 22.04.2009
732 İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen yazı 22.04.2009
733 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 14.04.2009
734 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
735 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 31.03.2009
736 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 31.03.2009
737 Başkanlar Toplantısı 31.03.2009
738 Kadın Hekim Envanteri 31.03.2009
739 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 31.03.2009
740 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 28.03.2009
741 Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz 23.03.2009
742 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 19.03.2009
743 Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları 19.03.2009
744 “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ 07.03.2009
745 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 07.03.2009
746 Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi 26.02.2009
747 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 25.02.2009
748 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 24.02.2009
749 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 17.02.2009
750 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 11.02.2009
751 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 05.02.2009
752 İmzaladınız mı? Etkinliği 05.02.2009
753 TTB-TÖK GYK toplantısı 03.02.2009
754 Serdar Gürsoy’un üye kaydedilmemesi 30.01.2009
755 İmza kampanyasına dair Merkez Konseyi’nce yapılan değerlendirme 26.01.2009
756 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 21.01.2009
757 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları 21.01.2009
758 Dr. Dilek Argon’a uygunalan ve kamuoyuna da yansıyan şiddet 20.01.2009
759 Dünya Duysun, İsrail Dursun! 13.01.2009
760 Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni 08.01.2009
761 Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz! 08.01.2009
762 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 07.01.2009
763 Tıbbi uygulama hataları 07.01.2009
764 Üye kayıt bilgileri 06.01.2009
765 İmza kampanyası 31.12.2008
766 TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında 31.12.2008
767 “Hekime Yönelik Şiddet 31.12.2008
768 Üye kayıtları hk. 31.12.2008
769 Su ve Aciller 30.12.2008
770 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 30.12.2008
771 XIV. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 30.12.2008
772 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısına ilişkin değerlendirme 30.12.2008
773 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 30.12.2008
774 2009 Katsayı Listesi 29.12.2008
775 İmza metni örneği 15.12.2008
776 Üye listelerinin gönderilmesi 15.12.2008
777 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.12.2008
778 TB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.12.2008
779 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 01.12.2008
780 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 26.11.2008
781 Hüseyin Üzmez Olayı 26.11.2008
782 29 Kasım Mitingi 24.11.2008
783 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi 24.11.2008
784 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 14.11.2008
785 Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması 14.11.2008
786 Disiplin soruşturmaları toplantısı 12.11.2008
787 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11.11.2008
788 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 06.11.2008
789 TTB ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 30.10.2008
790 Vergi beyannameleri 24.10.2008
791 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üyeliği 23.10.2008
792 5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı 22.10.2008
793 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik internet ortamı tartışma grubu 20.10.2008
794 2009 Katsayıları 17.10.2008
795 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı 14.10.2008
796 Füsun Sayek Anma Toplantısı 10.10.2008
797 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı 09.10.2008
798 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 08.10.2008
799 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği 26.09.2008
800 Pratisyen Hekim Komisyonları 19.09.2008
801 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.09.2008
802 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı kararları 19.09.2008
803 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 19.09.2008
804 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğ 16.09.2008
805 Büyük Kongre’nin ilk gününde alınan kararlar 15.09.2008
806 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI 05.09.2008
807 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’ 21.08.2008
808 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 20.08.2008
809 Dünya Su Forumu 20.08.2008
810 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan 15.08.2008
811 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 15.08.2008
812 TTB Merkez Konsyi görev paylaşımı 04.07.2008
813 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi`ni Yükseltme Eğitimi 27.06.2008
814 VIV. Halk Sağlığı Güz Okulu 27.06.2008
815 TTB 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar 24.06.2008
816 KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ 23.06.2008
817 Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikler 23.06.2008
818 Karar Önerileri 19.06.2008
819 TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ 16.06.2008
820 Yaka Rozeti ve Oto Arması 16.06.2008
821 Tam Gün Yasa Taslağı oylama sonuçları tarihi 16.06.2008
822 Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği görüşleri 05.06.2008
823 İstanbul Protokolü Eğitimleri Başvuruları 03.06.2008
824 “Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması 03.06.2008
825 “Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikler 03.06.2008
