TTB AHEK: Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin! Ek Ödemeler Eşit-Adaletli-Şartsız Yapılsın!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) ve TTB Merkez Konseyi üyeleri katılımıyla 5 Eylül 2021 tarihinde İzmir’de basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin iptal edilmesi ve aşılama sürecinde yoğun emek harcayan aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarına yapılan ek ödemelerin şartsız yapılması talep edildi. Basın açıklamasında söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, uzun zamandır birinci basamak sağlık hizmetlerini yok eden bir politikanın yürütüldüğünü ve bunun sağlık çalışanlarını güvencesizleştirdiğini belirtti. Korur Fincancı konuşmasının devamında,  "TTB olarak güvencesizleştirme, yoksullaştırma ve değersizleştirme çabasına karşı mücadele yürütüyoruz. Bir cezalandırma ve güvencesizleştirme yönetmeliğiyle aslında ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdıkları bu ülkede, hekimlerin de susması için çaba içindeler, ama susmadğımız muhakkak. Biz konuşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

Aile Hekimleri Sağlık Bakanı’na İzmir’den Sesleniyor: Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin!

Ek Ödemeler Eşit-Adaletli-Şartsız Yapılsın!

Aile hekimleri ve diğer aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarına dayatılan baskıcı yasakçı yönetmeliğin iptali ve aşılamada katkısı olan ASM çalışanlarına yapılan ek ödemelerin şartız ve emeklerinin karşılığı olarak yapılmasında ısrar ediyor, bunun için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.’

TTB AHEK, pandemi sürecinde olduğu gibi, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla açıklayanlara yasak getiren, iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, sağlığın piyasalaşmasına hizmet eden “ceza yönetmeliği” ile ilgili açıklama yapmış, yönetmeliğin iptali için mücadele edeceğini ilan etmişti.

Kolumuzun “ceza sözleşmesine” karşı başlattığı mücadele programı kamuoyu ile paylaşılmış, birçok ilde odalarımız yönetmeliğin iptali talebiyle basın açıklaması yapılmış, TTB hukuk büromuz yönetmeliğin sekiz maddesinin iptali için yargıya başvurmuştu.

TTB, yönetmeliğin iptali için yapılan tüm haklı ve meşru eylem ve etkinlikleri desteklemiş, bundan sonra da mücadelenin öncüsü ve destekçisi olacağını ilan etmiştir.

Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarının yönetmeliğin iptali taleplerine kayıtsız kalmış, COVID-19 salgınıyla mücadele de görev alan, aşılama da yoğun emek veren ASM çalışanlarını ilave ödeme dışında tutmayı tercih etmiş, buna karşılık ASM çalışanları Sağlık Bakanlığının ayrımcı ve emek gaspı politikalarına karşı örgütlü mücadelesiyle ek ödeme hakkı kazanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, ek ödemelerin yapıldığı şu günleri de ek ödemeleri birçok şartta bağlayıp çalışanların bir kısmına hiç ödeme yapmamış, diğer her çalışana faklı miktarlarda ödemeler yaparak süreci krize dönüştürmüştür.

Yapılan ek ödemelerin şartsız tüm ASM çalışanlarına eşit ve adaletli bir şekilde emeklerinin karşılığı oranında yapılmasını bir kez daha istiyoruz.

İstanbul Esenler ASM’de görev yapan Dr. Aydın Özdemir arkadaşımızı 3 Eylül 2021 tarihinde COVID-19 nedeniyle kaybederken, salgın sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının emeğini, çabasını, fedakârlığını başta Sağlık Bakanlığının ve tüm kamuoyunun hissetmesini bekliyor, yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanı ve yurttaşlarımız için bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Hem ceza yönetmeliğinin iptali hem de ASM sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Halkımızın sağlık hakkı ve salgınla mücadele için sözlerimizi söylemeye, eylemlerimizi daha etkili kılmaya kararlıyız.

Halkımızın dayanışma sözlerini, davranışlarını ASM’lerde her geçen gün daha fazla görüyor, bundan güç aldığımızı bildirmek istiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu