TTB Aile Hekimliği Kolu ASM Mekanları İçin Harekete Geçiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) 6 Nisan 2021 tarihinde başlatacağı “Aile Sağlığı Merkezi Mekanları İçin Harekete Geçiyoruz” programını tanıtmak için 23 Mart 2021 günü geniş katılımlı ve çevrimiçi bir toplantı yaptı.

AHEK Yürütme Sekreteri Dr. Sibel Uyan toplantının açılışında programın tanıtıldığı bir sunum yaptı. Farklı bölgelerden katılımcılar da kampanya hakkında değerlendirmelerini paylaştılar.

TTB AHEK Uygun ASM Mekânları İçin Harekete Geçiyor

Kampanyaya ilişkin yapılan sunumda aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile mobil çalışma birimlerindeki kötü, uygunsuz sağlık merkezi binalarına dikkat çekmek ile bu mekânların kamusal alanlarda yeniden inşa edilmesinin Sağlık Bakanlığı görev ve sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak amacıyla kamuoyu oluşturmak istendiği belirtildi.

Programın temel talebi, “Aile sağlığı merkezleri ve mobil hizmet birimleri, sağlık bakanlığı tarafından kamu yerlerinde yapılacak uygun ve yeterli binalarda hizmet vermelidir” olarak belirlendi ve talepler şöyle oluşturuldu:

 • ASM’ler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan binalarda ve yeterli donanım sağlanarak inşa edilmelidir.
 • Başta deprem güvenliği olmayan kamu binalarında hizmet veren ASM binaları, Sağlık Bakanlığı tarafından güçlendirilmeli ya da yeniden inşa edilmelidir.
 • Mobil aile sağlık hizmeti verilen kırsal bölgelerde Sağlık Bakanlığı uygun mekânlarda binalar yapılmalı donanımı sağlanmalıdır.
 • ASM binalarının yerlerinin belirlenmesinden, yeniden inşa edilmesi sürecinde hazırlanacak projeler ile ilgili aile hekimlerinin örgütlü oldukları tabip odalarının, dernek ve sendikaların, mühendis-mimar odalarının temsilcilerinden görüş ve öneri alınmalıdır.

Birinci basamak sağlık hizmeti sunulan ASM ve mobil birimlerin mekanlarının uygunsuzluğunun pandemi sürecinde daha da görünürleştiğini ifade eden aile hekimleri, şehir hastanelerinin bir yıllık kirası ile 16 bin ASM yapılabildiğine dikkat çekti.

Program kapsamında “Aşısını yaptığımız insanların hakkı olan bekleme alanları olan ASM’ler istiyoruz” ile “Yaşamak ve yaşatmak için uygun mekânlarda çalışmak istiyoruz! Ölünce hatırlanmak istemiyoruz” sloganları belirlendi.

Programda yer alan etkinlikler ise şöyle oluştu:

 • ASM’ler önünde eş zamanlı basın açıklaması yaparak kampanyayı başlatmak.
 • Uygunsuz ASM mekânlarından resimler, videolar hazırlayıp sosyal medya ortamlarında paylaşmak.
 • Uygunsuz mekânlardan hizmet alan vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla yaşadıkları zorlukları anlatan 15 saniyelik söyleşiler hazırlayıp sosyal medya ortamında sunmak.
 • Konuyu çevrimiçi ortamda başta Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu tabip odası, sendika, dernek temsilcilerinin katılacağı bir panel yapmak.
 • Çevrimiçi ortamda ASM sağlık çalışanlarının katılacağı serbest forum yapmak.
 • Belli günlerde Twitter etkinlikleri yapmak.
 • Konunun TBMM’de gündem yapılması amacıyla milletvekilleriyle görüşmeler yapmak.
 • ASM’lerin iller düzeyinde mekân sorunlarını öğrenmek, konuya dikkat çekmek amacıyla aile hekimlerine yönelik anket çalışması yapmak.
 • Sağlık Bakanlığı ile görüşme yapmak.