Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin! 27.06.2022
2 29 Mayıs Beyaz Miting İş Güvencesizliğine, Emek Sömürüsüne ve Şiddete Karşı Bir Eylemdir. 29 Mayıs Beyaz Miting Ceza Yönetmeliğine Karşı Eylemimizdir! 28.05.2022
3 TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanı Koca’ya Mektupla Sordu: “Aile Hekimlerine Müjdeli Haber”in Akıbeti Ne Oldu? 11.04.2022
4 Dr. Serdar Kuni Yalnız Değildir! Arkadaşımızın Aile Hekimliği Sözleşmesinin Haksız ve Hukuksuz Bir Şekilde Askıya Alınması Kabul Edilemez! 10.04.2022
5 Haydi G(ö)REV’e! 13.03.2022
6 Aile Hekimlerine 8 Şubat G(ö)REV’ine Talepleriyle Etkin Katılma Çağrısı 07.02.2022
7 Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin, İnfaz Komisyonları Dağıtılsın! 05.01.2022
8 Aile Hekimliği Kolu Tarafından Hazırlanan Broşür Yayımlandı 22.10.2021
9 ASM Çalışanları Birçok İlde Alandaydı: Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin! 07.10.2021
10 Aile Hekimliği Kolu Toplandı: Ceza Yönetmeliği İptal Edilene Dek Mücadele Büyütülecek 11.09.2021
11 TTB AHEK: Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin! Ek Ödemeler Eşit-Adaletli-Şartsız Yapılsın! 06.09.2021
12 ASM Çalışanları İş Bıraktı: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Geri Çekilene Kadar Mücadeleye Devam! 16.08.2021
13 TTB AHEK’ten Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Mücadele Programı 06.08.2021
14 Aile Hekimlerini Susturma, İşten Atmayı Kolaylaştırma, Mevcut Haklarını Kısıtlama Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz! 05.07.2021
15 Aile Hekimlerinin Mağduriyeti Giderilmeden Plansız Programsız Yürütülen Aşılama Kampanyasını Sahipleniyoruz 22.06.2021
16 Aile Hekimleri ve Tüm Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Emeğini, Çabalarını Hiçe Sayan, Adaletsiz ve Eşitsiz Ek Ödeme Kararlarınızı Kabul Etmiyoruz! 04.06.2021
17 Aile Hekimlerinin Kötü ASM Binalarında Hizmet Vermesine ve Ek Ödeme Haksızlığına İzin Vermeyeceğiz 25.05.2021
18 Aile Hekimliği Örgütlerinden Aile Sağlık Merkezi ve Mobil Hizmet Binaları İçin Ortak Açıklama 17.05.2021
19 Aile Hekimleri Örgütlerinden Ortak Ses: Aile Sağlığı Merkezi ve Mobil Hizmet Binaları Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılsın 10.05.2021
20 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” Sonuçlarını Paylaştı 22.04.2021
21 TTB AHEK Kampanyasını Başlattı: ASM’ler Kamu Yerlerinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Uygun Yeterli Binalarda Hizmet Vermelidir 07.04.2021
22 TTB Aile Hekimliği Kolu ASM Mekanları İçin Harekete Geçiyor 25.03.2021
23 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” Sonuçlarını Paylaştı 26.02.2021
24 Aile Hekimleri COVID-19 Aşılaması İçin Sağlık Bakanlığı’na Soruyor 26.02.2021
25 Salgını Yönetememe Süreci Aile Hekimlerine Aşı Randevu Kriziyle Devam Ediyor 18.02.2021
26 Aile Hekimliğinde Halkın COVID-19 Aşılanması Sürecinde Yönetim Krizi Sürüyor 08.02.2021
27 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı 28.01.2021
28 TTB Aile Hekimliği Kolu Örgütlenme ve 14 Mart Programını Görüştü 21.01.2021
29 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.12.2020
30 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı Aşılama Konusunda Şeffaflığa Davet Ediyoruz 19.12.2020
31 Aile Hekimliği Kolu Yeni Yürütmesini Seçti 18.12.2020
32 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
33 TTB Aile Hekimliği Kolu Odaların Temsilcileriyle Yeni Dönem Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Görüştü 04.12.2020
34 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
35 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
36 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi” Sonuçları 20.09.2020
37 Kamuoyunu duyarlı olmaya, Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya çağırıyoruz 10.09.2020
38 Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’na soruyor: Salgınla mücadele sona mı erdi? Bütün emeklerimiz ve çabalarımız boşa mı gitti? 12.08.2020
39 Aile hekimlerine yönelik haksız soruşturmalar pandemi döneminde bile sürüyor 19.06.2020
40 Aile hekimleri 10 milyon nüfusun okul aşısını nasıl yapacak? 14.06.2020
41 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