826 GYK Sonuç Bildirgesi 30.05.2008
827 Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının zorunlu tutulması 30.05.2008
828 Asistan Hekimlik Kurultayı 29.05.2008
829 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 23.05.2008
830 Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim 23.05.2008
831 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.05.2008
832 SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ 21.05.2008
833 TTB GYK - TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı 21.05.2008
834 Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışması ve Sağlıkla İlgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 16.05.2008
835 Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme 16.05.2008
836 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 12.05.2008
837 Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım 12.05.2008
838 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimi 12.05.2008
839 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 12.05.2008
840 Kutlama 12.05.2008
841 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 05.05.2008
842 Prof.Dr. Gençay Gürsoy serbest bırakldı... 03.05.2008
843 Prof.Dr. Gençay Gürsoy gözaltına alındı... 03.05.2008
844 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 29.04.2008
845 Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı 28.04.2008
846 TTB Tıp Öğrencileri Kolu Bahar Okulu 28.04.2008
847 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 28.04.2008
848 Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyeler 24.04.2008
849 Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi 24.04.2008
850 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 16.04.2008
851 Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi Formu 14.04.2008
852 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 14.04.2008
853 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 11.04.2008
854 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri 04.04.2008
855 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 04.04.2008
856 Çalıştay Programı 01.04.2008
857 “SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme 28.03.2008
858 Tıp Öğrenci Sempozyumu 26.03.2008
859 Kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması 26.03.2008
860 Hukuk ve İnsan Hakları Herkes İçin Gereklidir! Basın Açıklaması 26.03.2008
861 TTB-TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısı 26.03.2008
862 Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 18.03.2008
863 XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 17.03.2008
864 Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939 17.03.2008
865 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 17.03.2008
866 “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür 17.03.2008
867 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 12.03.2008
868 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 12.03.2008
869 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 06.03.2008
870 İmza Metni 06.03.2008
871 9 Mart "Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş" 14 Mart "Beyaz Yürüyüş" 29.02.2008
872 2007 yılı Bilançosu 29.02.2008
873 BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR! 19.02.2008
874 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 13.02.2008
875 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 12.02.2008
876 "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası" Yasa Tasarısı 11.02.2008
877 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Eğitimi 29.01.2008
878 "Tam Gün" çalışmaya dair Yasa Tasarısı 29.01.2008
879 HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK 29.01.2008
880 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı 23.01.2008
881 Tıp Dünyası Gazetesi 21.01.2008
882 Herkese sağlık ve güvenli gelecek için yürüyoruz! 14.01.2008
883 Herkes İçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz 09.01.2008
884 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.01.2008
885 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 09.01.2008
886 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 09.01.2008
887 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 07.01.2008
888 TTB Eğitim Kolu toplantısı 04.01.2008
889 1. Kadın Sağlığı Kongresi 02.01.2008
890 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 02.01.2008
891 Sporcu Sağlığı Temel Kursu 02.01.2008
892 Düşünme Etkinliği 31.12.2007
893 Üye listesi 28.12.2007
894 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı 28.12.2007
895 İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ 28.12.2007
896 Üye Aidatları 28.12.2007
897 TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı`nın Değerlendirilmesi 25.12.2007
898 2008 Katsayı Listesi 25.12.2007
899 Olağan Dışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale 25.12.2007
900 Tam Gün broşürü 11.12.2007
901 Yeni Yayın 11.12.2007
902 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim 10.12.2007
903 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu GYK 30.11.2007
904 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 27.11.2007
905 İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri formu 22.11.2007
906 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.11.2007
907 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 22.11.2007
908 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 20.11.2007
909 2008 Katsayıları 20.11.2007
910 Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor 15.11.2007
911 TTB Etik Kurul anketi 15.11.2007
912 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 15.11.2007
913 İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz 15.11.2007
914 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 08.11.2007
915 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 31.10.2007
916 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 30.10.2007
917 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri 26.10.2007
918 Yeni Yayın 26.10.2007
919 Toplu SMS sözleşmesi 26.10.2007
920 Kadın Hekimlik Örgüt Okulu 26.10.2007
921 Tüccar Mantığı ile "Tam Süre" Olmaz! 25.10.2007
922 Tabela ile ilgili kuralların saptanması hk 23.10.2007
923 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarına kısıtlama 19.10.2007
924 Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım`da Ankara`dayız! 17.10.2007
925 "Tam Gün" Konulu Değerlendirme Toplantısı 05.10.2007
926 Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2007
927 TTB-TÖK 3. Genel Kurul toplantısı 05.10.2007
928 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 04.10.2007
929 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 01.10.2007
930 XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.09.2007
931 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi`nde stand isteği 28.09.2007
932 Şiddet Sempozyumu"ndaki sunumlar kitabı 25.09.2007
933 Tabip odası üye kayıtları 25.09.2007
934 Toplu SMS hizmeti 24.09.2007
935 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi 18.09.2007
936 Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine" ilişkin yasal hazırlık 18.09.2007
937 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 17.09.2007
938 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.09.2007
939 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı 10.09.2007
940 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 05.09.2007
941 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 31.08.2007
942 XII. Halk Sağlığı Güz Okulu 24.08.2007
943 TUS Dersaneleri 24.08.2007
944 65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı 23.08.2007
945 Özelleştirme baskısı bir meslektaşımızın yaşamına son vermesine neden oldu! 03.08.2007
946 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 30.07.2007
947 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği`nin kimi hükümlerinin iptali 03.07.2007
948 TTB 56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI 27.06.2007
949 Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım 25.06.2007
950 Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası:AKP 18.06.2007
951 "İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Programına Başvuru Formları 13.06.2007
952 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 07.06.2007
953 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı ( 12 Mayıs 2007) kararları 01.06.2007
954 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 30.05.2007
955 Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan (Seçimsiz) Büyük Kongresi 15.05.2007
956 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği 10.05.2007
957 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 04.05.2007
958 İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu 04.05.2007
959 Hizmet satınalımları 03.05.2007
960 Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği Hazırlığı 25.04.2007
961 Genel Yönetim Kurulu toplantısı 20.04.2007
962 Cumhuriyet Mitingi`ne ilişkin değerlendirme 18.04.2007
963 Aşı Haftası 17.04.2007
964 Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu 16.04.2007
965 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları V 05.04.2007
966 İzmirdeki 243 sağlık ocağının kapatılması girişimi derhal durdurulmalıdır! 27.03.2007
967 İlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu 26.03.2007
968 20 Mart`ta Saat 20:00`de SAVAŞA DUR DE 16.03.2007
969 Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu ile Gördürmesi 14.03.2007
970 14 Mart Tıp Bayramı`nda "GöREVDEYİZ" 13.03.2007
971 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
972 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
973 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 09.03.2007
974 Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının Görevlerinin Engellenmemesi 09.03.2007
975 Beyaz Eylemler radyo bilgilendirme kayıtları 05.03.2007
976 Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması 01.03.2007
977 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 01.03.2007
978 Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım! 26.02.2007
979 Beyaz Eylemler 22.02.2007
980 Beyaz Eylemleri Başlatıyoruz 14.02.2007
981 Cumhurbaşkanı ile görüşme 14.02.2007
982 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 07.02.2007
983 10 Şubat 2007 GYK 05.02.2007
984 Torba Yasa 05.02.2007
985 Belediyelerce Uygulanan İşyeri Ama ve Çalışma Ruhsatı 02.02.2007
986 "İTİRAZ EYLEMİ"NDEYİZ!!! 30.01.2007
987 30 Ocak 2007 Salı Günü itiraz eylemi 27.01.2007
988 Torba Yasa 26.01.2007
989 XII. Pratisyen Hekimlik Kongresi 23.01.2007
990 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 23.01.2007
991 TBMM`yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyası 19.01.2007
992 27 Ocak 2007 Cumartesi günü hepbirlikte Samsun`da 19.01.2007
993 Kanun Tasarısı Taslağı 17.01.2007
994 Tekirdağ F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu 17.01.2007
995 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 17.01.2007
996 Genişletilmiş Etik Kurul Toplantısı 17.01.2007
997 Üye Kayıt Bilgileri 17.01.2007
998 DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
999 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.01.2007
1000 Kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı 10.01.2007
1001 2007 yılında uygulanacak üye aidatları 10.01.2007
1002 Kadın hekimlik-kadın sağlığı faaliyetleri 04.01.2007
1003 2007 Duvar Takvimi 04.01.2007
1004 1 Ocak-31 Aralık 2007 katsayıları 29.12.2006
1005 İstanbul Tabip Odası imza kampanyası 28.12.2006
1006 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 20.12.2006
1007 Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşme 18.12.2006
1008 Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Salı Günü Denizli`deyiz 16.12.2006
1009 İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR 15.12.2006
1010 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi 13.12.2006
1011 "Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı" Raporu 13.12.2006
1012 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı 13.12.2006
1013 Namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık 07.12.2006
1014 1 Temmuz Genelgesi Son Durum 06.12.2006
1015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 30.11.2006
1016 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 28.11.2006
1017 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 23.11.2006
1018 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem 23.11.2006
1019 55. Olağanüstü Büyük Kongresi Kararları 23.11.2006
1020 Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddet 15.11.2006
1021 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulması 14.11.2006
1022 Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu 14.11.2006
1023 Bütçeyi Emekçilerin Oyuna Sunuyoruz 14.11.2006
1024 Sağlık Bakanlığı ile Yürütülen PDC Görüşmeleri 06.11.2006
1025 SELLER NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR? 01.11.2006
1026 "Ödenmeyecek: İlaç (Çok Perdeli Komedi)" başlıklı broşür 30.10.2006
1027 TBMM Sağlık, Aile, Çal. ve Sos. İşler Komisyonu`nda görüşülen yasalar 30.10.2006
1028 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 27.10.2006
1029 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 27.10.2006
1030 Asgari Ücret Katsayı Önerileri 27.10.2006
1031 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi Karar Önerileri 26.10.2006
1032 Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri 20.10.2006
1033 "Ermeni soykırımının inkarını suç sayan" yasa tasarısı 11.10.2006
1034 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi 10.10.2006
1035 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 04.10.2006
1036 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 04.10.2006
1037 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Stand İsteği 04.10.2006
1038 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1039 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1040 Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı 30.09.2006
1041 "Aile Hekimliğinde Son Durum" Broşürü 26.09.2006
1042 Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) 20.09.2006
1043 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 08.09.2006
1044 Genel Yönetim Kurulu 05.09.2006
1045 Lübnan`a asker gönderilmesin 02.09.2006
1046 Lübnan`a asker gönderme 01.09.2006
1047 SWOT(GZOR) Analizi 22.08.2006
1048 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 19.08.2006
1049 MERKAP 10.08.2006
1050 Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması 10.08.2006
1051 Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Başkanlar Toplantısı 10.08.2006
1052 Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri 02.08.2006
1053 Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Başlanan İller Değerlendirme Toplantısı 01.08.2006
1054 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.08.2006
1055 İl İçi Personel Dağılım 28.07.2006
1056 TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR 28.07.2006
1057 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 28.07.2006
1058 İNSAN SAĞLIĞININ BEDELİ ALTINLA ÖLÇÜLEMEZ ! 28.07.2006
1059 Atama ve Nakil Yönetmeliği (İl içi personel dağılımı) 26.07.2006
1060 BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN 21.07.2006
1061 Cumhurbaşkanı ziyareti 19.07.2006
1062 TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanı görüşmesi 17.07.2006
1063 Denizli Devlet Hastanesi`ndeki saldırıyı kınıyoruz 17.07.2006
1064 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 05.07.2006
1065 TTB MK Görev Dağılımı 05.07.2006
1066 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 05.07.2006
1067 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 05.07.2006
1068 Ek Ödeme 05.07.2006
1069 Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi 05.07.2006
1070 Klinik özgürlüğümüz yok edilmek isteniyor 05.07.2006
1071 at 06.06.2006
1072 Eğitim Modülleri Sertifika Kursları 30.05.2006
1073 Danıştaydaki silahlı saldırı 18.05.2006
1074 Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları 18.05.2006
1075 Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan Büyük Kongresi 18.05.2006
1076 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18.05.2006
1077 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 02.05.2006
1078 İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi 25.04.2006
1079 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 25.04.2006
1080 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 25.04.2006
1081 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1082 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı 25.04.2006
1083 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1084 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1085 TTB Merkez Konseyi Heyeti Diyarbakır İlk Değerlendirme Raporu 25.04.2006
1086 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1087 Referandum 2006 25.04.2006
1088 Döner sermaye 25.04.2006
1089 Dr. Metin Bakkalcı`nın Referandum 2006 konuşması 25.04.2006
1090 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kabul edildi 25.04.2006
1091 Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası çalışmaları 25.04.2006
1092 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı 25.04.2006
1093 Referandum 2006 25.04.2006
1094 İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberküloz 25.04.2006
1095 Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1096 Referandum 2006 25.04.2006
1097 Beyaz Cevap 25.04.2006
1098 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 25.04.2006
1099 Referandum 2006 25.04.2006