Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” Sonuçlarını Paylaştı 26.02.2021
2 Aile Hekimleri COVID-19 Aşılaması İçin Sağlık Bakanlığı’na Soruyor 26.02.2021
3 Salgını Yönetememe Süreci Aile Hekimlerine Aşı Randevu Kriziyle Devam Ediyor 18.02.2021
4 Aile Hekimliğinde Halkın COVID-19 Aşılanması Sürecinde Yönetim Krizi Sürüyor 08.02.2021
5 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021” Sonuçlarını Paylaştı 28.01.2021
6 TTB Aile Hekimliği Kolu Örgütlenme ve 14 Mart Programını Görüştü 21.01.2021
7 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Aralık 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.12.2020
8 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı Aşılama Konusunda Şeffaflığa Davet Ediyoruz 19.12.2020
9 Aile Hekimliği Kolu Yeni Yürütmesini Seçti 18.12.2020
10 TTB Aile Hekimliği Kolu 2021-2022 Sözleşme Dönemi Taleplerini Açıkladı 15.12.2020
11 TTB Aile Hekimliği Kolu Odaların Temsilcileriyle Yeni Dönem Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Görüştü 04.12.2020
12 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” Sonuçlarını Paylaştı 20.11.2020
13 Türk Tabipleri Birliği “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020” Sonuçlarını Paylaştı 22.10.2020
14 TTB “Aile Hekimliği Pandemi Anketi” Sonuçları 20.09.2020
15 Kamuoyunu duyarlı olmaya, Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya çağırıyoruz 10.09.2020
16 Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’na soruyor: Salgınla mücadele sona mı erdi? Bütün emeklerimiz ve çabalarımız boşa mı gitti? 12.08.2020
17 Aile hekimlerine yönelik haksız soruşturmalar pandemi döneminde bile sürüyor 19.06.2020
18 Aile hekimleri 10 milyon nüfusun okul aşısını nasıl yapacak? 14.06.2020
19 Sağlık Bakanlığı yayınladığı “COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” genelgesi ile Aile Sağlığı Merkezlerini tıkamış ve sağlıkta şiddete zemin hazırlamıştır! 04.06.2020
20 Birinci Basamakta Örgütlü Emek ve Meslek Örgütlerinden Kamuoyuna 15.05.2020
21 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
22 AİLE HEKİMLERİ SALGIN İÇİN ACİL ÇAĞRIDA BULUNUYOR 02.04.2020
23 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
24 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
25 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu toplantısı Diyarbakır’da yapıldı 02.10.2019
26 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
27 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
28 Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin yanındayız! 22.08.2019
29 Antalya Şiddete Çığlık Oldu, 104 Hekime Soruşturma Açıldı, Antalya Sesinizi Bekliyor 10.07.2019
30 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı yapıldı 04.05.2019
31 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
32 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 25.02.2019
33 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Tutanağı 24.01.2019
34 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat’ta Antalya’da 14.01.2019
35 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
36 TTB Aile Hekimliği Kolu 2019-2020 Sözleşme Dönemine İlişkin Taleplerimiz 17.12.2018
37 Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur! 21.11.2018
38 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
39 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
40 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
41 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
42 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
43 Aile Hekimi Arkadaşımızı Kaybetmenin Acısını Paylaşıyoruz 26.04.2018
44 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
45 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı 02.03.2018
46 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
47 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp bir an önce görevlerine iade edilmelidir! 19.02.2018
48 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
49 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
50 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
51 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
52 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
53 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 06.12.2017
54 TTB Aile Hekimliği Kolu, evde doğal ölümlerde defin ruhsatı düzenlenmesine ilişkin rapor hazırladı 06.10.2017
55 Aile Hekimliği Saman Alevine mi Dönüştü? 30.09.2017
56 Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz! 14.06.2017
57 Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep... 17.03.2017
58 Aile hekimlerine yeni birim baskısı 30.12.2016
59 Aile hekimliği yönetmelik değişikliği öncesi Sağlık Bakanlığı’na açık çağrı 23.12.2016
60 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 06.12.2016
61 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na ’ikinci faz’ sorusu 24.11.2016
62 Aile hekimleri sözleşme talepleri 10.11.2016
63 TTB AHEK Yürütme Kurulu seçimleri 10.11.2016
64 TTB Başkanı Tükel’den kutlama 10.11.2016
65 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri 10.11.2016
66 TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri 01.11.2016
67 Değerli meslektaşlarımızın dikkatine! 07.09.2016
68 Aile hekimleri için savunma dilekçesi örneği 30.03.2016
69 İhtar puanlarını 200’e çıkarmak çözüm değil! 01.03.2016
70 TTB AHK Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 Bursa Toplantı Kararları 25.02.2016
71 TTB AHK Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
72 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
73 1. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 15.12.2015
74 TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU 1 AĞUSTOS 2015 GENİŞLETİLMİŞ YÜRÜTME KURULU TOPLANTI NOTLARI 10.08.2015
75 Aile hekimlerine savunma dilekçesi örneği 03.08.2015
76 Aile hekimleri artan baskılara boyun eğmeyecek! 17.04.2015
77 Aile hekimleri haklarını korumak için direnmeye devam edecek 10.04.2015
78 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 01.03.2015
79 Bir Hekime, Hastasının Gebe Olup Olmadığını Ortaya Çıkarma Zorunluluğu Yüklenemez... 01.03.2015
80 Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu 01.03.2015
81 Aile Hekimi Sözleşmelerinden damga vergisi kesintisi yapılması hukuka aykırı bulundu 01.03.2015
82 Defin nöbetlerine iptal kararı 27.02.2015
83 Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi 27.02.2015
84 Köle değiliz! 26.02.2015
85 8 Şubat 2015 Tarihli Toplantı Notları 13.02.2015
86 Sağlık Bakanlığı’na Açık Çağrı 13.02.2015
87 TSM yönetmeliği yayımlandı 05.02.2015
88 Tek taraflı sözleşmeye ve ASM/TSM’de ek çalışmaya hayır! 05.02.2015
89 Edirne Tabip Odası’ndan Aile Hekimliği toplantısı 02.02.2015
90 Aile hekimleri nöbet dayatmasına boyun eğmiyor 22.01.2015
91 Aile hekimlerinin dikkatine! 21.01.2015
92 Sağlık Bakanı kendi evinde kaybetti 20.01.2015
93 Aile hekimlerinin nöbet mücadelesi sürüyor 12.01.2015
94 Birinci basamak çalışanları cumartesi nöbetine gitmedi 03.01.2015
95 Sorularla Aile Hekimlerinin Nöbetleri 22.12.2014
96 Aile hekimleri Türkiye çapında g(ö)revdeydi 15.12.2014
97 12 Aralık’ta g(ö)rev etkinliği, 13 Aralık’ta yürüyüş ve basın açıklaması 08.12.2014
98 Anne ve bebek ölümlerinden sorumlu kim? 07.12.2014
99 Aile Sağlığı Çalışanları Hakları İçin Mücadele Etmeye Devam Edecekler 01.12.2014
100 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı’na açık mektup 01.12.2014
101 Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor! 01.12.2014
102 TTB AHK Yürütme Kurulu toplandı 17.11.2014
103 ’Aile Sağlığı Merkezleri Forumu’ 11.11.2014
104 Ceza vereceğinize güven duyun! 11.11.2014
105 Sağlık Emekçileri Basın Açıklaması 11.11.2014
106 Hizmet Sözleşmesi için Taleplerimiz 11.11.2014
107 Değerlendirilme 11.11.2014
108 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Toplantısı 11.11.2014
109 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 26.09.2014
110 Dayakçı Müdür Görevden Alındı 25.08.2014
111 HİPOKRAT’IN YEMİNİNE SADIK KALARAK MESLEĞİMİZE VE İŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ! 30.06.2014
112 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 23.06.2014
113 Sağlık Hizmetlerini Ticarileştiren Anlayış Acilleri Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! 09.06.2014
114 Silivri ASM çalışanları ’Acil hastane nöbetleri’ için açık referandum yaparak HAYIR dedi! 23.05.2014
115 Aile Hekimliği Acil Nöbetleri Hakkında Önemli Duyuru 12.05.2014
116 Mesleki Onurumuz ve Toplumun Sağlığı İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağız! 29.04.2014
117 ASM Çalışanları Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı 29 Nisan’da Eylem Kararı Aldı! 18.04.2014
118 Aile hekimlerine nöbet yazılması gündemli toplantılar 18.04.2014
119 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 18.04.2014
120 İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Toplantı Notları 11.04.2014
121 Dr. Ökten, ‘Geçici Nöbet Halkın Derdine Derman Olmaz’ 27.03.2014
122 Defin ve Adli Nöbet Listelerinin Düzenlenmesi İşleminin İptali İle İlgili Dava 10.02.2014
123 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Notları ve Kararları 21.01.2014
124 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 08.01.2014
125 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak ‘’Suç’’ Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 11.12.2013
126 Aile Hekimleri İş Bıraktı 09.12.2013
127 AİLE HEKİMLERİNİN HAKLI MÜCADELESİ SÜRÜYOR! 22.11.2013
128 Aile Hekimliği Ödeme Yönetmelik Taslağı! 14.11.2013
129 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na Kırmızı Kart 06.11.2013
130 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 26 Ekim 2013 Tarihli Toplantı Kararları 05.11.2013
131 Silivri TSM Önünde Basın Açıklaması 05.08.2013
132 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne dava açıldı! 29.03.2013
133 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu 07.02.2013
134 Aile Hekimlerine Çağrı 07.02.2013
135 İşe Giriş Raporları 07.02.2013
136 Damga vergilerinin iadesi 07.02.2013
137 Sözleşmelerden damga vergisi 07.02.2013
138 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu (2) 07.02.2013
139 Çalışma Koşullarına Dair Talepler 07.02.2013