42 Birinci Basamakta Örgütlü Emek ve Meslek Örgütlerinden Kamuoyuna 15.05.2020
43 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
44 AİLE HEKİMLERİ SALGIN İÇİN ACİL ÇAĞRIDA BULUNUYOR 02.04.2020
45 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
46 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
47 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu toplantısı Diyarbakır’da yapıldı 02.10.2019
48 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
49 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
50 Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin yanındayız! 22.08.2019
51 Antalya Şiddete Çığlık Oldu, 104 Hekime Soruşturma Açıldı, Antalya Sesinizi Bekliyor 10.07.2019
52 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı yapıldı 04.05.2019
53 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
54 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 25.02.2019
55 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Tutanağı 24.01.2019
56 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat’ta Antalya’da 14.01.2019
57 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
58 TTB Aile Hekimliği Kolu 2019-2020 Sözleşme Dönemine İlişkin Taleplerimiz 17.12.2018
59 Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur! 21.11.2018
60 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
61 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
62 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
63 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
64 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
65 Aile Hekimi Arkadaşımızı Kaybetmenin Acısını Paylaşıyoruz 26.04.2018
66 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
67 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı 02.03.2018
68 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
69 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp bir an önce görevlerine iade edilmelidir! 19.02.2018
70 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
71 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
72 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
73 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
74 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
75 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 06.12.2017
76 TTB Aile Hekimliği Kolu, evde doğal ölümlerde defin ruhsatı düzenlenmesine ilişkin rapor hazırladı 06.10.2017
77 Aile Hekimliği Saman Alevine mi Dönüştü? 30.09.2017
78 Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz! 14.06.2017
79 Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep... 17.03.2017
80 Aile hekimlerine yeni birim baskısı 30.12.2016
81 Aile hekimliği yönetmelik değişikliği öncesi Sağlık Bakanlığı’na açık çağrı 23.12.2016
82 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 06.12.2016
83 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na ’ikinci faz’ sorusu 24.11.2016
84 Aile hekimleri sözleşme talepleri 10.11.2016
85 TTB AHEK Yürütme Kurulu seçimleri 10.11.2016
86 TTB Başkanı Tükel’den kutlama 10.11.2016
87 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri 10.11.2016
88 TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri 01.11.2016
89 Değerli meslektaşlarımızın dikkatine! 07.09.2016
90 Aile hekimleri için savunma dilekçesi örneği 30.03.2016
91 İhtar puanlarını 200'e çıkarmak çözüm değil! 01.03.2016
92 TTB AHK Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 Bursa Toplantı Kararları 25.02.2016
93 TTB AHK Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
94 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
95 1. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 15.12.2015
96 TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU 1 AĞUSTOS 2015 GENİŞLETİLMİŞ YÜRÜTME KURULU TOPLANTI NOTLARI 10.08.2015
97 Aile hekimlerine savunma dilekçesi örneği 03.08.2015
98 Aile hekimleri artan baskılara boyun eğmeyecek! 17.04.2015
99 Aile hekimleri haklarını korumak için direnmeye devam edecek 10.04.2015
100 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 01.03.2015
101 Bir Hekime, Hastasının Gebe Olup Olmadığını Ortaya Çıkarma Zorunluluğu Yüklenemez... 01.03.2015
102 Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu 01.03.2015
103 Aile Hekimi Sözleşmelerinden damga vergisi kesintisi yapılması hukuka aykırı bulundu 01.03.2015
104 Defin nöbetlerine iptal kararı 27.02.2015
105 Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi 27.02.2015
106 Köle değiliz! 26.02.2015
107 8 Şubat 2015 Tarihli Toplantı Notları 13.02.2015
108 Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 13.02.2015
109 TSM yönetmeliği yayımlandı 05.02.2015
110 Tek taraflı sözleşmeye ve ASM/TSM’de ek çalışmaya hayır! 05.02.2015
111 Edirne Tabip Odası'ndan Aile Hekimliği toplantısı 02.02.2015
112 Aile hekimleri nöbet dayatmasına boyun eğmiyor 22.01.2015
113 Aile hekimlerinin dikkatine! 21.01.2015
114 Sağlık Bakanı kendi evinde kaybetti 20.01.2015
115 Aile hekimlerinin nöbet mücadelesi sürüyor 12.01.2015
116 Birinci basamak çalışanları cumartesi nöbetine gitmedi 03.01.2015
117 Sorularla Aile Hekimlerinin Nöbetleri 22.12.2014
118 Aile hekimleri Türkiye çapında g(ö)revdeydi 15.12.2014
119 12 Aralık'ta g(ö)rev etkinliği, 13 Aralık'ta yürüyüş ve basın açıklaması 08.12.2014
120 Anne ve bebek ölümlerinden sorumlu kim? 07.12.2014
121 Aile Sağlığı Çalışanları Hakları İçin Mücadele Etmeye Devam Edecekler 01.12.2014
122 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı'na açık mektup 01.12.2014
123 Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor! 01.12.2014
124 TTB AHK Yürütme Kurulu toplandı 17.11.2014
125 'Aile Sağlığı Merkezleri Forumu' 11.11.2014
126 Ceza vereceğinize güven duyun! 11.11.2014
127 Sağlık Emekçileri Basın Açıklaması 11.11.2014
128 Hizmet Sözleşmesi için Taleplerimiz 11.11.2014
129 Değerlendirilme 11.11.2014
130 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Toplantısı 11.11.2014
131 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 26.09.2014
132 Dayakçı Müdür Görevden Alındı 25.08.2014
133 HİPOKRAT’IN YEMİNİNE SADIK KALARAK MESLEĞİMİZE VE İŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ! 30.06.2014
134 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 23.06.2014
135 Sağlık Hizmetlerini Ticarileştiren Anlayış Acilleri Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! 09.06.2014
136 Silivri ASM çalışanları 'Acil hastane nöbetleri' için açık referandum yaparak HAYIR dedi! 23.05.2014
137 Aile Hekimliği Acil Nöbetleri Hakkında Önemli Duyuru 12.05.2014
138 Mesleki Onurumuz ve Toplumun Sağlığı İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağız! 29.04.2014
139 ASM Çalışanları Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı 29 Nisan'da Eylem Kararı Aldı! 18.04.2014
140 Aile hekimlerine nöbet yazılması gündemli toplantılar 18.04.2014
141 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 18.04.2014
142 İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Toplantı Notları 11.04.2014
143 Dr. Ökten, ‘Geçici Nöbet Halkın Derdine Derman Olmaz’ 27.03.2014
144 Defin ve Adli Nöbet Listelerinin Düzenlenmesi İşleminin İptali İle İlgili Dava 10.02.2014
145 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Notları ve Kararları 21.01.2014
146 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 08.01.2014
147 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak ‘’Suç’’ Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 11.12.2013
148 Aile Hekimleri İş Bıraktı 09.12.2013
149 AİLE HEKİMLERİNİN HAKLI MÜCADELESİ SÜRÜYOR! 22.11.2013
150 Aile Hekimliği Ödeme Yönetmelik Taslağı! 14.11.2013
151 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na Kırmızı Kart 06.11.2013
152 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 26 Ekim 2013 Tarihli Toplantı Kararları 05.11.2013
153 Silivri TSM Önünde Basın Açıklaması 05.08.2013
154 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne dava açıldı! 29.03.2013
155 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu 07.02.2013
156 Aile Hekimlerine Çağrı 07.02.2013
157 İşe Giriş Raporları 07.02.2013
158 Damga vergilerinin iadesi 07.02.2013
159 Sözleşmelerden damga vergisi 07.02.2013
160 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu (2) 07.02.2013
161 Çalışma Koşullarına Dair Talepler 07.02.2013